Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Euwi rbmp low dnipro 200919

88 vues

Publié le

By Oksana Konovalenko
Workshop - Low Dnipro BUVR, Kherson, 20 September 2019

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Euwi rbmp low dnipro 200919

 1. 1. ПЛАН УПРАВЛІННЯ РАЙОНОМ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІПРА Коноваленко Оксана Національний координатор проекту м.Херсон, 20 вересня 2019
 2. 2. РАЙОНИ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ (9) Title of the event 4 Наказ Мінприроди від 3.03.2017 № 103 «Про затвердження м районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок»
 3. 3. ПЛАН УПРАВЛІННЯ Інструмент досягнення доброго екологічного та хімічного станів поверхневих вод та кількісного та хімічного станів підземних вод 8
 4. 4. ПРО ЩО ПУРБ?  Комплексний підхід до управління водними ресурсами та екосистемами,  З метою покращення здоров'я населення, водних ресурсів та екосистем та сприяння розвитку економіки  Плановий документ, розроблений відповідно до встановленої методології, та за участі громадськості  Нетехнічний та зрозумілий документ із законним обґрунтуванням для прийняття управлінських рішень та інформування широкого кола зацікавлених.  Складається з двох основних частин: оцінка станів (за даними моніторингу/аналізу антропогенних впливів) та програма заходів
 5. 5. ПЛАН УПРАВЛІННЯ • Захист всіх водних об’єктів • Охоплення всіх впливів на водні обєкти • Цілі:  уникнення погіршення статусу  хороший стан (продовження максимум до 2027 р.)  екологічний стан + хімічний статн  визначені біологією (поверхневі води) з підтримкою фізико-хімії та гідроморфології
 6. 6. Створення класифікацій екологічного стану водних масивів Розроблено методики визначення водних масивів та їх віднесення до класів 2016 Закріплено інтегровані підходи управління водними ресурсами за басейновим принципом на законодавчому рівні Проведено гідрографічне та водогосподарське районування 2018 2019 2020 2021 Дорожня карта 2014 20242017 Визначено перелік забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану вод Затверджено Типове положення про басейнові ради Затверджено Порядок розроблення плану управління річковим басейном Визначено Порядок розроблення водогосподарських балансів Затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод Створено басейнові ради Проведено інституційну трансформацію структури водного сектору Створено електронний водний кадастр - геопортал «Водні ресурси України» Визначення водних масивів, їх типологія Аналіз антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод Розробка програми моніторингу Опис району річкового басейну – елементу плану управління річковим басейном Реєстр зон, що охороняються Встановлення екологічного та хімічного станів водних масивів Розробка економічного аналізу водокористування Встановлення референційних умов 2023 Встановлення екологічних цілей для водних масивів Розробка програм заходів для досягнення доброго стану Оцінка впливу на довкілля (ОВД) та стратегічна екологічна оцінка (СЕО) заходів Громадське обговорення проектів Планів управління річковими басейнами Визначення Порядку отримання інформації про стан вод Виконання програми діагностичного моніторингу Імплементація законодавства Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Розділ 5 Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення екологічних цілей Розділ 6 Розділ 7 Розділ 8 Розділ 9 Розділ 10 Підготовка звіту про інформування громадськості Затвердження Кабінетом Міністрів України Планів управління річковими басейнами для 9 районів річкових басейнів Підготовка Переліку компетентних органів державної влади, відповідальних за виконання плану управління річковим басейном Розділ 11 Розділи Планів управління річковими басейнами 2022
 7. 7. 12 Належний стан План управління річковим басейном Програма заходів Оцінка статну і тенденцій Програми моніторингу Характеристика - Оцінка ризиків Розмежування водних об'єктів Призначення компетентних органів Визначення районів річкових басейнів 6-річний цикл Огляд/оновлення Участь громадськості Структура ПУРБ
 8. 8. Структура ПУРБ (1) 1. Загальна характеристика поверхневих та підземних вод району річкового басейну: 1) опис річкового басейну: гідрографічне та водогосподарське районування, клімат, рельєф, геологія, гідрогеологія, ґрунти, рослинність, тваринний світ, гідрологічний режим, специфіка річкового басейну; типологія масивів поверхневих вод; референційні умови; 2) визначення масивів: поверхневих вод; підземних вод.
 9. 9. КАТЕГОРІЇ • Першим етапом визначення масивів поверхневих вод є віднесення всіх поверхневих вод в межах кожного району річкового басейну до однієї з п’яти категорій поверхневих вод: • річки, • озера, • перехідні води, • прибережні води, • штучні або істотно змінені масиви поверхневих вод
 10. 10. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 11. 11. Структура ПУРБ (2) 2. Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел: 1) поверхневі води: забруднення органічними речовинами: забруднення біогенними речовинами: забруднення небезпечними речовинами: аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, майданчиків, зон тощо); гідроморфологічні зміни: - порушення вільної течії річок; - порушення гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої частини заплави; - гідрологічні зміни; - модифікація морфології річок;
 12. 12. Структура ПУРБ (3) 2. Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел: 2) підземні води: забруднення; об’єми/запаси; інші істотні антропогенні впливи.
 13. 13. Основні причини: морфологія річки та дифузне забруднення від сільського Оцінка ризику АВТОРИТЕТНІ ---- Водні об'єкти досягають гарного статусу в 2015 році СУМНІВНІ ----- Непередбачуваний статус З РИЗИКОМ ----- Водні об'єкти не зможуть досягти гарного статусу в 2015 році Ризик (річки)
 14. 14. 21
 15. 15. Структура ПУРБ (4) 3. Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування: 1) об’єкти Смарагдової мережі; 2) зони санітарної охорони; 3) зони охорони цінних видів водних біоресурсів; 4) масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання; 5) зони, вразливі до (накопичення) нітратів.
 16. 16. Структура ПУРБ (5) 4. Картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні: 1) поверхневі води: система моніторингу; гідроморфологічна оцінка/стан; оцінка хімічного стану; оцінка екологічного стану; оцінка екологічного потенціалу; 2) підземні води: система моніторингу; оцінка хімічного стану/оцінка ризику; оцінка за об’ємами/запасами підземних вод.
 17. 17. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/ • карта
 18. 18. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 19. 19. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 20. 20. Структура ПУРБ (6) 5. Перелік екологічних цілей для поверхневих вод, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх досягнення (у разі потреби обґрунтування встановлення менш жорстких цілей та/або перенесення строків їх досягнення).
 21. 21. Що таке екологічні цілі? 1. Добрий екологічний та хімічний статус масивів поверхневих вод 2. Добрий екологічний потенціал та хімічний статус істотно змінених та штучних масивів поверхневих вод 3. Добрий статус масивів підземних вод
 22. 22. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/ Екологічні цілі ДОБРИЙ стан (екологічний та хімічний) Екосистеми працюють добре Баланс економічний
 23. 23. Коли мають бути досягнуті екологічні цілі? • Не пізніше листопада 2030 р. (протягом 6 років після прийняття ПУРБів) • Крім тих випадків, де існують виключення
 24. 24. • ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ • Забруднення органічними речовинами • Забруднення поживними речовинами • Забруднення небезпечними речовинами • Гідромморфологічні зміни • ПІДЗЕМНІ ВОДИ • Зміни якості підземних вод • Зміна кількості підземних вод • ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНМИ РЕСУРСАМИ (SWMI) В РАЙОНІ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДУНАЙ Значні проблеми управління водними ресурсами (SWMI) можуть прямо чи опосередковано впливати на статус як поверхневих вод, так і транскордонних підземних вод Для кожного SWMI: розроблені бачення, дії та вимоги щодо координації.
 25. 25. Структура ПУРБ (7) 6. Економічний аналіз водокористування: 1) економічний розвиток території басейну; 2) характеристика сучасного водокористування: комунальне водокористування; промислове водокористування; водокористування у сільському господарстві; водокористування на транспорті; інші види водокористування; 3) прогноз потреб у воді основних галузей економіки; 4) інструменти економічного контролю: окупність використання водних ресурсів; тарифи на воду.
 26. 26. Структура ПУРБ (8) 7. Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей.
 27. 27. Структура ПУРБ (9) 8. Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати: 1) поверхневі води: заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами (дифузні та точкові джерела); заходи, спрямовані на зменшення забруднення біогенними речовинами (дифузні та точкові джерела); заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела); заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок; заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан поверхневих вод;
 28. 28. Структура ПУРБ (10) 8. Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати: 2) підземні води: заходи, спрямовані на зменшення забруднення (дифузні та точкові джерела); заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод; заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан підземних вод; 3) інші заходи.
 29. 29. Структура ПУРБ (11) 9. Звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проекту плану управління річковим басейном. 10. Перелік компетентних органів державної влади, відповідальних за виконання плану управління річковим басейном. 11. Порядок отримання інформації, у тому числі первинної, про стан поверхневих і підземних вод.
 30. 30. Терміни Листопад 2024 р. – ПУРБи мають бути затверджені КабМіном Громадське обговорення – 6 місяців Оприлюднення Планів – орієнтовно літо 2023 р.
 31. 31. ПОРЯДОК ДІЙ щодо впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод (постанова КМУ від 19.09.2018 № 758) Визначення масивів поверхневих вод Аналіз антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод Розробка програми моніторингу Програма моніторингу вод розробляється з урахуванням визначення масивів поверхневих вод та аналізу антропогенного впливу на їх кількісний та якісний стан Опис річкового басейну Створення реєстру зон, що охороняються 01.07.2019 01.11.2019 01.09.2019 01.11.2019 01.12.2019Дедлайн
 32. 32. Groundwater: April – Dec. 2019 Surface water: April - Nov. 2019 April – Sept. 2019 Part 1 May –Oct. 2019 Including in 2 & 3 Surface water: June – Oct. 2019 February 2019 Groundwater: March 2019 Surface water: March 2019 Groundwater: Including in 2
 33. 33. РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО З СУББАСЕЙНАМИ 40
 34. 34. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 35. 35. • Перехідні води
 36. 36. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 37. 37. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/
 38. 38. www.euwipluseast.eu www.facebook.com/euwiplus/ THANK YOU Oksana Konovalenko Коноваленко Оксана

×