Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Studiemarathon

Studiemarathon UvA, Oudemanhuispoort, 19 januari 2011.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Studiemarathon

 1. 1. Sebastian de HaroStudiemarathon, 19 januari 2011
 2. 2. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 2
 3. 3. Sebastian de HaroStudiemarathon, 19 januari 2011
 4. 4.  C.P. Snow: “A good many times I have been present at gatherings of people who, by the standards of the traditional culture, are thought highly educated and who have with considerable gusto been expressing their incredulity at the illiteracy of scientists. Once or twice I have been provoked and have asked the company how many of them could describe the Second Law of Thermodynamics. The response was cold: it was also negative. Yet I was asking something which is about the scientific equivalent of: Have you read a work of Shakespeare’s?” (The Two Cultures and the Scientific Revolution, p. 16). Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 4
 5. 5.  Edward O. Wilson: “Every college student should be able to answer the following question: What is the relation between science and the humanities, and how is it important for human welfare? (…) Yet the vast majority of our political leaders are trained exclusively in the social sciences and humanities, and have little or no knowledge of the natural sciences.” (Consilience, p. 13-14). Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 5
 6. 6. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 6
 7. 7. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 7
 8. 8. Sheldon Glashow (1975)Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 8
 9. 9. Big Bang Snaartheorie Kosmologie SterrenkundeDeeltjesfysicaQuantummechanica Oceanografie Scheikunde Biologie Geologie Geneeskunde Sheldon Glashow (1975) Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 9
 10. 10. LAAT NIEMAND ZONDER KENNIS VAN MEETKUNDE HIER BINNENTREDEN 10
 11. 11. LAAT NIEMAND ZONDER KENNIS VAN MEETKUNDE HIER BINNENTREDEN 11
 12. 12. Vier kunsten die aanspraak doen opalleenheerschappij: Nothing exists. If anything did exist, we could not know it. If we could know that something existed, we Woorden would not be able to communicate it to anyone else. Sofisten Taal Geld / Macht Geest (Hegel) Economie / Politiek Filosofisch-theologisch Idealisme Materie Utopisme (Democritus) Atomisme Sciëntisme Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 12
 13. 13. Historische wortels LAS benadering. Plato enAristoteles: Woorden Literatuur Taal Geld Geest Economie Filosofie Mathesis Theologie Practische filosofie Materie Theoretische Natuurwetenschap Filosofie Natural philosophy Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 13
 14. 14.  Quadrivium: studie van het getal. Kwantitatieve benadering als unificerend element in de natuurwetenschap.  Aritmetica: getal in zichzelf.  Meetkunde: getal in de ruimte.  Muziek: getal in de tijd.  Astronomie: getal in ruimte-tijd. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 14
 15. 15.  Trivium: studie van het woord:  Grammatica: basis van taal.  Retorica: overtuigend spreken en schrijven.  Dialectiek/logica: taal als middel om de waarheid te zoeken/uit te drukken. Student ontdekt eerst het getal en zijn toepassingen: 2+2=4. Inzichten daarna overgedragen op gebied van de taal: ideeën en inzichten leren formuleren en communiceren. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 15
 16. 16.  Socrates: rechtvaardigheid en het goede als beginselen van wijsbegeerte. Geen doctrine maar een manier van leven: ethische dimensie. Woorden (Gorgias) Kosmos: “goede orde”. Grondslag eenheid van de wetenschap. Geld Geest Logos: rede. Ze heeft vat op het heelal. (Thrasymachos) (Hegel)  ‘Unreasonable effectiveness’ van de wiskunde (E. Wigner).  ‘Unreasonable and pervasive presence’ van orde. Materie  ‘Unreasonable effectiveness’ van filosofische (Democritus) analyse. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 16
 17. 17.  Ethica, kosmos, logos:  Mens in het middelpunt van de wetenschap (Kuhn’s revolutie in de wetenschapsfilosofie).  Complexiteit van de wereld geworteld in orde. Toegankelijk voor onderzoek en experimentatie. Onderwijs moet weerspiegeling zijn van eenvoud en complexiteit. Doel van onderwijs: volledig vrij zijn, volledig mens. Humanitas vereist vrijheid van onwetendheid en vooroordelen. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 17
 18. 18.  Universitas magistrorum et scholarium: gemeenschap op zoek naar waarheid en kennis. Niet de verzameling van alle (specialistische) vakgebieden. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 18
 19. 19.  Wetenschappelijke uitspraken zijn in wezen voorwaardelijk: “Als F=ma en de kracht omgekeerd evenredig is met de afstand tot de zon, dan zal een planeet een ellipsvormige baan volgen.” De voorwaarden kunnen zijn:  Waarnemingen, experimenten.  Axioma’s.  Betekenis en toepasbaarheid van termen.  Filosofische vooronderstellingen en onwaarneembare concepten in de modellen. Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 19
 20. 20. Technologie Vooronderstellingen (ethisch, Toekomst epistemisch, ontologisch) Model Experiment Axioma’s Werkelijkheid Wiskunde nu LogicaVooronderstellingen (ethisch, Waarneming epistemisch, ontologisch) Verleden Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 20
 21. 21. Dimensies van de Vooronderstellingen Aard van dewetenschap vooronderstellingenDoeleinden (kennis en Wetenschappelijke waarden Ethischmanipulatie van de natuur)Methode Argumenten en bewijzen EpistemischConstructen (concepten, Orde in de natuur Ontologischstellingen, theorieën) Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 21
 22. 22.  Een wetenschappelijk model kan zijn eigen vooronderstellingen niet (volledig) verantwoorden (axioma’s, betekenis van termen, voorwaarden aan de waarneming, logica). Wezenlijke kloof tussen model en uitvoering: is (descriptief) versus ought (normatief). Ethiek resulteert niet uit de natuurwetenschap alleen (descriptief), maar uit reflectie in het licht van wetenschappelijke resultaten en doeleinden (samen met HUM, SSC; normatief). Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 22
 23. 23.  Popper: “The more we learn about the world, and the deeper our learning, the more conscious, specific, and articulate will be our knowledge of what we do not know, our knowledge of our ignorance. For this, indeed, is the main source of our ignorance—the fact that our knowledge can be only finite, while our ignorance must necessarily be infinite.” (Conjectures and Refutation, 1968:28). Studiemarathon, 19 januari 2011. SdH, AUC. 23

×