Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ice cafe4 thai

894 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ice cafe4 thai

 1. 1. ร้านไอศกรีม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 : ผนังนิทรรศน์ Your design here! ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 2. 2. • ทางานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการนาเสนอข้อมูล และจัดแสดงข้อมูลบนผนังเกี่ยวกับคอลลอยด์ • เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ ชีวิตประจาวันอย่างไร จุดประสงค์การเรียนรู้ : 2 ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 3. 3. 3 สวัสดีคะ! นี่เป็นภารกิจสุดท้ายของพวกเราแล้วค่ะ ร้านไอศกรีม เกือบจะพร้อมเปิดแล้ว แต่เรานึกขึ้นได้ว่า เมื่อเปิดร้านแล้ว พวกเรา จะต้องเจอกับคาถามมากมายจากเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาเป็น ลูกค้า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะทาอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไป เกี่ยวกับการตกแต่งผนังของร้านเรานะคะ ขั้นสร้างความสนใจ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 4. 4. 4 เราต้องการตกแต่งผนังของร้านเราด้วยการติดป้ายแสดงข้อมูลซึ่ง สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาหารที่เรา เสิร์ฟในร้าน เราคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนและเด็กๆที่ เข้ามารับประทานอาหาร และยังจะทาให้ร้านของเราเป็นที่นิยม ชมชอบของผู้ปกครองอีกด้วยนะคะ ขั้นสร้างความสนใจ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 5. 5. 5 ดังนั้น เราเริ่มจาก...ให้ทุกคนทางานเป็นกลุ่ม ช่วยกันตัดสินใจว่าเราควร จะนาเสนอข้อมูลอะไรบ้าง อย่าลืมนะคะว่า การนาเสนอข้อมูลบนผนัง จะต้องบอกลูกค้าเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งซ่อนอยู่ใน กระบวนการทาอาหารที่เราขายในร้านแห่งนี้ ดิฉันคาดหวังว่าจะได้เห็น ความคิดเกี่ยวกับเรื่องสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม และคอลลอยด์ นะคะ ขั้นสารวจและค้นหา ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 6. 6. คุณได้รับคาแนะนาที่ดีและวัสดุเรียบร้อยแล้ว ดีมากค่ะ! ตอนนี้ถึงเวลาลงมือ ทาแล้ว ดิฉันแบ่งพื้นที่ให้กับพวกคุณเพื่อใช้ในการจัดป้ายข้อมูลแล้วนะคะ พวกคุณลงมือวางแผนและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เลยค่ะ 6 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 7. 7. 7 ชิ้นงานของคุณกาลังออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ แต่ดิฉันมีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นรองจานค่ะ ดิฉันอยากให้ คุณทาแผ่นรองจานที่มีคาถามหรือกิจกรรมอื่นๆ ปรากฏอยู่บนแผ่นรองจาน คุณอาจจะเคยเห็นมันใน ร้านอาหารบางแห่งซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทาระหว่างนั่งรออาหารมาเสิร์ฟ เราต้องการแผ่นรองจาน ลักษณะคล้ายๆ กัน เพียงแต่ข้อมูลและกิจกรรมต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะ ขั้นขยายความรู้ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 8. 8. แต่ละกลุ่มให้ทาแผ่นรองจานซึ่งมีกิจกรรมสาหรับเด็กนักเรียนที่ อายุประมาณ 11 - 13 ปี กิจกรรมอาจเป็น คาถาม ปริศนา อักษรไขว้ หรือ การเติมคาในแผนภาพก็ได้ค่ะ เราอยากได้ ความคิดที่สร้างสรรค์จากพวกคุณ ขอให้โชคดีค่ะ 8 ขั้นขยายความรู้ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 9. 9. ทุกคนคะ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มแล้ว ดิฉันมีแบบฟอร์มการประเมินเพื่อให้ใช้ในการประเมินได้อย่าง ยุติธรรมสาหรับทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 9 ขั้นประเมินผล ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 10. 10. 10 10 รายละเอียดการติดต่อ ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์

×