Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Пред картата на родината - самопроверка

САМОПРОВЕРКА НА УРОКА - Пред картата на родината ни по Човекът и обществото в 3. клас

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Пред картата на родината - самопроверка

  1. 1. САМОПРОВЕРКА НА УРОКА - Пред картата на родината ни (използвай атлас) 1. В кой континент е разположена Република България? __________________________________ 2. На кой полуостров е разположена България? _________________________________________ 3. Кои цветовете може да видите на географската карта? (разгледай картата) __________________________________________________________________________________ 4. Със зелен цвят на географската карта са оцветени __________________ и _________________. 5. Със син цвят на географската карта са оцветени __________________________________. 6. С коя държава България граничи на север?___________________________________________. 7. С кои държави можеш да довършиш изречението? На запад България граничи _____________________ и _____________________________. 8. Кои са южните съседи на нашата родина? ___________________________________________ . 9. Кои са посоките на света? Запиши ги правилно: _______________________________________
  2. 2. 2 10. Свържете със стрелки съседите ни с посоките, в които се намират спрямо България така, че да бъде вярно. Република Македония Сърбия Гърция Черно море Румъния Турция 11. Запиши правилно: Условни знаци са знаци, ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Географска карта - _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Държавна граница - _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. Посоки на света ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Континент - ______________________________________________________________________. Полуостров - ______________________________________________________________________ . 12 Запиши една от посоките (западна, източна, северна, южна), за да е вярно изречението: Черно море е нашата _____ граница. 13. Запиши столиците на държавите: България - ____________________________ Румъния - _____________________________ Турция - ______________________________ Гърция - _______________________________ Сърбия - ________________________________ Република Македония - ____________________________ ЮГ СЕВЕР ИЗТОК ЗАПАД
  3. 3. 3 14. Разгледай внимателно картата на Европа! Попълни пропуснатото, за да получиш вярно твърдение. Избери отговор от думите: източната, западната, северната, южната, североизточната, югоизточната, северозападната, югозападната. България се намира в _________________________ част на континента Европа и в _________________________ част на Балканския полуостров. 15. Попълни така, че да е вярно. (Използвай атласа и попълвай) България се намира в континента …………………………. и е част от …………………………………………….. . Географската ………………………….. и ………………………………… на света ни позволяват да се ориентираме. …………………………………………………………… се използват за изобразяване на различни обекти. ……………………………………………………………….. на България ни отделят от съседните държави. Проверил: Дата: Допълнителна задача: Постави върху картата знака за столица. Оцвети град София. Постави знака за град на твоя роден град Смолян. Оцвети в кафяво област Смолян. Пробвай върху атласа да откриваш бързо областните градове в България. (!!! самостоятелно, без помощ) Колко от тях си посетил? Запиши ги: ____________________________________________________
  4. 4. 4 Задачи ПО ЖЕЛАНИЕ!!!  Опитай се да нанесеш (или посочиш устно) областите, които си запомнил. Без да ползваш карта или атлас. Фигура 1 Република България Разпозна ли областта на картата? (Фигура 2). Запиши в оранжевото поле името на областния град, постави знака за град. Колко са общините в този областен град? _____________ Фигура 2 ОБЛАСТ ___________________

    Soyez le premier à commenter

    Identifiez-vous pour voir les commentaires

САМОПРОВЕРКА НА УРОКА - Пред картата на родината ни по Човекът и обществото в 3. клас

Vues

Nombre de vues

1 146

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

36

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×