Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Legatura ionica clasa 7a

 1. LEGĂTURA IONICĂ
 2.  Legătura ionică sau electrovalentă a fost dezvoltată de J.J.Berzelius (2 august 1779 - 7 august 1848).  W. Kossel (4 ianuarie 1888- 22 mai 1956) a reluat teoria dualistă punând-o în acord cu concepţiile asupra structurii atomului. El a scos în evidenţă faptul că în procesul de pierdere şi câştig de electroni se tinde ca ionii să aibă o structură electronică de tip gaz inert, adică o structură externă de 8 sau 18 electroni, care e foarte stabilă. Teoria sa se numeşte teoria octetului.
 3.  Ionii formaţi se atrag ,datorită legii lui Coulomb , până la o anumită distanţă, la care suprapunerea straturilor electronice contrabalansează forţa de atracţie.  Acest proces a fost extins de Kossel la toţi atomii. În perioadele scurte primele elemente pierd electroni, transformându-se în ioni pozitivi, câştigând configuraţia gazului inert care le precede, iar ultimele câştigă electroni transformându-se în ioni negativi, câştigând configuraţia gazului inert care le urmează în sistem.
 4. Legătura ionică este un tip de legătură chimică intramoleculară ce se realizează prin transfer de electroni între atomi de elemente cu caracter chimic opus. Etapele care trebuie parcurse pentru a crea o legătură ionică sunt formarea ionilor şi atracţia electrostatică a acestora. Atomii astfel construiți în stare solidă se organizează sub formă de cristale, care datorită tipului de legătură se numesc cristale ionice.Cristalele ionice tipice se formează ca rezultat al reacției dintre un element metalic puternic electropozitiv (grupele I,II) cu un element puternic electronegativ (grupele VI, VII).
 5. FORMAREA CLORURII DE SODIU   eNaNa          ClCl e Transfer de electroni         ClNaNa ticăelectrosta uneeracţracţiCl int interacţiune electrostatică
 6. UTILIZĂRILE CLORURII DE SODIU  în medicină ca ser fiziologic  în conservarea alimentelor şi pieilor  în industrie, fiind considerată cea mai importantă materie primă organică,este prelucrată pentru obţinerea sodiului, clorului, acidului clorhidric, hidroxidului de sodiu, carbonatului de sodiu etc.  în industria lacurilor, vopselelor, hârtiei, maselor plastice, textilă şi altele  în industria metalurgică este folosită ca reductor  in electronică se foloseşte la fabricarea lămpilor cu vapori de sodiu  în industria chimică organică  în industria farmaceutică
 7.     nHOMOHM OMMO OMOM mXnMXM n n nm mn :)( : 2: : 22 2 2                   22'int22 OCaCa ostaticaiuneelectrerac OCa electronitransferde O Transfer de electroni Interacţiune electrostatică
 8. REŢELE IONICE  În stare solidă, ionii de semn contrar se atrag electrostatic şi se apropie până la o distanţă permisă de repulsiile electrostatice dintre învelişurile lor electronice.  Compuşii ionici formează reţele ionice.  În nodurile reţelei ionice se află ioni mono sau poliatomici, de semn contrar, care alternează, astfel încât cristalul să fie neutru din punct de vedere electric.  Forţele electrostatice nefiind orientate,ionii se atrag reciproc din toate direcţiile şi se înconjoară cu un număr de ioni de semn contrar, corespunzător numărului de coordinare : N.C. =6, N.C. =6  Na  Cl
 9.  Clorura de sodiu cristalizează în reţea cubică:  Raportul dintre numărul ionilor cu sarcini de semn opus este de 1:1 , astfel că , în ansamblu, cristalul de NaCl este neutru din punct de vedere electric.  Reţele de acelaşi tip cu NaCl mai formează: NaF, KBr, MgO, AgF, AgFl, CaS.
 10.  În cristal nu există molecule , deoarece legătura ionică nu este orientată în spaţiu ; forţele de atracţie electrostatică acţionează în toate direcţiile şi se formează un macroagregat ionic.  Întrucât forţele care se exercită între ioni sunt foarte puternice, compuşii ionici sunt substanţe solide cu puncte de fierbere şi topire ridicate.  Forţele de atracţie sunt cu atât mai puternice, cu cât distanţa dintre ioni este mai mică şi sarcina ionilor mai mare.
 11. PROPRIETĂŢI GENERALE ALE SUBSTANŢELOR IONICE  puncte de topire şi de fierbere ridicate  conductibilitate electrică în topitură  au duritate mică, fiind casante, deoarece sub acţiunea unei forţe exterioare, straturile alunecă unele faţă de altele şi astfel ajung în contact ioni de acelaşi semn care se resping, producând fisuri în cristal  cele solubile în apă formează soluţii care conduc curentul electric Substanţa Punct de topire NaF 992°C NaCl 801°C NaBr 740°C MgF2 1266°C AlF 1990°C
 12. Proiect realizat de :  Vescan Daria  Berar Bianca  Giurea Denisa  Luţescu Anca  Hamza Andrada clasa a IX-a F
Publicité