Publicité
Звук и буква Дд
Звук и буква Дд
Звук и буква Дд
Звук и буква Дд
Publicité
Звук и буква Дд
Звук и буква Дд
Prochain SlideShare
звук и буква ддзвук и буква дд
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Plus de Sevda Rabineva(20)

Publicité

Dernier(20)

Звук и буква Дд

  1. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 1 1. Огради буква Д в текста. Подчертай сричките, които образува звукът д в текста. Прочети ги. БУКВА Д Идва тежък дебелак. Клати се от крак на крак. Тази буква има вид на човек със апетит. Тя се пише ей така – нарисувай си колибка, две крачета й сложи, за да може да върви. Ето – стана буква Д. С нея пишем Дангалак, Дума, Дупка и Дивак. С Д се пише и ... ДЕЛФИН. В океана син плува си делфин. Насам-натам... Скучно му е сам. Плясва с опашка, свирва с уста. И ето – пристига дружина от сто и двайсет делфина. Ще ми се и аз така да викна всички на игра! Юлияна Каракашева Д д Д д
  2. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 2 2. Направи звуков модел на думите. Раздели ги на срички. Запиши ги. 3. За да видиш кой се крие в рисунката, оцвети всички полета с буква Д. 4. Запиши правилно изречението: ДобриндадеводанаДимана
  3. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 3 Страничка за краснопис Добри Добри е във Варна. Във Варна има делфинариум. Добри е на първи ред. Делфинът прави номера. Добри е доволен! Добри Добри е във Варна. Във Варна има делфинариум. Добри е на първи ред. Делфинът прави номера. Добри е доволен! Д д Д д
  4. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 4 Добри Препиши текста красиво. Нарисувай буква Д. Нарисувай делфин. Д д Д д
  5. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 5 Как да нарисувам делфин? 1 2 3 4
  6. Име ........ Име: .........................................................., І „В“ клас СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян 6 *** Димо Димо е на море. На вълнолома е. Има бурни вълни и лед. Лебед плува до вълнолома. Димо моли: - Добри ми лебеде, недей! Не плувай до леда! Беда Обедно време е. Медун дреме до дънера на дъба. Дойде един едър елен. - Добър ден, Медуне. - Добър да бъде. - Има ли мед, има ли? - Има, но не е долу... Д д Д д
Publicité