Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Laukaan EKOkoulu

Koulu sadalle oppilaalle sadaksi vuodeksi
12.5.2016 WorkShop

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Laukaan EKOkoulu

 1. 1. Laukaan Ekokoulu – koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle Oppimisympäristötyöpaja 12.5. klo 8.30-11.30 Satu Aksovaara Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. 1. Virittäydytään 2. Oppimisympäristön elementit 3. Oppimisympäristöjen käyttöönotto 4. Vinkkejä ja vaaroja
 3. 3. MIKÄ TAHANSA ELÄINLAJI LAMAANTUU PELKISTETYSSÄ TILASSA Oppimisympäristöt on rakennettu tukemaan toimintaa, jossa opiskelijat ovat tiedon kuluttajia, jotka omaksuivat tietoa luokassa kuuntelemalla opettajaa.
 4. 4. AKTIIVINEN OPPIJA Jotta merkityksellistä ja syvällistä oppimista tapahtuisi, ihmisen on otettava tieto omakseen ja muokattava siitä oma sisäinen mallinsa Passiivisesti ja nopeasti vastaanotettu tieto haihtuu myös nopeasti mielestä. (Kirsti Lonka, Oivaltava oppiminen 2014)
 5. 5. Pedagoginen oppimisympäristö käsittää oppimisessa ja opetuksessa käytetyt pedagogiset menetelmät ja käytänteet. FYYSINEN YMPÄRISTÖ Tilat, kalusteet, välineet, laitteet, opetusteknologia PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Tiedot, taidot, tunteet ja motivaatio SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Sosiaalinen verkosto, rakenne ja systeemi, ihmiset ja vuorovaikutus OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristöjen kehittymisen lähtökohtana on muuttunut käsitys tiedosta ja oppimisesta.
 6. 6. • Tilan koko (suuri, pieni) • Muoto (neliö, ovaali, puoliympyrä jne.) • Istumajärjestys (suhteessa opettajaan lähellä – kaukana) • Kalustus (joustavasti muunneltavissa – kiinteä) • Valaistus (intensiteetti, valonlähteet luonnon-/keinovalo) • Lämpöolosuhteet (kuuma-viileä, ääripäät tiheys ja kesto) • Värimaailma (vaaleat, kirkkaat, tummat värit, monivärikuviot) • Ääni, melutaso (tiheys, kesto, intensiteetti) • Teknologia (modernin teknologian sijoittelu, saatavuus) • Opetusmenetelmät (vaihtelevat menetelmät – muuntojoustavuus) Fyysinen ympäristö Lähde: Avoimet oppimateriaalit, Ajatus liikkuu
 7. 7. TILAN KOKO - OPETUSMENETELMÄ Kuva: Virtuaalikylä
 8. 8. 13.5.2016 TILAN MUOTO - OPETUSSUUNTA
 9. 9. TILAN MUOTO - OPETUSSUUNTA Kuva: Virtuaalikylä
 10. 10. Tilan koko ja muoto – Istumajärjestys – Kalustus MUUNTOJOUSTAVUUS
 11. 11. VALAISTUS
 12. 12. VÄRIT & LUONTO
 13. 13. Kuva HYS ÄÄNI
 14. 14. Virtual barpershop Lyhyt osoite http://urly.fi/q6M https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA
 15. 15. BYO(D)T
 16. 16. OPETUSMENETELMÄT
 17. 17. TILANJAKAJAT
 18. 18. TILANJAKAJAT
 19. 19. OPISKELIJA OSAALISTUVAT
 20. 20. • Seisotaan • Liikutaan • Puhutaan • Pareittain • Ryhmissä Opittaan!
 21. 21. KALUSTEET Täyttykö tila kalusteista? Suunnaton määrä putkijalkoja?
 22. 22. KAIKKI TILAT – OIKEA AIKAINEN OHJAUS
 23. 23. TURVALLISUUS
 24. 24. SISÄÄNRAKENNETUT TOIMINTAMALLIT
 25. 25. Kuvaruutukaappaus: Oppiminen ja opiskelu. Sosiaalinen tilanne vaikuttaa. Pohdi, miten ja miksi turisteille kortteja tyrkyttävä kauppa- mies vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen?
 26. 26. YMPÄRISTÖ VOI MUUTTAA TUNTEITA, KÄYTTÄYTYMISTÄ JA JOPA AIVOTOIMINTAA
 27. 27. Oppimisympäristöjen arvioidaan kiinnittämällä huomiota neljään laadukkaan oppimisympäristön elementtiin: 1. pedagogiseen käytettävyyteen 2. vuorovaikutuskuvioiden tukemiseen 3. käsitteellisten luomusten tuottamisen mahdollistamiseen ja 4. jaettujen representaatioiden ja niiden esittämisen edistämiseen. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIONTI
 28. 28. Osuke-hankkeen arviointivaiheessa luotiin alla oleva arviointityökalu oppimisympäristöjen kehittäjille ja uudistajille. Työkalun rakentelemisessa on huomioitu koulujen ja opettajien kokemukset oppimisympäristöjen uudistamis- ja kehittelytyöstä. http://urly.fi/uhr ARVIOINTITYÖKALU 13.5.2016
 29. 29. Muuntojoustava oppimisympäristö, joka mukautuu nopeasti ja jossa teknologia on suunniteltu mukautumaan oppimistilainteiden muuttuessa. Uudenlainen oppimistila muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan! http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu
 30. 30. WAU! Factory -oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristö Ketterä kehittäminen, jossa suunnitteluprosessin tuloksena syntyvä ennakkomäärittely on parhaimmillaankin vain ns. “hienosti kirjoitettu arvaus”.
 31. 31. LUENTOSALI Suurryhmä -opetus MUUNTOJOUSTAVA LUOKKA (IPAD+älytaulu) OHJAUSKOPPI Ohjaustila WEBINAARIO ”OnLine opetus” STUDIO ”OffLine opetus” MUUNTOJOUSTAVA BYOD KOHTAAMISPAIKKA ”Käytävä ohjaus” WAU! Factory -konsepti AKVAARIO Etäyhteys virtuaaliparveen AJATUSPAJA1 hlö 1-2 hlö <10 hlö <5 hlö <18 hlö < 25 hlö < 40 hlö TYÖPAIKKAT Työssä oppiminen, video
 32. 32. Ohjauskoppi Ohjaustila, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa tai pienryhmää kuvapuheluiden kautta.
 33. 33. Webinaario Opettamisen tila, jossa opettaja ja opettajapari ja/tai asiantuntija voivat toteuttaa monipuolisin menetelmin laadukkaita ja yhteistoiminnallisia oppimisen Tilanteita. (ATTE muuttaa oppimisen maisemaa –blogi)
 34. 34. Akvaario – etäyhteys virtuaaliparveen Ympäristö, josta pienryhmä voi laadukkaasti osallistua virtuaalitilaisuuteen.
 35. 35. Kohtaamispaikka Oppimisen tila, jossa opettaja ja opiskelijat voivat käydä ohjauskeskustelua sekä opiskelijat voivat työskennellä ryhmänä. (http://youtu.be/W3mUczOOxbc)
 36. 36. Ajatuspaja Ympäristö, joka tukee toiminnallista tiedon rakentamista.
 37. 37. Muuntojoustava BYOD Muuntojoustava ympäristö, jossa hybridiryhmä on aidosti läsnä ja opiskelevat omilla laitteilla. .
 38. 38. Tilojen käyttöönotto on kokonaisvaltainen kulttuurin muutos • Pedagoginen vierituki • Pedagogiset toimintamallit • Työkalut – Learning activities
 39. 39. Pedagogisia toimintamalleja http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/layoutit/
 40. 40. http://www.slideshare.net/iloa_kaikkialla/iloa2014-iloa-oppimisymparistoista SlideShare Iloa2014 - Iloa oppimisympäristöistä Diat 15-26 Tilojen käyttöönotto on kokonaisvaltainen kulttuurin muutos • Pedagoginen vierituki • Pedagogiset toimintamallit • Työkalut • TiVi
 41. 41. 13.5.2016 Opiskelijoilta edellytetään uudenlaista osaamista. Uusi oppiminen tarvitsee uudenlaiset oppimisympäristöt ja iloa oppimiseen!
 42. 42. Kiitokset mielenkiinnosta http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

×