Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy

1 505 vues

Publié le

Mogućnosti održivog regionalnog razvoja Hrvatske

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy

 1. 1. Mogućnosti održivog regionalnog razvoja Republike Hrvatske dr. sc. Mirela Holy Savjet za zaštitu okoliša SDPH
 2. 2. Je li uopće moguć održivi regionalni razvoj? <ul><li>Održivost i regionalizam često u idu ‘ruku pod ruku’ jer zagovaraju decentralizaciju te život u malim samo-održivim zajednicama čije se ekonomije temelje na mudrom i štedljivom korištenju lokalnih resursa </li></ul><ul><li>No, noviji teoretičari zaštite okoliša imaju dijametralno suprotna stajališta. </li></ul><ul><li>Martin Lewis u knjizi «Green Delusion» ističe nekoliko slabosti ekoloških pokreta koji redom zagovaraju život u malim, održivim zajednicama. Lewis tvrdi da takvi koncepti ugrožavaju zaštitu i očuvanje okoliša potencijalnim otuđenjem javnosti i protivljenjem tehnologiji i reformama koje su korisne za okoliš. </li></ul>
 3. 3. Je li uopće moguć održivi regionalni razvoj? <ul><li>Lewis - jedino održivo rješenje sadašnje ekološke krize (kriza raspoloživih resursa, rastućeg broja ljudske populacije i ideologije globalnog konzumerizma) je povećanje udaljenosti ljudi od prirode kako bi se održala dostupnost resursa ne-ljudskim vrstama. </li></ul><ul><li>Prednost urbanizacije u odnosu na povećanje povezanosti ljudi sa zemljom: odmicanje od utilitarističkog ekološkog gledišta, ekološki pokreti u zemljama Trećeg svijeta smješteni su u gradovima, urbanizacija je povezana sa smanjenjem obilja. </li></ul><ul><li>Rezultat koncepta: osiguranje široke javne podrške, kontrola eksplozije populacije u zemljama Trećeg svijeta, ostavljanje prirode na miru. </li></ul><ul><li>Način: korištenje odgovorne tehnologije, manja ovisnost o prirodnim resursima, manja ‘toksičnost’ gradova. </li></ul>
 4. 4. Koncept urbanog ekološkog terorizma <ul><li>Ostavljanje prirode ‘na miru’ </li></ul><ul><li>Koncentracija većine populacije u mega gradovima radi lakše kontrole potrošnje svih resursa (energija, toplina, voda, hrana) </li></ul><ul><li>Život izvan mega gradova rezerviran za ograničenu populaciju proizvođača hrane </li></ul><ul><li>Veći prostori prirode ostavljeni neljudskim biljnim i životinjskim vrstama </li></ul>
 5. 5. Ekološke slabosti klasičnog regionalnog razvoja <ul><li>Dizanje urbanih standarda u ruralni regionalni prostor predstavlja ekološku ugrozu – sva infrastruktura osim što je skupa, iznimno je i invazivna prema okolišu - posebice kada se visoki urbani standard osigurava relativno malom broju ljudi na relativno velikim udaljenostima (prometna, energetska, komunalna, stambena, društvena i dr. infrastruktura). Sve veći prostori ‘netaknute’ prirode postaju ‘ljudski (sub)urbani okoliš’ </li></ul><ul><li>Velika ulaganja za ‘maleni’ učinak </li></ul>
 6. 6. Jesmo li osuđeni na urbani ekološki terorizam? <ul><li>Ne moramo biti. </li></ul><ul><li>Kako do održivog regionalnog razvoja? </li></ul>
 7. 7. Put do održivog regionalnog razvoja <ul><li>Koncept ‘Green New Deal-a’: </li></ul><ul><li>Tranzicija prema potpuno novom modelu društva, od gospodarske prema ekologističkoj paradigmi / odmak od globaliziranog konzumerizma </li></ul><ul><li>Javne i privatne investicije u projekte energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, sustave gospodarenja otpadom i dekarbonizacije privrede </li></ul><ul><li>Decentralizacija – održivi regionalni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta u ekološkim industrijama, otpor prema industrijama koje produžavaju štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji </li></ul><ul><li>dugoročno Green New Deal podrazumijeva napuštanje filozofije konstantnog gospodarskog rasta i prihvaćanje ideje tzv. nultog rasta </li></ul>
 8. 8. Decentralizacija po mjeri Green New Deala <ul><li>Ekološke industrije – proizvodnja tehnologija i infrastrukture za OIE, podizanje standarda zaštite okoliša za industriju i promet </li></ul><ul><li>Proizvodnja organske (eko) hrane </li></ul><ul><li>Pomak prema samoodrživom i samodostatnom regionalnom energetskom sustavu – od mega energetskih projekata prema malim, obnovljivim energetskim postrojenjima </li></ul><ul><li>Povezivanje lokalnog/regionalnog šumarstva i poljoprivrede s proizvodnjom energije </li></ul><ul><li>Promicanje tzv. ekološkog turizma s ponudom lokalno proizvedene eko hrane, objektima građenima od lokalno proizvedenih eko materijala koji se opskrbljuju s lokalno proizvedenom energijom iz obnovljivih izvora </li></ul><ul><li>Umjesto realizacije velikih infrastrukturnih projekata poticanje projekata energetski i resursno samodostatnih kućanstava i gospodarstava (bioplin, biokompost…) </li></ul>
 9. 9. Hvala na pažnji!

×