Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Bảo mật dữ liệu
thời kỳ [3.0]
2
Nội dung
Data 3.01
Thách thức chung về data 3.02
Thách thức bảo mật data 3.03
Đề xuất hướng tiếp cận4
Mô hình bảo mật dữ...
3
DATA
1.0
1960-2000
Dữ liệu là thông tin
trong từng ứng dụng
cụ thể
2.0
2001-2014
Dữ liệu là thông tin
trong toàn bộ doan...
4
DATA security
1.0 2.0 3.0
End Point
Network
Server Hybrid
Infrastructures - Centric Data -Centric
5
Data 3.0 – Tạo ra nhiều thách thức
Bùng nổ dữ liệu
(Big data)
Cứ 2 năm dữ liệu
Tăng gấp đôi
Dữ liệu trên Cloud
Hơn 40%
D...
6
Data 3.0 – Thách thức về bảo mật
Nhiều dữ liệu trên CLOUD
Người dùng sử dụng mọi nơi
Bùng nổ dữ liệu (big data)
Nhiều th...
7
Các vi phạm dữ liệu tiếp tục gia tăng
7
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sựcố
Insider Theft, ...
8
Các vi phạm dữ liệu tiếp tục tăng
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hack...
9
Nhìn sâu hơn về thách thức bảo mật dữ liệu 3.0
Measure Risk to Prioritize
Dữ liệu nhạy
cảm
Thiếu khả năng hiển thị Phát ...
Chúng ta vượt qua
Thách thức
như thế nào?
BIG DATA VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Nền tản thông
minh
Phát hiện và
kiểm soát
SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
THEO DÕI VÀ QUẢN TRỊ
TÍCH HỢP DỮ LIỆU
CHUẨN HÓA DỮ LIỆU...
`
Xin cám ơn !
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Tran Minh Tri - Bao mat du lieu thoi ky [3.0]

Télécharger pour lire hors ligne

Security Bootcamp 2017

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Tran Minh Tri - Bao mat du lieu thoi ky [3.0]

 1. 1. Bảo mật dữ liệu thời kỳ [3.0]
 2. 2. 2 Nội dung Data 3.01 Thách thức chung về data 3.02 Thách thức bảo mật data 3.03 Đề xuất hướng tiếp cận4 Mô hình bảo mật dữ liệu tổng thể5 Hi! I'm Tri, a product manager at Mi2. I'd love to hear your thoughts on tritm@mi2.com.vn
 3. 3. 3 DATA 1.0 1960-2000 Dữ liệu là thông tin trong từng ứng dụng cụ thể 2.0 2001-2014 Dữ liệu là thông tin trong toàn bộ doanh nghiệp 3.0 2014 - Nay Dữ liệu là sức mạnh trong việc thay đổi doanh nghiệp
 4. 4. 4 DATA security 1.0 2.0 3.0 End Point Network Server Hybrid Infrastructures - Centric Data -Centric
 5. 5. 5 Data 3.0 – Tạo ra nhiều thách thức Bùng nổ dữ liệu (Big data) Cứ 2 năm dữ liệu Tăng gấp đôi Dữ liệu trên Cloud Hơn 40% Dữ liệu ở trên Cloud năm 2020 Source: IDC, Baird Loại dữ liệu mới (mobile, social, IoT) 200 triệu Thiết bị kết nối vào năm 2020 Người dùng nghiệp vụ 325 triệu Người dùng nghiệp vụ Trí tuệ nhân tạo 1 triệu Công việc sẽ được hỗ trợ tự động
 6. 6. 6 Data 3.0 – Thách thức về bảo mật Nhiều dữ liệu trên CLOUD Người dùng sử dụng mọi nơi Bùng nổ dữ liệu (big data) Nhiều thiết bị kết nối mới Nhiều loại dữ liệu mới
 7. 7. 7 Các vi phạm dữ liệu tiếp tục gia tăng 7 0 100 200 300 400 500 600 700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sựcố Insider Theft, Subcontractor, 3rd Party Business Associate Hacking / Skimming / Phishing Accidental Disclosure Physical Theft http://www.idtheftcenter.org/Data-Breaches/data-breaches.html
 8. 8. 8 Các vi phạm dữ liệu tiếp tục tăng http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/
 9. 9. 9 Nhìn sâu hơn về thách thức bảo mật dữ liệu 3.0 Measure Risk to Prioritize Dữ liệu nhạy cảm Thiếu khả năng hiển thị Phát hiện mối đe dọa chậm Bảo vệ không đầy đủKhông biết data nào ưu tiên Mức độ nhạy cảm? Vị trí ? Từ đâu đến? Sẽ đi đâu? Ai sử dụng? Đe dọa từ bên trong Thông tin bị ăn cắp Hoạt động bất thường Quá nhiều dữ liệu cần bảo vệ, không biết bắt đầu từ đâu Làm các nào để bảo vệ? • Mã hóa • Mặt nạ dữ liệu • Đang lưu trữ • Đang sử dụng
 10. 10. Chúng ta vượt qua Thách thức như thế nào? BIG DATA VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
 11. 11. Nền tản thông minh Phát hiện và kiểm soát SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THEO DÕI VÀ QUẢN TRỊ TÍCH HỢP DỮ LIỆU CHUẨN HÓA DỮ LIỆU DATA GOVERNANCE REFERENCE 360 INTELLIGENT DATA LAK SECURE@SOURCEENTERPRISE INFORMATION CATALOG SUPPLIER 360 Dữ liệu nhạy cảm Hiểu thông tin chi tiết Phát hiện mối đe dọa bên trong Phân tích đánh giả rủi ro Sắp xếp luồng thông tin ACLOUD REAL TIME/ STREAMING BIG DATA TRADITIONAL Giải pháp bảo mật tổng thể
 12. 12. ` Xin cám ơn !

Security Bootcamp 2017

Vues

Nombre de vues

669

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

475

Actions

Téléchargements

17

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×