Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fb manage 17-4-2013

481 vues

Publié le

บรรยายโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ...สถาบันพัฒนา SMEs

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Fb manage 17-4-2013

 1. 1. WORKSHOP การจัดการFACEBOOK PAGEเมธปริยา คำานวนวุฒิเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แอล เอ็นดับเบิ้ลยู จำากัด
 2. 2. Agenda• วิธีการสร้างและการจัดการ Facebook Page• กลยุทธ์การเพิ่มจำานวนแฟน และ เคล็ดลับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ• มารู้กจักกับ Facebook Ads• เจาะลึกสถิติและการวัดผลด้วย FacebookInsights
 3. 3. วิธีการสร้างและการจัดการ FACEBOOKPAGE
 4. 4. Facebook Profile Vs. FacebookPage
 5. 5. สิ่งที่ Facebook Page ทำาได้ แต่ FacebookProfile ทำาไม่ได้
 6. 6. How to Create..www.facebook.com/pages/create.php
 7. 7. Page Timeline
 8. 8. Admin Panel
 9. 9. กลยุทธ์การเพิ่มจำานวนแฟน
 10. 10. ทำาไมต้องหา แฟน{เพจ}Worldwide Facebook Users“979,818,400”
 11. 11. เริ่มต้นนับ 0 หา แฟน{เพจ}
 12. 12. บอกกันตรงๆ “มาเป็น แฟน{เพจ} กันนะ”
 13. 13. {Facebook Tools} Social PluginsLike ButtonLike BoxDevelopers.facebook.com/docs/plugins/
 14. 14. CONTENT โดนใจ ชวน LIKE กระหนำ่า
 15. 15. สร้างกิจกรรมเย้ายวนใจ หา แฟน ใหม่ &มัดใจ แฟน เก่า
 16. 16. สร้างกิจกรรมเย้ายวนใจ หา แฟน {เพจ}ใหม่กันเถอะ
 17. 17. สร้างกิจกรรมเย้ายวนใจ มัดใจ แฟน{เพจ} เก่า
 18. 18. เคล็ดลับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 19. 19. ขนาดภาพ ที่เหมาะสมสำาหรับ แฟน {เพจ}
 20. 20. ใช้ทุกพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ111 x 74815 x 315180 x 180
 21. 21. ใช้ทุกพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2)843 x 403
 22. 22. ใช้ทุกพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ (3)403 x 403
 23. 23. ข้อห้ามสำาหรับ Cover page
 24. 24. ตัวช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ให้ แฟน{เพจ}
 25. 25. Highlight & Pin to Topสิ่งสำาคัญ ประกาศให้รู้กันทั่ว
 26. 26. สร้าง Landing page ด้วย IframeTab
 27. 27. เคล็ดไม่ลับ ฉบับ แฟน {เพจ}
 28. 28. Facebook Timing
 29. 29. เคล็ด{ไม่}ลับสำาหรับการโพส• เลือกวัน-เวลาที่เหมาะสม โดยสังเกตุจากพฤติกรรมของแฟน{เพจ}• โพสแต่พอประมาณ 3-4 โพส/วัน อย่างสมำ่าเสมอ• อย่าโพสยาวเกินไป .. ไม่ควรโพสเกิน 80 ตัวอักษร• ถามคำาถาม-ถามความเห็น ในเนื้อหาที่โพส ช่วยให้แฟนเพจมีส่วนร่วม• ส่วนลดพิเศษ, สิทธิพิเศษ “เฉพาะ” แฟนเพจ ช่วยสร้างความสำาเร็จได้ดี
 30. 30. แนะนำาร้านค้าให้เป็นที่รู้จักด้วยFACEBOOK ADS
 31. 31. What Facebook Ads ?
 32. 32. Advertise on FacebookFacebook Page Website/ Page
 33. 33. Cost per Click {CPC} Vs. Cost perImpressions {CPM}Cost per Click (CPC)• Optimize for clicks• Charged every timesomeone clicks on yourad or sponsored story(CPC)Cost per Impressions (CPM)• Optimize for impressions• Charged every timesomeone sees your ad orsponsored story (CPM)
 34. 34. Create & Manage Advertise onFacebookwww.facebook.com/advertising
 35. 35. {เคล็ดลับ} สร้างความโดดเด่นให้Facebook Ads1. สีสรรสดใสดึงดูดสายตา2. ข้อความสื่อความหมาย และ กระชากใจผู้อ่าน
 36. 36. เจาะลึกสถิติและการวัดผลด้วยFACEBOOK INSIGHTS
 37. 37. รู้จักกับ Facebook Insights
 38. 38. Like, Reach and Talking About ThisLike คือ แฟนของเราReach คือ ผู้ที่ข้อมูลเพจของเราถูกส่งไปถึงTalking About This คือ คนที่พูดถึงเรา
 39. 39. Q&A{Workshop} การจัดการ Facebook Page
 40. 40. Thank Youขอบคุณข้อมูลจาก• www.socialbakers.com• www.facebook.com/pizzahutthai• www.facebook.com/KBankLive• www.facebook.com/7ElevenThailand• www.facebook.com/samsungmobilethailand• www.facebook.com/dtac• www.facebook.com/mcthai• www.facebook.com/MeawMeawTH• www.facebook.com/BoldBiznet• www.facebook.com/OBVOCContact me• Email : sayreya@lnw.co.th• Twitter : @Sayreya

×