Publicité

Засідання методичної ради

school-87
14 Oct 2013
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Засідання методичної ради(20)

Publicité

Plus de school-87(20)

Dernier(20)

Publicité

Засідання методичної ради

 1. Відкрите засідання методичної ради школи “Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу у 2013-2014 н.р.” Жовтень 2013
 2. Науково-методичний проект школи «Розвиток креативної особистості шляхом формування здоров'язберігаючого інноваційного простору»
 3. Нормативно-правова база щодо організації навчально-виховного процесу у 2013-2014 н.р.  Указ Президента України № 344/2013 “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”  Указ Президента України № 756/2012 “Про проведення у 2013 році в Україні року дитячої творчості” Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства Інтеграція до європейського та світового освітнього простору Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення Сталого демократичного розвитку суспільства
 4. Основні завдання Національної стратегії Зусилля органів управління освітою, науковометодичних служб за підтримки всього суспільства та держави повинні бути зосереджені на виконанні перспективних завдань, серед яких: Оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу Забезпечення системного підвищення якості освіти Посилення мовної, інформаційної, підготовки, створення безпечного освітнього середовища
 5. Державний стандарт Основні підходи • Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
 6. Модернізація змісту освіти • Впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти • Забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах більш раннього вивчення основ інформатики
 7. • Лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі" • Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти»
 8. Методична рада школи Савчук Л.В. заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель Основ здоров’я, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист» Олійник О.М. заступник директора з виховної роботи, вчитель фізичного виховання, спеціаліст Подлєснова Г.І. вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, керівник шкільного МО фізико-математичного циклу Шибанова Т.І. вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, «Старший вчитель», керівник шкільного МО гуманітарного циклу Пучкова Н.І. вчитель ОТМ, трудового навчання, вища категорія керівник шкільного МО естетичного та оздоровчого напряму Пеня В.П. вчитель початкових класів, вища категорія, «учитель-методист», керівник шкільного МО початкових класів Доценко Ю.А. вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія керівник шкільного МО суспільно-гуманітарного циклу Холод С.М. вчитель хімії, вища кваліфікаційна категорія, керівник МО природничого циклу
 9. Концепція «Концепція профільного навчання в старшій школі» № 854 від 11.09.2009 Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.08.2013 № 4/1-2
 10. Регіональні програми та накази • Програма розвитку загальної середньої освіти міста Дніпропетровська на 2013-2017 рр. • Програма підвищеної якості шкільної природничоматематичної освіти в навчальних закладах міста Дніпропетровська на 2012-2015 рр.
 11. Атестація – 2014 Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” Наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135 «Про внесення змін до типового положення до атестації»
 12. Інструкції Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 13. Використання навчальної літератури у 2013-2014 н.р. для учнів 5 класів • Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-607 щодо використання навчальної літератури • Розпорядження Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації №4526/0/211-13 від 12.09.2013
 14. Предметні конкурси • № 1/9-401 від 04.06.2013 "Інформація про підсумки Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу “КОЛОСОК-2012” та організацію конкурсу “КОЛОСОК-2013" • № 1/9-618 від 10.09.2013 "Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" • № 1/9–526 від 05.08.2013 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2013 році”
Publicité