Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Egyptian Foreign Trade Digest - Sept 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 90 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Egyptian Foreign Trade Digest - Sept 2015 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Egyptian Foreign Trade Digest - Sept 2015

 1. 1. Source: Foreign TradeDataWarehouse ‫املصدر‬:‫جية‬‫ر‬‫الخا‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بيانات‬‫مستودع‬ Egyptiannon-petroleum Foreign TradeMonthlyDigest ‫البترولية‬‫غير‬ ‫املصرية‬‫جية‬‫ر‬‫الخا‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫تقرير‬ (‫أو‬‫الخام‬ ‫البترول‬ ‫يشمل‬‫وال‬ ‫البتروكيماويات‬ ‫يشمل‬‫الطبيعي‬‫الغاز‬) Arab Republicof Egypt ‫العربية‬‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫الصناعة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ Ministry ofTrade and Industry 2015 ‫سبتمبر‬ ‫شهر‬ ‫تقرير‬ Trade Digest for September 2015 General Organization for Exports & Imports Control (GOEIC) ‫الهيئة‬‫العامة‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫والواردات‬
 2. 2. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Disclaimer ‫هام‬ ‫تنويه‬
 3. 3. (‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫بيانات‬‫مستودع‬Trade Data Warehouse) •‫أنشأته‬‫والذي‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫بيانات‬‫مستودع‬ ‫عن‬ ‫التقرير‬‫هذا‬‫يصدر‬‫والصناعة‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫في‬2004‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫على‬‫للرقابة‬‫إ‬‫بيانات‬‫وتوفير‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫لدعم‬‫األولي‬‫جة‬‫ر‬‫بالد‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫بيانات‬‫لرصد‬‫جمالية‬ ‫الزمن‬‫ولتقليص‬‫األعمال‬‫وملجتمع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬‫وتحليلية‬‫وتفصيلية‬turnaroundtime‫صولها‬‫و‬‫و‬ ‫املعلومة‬‫تسجيل‬‫بين‬‫ما‬ ‫االتصاال‬‫شركات‬‫أكبر‬‫في‬‫بها‬‫ل‬‫واملعمو‬‫العاملية‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫دعم‬‫تقنيات‬‫أحدث‬‫باستخدام‬‫وذلك‬‫للمستفيد‬‫والبنوك‬‫ت‬ ‫وغيرها‬‫العاملية‬. •‫من‬‫التفصيلية‬‫البترولية‬‫غير‬ ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬‫بيانات‬‫املستودع‬‫يستقبل‬‫املصرية‬ ‫ك‬‫ر‬‫الجما‬‫مصلحة‬‫الكت‬‫تصل‬‫ولذا‬ ،‫رونيا‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫تصل‬‫متأخرة‬3‫ا‬‫ات‬‫ر‬‫فت‬‫نهاية‬ ‫أو‬‫املستحقات‬ ‫بسداد‬‫يرتبط‬‫الشحنة‬‫بيانات‬‫اكتمال‬‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫ر‬‫شهو‬‫لسماح‬ ‫بالشحنة‬‫الخاصة‬. •‫قبل‬ ‫من‬‫سميا‬‫ر‬ ‫املستودع‬‫اعتماد‬‫تم‬‫واإلحصاء‬‫العامة‬‫للتعبئة‬ ‫ي‬‫املركز‬‫الجهاز‬‫لبيانات‬‫سمي‬‫ر‬‫كمصدر‬‫ا‬‫ات‬‫ر‬‫لصاد‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬‫فيها‬ ‫بما‬ ‫التفصيلية‬‫باك‬‫و‬‫والدر‬‫وغيرها‬ ‫املؤقت‬‫والسماح‬. •‫اإلسترشادية‬ ‫و‬‫املتوسطة‬‫األسعار‬ ‫منهجية‬‫الجهاز‬‫يعتمد‬ValuationSystem‫البيانات‬‫واقع‬ ‫املستودع‬‫يعتمد‬‫بينما‬ ‫البديهية‬‫ق‬‫و‬‫الفر‬ ‫بعض‬‫عنه‬‫ينشأ‬‫قد‬‫مما‬‫املقدمة‬‫للوثائق‬‫ومطابقتها‬‫تدقيقها‬‫بعد‬‫املقدمة‬. •‫ب‬‫عامليا‬ ‫املسموحة‬‫الحدود‬‫الي‬‫األجنبي‬‫الشريك‬‫بيانات‬‫ومعظم‬ ‫املستودع‬‫بيانات‬‫بين‬‫ما‬‫ق‬‫الفر‬ ‫تقلص‬‫القيم‬ ‫سبب‬ ‫السابقة‬‫الحساب‬‫طريقة‬‫حدود‬‫وفي‬‫اإلسترشادية‬ ‫وليست‬‫الحقيقية‬CIF & FOB‫الشحن‬‫يخي‬‫ر‬‫تا‬‫بين‬‫ما‬‫ق‬‫والفر‬ ‫ل‬‫والوصو‬. •‫املستفيدين‬‫لكافة‬‫جية‬‫ر‬‫الخا‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫بيانات‬‫املستودع‬‫يوفر‬(‫ال‬‫واملجالس‬‫الحكومية‬‫والجهات‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫والغرف‬ ‫تصديرية‬ ‫وغيرها‬‫البحثية‬‫اكز‬‫ر‬‫وامل‬‫األعمال‬‫ومجتمع‬ ‫ي‬‫املركز‬‫والبنك‬‫ي‬‫التجار‬‫التمثيل‬‫مكاتب‬‫وكافة‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬)‫م‬‫اتفاقيات‬‫خالل‬ ‫ن‬ ‫خدمة‬SLA‫محددة‬.
 4. 4. DataSources: • ExportsData areissued by the General Organizationfor Import and Export(GOEIC) as detailed in the Unified Statistical Document (USD) submitted by the Trader or his/her designated personnel. • Imports Data, arereceived electronically from the Egyptian Customs Authority (ECA) and under their sole responsibility. • All issued data areonly issued forthe Statistical Purpose only. Issuing Authorities holds no responsibilities if used otherwise. DataQuality: • The Process for Exportation is quite short. Once goods leave the port,submitting papers is amatter ofshort time. Accordingly, ExportsData Quality is quite high and subjected tolittle change (usually increasing) if some documents arenotreceived in due time. • In case ofImportation, dates ofthe declaration formsmight be vastly different from the final release dates due to inspection, financial considerations or other reasons. So Imports figures aresubjected tochange (might be significant). ‫البيانات‬‫مصادر‬: •‫ا‬ ‫شهادات‬ ‫واقع‬ ‫من‬‫هي‬ ‫اد‬‫ر‬‫واإلستي‬‫للتصدير‬ ‫املصاحبة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫والتوا‬ ‫القيم‬ ‫جميع‬‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫بهذا‬ ‫تسجيلها‬ ‫ويتم‬‫الجمركية‬. •‫تسجل‬‫بيانات‬ ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬‫من‬ ‫املصرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫بالنموذج‬ ‫املدونة‬ ‫البيانات‬ ‫واقع‬‫املوحد‬ ‫اإلحصائي‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫لشهادة‬ ‫مطابقتها‬ ‫بعد‬ ‫الجمركية‬‫من‬ ‫واملقدمة‬‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫العميل‬‫سم‬‫ر‬‫بصورة‬ ‫ها‬‫ر‬‫تصد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫ية‬ ‫وف‬‫للقواعد‬ ‫قا‬‫لذلك‬ ‫املنظمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬. •‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫بيانات‬ ‫ترد‬‫الكترونيا‬‫لل‬‫من‬ ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫هيئة‬ ‫مصلحة‬‫ك‬‫ر‬‫الجما‬‫املصرية‬ ً ‫شهريا‬‫مسئوليتها‬‫علي‬‫املنظمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وفق‬‫ها‬‫ر‬‫وتصد‬ ‫لذلك‬ ‫املنظمة‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬‫ك‬‫ر‬‫الجما‬ ‫مع‬ ‫الهيئة‬. •‫يتم‬‫ا‬‫للغرض‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬‫صدار‬‫مسئولية‬ ‫أي‬ ‫دونما‬‫فقط‬ ‫اإلحصائي‬‫الجهة‬ ‫على‬ ‫البيانات‬ ‫لتلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫املصد‬. ‫البيانات‬ ‫دقة‬: •‫أيا‬‫أو‬ ‫ساعات‬‫خالل‬ ‫للموانئ‬ ‫الشحنات‬ ‫ة‬‫ر‬‫مغاد‬ ‫عادة‬‫يصحب‬ ‫التصدير‬ ‫تمام‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫م‬ ‫الش‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫النماذج‬ ‫تلك‬ ‫تقديم‬ ‫سرعة‬‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫البيانات‬‫دقة‬ ‫فإن‬ ‫قليلة‬‫في‬ ‫أن‬ ‫املحدد‬ ‫الوقت‬.‫قام‬‫ر‬‫األ‬ ‫في‬ ‫التغيير‬‫فإن‬ ‫وعليه‬–‫حدو‬ ‫في‬ ‫بالزيادة‬ ‫ن‬‫مايكو‬‫عادة‬‫قليله‬ ‫أيام‬ ‫د‬ –‫النهائية‬ ‫شبه‬‫صورته‬‫في‬ ‫الرقم‬ ‫بعدها‬ ‫يستقر‬. •‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫أو‬ ‫النوعي‬ ‫الفحص‬ ‫تستدعي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مايصاحبها‬ ‫عادة‬‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫شهور‬ ‫ستة‬‫ى‬ ‫أقص‬ ‫بحد‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫فيه‬ ‫يتأخر‬ ‫عادة‬ ‫والذي‬ ‫املشروط‬.‫يت‬ ‫وال‬‫التسجيل‬ ‫م‬ ‫ن‬‫مرهو‬ ‫تسجيلها‬ ‫يبقى‬ ‫ولكن‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫ك‬‫ر‬‫الجما‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫النهائي‬‫فتح‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الجمركية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫شهادة‬.‫ت‬ ‫حسب‬ ‫تحسب‬ ‫دات‬‫ر‬‫للوا‬ ‫الشهرية‬ ‫القيم‬‫فإن‬ ‫وعليه‬‫يخ‬‫ر‬‫ا‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫وليس‬ ‫الشهادة‬.‫عدة‬ ‫بعد‬ ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫قيم‬ ‫تغير‬ ‫إمكانية‬ ‫يفسر‬ ‫وهذا‬‫شهور‬ ‫عنها‬ ‫النهائي‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫قبل‬ ‫ي‬ ‫تنقض‬‫التي‬ ‫املدة‬ ‫بحسب‬. ‫مصادر‬/‫البيانات‬ ‫دقة‬Data Sources
 5. 5. ‫املصرية‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫بيانات‬‫مصادر‬ ‫بين‬‫االختالفات‬ ‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫سمية‬‫ر‬‫ة‬‫ر‬‫وبصو‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بيانات‬‫تصدر‬: •‫ذلك‬‫في‬‫ه‬‫ر‬‫ومصاد‬ ‫واإلحصاء‬‫العامة‬‫للتعبئة‬ ‫ي‬‫املركز‬‫الجهاز‬: –‫املصرية‬ ‫ك‬‫ر‬‫الجما‬‫مصلحة‬–‫املصاحب‬ ‫والوثائق‬ ‫الجمركية‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫شهادات‬ ‫واقع‬‫من‬ ‫البترولية‬‫غير‬‫السلعية‬ ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬‫لها‬‫ة‬ –‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫على‬ ‫للرقابة‬‫العامة‬ ‫الهيئة‬–‫الجمرك‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫شهادات‬ ‫واقع‬‫من‬ ‫البترولية‬‫غير‬ ‫السلعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫ية‬ ‫لها‬ ‫املصاحبة‬‫ى‬‫األخر‬ ‫والوثائق‬ ‫ات‬‫ر‬‫للصاد‬‫املوحد‬‫اإلحصائي‬ ‫والنموذج‬. –‫البترول‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬–‫البترولية‬‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ •‫ذلك‬‫في‬‫ه‬‫ر‬‫ومصاد‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫ي‬‫املركز‬‫البنك‬: –‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫التعامالت‬‫عن‬ ‫واملتحصالت‬‫املدفوعات‬ ‫تشمل‬ ‫والتي‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫التحويالت‬‫خاصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫البنوك‬(‫املقدمة‬‫واملؤجلة‬.) •‫ين‬‫ر‬‫املصد‬‫بين‬‫املنهجية‬‫الخالفات‬: –‫الجمركية‬‫املنافذ‬‫عبر‬‫دة‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫السلع‬ ‫قيم‬‫صد‬‫ر‬‫خالل‬‫من‬ ‫السلعي‬ ‫التدفق‬‫على‬‫ي‬‫املركز‬ ‫الجهاز‬ ‫يعتمد‬(‫النظ‬‫شامال‬ ‫العام‬ ‫ام‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬)‫البنكية‬ ‫التعامالت‬ ‫خالل‬‫من‬ ‫النقدي‬ ‫التدفق‬‫على‬‫ي‬‫املركز‬ ‫البنك‬ ‫يعتمد‬ ‫بينما‬ –‫املختلفة‬ ‫التمويل‬‫ق‬‫طر‬ ‫أو‬‫باألجل‬ ‫تتم‬‫قد‬‫ولكنها‬‫مباشرة‬ ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قيم‬ ‫تحصيل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫عادة‬(‫قص‬ ‫أو‬ ‫طويل‬‫األجل‬ ‫ير‬)‫مما‬ ‫وهي‬ ، ‫الفعلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫حجم‬‫لواقع‬ ‫شديدا‬‫خالفا‬‫يسبب‬‫ال‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫لحركة‬ ‫الفعلي‬ ‫الواقع‬‫عن‬‫ا‬‫ر‬‫كثي‬ ‫تقل‬‫بهذا‬‫من‬ ‫إال‬ ‫لهم‬ ‫فقط‬‫املسجلة‬ ‫واملتحصالت‬‫املدفوعات‬‫منظور‬. –‫مع‬ ‫السلعي‬ ‫للتدفق‬ ‫العام‬ ‫النظام‬‫على‬ ‫اعتمادها‬‫في‬ ‫األجنبي‬‫الشريك‬ ‫وبيانات‬‫ي‬‫املركز‬ ‫الجهاز‬ ‫لدى‬ ‫املنهجية‬ ‫تتفق‬‫بعض‬ ‫وجود‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫الصادر‬ ‫حساب‬‫لطريقة‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫االختالفات‬FOB‫دات‬‫ر‬‫والوا‬CIF‫والوص‬ ‫الشحن‬‫مينائي‬ ‫بين‬ ‫الشحنة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫بين‬ ‫ق‬‫الفر‬ ‫الي‬‫باإلضافة‬‫ل‬‫و‬ ‫مختلفين‬ ‫شهرين‬‫في‬ ‫قيدهما‬‫عادة‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬.‫ل‬‫الدو‬‫بعض‬‫في‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫تشملها‬‫ال‬ ‫البنود‬‫بعض‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫الي‬ ‫يضاف‬(‫عسكرية‬ ‫سلع‬ ‫وغيرها‬).... •‫الخالصة‬: –‫بيانات‬‫من‬‫منهما‬ ‫كل‬‫يشمله‬ ‫وما‬ ‫السلعي‬ ‫والتدفق‬ ‫النقدي‬ ‫التدفق‬ ‫بين‬‫ما‬ ‫ي‬‫الجوهر‬ ‫الخالف‬‫بسبب‬‫م‬ ‫كل‬ ‫يعكس‬ ‫حيث‬ ً ‫منظورا‬‫نهما‬ ً ‫مختلفا‬‫فإن‬، ً ‫تماما‬‫كبيرة‬ ‫بينهما‬ ‫الفروق‬‫وال‬‫يمكن‬‫أن‬‫تذوب‬‫القومي‬‫ى‬‫املستو‬‫على‬ ‫البيانات‬‫مصادر‬ ‫توحيد‬ ‫ن‬‫بدو‬‫املنهجيات‬ ‫وتوحيد‬. –‫فإنه‬ ‫وعليه‬–‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬–‫ح‬‫وفي‬ ‫املتبعة‬ ‫للمنهجية‬ ً ‫طبقا‬ ‫املصادر‬ ‫تلك‬ ‫بيانات‬ ‫استخدام‬ ‫ينحصر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫فقط‬ ‫تطبيقها‬ ‫دود‬.
 6. 6. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Opening Report – Exports’ Briefing ‫ي‬‫الشهر‬‫التقرير‬ ‫افتتاحية‬ ‫املصرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫أداء‬‫مختصر‬
 7. 7. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (7) ‫املصرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫ال‬-‫العام‬ ‫األداء‬ Exports; Executive Briefing While the target until the end of September 20.995 B$ , the value of (13.897 B$ ) represents a (49.63%) of the total annual plan value of 28 B$ for this year. Total Exports for only the month of (September 2015) has reached the Value of 1.246 B$ [9.643 B EGP], representing a decrease of (-27.26 %) compared to the same month of last year at the value of 1.713 B$ [12.246 B EGP]. Total exports for this year 13.897 B$ [105.154 B EGP] till the end of September, representing a decrease of (-19.21 %) corresponding to 17.200 B$ [121.404 B EGP] that reprsents the total year-to-date value of last year . ‫نفس‬ ‫عن‬ )% 27.26-( ‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫بنقص‬ ‫جنيه‬‫مليار‬ )9.643(‫دوالر‬‫مليار‬ )1.246( ‫قيمته‬ ‫ما‬ ‫فقط‬ )2015‫(سبتمبر‬‫لشهر‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫بلغت‬ . ‫جنيه‬‫مليار‬ )12.246(‫دوالر‬‫مليار‬ )1.713( ‫قيمته‬ ‫كانت‬ ‫والذي‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫للعام‬‫الشهر‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ )% 19.21-( ‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫بنقص‬‫سبتمبر‬ ‫نهاية‬ ‫حتي‬ ‫جنيه‬‫مليار‬ )105.154(‫دوالر‬‫مليار‬ )13.897( ‫الحالي‬ ‫للعام‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫إجمالي‬ ‫بلغ‬ .‫ي‬ ‫املاض‬ ‫العام‬ ‫خالل‬ ‫املدة‬ ‫لنفس‬ ‫القيمة‬ ‫إجمالي‬ ‫عن‬ ‫جنيه‬‫مليار‬ )121.404(‫دوالر‬‫مليار‬ )17.200( ‫من‬ )%49.63( ‫مانسبته‬‫دوالر‬‫مليار‬ )13.897( ‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مثلت‬ ‫فقد‬ ،‫دوالر‬‫مليار‬ )20.995(‫هو‬ ‫فقط‬‫سبتمبر‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫املستهدف‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ .‫العام‬ ‫لهذا‬‫دوالر‬‫مليار‬ )28( ‫والبالغ‬ ‫ات‬‫ر‬‫للصاد‬ ‫السنوية‬ ‫الخطة‬ ‫مستهدف‬
 8. 8. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Foreign Trade Overview ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫أداء‬ ‫ذلك‬‫غير‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫مالم‬‫دوالر‬ ‫ن‬‫باملليو‬ ‫مقومة‬ ‫القيم‬ ‫جميع‬... All Values in Million US$ Unlessotherwise specified…
 9. 9. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (9) ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫املصرية‬‫دات‬‫ر‬‫والوا‬-‫العام‬ ‫األداء‬ Exports & Imports; Executive Briefing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 Exports 1,482 1,477 1,815 1,603 1,781 1,635 1,389 1,468 1,246 - - - 2015 Imports 5,097 4,836 5,664 5,044 5,219 4,980 - - - - - - 2014 Exports 1,772 1,929 2,204 1,940 2,175 2,135 1,558 1,774 1,713 1,411 1,692 1,956 2014 Imports 4,143 3,861 6,120 4,854 6,254 5,731 4,783 6,651 6,243 5,965 6,115 6,217 2013 Exports 1,862 1,910 2,159 2,103 1,990 2,030 1,566 1,318 1,994 1,544 1,686 1,927 2013 Imports 5,228 4,598 5,326 4,816 4,948 5,445 5,274 4,659 4,903 5,069 3,959 5,474 2012 Exports 1,729 2,108 1,929 1,935 2,089 1,912 1,757 1,594 2,146 1,728 1,813 2,116 2012 Imports 5,192 4,807 5,050 5,481 5,652 5,457 4,869 4,539 4,897 4,995 5,523 5,320 2011 Exports 1,599 1,814 2,231 2,100 2,260 2,275 1,990 1,680 1,766 1,998 1,644 1,969 2011 Imports 4,003 2,883 4,401 3,921 5,064 4,329 4,516 4,983 4,956 5,057 4,295 5,079 2015 Trade Volume 6,580 6,313 7,479 6,647 7,001 6,615 1,389 1,468 1,246 - - - 2014 Trade Volume 5,915 5,790 8,324 6,795 8,429 7,866 6,341 8,426 7,956 7,377 7,807 8,173 2013 Trade Volume 7,090 6,509 7,484 6,919 6,938 7,476 6,840 5,977 6,897 6,614 5,645 7,401 2012 Trade Volume 6,921 6,915 6,979 7,416 7,741 7,369 6,626 6,132 7,043 6,723 7,336 7,436 2011 Trade Volume 5,602 4,697 6,633 6,020 7,324 6,605 6,506 6,663 6,722 7,055 5,939 7,048 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 MillionUS$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015 US$ Rate 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 US$ Rate
 10. 10. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (10) ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـاد‬‫ص‬‫ال‬–‫ي‬‫شهر‬Monthly Exports & Imports QM2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 19,30110,45812,19412,33510,7791,5991,7291,8621,7721,48212%17%1%-13%8%8%-5%-16% 210,69912,74312,84213,42811,1341,8142,1081,9101,9291,47719%1%5%-17%16%-9%1%-23% 313,24611,66014,62815,34213,6872,2311,9292,1592,2041,815-12%25%5%-11%-14%12%2%-18% 33,24634,86239,66341,10535,6005,6445,7675,9315,9054,7745%14%4%-13%2%3%0%-19% 412,53411,70814,46913,54912,0922,1001,9352,1031,9401,603-7%24%-6%-11%-8%9%-8%-17% 513,46412,64313,86915,41113,4312,2602,0891,9902,1751,781-6%10%11%-13%-8%-5%9%-18% 613,55611,58214,20415,26512,3252,2751,9122,0302,1351,635-15%23%7%-19%-16%6%5%-23% 39,55335,93342,54244,22637,8476,6355,9366,1246,2505,019-9%18%4%-14%-11%3%2%-20% 711,87910,66910,97711,14010,6991,9901,7571,5661,5581,389-10%3%1%-4%-12%-11%-1%-11% 810,0329,7069,21512,68711,3651,6801,5941,3181,7741,468-3%-5%38%-10%-5%-17%35%-17% 910,55013,09613,78912,2469,6431,7662,1461,9941,7131,24624%5%-11%-21%22%-7%-14%-27% 32,46133,47133,98136,07331,7075,4355,4964,8785,0454,1033%2%6%-12%1%-11%3%-19% 1011,94510,55510,64210,090-1,9981,7281,5441,411--12%1%-5%-14%-11%-9% 119,85311,08611,61212,101-1,6441,8131,6861,692-13%5%4%10%-7%0% 1211,87413,05113,30613,987-1,9692,1161,9271,956-10%2%5%7%-9%1% 33,67134,69135,56036,178-5,6115,6575,1585,060-3%3%2%1%-9%-2% 138,932138,958151,747157,582105,15423,32622,85622,09022,26013,8970%9%4%-33%-2%-3%1%-38% QM2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 123,28231,39134,16828,83936,9644,0035,1925,2284,1435,09735%9%-16%28%30%1%-21%23% 217,00429,05430,90826,87736,4552,8834,8074,5983,8614,83671%6%-13%36%67%-4%-16%25% 326,10830,52436,08342,60142,7134,4015,0505,3266,1205,66417%18%18%0%15%5%15%-7% 66,39490,969101,15998,318116,13211,28815,04815,15214,12315,59837%11%-3%18%33%1%-7%10% 423,40133,16933,12433,90738,0323,9215,4814,8164,8545,04442%0%2%12%40%-12%1%4% 530,16934,20434,46944,28539,3545,0645,6524,9486,2545,21913%1%28%-11%12%-12%26%-17% 625,79233,04838,09840,97737,5534,3295,4575,4455,7314,98028%15%8%-8%26%0%5%-13% 79,362100,421105,692119,170114,93913,31416,59015,20916,83915,24327%5%13%-4%25%-8%11%-9% 726,95229,57036,96534,197-4,5164,8695,2744,783-10%25%-7%8%8%-9% 829,76227,64732,56347,558-4,9834,5394,6596,651--7%18%46%-9%3%43% 929,60629,89433,89244,641-4,9564,8974,9036,243-1%13%32%-1%0%27% 86,32087,112103,420126,396-14,45514,30614,83617,677-1%19%22%-1%4%19% 1030,23230,51734,92942,653-5,0574,9955,0695,965-1%14%22%-1%1%18% 1125,74733,77027,27443,723-4,2955,5233,9596,115-31%-19%60%29%-28%54% 1230,61932,80837,78744,454-5,0795,3205,4746,217-7%15%18%5%3%14% 86,59897,09599,990130,830-14,43115,83814,50318,298-12%3%31%10%-8%26% 318,675375,597410,261474,713231,07153,48861,78359,70066,93730,84118%9%16%-51%16%-3%12%-54% Q4 Exports Q2 Total Q3 Total Q3 Q1 Q1 Total Q2 Grand Total Q2 Total Q3 Q3 Total Q4 Total Q4 Q4 Total Grand Total Q2 Imports Q1 Q1 Total % M-EGP M-EGPM-USD % M-USD M-EGPM-USD % M-USD % M-EGP
 11. 11. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (11)‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ـاد‬‫ص‬‫ال‬‫ر‬‫تطو‬ Exports & Imports Monthly Evolution 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2013 2014 2015 M-USD 4,003 2,883 4,401 3,921 5,064 4,329 4,516 4,983 4,956 5,057 4,295 5,079 5,192 4,807 5,050 5,481 5,652 5,457 4,869 4,539 4,897 4,995 5,523 5,320 5,228 4,598 5,326 4,816 4,948 5,445 5,274 4,659 4,903 5,069 3,959 5,474 4,143 3,861 6,120 4,854 6,254 5,731 4,783 6,651 6,243 5,965 6,115 6,217 5,097 4,836 5,664 5,044 5,219 4,980 M-EGP 23,28 17,00 26,10 23,40 30,16 25,79 26,95 29,76 29,60 30,23 25,74 30,61 31,39 29,05 30,52 33,16 34,20 33,04 29,57 27,64 29,89 30,51 33,77 32,80 34,16 30,90 36,08 33,12 34,46 38,09 36,96 32,56 33,89 34,92 27,27 37,78 28,83 26,87 42,60 33,90 44,28 40,97 34,19 47,55 44,64 42,65 43,72 44,45 36,96 36,45 42,71 38,03 39,35 37,55 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 Million Imports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015 M-USD 1,59 1,81 2,23 2,10 2,26 2,27 1,99 1,68 1,76 1,99 1,64 1,96 1,72 2,10 1,92 1,93 2,08 1,91 1,75 1,59 2,14 1,72 1,81 2,11 1,86 1,91 2,15 2,10 1,99 2,03 1,56 1,31 1,99 1,54 1,68 1,92 1,77 1,92 2,20 1,94 2,17 2,13 1,55 1,77 1,71 1,41 1,69 1,95 1,48 1,47 1,81 1,60 1,78 1,63 1,38 1,46 1,24 M-EGP 9,30 10,6 13,2 12,5 13,4 13,5 11,8 10,0 10,5 11,9 9,85 11,8 10,4 12,7 11,6 11,7 12,6 11,5 10,6 9,70 13,0 10,5 11,0 13,0 12,1 12,8 14,6 14,4 13,8 14,2 10,9 9,21 13,7 10,6 11,6 13,3 12,3 13,4 15,3 13,5 15,4 15,2 11,1 12,6 12,2 10,0 12,1 13,9 10,7 11,1 13,6 12,0 13,4 12,3 10,6 11,3 9,64 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Million Exports
 12. 12. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (12) 15 Special Classifications …(Sorted top-down;million US$) Million US$ Classification 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Textiles 2,004$ 3,245$ 3,207$ 3,134$ 3,444$ 3,098$ Vegetabke Products 2,201$ 3,148$ 3,081$ 2,835$ 3,062$ 3,015$ Chemicals & Allied Industries 1,252$ 2,932$ 3,245$ 3,606$ 3,304$ 2,817$ Metals 1,084$ 2,050$ 2,658$ 2,618$ 3,039$ 2,671$ Stone / Glass 1,022$ 1,727$ 2,007$ 2,779$ 2,549$ 1,995$ Mineral Products 849$ 1,820$ 1,684$ 2,142$ 2,256$ 1,879$ Machinery / Electrical 1,323$ 2,204$ 1,381$ 1,470$ 1,393$ 1,037$ Food Stuff 921$ 1,495$ 1,424$ 1,268$ 1,276$ 1,311$ Plastics & Rubbers 911$ 1,741$ 1,490$ 1,242$ 1,061$ 837$ Animal & Animal Products 287$ 499$ 475$ 451$ 568$ 588$ Misc. 403$ 637$ 580$ 437$ 367$ 319$ Wood & Wood Products 207$ 387$ 433$ 532$ 541$ 473$ Raw Hides, Skin, Leather & Furs 102$ 202$ 179$ 126$ 158$ 183$ Trnsportation 64$ 127$ 181$ 133$ 103$ 113$ Footwear / Headgear 7$ 13$ 11$ 10$ 19$ 19$ Million US$ Classification 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Machinery / Electrical 5,649$ 10,810$ 9,918$ 9,957$ 9,158$ 9,416$ Vegetabke Products 3,806$ 8,632$ 7,739$ 9,896$ 8,818$ 6,531$ Metals 4,120$ 8,801$ 8,013$ 9,014$ 8,073$ 7,351$ Chemicals & Allied Industries 3,313$ 6,438$ 5,868$ 5,962$ 5,159$ 4,852$ Trnsportation 3,360$ 5,712$ 3,304$ 3,813$ 3,525$ 4,567$ Mineral Products 766$ 6,515$ 6,828$ 4,924$ 3,400$ 1,288$ Plastics & Rubbers 2,068$ 4,475$ 4,156$ 4,317$ 3,744$ 3,080$ Textiles 2,086$ 3,770$ 3,117$ 3,027$ 2,994$ 2,860$ Wood & Wood Products 1,595$ 2,990$ 2,733$ 3,224$ 2,678$ 2,522$ Food Stuff 1,365$ 2,769$ 2,475$ 3,136$ 2,339$ 1,960$ Animal & Animal Products 1,508$ 2,979$ 2,221$ 2,663$ 1,994$ 2,129$ Misc. 799$ 1,582$ 1,318$ 1,242$ 1,074$ 1,148$ Stone / Glass 327$ 1,367$ 1,897$ 542$ 416$ 499$ Footwear / Headgear 96$ 123$ 114$ 120$ 120$ 129$ Raw Hides, Skin, Leather & Furs 46$ 73$ 57$ 60$ 61$ 91$ Exports Imports
 13. 13. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (13) ‫وشهرية‬ ‫سنوية‬‫بع‬‫ر‬‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ Quarterly / Monthly Comparison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q1 Total Q2 Q2 Total Q3 Q3 Total Q4 Q4 Total 2011 23,282 17,004 26,108 66,394 23,401 30,169 25,792 79,362 26,952 29,762 29,606 86,320 30,232 25,747 30,619 86,598 2012 31,391 29,054 30,524 90,969 33,169 34,204 33,048 100,421 29,570 27,647 29,894 87,112 30,517 33,770 32,808 97,095 2013 34,168 30,908 36,083 101,159 33,124 34,469 38,098 105,692 36,965 32,563 33,892 103,420 34,929 27,274 37,787 99,990 2014 28,839 26,877 42,601 98,318 33,907 44,285 40,977 119,170 34,197 47,558 44,641 126,396 42,653 43,723 44,454 130,830 2015 36,964 36,455 42,713 116,132 38,032 39,354 37,553 114,939 - - - - - - - - - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 MillionEGP Monthly / Quarterly Imports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q1 Total Q2 Q2 Total Q3 Q3 Total Q4 Q4 Total 2011 9,301 10,699 13,246 33,246 12,534 13,464 13,556 39,553 11,879 10,032 10,550 32,461 11,945 9,853 11,874 33,671 2012 10,458 12,743 11,660 34,862 11,708 12,643 11,582 35,933 10,669 9,706 13,096 33,471 10,555 11,086 13,051 34,691 2013 12,194 12,842 14,628 39,663 14,469 13,869 14,204 42,542 10,977 9,215 13,789 33,981 10,642 11,612 13,306 35,560 2014 12,335 13,428 15,342 41,105 13,549 15,411 15,265 44,226 11,140 12,687 12,246 36,073 10,090 12,101 13,987 36,178 2015 10,779 11,134 13,687 35,600 12,092 13,431 12,325 37,847 10,699 11,365 9,643 31,707 - - - - - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 MillionEGP Monthly / Quarterly Exports
 14. 14. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (14) Fiscal Years ‫املالية‬ ‫السنوات‬ FY 05-06 FY 06-07 FY 07-08 FY 08-09 FY 09-10 FY 10-11 FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 M-EGP 63,071 80,557 99,866 97,356 105,100 131,403 136,928 150,368 154,872 145,699 M-USD $10,946 $14,079 $18,130 $17,602 $18,981 $22,488 $22,750 $23,207 $22,191 $19,899 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 Millions Exports - Fiscal Years FY 05-06 FY 06-07 FY 07-08 FY 08-09 FY 09-10 FY 10-11 FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 M-EGP 137,040 162,169 190,761 254,989 267,736 324,846 440,161 461,617 482,218 549,116 M-USD $23,779 $28,324 $34,583 $46,076 $48,386 $55,728 $73,116 $71,476 $69,090 $75,171 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Millions Imports - Fiscal Years
 15. 15. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (15) Trade Volume with theWorld‫العالم‬‫مع‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫حجم‬ EU Arab League USA Africa non-Arab Other Countries 2014 28,432 14,802 6,361 1,924 37,678 2015 13,869 7,719 3,149 1,139 18,862 -51% -48% -51% -41% -50% (10,000) - 10,000 20,000 30,000 40,000 M-US$ Trade Volume ‫المجموعة‬‫السنة‬‫صادرات‬‫واردات‬‫التجارة‬ ‫حجم‬ 20117,12516,67223,797 20126,13218,38424,515 20136,12519,28625,411 20146,46421,96828,432 20153,53410,33513,869 20118,5273,78512,312 20128,9814,53013,511 20139,1645,87715,041 20149,3915,41114,802 20155,9261,7937,719 20111,5436,0227,564 20121,5065,2566,762 20131,2444,9586,202 20141,2825,0796,361 20159072,2413,149 20111,9929112,903 20121,6119532,564 20131,3777152,092 20141,2117131,924 20158263131,139 20114,14026,09730,238 20124,62732,66037,287 20134,18028,86433,043 20143,91333,76637,678 20152,70316,15918,862 Other Countries ‫الدول‬ ‫باقى‬ ‫االوروبي‬ ‫االتحاد‬ EU Arab League ‫العربية‬ ‫الدول‬ USA ‫امريكا‬ Africa non-Arab ‫العربية‬ ‫بدون‬ ‫افريقيا‬ EU Arab League USA Africa non-Arab Other Countries 2014 6,464 9,391 1,282 1,211 3,913 2015 3,534 5,926 907 826 2,703 -45% -37% -29% -32% -31% (2,000) - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 M-US$ Exports - End of Current Month EU Arab League USA Africa non-Arab Other Countries 2014 21,968 5,411 5,079 713 33,766 2015 10,335 1,793 2,241 313 16,159 -53% -67% -56% -56% -52% (10,000) - 10,000 20,000 30,000 40,000 M-US$ Imports - End of Current Month Current Year to-date against Earlier Years (Million US$)
 16. 16. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (16) Sectoral Exp. & Imp. ‫القطاعية‬‫دات‬‫ر‬‫والوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬–‫ي‬‫سنو‬ Annual Exports. ‫مقارنة‬ ‫سنويا‬ ‫الصادرات‬ YTD ‫الحالي‬ )‫العام‬ / ‫(الشهر‬ ‫بنهاية‬2011201220132014201520112012201320142015 Furn ‫اثاث‬1,7641,9932,4222,5062,047296328352354270 Medical ‫وأدوية‬ ‫طبية‬2,8773,3683,9994,4032,796483554582621369 Leather ‫جلود‬1,0538211,3001,515937177135189214124 Agro ‫زراعية‬ ‫حاصالت‬11,54611,11714,97116,09812,9701,9421,8302,1862,2791,719 Eng ‫هندسية‬14,68815,35415,93920,76814,2802,4662,5252,3202,9321,885 Food Ind. ‫غذائية‬ ‫صناعات‬16,46316,26619,51020,89015,0472,7642,6762,8352,9501,988 Textile ‫ومنسوجات‬ ‫غزل‬5,2824,9356,2656,8684,928887812911969651 Media ‫فنية‬ ‫ومصنفات‬ ‫كتب‬119191181131982032261813 Home Textile ‫مفروشات‬4,3444,2315,0025,3253,410729696728752451 RMG ‫جاهزة‬ ‫مالبس‬9,2628,6829,82910,1367,7791,5551,4281,4301,4311,028 Chem ‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬27,08228,95830,40429,77716,0504,5474,7634,4164,2072,119 Building ‫البناء‬ ‫مواد‬34,38735,07832,03025,78916,0565,7715,7694,6753,6422,123 Handicraft ‫يدوية‬ ‫صناعات‬10,12911,30912,44412,4947,8201,7001,8601,8091,7641,034 Annual Imports. ‫مقارنة‬ ‫سنويا‬ ‫الواردات‬ YTD ‫الحالي‬ )‫العام‬ / ‫(الشهر‬ ‫بنهاية‬2011201220132014201520112012201320142015 Furn ‫اثاث‬8,36311,2079,72912,5946,9161,4041,8431,4171,774923 Medical ‫وأدوية‬ ‫طبية‬11,93815,16617,72219,67711,0212,0032,4952,5802,7741,470 Leather ‫جلود‬1,0191,0341,1011,2891,001171170160182133 Agro ‫زراعية‬ ‫حاصالت‬37,83943,19237,58145,83522,2246,3557,1015,4796,4592,968 Eng ‫هندسية‬86,19795,105100,528125,44969,73514,47215,64114,64017,6759,307 Food Ind. ‫غذائية‬ ‫صناعات‬35,48548,59939,95644,65821,5095,9507,9975,8166,2992,871 Textile ‫ومنسوجات‬ ‫غزل‬13,75914,27816,35217,3829,9952,3082,3492,3782,4501,333 Media ‫فنية‬ ‫ومصنفات‬ ‫كتب‬3503815424982135963797029 Home Textile ‫مفروشات‬7481,1118501,47270712618312420894 RMG ‫جاهزة‬ ‫مالبس‬2,2892,6073,1656,5884,175384428461926555 Chem ‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬47,17152,97156,83262,79132,1117,9178,7148,2728,8544,285 Building ‫البناء‬ ‫مواد‬39,56345,05261,46665,27728,8006,6427,4108,9349,2053,846 Handicraft ‫يدوية‬ ‫صناعات‬3,8174,4214,7375,6893,048641727689802406 M-EGPM-USD M-EGPM-USD
 17. 17. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (17) ‫القطاعية‬‫التصنيفات‬(‫التصديرية‬ ‫املجالس‬ ‫تصنيف‬)‫الفت‬‫لنفس‬‫رة‬ Sectoral Exports & Imports – Same Period ‫سبتمبر‬ 2015 % $% EGP2014201520142015September2014201520142015% EGP% $ -19%-13%121,404105,15417,200$13,897$‫الصادرات‬ ‫إجمالي‬12,2469,6431,713$1,246$-21%-27% -2%5%1,9432,047275$270$Furn ‫اثاث‬22623432$30$4%-4% -20%-14%3,2522,796460$369$Medical ‫وأدوية‬ ‫طبية‬36327351$35$-25%-31% -28%-23%1,222937173$124$Leather ‫جلود‬17011624$15$-32%-37% -8%-1%13,11412,9701,862$1,719$Agro ‫ية‬‫زراع‬ ‫حاصالت‬751836105$108$11%3% -15%-9%15,72314,2802,226$1,885$Eng ‫هندسية‬1,9111,393267$180$-27%-33% -12%-6%15,97815,0472,263$1,988$Food Ind. ‫غذائية‬ ‫صناعات‬1,8331,334256$172$-27%-33% -10%-3%5,0984,928722$651$Textile ‫ومنسوجات‬ ‫غزل‬65147391$61$-27%-33% -16%-10%1099815$13$Media ‫فنية‬ ‫ومصنفات‬ ‫كتب‬19283$4$47%35% -21%-15%4,0333,410571$451$Home Textile ‫مفروشات‬46030464$39$-34%-39% -7%0%7,7807,7791,101$1,028$RMG ‫جاهزة‬ ‫مالبس‬932752130$97$-19%-25% -33%-29%22,47116,0503,185$2,119$Chem ‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬2,1781,777305$230$-18%-25% -25%-19%19,90816,0562,820$2,123$Building ‫البناء‬ ‫مواد‬1,9081,457267$188$-24%-29% -23%-17%9,4567,8201,339$1,034$Handicraft ‫يدوية‬ ‫صناعات‬1,105692155$89$-37%-42% 2015 - ‫يونيه‬ %$%EGP2014201520142015June2014201520142015%EGP%$ 0%6%217,487231,07130,962$30,841$‫الواردات‬ ‫إجمالي‬40,97737,5535,731$4,980$-8%-13% 13%21%5,7296,916814$923$Furn ‫اثاث‬1,3561,533190$203$13%7% 14%22%9,03911,0211,286$1,470$Medical ‫وأدوية‬ ‫طبية‬1,7511,947245$258$11%5% 66%77%5651,00180$133$Leather ‫جلود‬13923619$31$69%60% 10%17%18,93222,2242,697$2,968$Agro ‫ية‬‫زراع‬ ‫حاصالت‬3,0582,345428$311$-23%-27% 24%32%52,91069,7357,530$9,307$Eng ‫هندسية‬10,46511,7711,464$1,561$12%7% -5%2%21,12121,5093,007$2,871$Food Ind. ‫غذائية‬ ‫صناعات‬4,0473,349566$444$-17%-22% 24%33%7,5369,9951,073$1,333$Textile ‫ومنسوجات‬ ‫غزل‬1,4271,686200$224$18%12% 30%38%15521322$29$Media ‫فنية‬ ‫ومصنفات‬ ‫كتب‬39295$4$-25%-29% -4%2%69270799$94$Home Textile ‫مفروشات‬9913414$18$35%28% 128%144%1,7144,175244$555$RMG ‫جاهزة‬ ‫مالبس‬34593548$124$171%157% 5%12%28,65732,1114,080$4,285$Chem ‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬5,3435,516747$732$3%-2% -6%1%28,58228,8004,073$3,846$Building ‫البناء‬ ‫مواد‬5,1064,559714$605$-11%-15% 19%27%2,4043,048342$406$Handicraft ‫يدوية‬ ‫صناعات‬49360469$80$23%16% M-USD M-USD M-EGP Exports Same # of Months ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ - ‫القطاعية‬ ‫الصادرات‬ Imp Same Period ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫الواردات‬ Exp Same Period ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫الصادرات‬M-EGPM-EGPM-USDExp Current Month ‫الحالي‬ ‫الشهر‬ ‫صادرات‬ M-EGP Exports Current Month ‫فقط‬ ‫الحالي‬ ‫الشهر‬ - ‫القطاعية‬ ‫الصادرات‬ M-USDImp Current Month ‫الحالي‬ ‫الشهر‬ ‫واردات‬
 18. 18. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Non-petroleum Egyptian Exports ‫املصرية‬‫ات‬‫ر‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫ال‬ ‫تفاصيل‬ (‫البترولية‬‫غير‬)
 19. 19. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (19) ‫املصرية‬‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬-‫العام‬ ‫األداء‬ Exports; Executive Briefing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015 M-USD 1,59 1,81 2,23 2,10 2,26 2,27 1,99 1,68 1,76 1,99 1,64 1,96 1,72 2,10 1,92 1,93 2,08 1,91 1,75 1,59 2,14 1,72 1,81 2,11 1,86 1,91 2,15 2,10 1,99 2,03 1,56 1,31 1,99 1,54 1,68 1,92 1,77 1,92 2,20 1,94 2,17 2,13 1,55 1,77 1,71 1,41 1,69 1,95 1,48 1,47 1,81 1,60 1,78 1,63 1,38 1,46 1,24 M-EGP 9,30 10,6 13,2 12,5 13,4 13,5 11,8 10,0 10,5 11,9 9,85 11,8 10,4 12,7 11,6 11,7 12,6 11,5 10,6 9,70 13,0 10,5 11,0 13,0 12,1 12,8 14,6 14,4 13,8 14,2 10,9 9,21 13,7 10,6 11,6 13,3 12,3 13,4 15,3 13,5 15,4 15,2 11,1 12,6 12,2 10,0 12,1 13,9 10,7 11,1 13,6 12,0 13,4 12,3 10,6 11,3 9,64 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Million Exports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M-USD - 2015 $1,482 $1,477 $1,815 $1,603 $1,781 $1,635 $1,389 $1,468 $1,246 M-USD - 2014 $1,772 $1,929 $2,204 $1,940 $2,175 $2,135 $1,558 $1,774 $1,713 $1,411 $1,692 $1,956 M-USD - 2013 $1,862 $1,910 $2,159 $2,103 $1,990 $2,030 $1,566 $1,318 $1,994 $1,544 $1,686 $1,927 M-USD - 2012 $1,729 $2,108 $1,929 $1,935 $2,089 $1,912 $1,757 $1,594 $2,146 $1,728 $1,813 $2,116 M-USD - 2011 $1,599 $1,814 $2,231 $2,100 $2,260 $2,275 $1,990 $1,680 $1,766 $1,998 $1,644 $1,969 M-EGP - 2015 10,779 11,134 13,687 12,092 13,431 12,325 10,699 11,365 9,643 M-EGP - 2014 12,335 13,428 15,342 13,549 15,411 15,265 11,140 12,687 12,246 10,090 12,101 13,987 M-EGP - 2013 12,194 12,842 14,628 14,469 13,869 14,204 10,977 9,215 13,789 10,642 11,612 13,306 M-EGP - 2012 10,458 12,743 11,660 11,708 12,643 11,582 10,669 9,706 13,096 10,555 11,086 13,051 M-EGP - 2011 9,301 10,699 13,246 12,534 13,464 13,556 11,879 10,032 10,550 11,945 9,853 11,874 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 $16,000 $18,000 Million Exports - Monthly
 20. 20. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (20)‫التغير‬ ‫نسبة‬ ‫القطاعية‬‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬/‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬–‫دوالر‬ ‫ن‬‫مليو‬ Sectoral Exports (to-date)- Million US$ -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% Furn Medical Leather Agro Eng Food Ind. Textile Media Home Textile RMG Chem Building Handicraft Furn Medical Leather Agro Eng Food Ind. Textile Media Home Textile RMG Chem Building Handicraft % to All 1.9% 2.7% 0.9% 12.4% 13.6% 14.3% 4.7% 0.1% 3.2% 7.4% 15.2% 15.3% 7.4% % Incr. -1.7% -19.8% -28.4% -7.7% -15.3% -12.2% -9.8% -16.0% -21.1% -6.7% -33.5% -24.7% -22.8% % Increase / Decrease over last year forthe Same Period and Sector % to Total Exports $- $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 Furn Medical Leather Agro Eng Food Ind. Textile Media Home Textile RMG Chem Building Handicraf t
 21. 21. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (21)‫املصرية‬‫ات‬‫ر‬‫للصاد‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬‫الخطة‬2014-2018 Exports Strategic Plan 2014-2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Target M$ 2,384 2,153 2,384 2,307 2,384 2,307 2,384 2,384 2,307 0 0 0 Achieved M$ 1,482 1,477 1,815 1,603 1,781 1,635 1,389 1,468 1,246 0 0 0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 MillionsUS$ Current Year Monthly Target 2014 2015 2016 2017 2018 Target M$ 25,000 28,070 32,180 36,900 42,600 Achieved M$ 22,260 13,897 % Achieved 89% 50% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 MillionsUS$ 52 74 87 105 97 116 139 139 152 92 100 120 130 145 - 20 40 60 80 100 120 140 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ‫ض‬ ‫خ‬ 20102013
 22. 22. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (22) ‫ات‬‫ر‬‫للصاد‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬‫الخطة‬2014-2018–‫قطاعيا‬ ‫املستهدف‬ Exports Strategic Plan 2014-2018 -Sectoral 2014 5,498 5,000 3,300 2,400 1,958 1,898 1,302 1,018 527 831 370 214 26 2015 6,390 5,670 4,260 2,640 2,440 1,898 1,730 1,270 1,160 850 500 260 32 2016 7,480 6,520 5,190 2,870 2,690 1,903 1,900 1,500 1,310 920 590 300 32 2017 8,750 7,500 6,340 3,130 2,960 1,898 2,090 1,760 1,480 990 700 360 32 2018 10,240 8,630 7,730 3,420 3,250 1,898 2,300 2,080 1,680 1,070 840 420 33 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 MillionsUS$ Sectoral Strategic Plan 2014-2018
 23. 23. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (23) Exports Plan 2015; Sectoral ‫للعام‬‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬‫خطة‬2015‫قطاعيا‬ Monthly Target ‫الشهر‬ ‫مستهدف‬ $ Achieved ‫المتحقق‬ $ Yearly Target ‫العام‬ ‫مستهدف‬ $ Period Target ‫الفترة‬ ‫مستهدف‬ $ Achieved ‫المتحقق‬ $ 2,307.12$1,245.85$$28,070.0020,994.82$13,896.52$ $41.10$30.29$500.00$373.97$270.46 $95.34$35.29$1,160.00$867.62$369.40 $21.37$14.95$260.00$194.47$123.90 $200.55$108.02$2,440.00$1,824.99$1,718.91 $216.99$179.93$2,640.00$1,974.58$1,884.59 $350.14$172.31$4,260.00$3,186.25$1,987.69 $104.38$61.06$1,270.00$949.89$651.39 $2.63$3.60$32.00$23.93$12.95 $69.86$39.29$850.00$635.75$450.77 $142.19$97.15$1,730.00$1,293.95$1,027.89 $466.03$229.64$5,670.00$4,240.85$2,118.84 $525.21$188.18$6,390.00$4,779.37$2,122.58 $156.00$89.38$1,898.00$1,419.60$1,033.80 Chem ‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬ ‫منتجات‬ RMG ‫جاهزة‬ ‫مالبس‬ Handicraft ‫يدوية‬ ‫صناعات‬ Buildings ‫البناء‬ ‫مواد‬ Agro ‫زراعية‬ ‫حاصالت‬ Furniture ‫اثاث‬ Medical Ind. ‫الطبية‬ ‫الصناعات‬ 2015 Period up-to ])9( 2015[ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الفترة‬ Total Exports ‫الصادرات‬ ‫إجمالي‬ Homewear ‫مفروشات‬ Media ‫فنية‬ ‫ومصنفات‬ ‫كتب‬ Weaving ‫منسوجات‬ ‫و‬ ‫غزل‬ Food Ind. ‫غذائية‬ ‫صناعات‬ Eng. & Elec. ‫والكترونية‬ ‫هندسية‬ ‫سلع‬ Leather ‫جلدية‬ ‫ومنتجات‬ ‫احذية‬ ‫و‬ ‫جلود‬ Target for 2015 Exports is 28.070 B$ 201528.070
 24. 24. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (24) 1st Timer Exporter – Since 2009: An Exporter who did not export AT ALL for a THREE consecutive years, whilst the Value should not be less than US$ 175,000 (one million EGP by 2009, when rule was 1st established against US$ Rate). ‫الجدد‬ ‫ن‬‫و‬‫املصدر‬-1st Timer Exporters ‫ص‬ ‫خ‬:(2009:) ‫خ‬ 175,000 ‫أ‬(‫ه‬ 2009‫ق‬) 2015 (YTD) 2014 2013 2012 2011 Total Exports M.US$ $13,897 $22,260 $22,090 $22,856 $23,326 Total # of Active Exporters 6,661 7,397 7,463 7,385 7,385 # of New Exporters ‫خ‬ 181 1,421 1,392 1,229 1,229 New Exports M.US$ $136 $2,287 $3,625 $4,302 $4,302 % to Total Exports 1% 10% 16% 19% 18% % # of Exporters to Total # 3% 19% 19% 17% 17% $- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 New / Active Exporters
 25. 25. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (25) Top Exports’ Sectors –‫جنيه‬ ‫ن‬‫مليو‬ ‫التصديرية‬‫القطاعات‬‫أكبر‬ ‫الصادرات‬Year123456789101112Grand Total 20158688631,1771,1941,4411,1321,1361,4251,03110,267 20147491,0231,1009761,3331,4939111,5251,3498911,3261,29913,974 20156437908747998696608009157957,147 20147697591,1091,0411,1079387441,0849241,0331,0601,01711,587 20155055425545356185955445615044,958 20146524934585165295636195526094154665666,437 20153624524404364804524054974663,989 20144393785024794285593925685153235625335,678 20152953253334876425234946935204,314 20141732183593925255553985105993794824925,082 20153332215444364482363473591503,073 20144225884493145325502755564103115394925,437 20156984073543523952874003144883,696 20142711762923936584316134113613343504064,695 20153253544084664483612823283253,296 20144994384114264643593953563933793984524,969 20153203263933944043543093623593,220 20143473844003623834133383823863014214324,548 20152833033383073333362772902192,686 20143533583443503673352603133502973293333,988 20152913082692673403182943983322,816 20144312813002882483473953943542512513113,852 Exports by Level of Manufacturig ‫التصنيع‬ ‫درجة‬ - ‫صادرات‬Year123456789101112Grand Total 20151,5841,8852,1371,8152,0302,2031,0931,00976514,521 20141,7791,9792,2881,7892,3182,3148367968618111,0351,66618,473 20156,0886,1938,0057,0197,7017,0906,3156,8215,63860,870 20147,4748,4508,7917,4608,9248,8336,6147,9787,7116,0167,3648,02993,644 20152,0661,9602,1032,1772,4021,8542,1002,3052,15519,121 20141,9802,0022,4412,6293,1502,5722,2602,3112,3002,2112,4572,69329,005 20152302572601802312101732262141,981 20142772652752362792592102553172312973353,238 201512583124102971331091431051,020 2014118124301168391304723061431031331222,285 Batteries ‫والبطاريات‬ ‫الجافة‬ ‫الخاليا‬ Plastics ‫البالستيك‬ ‫اللدائن‬ ‫منتجات‬ Non-knitted ‫مصنرات‬ ‫غير‬ ‫مفروشات‬ Automobile Components ‫سيارات‬ ‫مكونات‬ ‫كهربائية‬ ‫أجهزة‬ Cables ‫كابالت‬ Jewelery and precious stones ‫كريمة‬ ‫وأحجار‬ ‫حلى‬ Cosmetics ‫تجميل‬ ‫مستحضرات‬ Medical Supplies ‫طبية‬ ‫مستلزمات‬ Aluminium ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫ألومنيوم‬ Semi-finished Products ‫مصنعة‬ ‫نصف‬ ‫سلع‬ Un-defined ‫معرفة‬ ‫غير‬ Casual clothing ‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫مالبس‬ Fuel ‫وقود‬ Raw Materials ‫الخام‬ ‫المواد‬ Finished Products ‫الصنع‬ ‫تامة‬ ‫سلع‬
 26. 26. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (26) ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫دولية‬ ‫مجموعات‬ Exports Top Markets (Groups) M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD EU Arab League USA Africa non-Arab Other Countries 2011 42,420 7,125 50,806 8,527 9,183 1,543 11,875 1,992 24,649 4,140 2012 37,271 6,132 54,604 8,981 9,153 1,506 9,798 1,611 28,132 4,627 2013 42,099 6,125 62,982 9,164 8,552 1,244 9,423 1,377 28,691 4,180 2014 45,735 6,464 66,493 9,391 9,083 1,282 8,583 1,211 27,689 3,913 2015 26,734 3,534 44,842 5,926 6,864 907 6,252 826 20,461 2,703 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Million Exports for Same # of Months M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD EU Arab League USA Africa non-Arab Other Countries 2011 33,146 5,580 37,009 6,228 7,167 1,207 8,337 1,402 19,602 3,299 2012 28,301 4,669 40,584 6,694 6,854 1,131 7,123 1,174 21,404 3,530 2013 31,956 4,654 48,107 7,007 6,445 938 7,414 1,086 22,263 3,247 2014 36,336 5,149 50,759 7,190 6,894 976 6,283 890 21,132 2,996 2015 26,734 3,534 44,842 5,926 6,864 907 6,252 826 20,461 2,703 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Million Exports by End of Month
 27. 27. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (27) ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬Exports To Markets Saudi Italy Turkey USA Libya UK UAE France Libanon Spain 2014 15,056 11,365 9,700 9,083 7,137 6,071 6,906 4,938 4,416 4,168 2015 11,740 6,198 6,739 6,864 3,166 4,457 5,679 1,840 2,393 2,630 -22% -45% -31% -24% -56% -27% -18% -63% -46% -37% (2,000) - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 MillionEGP Top Markets forExports ‫ق‬
 28. 28. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (28) ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫ل‬‫دو‬ Exports Top Markets (Countries) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Saudi 2015 1,152 1,170 1,594 1,497 1,582 1,424 1,117 1,238 966 - - - Saudi 2011 720 874 1,334 929 1,008 1,025 905 726 838 1,030 843 1,621 Saudi 2012 959 985 1,031 933 1,267 1,139 1,088 904 1,011 732 915 1,033 Saudi 2013 1,242 1,160 1,564 1,423 1,620 1,161 997 748 1,307 850 855 1,061 Saudi 2014 1,246 1,278 1,283 1,273 1,400 1,539 1,087 1,252 1,144 889 1,137 1,528 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 MillionEGP Exports - Specific Markets ‫ق‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Italy 2015 691 741 791 704 721 741 678 653 478 - - - Italy 2011 852 654 1,217 988 772 866 641 486 636 571 617 669 Italy 2012 642 760 952 853 737 619 433 469 828 476 664 623 Italy 2013 858 794 923 749 927 845 514 544 1,028 659 756 992 Italy 2014 844 1,121 1,465 1,344 982 886 553 1,013 1,135 546 818 658 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 MillionEGP Exports - Specific Markets ‫ق‬
 29. 29. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (29) ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫ل‬‫دو‬ Exports Top Markets (Countries) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Turkey 2015 695 683 833 755 852 708 786 763 664 - - - Turkey 2011 383 599 847 762 724 813 667 603 620 661 568 559 Turkey 2012 517 842 515 584 624 534 521 959 812 535 827 1,070 Turkey 2013 696 711 778 927 930 882 918 1,011 1,062 776 924 1,073 Turkey 2014 869 731 878 703 863 883 574 857 740 725 897 980 - 200 400 600 800 1,000 1,200 MillionEGP Exports - Specific Markets ‫ق‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USA 2015 737 757 858 792 792 758 732 779 660 - - - USA 2011 809 574 934 898 783 799 807 716 848 702 660 654 USA 2012 717 801 692 924 724 768 728 666 835 822 604 873 USA 2013 609 679 729 830 694 818 776 598 712 704 637 766 USA 2014 849 705 715 664 740 757 828 810 827 591 728 870 - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 MillionEGP Exports - Specific Markets ‫ق‬
 30. 30. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Non-petroleum Egyptian Imports ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫تفاصيل‬‫املصرية‬ (‫البترولية‬‫غير‬)
 31. 31. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (31) ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬‫املصرية‬-‫العام‬ ‫األداء‬ Imports; ExecutiveBriefing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2013 2014 2015 M-USD 4,003 2,883 4,401 3,921 5,064 4,329 4,516 4,983 4,956 5,057 4,295 5,079 5,192 4,807 5,050 5,481 5,652 5,457 4,869 4,539 4,897 4,995 5,523 5,320 5,228 4,598 5,326 4,816 4,948 5,445 5,274 4,659 4,903 5,069 3,959 5,474 4,143 3,861 6,120 4,854 6,254 5,731 4,783 6,651 6,243 5,965 6,115 6,217 5,097 4,836 5,664 5,044 5,219 4,980 M-EGP 23,28 17,00 26,10 23,40 30,16 25,79 26,95 29,76 29,60 30,23 25,74 30,61 31,39 29,05 30,52 33,16 34,20 33,04 29,57 27,64 29,89 30,51 33,77 32,80 34,16 30,90 36,08 33,12 34,46 38,09 36,96 32,56 33,89 34,92 27,27 37,78 28,83 26,87 42,60 33,90 44,28 40,97 34,19 47,55 44,64 42,65 43,72 44,45 36,96 36,45 42,71 38,03 39,35 37,55 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 Million Imports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M-USD - 2015 $5,097 $4,836 $5,664 $5,044 $5,219 $4,980 M-USD - 2014 $4,143 $3,861 $6,120 $4,854 $6,254 $5,731 $4,783 $6,651 $6,243 $5,965 $6,115 $6,217 M-USD - 2013 $5,228 $4,598 $5,326 $4,816 $4,948 $5,445 $5,274 $4,659 $4,903 $5,069 $3,959 $5,474 M-USD - 2012 $5,192 $4,807 $5,050 $5,481 $5,652 $5,457 $4,869 $4,539 $4,897 $4,995 $5,523 $5,320 M-USD - 2011 $4,003 $2,883 $4,401 $3,921 $5,064 $4,329 $4,516 $4,983 $4,956 $5,057 $4,295 $5,079 M-EGP - 2015 36,964 36,455 42,713 38,032 39,354 37,553 M-EGP - 2014 28,839 26,877 42,601 33,907 44,285 40,977 34,197 47,558 44,641 42,653 43,723 44,454 M-EGP - 2013 34,168 30,908 36,083 33,124 34,469 38,098 36,965 32,563 33,892 34,929 27,274 37,787 M-EGP - 2012 31,391 29,054 30,524 33,169 34,204 33,048 29,570 27,647 29,894 30,517 33,770 32,808 M-EGP - 2011 23,282 17,004 26,108 23,401 30,169 25,792 26,952 29,762 29,606 30,232 25,747 30,619 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 Million Imports - Monthly
 32. 32. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (32) Top Imports Sectors -‫جنيه‬ ‫ن‬‫مليو‬ ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬‫قطاعات‬‫أكبر‬ ‫الواردات‬Year123456789101112Grand Total 20152,8393,0583,0192,9643,2212,94718,048 20142,1181,6632,9052,3243,5273,0982,6333,5203,3882,9123,2593,19234,540 20152,4242,2922,3792,2152,5091,99813,816 20142,4302,0852,6202,3642,5442,5012,1403,1713,0812,6312,8723,55331,991 20152,8552,3962,6922,7312,7012,79816,173 20141,2231,3001,8721,5381,8422,0482,3892,6812,6552,6522,8882,79625,885 20151,8241,7652,0022,1102,3132,24612,259 20141,6571,5572,0121,8262,1611,9721,9072,5732,3392,3252,2702,27024,869 20151,8311,9461,9171,7892,0371,73411,253 20141,3091,0361,7301,4452,0331,6811,5432,0182,0511,7892,0071,78820,431 20151,1901,1881,5721,2961,3591,4048,008 20141,0068321,2231,0181,4611,2031,1991,3121,2031,2491,5281,40714,639 20151,1541,0141,2301,0171,1891,1926,795 20147606881,1189111,0359831,1421,2691,6671,1641,1891,29813,225 20151,1311,4091,1921,2721,2971,2837,584 20147006151,1417239661,0171,0431,3901,1401,2161,0981,37712,425 20159831,1171,3401,1941,0641,3517,048 20148027001,2668191,2521,1371,1441,2941,0421,0601,0101,11412,640 20158399429089439871,0445,663 20146324839896611,2501,1488181,2701,1449451,0881,21011,638 20157478579821,2669448695,665 20148626167775919089386769461,4371,0391,2131,06611,068 Imports by Usage ‫اإلستخدام‬ ‫درجة‬ - ‫واردات‬Year123456789101112Grand Total 20155,1775,6716,4825,5815,8635,62534,398 20143,3742,9455,0784,0625,4845,0014,9326,6905,2425,1025,9206,24560,074 20156,7797,1798,8197,2177,4837,28644,764 20144,9454,9526,6365,4386,5836,6515,7137,2617,4667,9918,6509,08281,368 20152,9782,6963,1442,7303,0503,32917,928 20141,6521,5252,2941,8232,4522,5252,5223,2253,3433,0613,4993,24231,163 20151,6251,4291,4581,5551,4171,2488,731 20141,4401,0581,4521,3591,9031,5271,1451,4972,1151,6141,6152,07718,801 20151371791642142232101,128 20141321261831382182201382051731361231811,973 201514,90514,31716,16215,85416,20515,43792,880 201412,66111,81415,65412,76616,88416,05513,99820,03318,23317,76817,72117,822191,410 2015394237184111661111,103 201447151,3631,6751,2941,7264447666883216955589,590 Invesment goods ‫استثمارية‬ Non-durable consumer goods ‫معمرة‬ ‫غير‬ ‫استهالكية‬ Consumer durables goods ‫معمرة‬ ‫استهالكية‬ ‫كهربائية‬ ‫أجهزة‬ Grain ‫الحبوب‬ Machinery ‫ومعدات‬ ‫االت‬ Bridges, tanks and reservoirs ‫وخزانات‬ ‫وصهاريج‬ ‫جسور‬ Batteries ‫والبطاريات‬ ‫الجافة‬ ‫الخاليا‬ Cast iron and steel ‫وصلب‬ ‫صب‬ ‫حديد‬ Transport ‫نقل‬ ‫وسائل‬ Plastics ‫البالستيك‬ ‫اللدائن‬ ‫منتجات‬ Elec & electronic products ‫وااللكترونية‬ ‫الكهربائية‬ ‫الصناعات‬ Medicines ‫اخرى‬ ‫ادوية‬ Automobile Components ‫سيارات‬ ‫مكونات‬ Raw materials ‫الخام‬ ‫المواد‬ Un-defined ‫معرفة‬ ‫غير‬ Intermediate goods ‫وسيطة‬ Fuel ‫وقود‬
 33. 33. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (33) ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬ImportsTop Markets China USA Germany Italy Ukrain Russia Turkey India Brazil France 2014 60,984 35,998 40,078 30,032 20,013 21,941 16,691 20,223 15,063 15,415 2015 35,036 16,792 20,443 10,748 9,892 8,232 8,928 8,181 7,905 10,361 -43% -53% -49% -64% -51% -62% -47% -60% -48% -33% (10,000) - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 MillionEGP Top Markets for Imports ‫ق‬
 34. 34. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (34) ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫دولية‬ ‫مجموعات‬ Imports Top Markets (Groups) M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD EU Arab League USA Africanon-Arab Other Countries 2011 99,278 16,672 22,551 3,785 35,837 6,022 5,432 911 155,576 26,097 2012 111,749 18,384 27,562 4,530 31,937 5,256 5,794 953 198,554 32,660 2013 132,456 19,286 40,475 5,877 34,060 4,958 4,923 715 198,347 28,864 2014 155,812 21,968 38,303 5,411 35,998 5,079 5,052 713 239,547 33,766 2015 77,409 10,335 13,429 1,793 16,792 2,241 2,349 313 121,092 16,159 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Million Imports by End of Month M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD EU Arab League USA Africanon-Arab Other Countries 2011 50,824 8,582 11,691 1,973 22,045 3,719 2,594 437 73,117 12,339 2012 70,102 11,588 16,176 2,674 20,199 3,339 2,776 459 126,146 20,854 2013 73,101 10,733 23,449 3,436 22,889 3,355 3,160 462 119,311 17,535 2014 73,210 10,423 23,408 3,337 21,417 3,048 2,652 378 126,159 17,957 2015 79,484 10,612 15,022 2,007 20,107 2,684 2,589 345 137,921 18,406 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Million Imports for Same # of Months
 35. 35. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (35) ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫ل‬‫دو‬ Imports Top Markets (Countries) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 China 2015 5,377 5,955 6,960 4,799 5,770 6,175 - - - - - - China 2011 2,244 1,762 2,610 1,827 3,082 3,044 2,873 3,458 3,256 3,361 2,766 3,591 China 2012 3,323 2,999 2,745 3,019 4,105 3,409 3,402 2,996 3,396 2,712 3,862 4,074 China 2013 3,741 3,659 3,977 3,672 3,839 4,044 4,258 3,869 3,824 3,701 3,163 4,192 China 2014 3,547 3,258 4,281 3,054 5,226 5,133 4,794 6,009 5,891 5,942 6,449 7,400 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 MillionEGP Imports - Specific Markets ‫ق‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USA 2015 2,652 3,071 2,733 3,059 3,136 2,141 - - - - - - USA 2011 2,864 2,471 4,888 3,381 4,660 2,861 2,579 2,530 2,526 2,486 1,992 2,600 USA 2012 2,742 2,869 2,270 2,828 2,755 3,253 2,750 2,322 2,120 3,311 2,674 2,042 USA 2013 2,210 3,282 4,313 3,166 2,846 3,398 2,969 1,911 2,253 2,694 2,103 2,915 USA 2014 1,878 1,617 3,910 3,446 3,645 3,641 2,498 3,213 3,332 2,714 2,941 3,164 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 MillionEGP Imports - Specific Markets ‫ق‬
 36. 36. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (36) ‫دات‬‫ر‬‫الوا‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬–‫ل‬‫دو‬ Imports Top Markets (Countries) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Germany 2015 3,305 3,100 3,568 3,413 3,711 3,344 - - - - - - Germany 2011 1,763 1,185 2,113 2,102 2,142 1,954 2,102 2,055 2,110 2,096 2,028 1,971 Germany 2012 2,343 2,091 2,352 2,296 2,632 2,236 2,315 2,430 2,614 2,341 2,566 2,582 Germany 2013 2,870 2,503 3,171 3,220 2,329 3,795 3,426 2,498 2,684 2,566 1,939 2,896 Germany 2014 2,330 1,958 3,910 2,790 3,728 3,401 3,307 4,529 3,418 3,411 3,352 3,944 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 MillionEGP Imports - Specific Markets ‫ق‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Italy 2015 2,021 1,474 2,037 1,633 1,879 1,704 - - - - - - Italy 2011 1,333 796 1,521 1,435 1,742 1,480 1,527 1,563 1,366 1,591 1,272 1,520 Italy 2012 1,324 1,322 1,311 1,329 1,789 1,692 1,351 1,289 1,168 1,080 1,400 1,336 Italy 2013 2,928 2,196 2,833 1,832 2,302 2,569 1,772 2,143 1,157 1,523 1,198 2,560 Italy 2014 1,388 1,298 3,347 2,142 2,598 2,699 2,439 2,963 3,119 2,757 2,886 2,395 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 MillionEGP Imports - Specific Markets ‫ق‬
 37. 37. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Exporting Councils Classifications (‫التصديرية‬ ‫املجالس‬ ‫تصنيف‬) Sectoral Exports & Imports ‫ـاعية‬‫ـ‬‫ط‬‫الق‬ ‫دات‬‫ر‬‫والوا‬‫ات‬‫ر‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ص‬‫ال‬ : • ‫خ‬(‫ي‬ ‫خ‬ ‫ع‬.) •‫ض‬‫ؤ‬ ‫خ‬‫خ‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫خ‬ •() •‫ق‬ ‫ف‬‫ك‬ ‫ض‬ ‫غ‬. •‫ف‬ ‫ع‬‫إ‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ع‬. • •‫إ‬‫إ‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ف‬. Commodities Classifications: • This report includes commodities only and does not include services or items of intellectual property (IP). Work is underway to capture this type of data. • Export councils are advisory boards to the Minister of Foreign Trade, mandated to increase exports of goods and services through its own programs and specific plans. • Commodity -based classifications (Sectoral and sub-Sectoral) represent only the items adopted by the export councils. • This classification is used for both exports and imports for the purpose of comparison only. • Although it might give a near-complete indication of the sector, commodities included in any council (sector) in its entirety does not represent the total exports, but only include the goods covered by those programs. • Accordingly, total exports or imports, does not equal the total Sectoral classification.
 38. 38. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Building Materials ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الب‬‫واد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ناء‬
 39. 39. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (39) Buildings’ Materials ‫مواد‬‫البناء‬ Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 12,0132,4243,5312,0161,81234640153929024920%46%-43%-10%16%35%-46%-14% 22,4003,8183,2412,0321,67740763248229222359%-15%-37%-17%55%-24%-39%-24% 32,4112,5313,6302,2851,9214064195363282555%43%-37%-16%3%28%-39%-22% 6,8238,77310,4026,3335,4111,1591,4511,55791072629%19%-39%-15%25%7%-42%-20% 43,3692,4873,0722,3081,836564411447331243-26%23%-25%-20%-27%9%-26%-26% 53,1592,7252,2552,6102,000530450324369265-14%-17%16%-23%-15%-28%14%-28% 63,3552,5783,2622,4841,933563426466347256-23%27%-24%-22%-24%10%-26%-26% 9,8837,7908,5887,4035,7691,6581,2871,2371,047765-21%10%-14%-22%-22%-4%-15%-27% 73,5252,9452,2722,1101,734591485324295225-16%-23%-7%-18%-18%-33%-9%-24% 82,7412,3451,7242,1551,686459385247301218-14%-27%25%-22%-16%-36%22%-28% 92,8594,6932,5891,9081,45747876937426718864%-45%-26%-24%61%-51%-29%-29% 9,1259,9836,5856,1734,8761,5281,6399458636319%-34%-6%-21%7%-42%-9%-27% 103,2053,0831,8371,676-536505267234--4%-40%-9%-6%-47%-12% 112,8462,4372,1882,074-475399318290--14%-10%-5%-16%-20%-9% 122,5053,0122,4302,131-416489352298-20%-19%-12%18%-28%-15% 8,5568,5326,4545,881-1,4271,392936822-0%-24%-9%-2%-33%-12% 34,38735,07832,03025,78916,0565,7715,7694,6753,6422,1232%-9%-19%-38%0%-19%-22%-42% 25,83026,54625,57519,90816,0564,3454,3773,7392,8202,123-19%-25% 25%25%21%16%15%25%25%21%16%15% Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 13,2513,8424,6334,9514,76555963570871165818%21%7%-4%14%11%0%-8% 21,8523,2894,1354,5264,49431454461565059678%26%9%-1%73%13%6%-8% 33,2753,1444,9464,9855,105552520730716677-4%57%1%2%-6%40%-2%-5% 8,37810,27513,71514,46314,3641,4251,7002,0542,0781,93123%33%5%-1%19%21%1%-7% 42,9634,2274,7364,1435,02849669968859366743%12%-13%21%41%-1%-14%12% 54,1304,1845,1064,8704,8496936917336886431%22%-5%0%0%6%-6%-7% 63,3323,7845,4215,1064,55955962577571460514%43%-6%-11%12%24%-8%-15% 10,42512,19515,26314,11914,4361,7492,0152,1961,9951,91417%25%-7%2%15%9%-9%-4% 73,1763,7127,7644,020-5326111,108562-17%109%-48%15%81%-49% 83,6653,1254,6996,799-614513672951--15%50%45%-16%31%41% 93,6273,6554,6636,168-607599675863-1%28%32%-1%13%28% 10,46810,49317,12716,986-1,7531,7232,4552,376-0%63%-1%-2%42%-3% 103,5913,3424,7176,813-601547685953--7%41%44%-9%25%39% 113,2874,3874,6026,530-549717668913-33%5%42%31%-7%37% 123,4144,3606,0426,366-566707876890-28%39%5%25%24%2% 10,29212,08915,36119,709-1,7151,9722,2282,756-17%27%28%15%13%24% 39,56345,05261,46665,27728,8006,6427,4108,9349,2053,84614%36%6%-56%12%21%3%-58% 18,80322,47028,97828,58228,8003,1743,7154,2504,0733,8461%-4% 12%12%15%14%12%12%12%15%14%12% % Total Imp ‫الواردات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬% to Same # of Months % M-EGP% M-USD M-EGPM-USD M-EGP % to Same # of Months ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ M-USD Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 3 Quarter 2 Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬ % Total Exp ‫الصادرات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬ Quarter BuildingImports‫البناء‬‫مواد‬‫واردات‬ Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 3 Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 4 4 Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ BuildingExports‫البناء‬‫مواد‬‫صادرات‬ Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ 1 1 Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 2 % M-EGP% M-USD
 40. 40. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (40) Buildings Sub-sectors ‫مواد‬‫قطاعات‬‫البناء‬ Building materials and metallurgical industries ‫والصناعات‬ ‫البناء‬ ‫مواد‬ ‫قطاعات‬ ‫المعدنية‬ 2015 ‫سبتمبر‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الصادرات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Jewelery & Precious Stones ‫كريمة‬ ‫وأحجار‬ ‫حلى‬10,2839,9926,2614,6713,5371,7231,642924658469-3%-37%-25%-24%-5%-44%-29%-29% Cast iron and steel ‫وصلب‬ ‫صب‬ ‫حديد‬6,5064,9696,1414,0861,7241,094818893577228-24%24%-33%-58%-25%9%-35%-61% Aluminium ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫ألومنيوم‬3,8473,9934,6483,9032,6356466576755513484%16%-16%-32%2%3%-18%-37% Copper ‫ومصنوعاته‬ ‫نحاس‬3,5822,9732,0181,8521,157602489296261153-17%-32%-8%-38%-19%-40%-12%-41% Quarries and metal materials ‫ومعدنية‬ ‫محجرية‬ ‫مواد‬1,8212,6572,0011,6051,42230643829222718846%-25%-20%-11%43%-33%-22%-17% Ceramics & bricks ‫خزف‬ ‫من‬ ‫وطوب‬ ‫سقوف‬ ‫وقرميد‬ ‫سيراميك‬1,2372,4222,4801,9481,02520839836127513596%2%-21%-47%92%-9%-24%-51% Glass ‫ومصنوعاته‬ ‫زجاج‬1,8021,8891,6141,7421,1773023112352461555%-15%8%-32%3%-25%5%-37% Bridges, tanks, wires, & tableware ‫وأدوات‬ ‫واسالك‬ ‫وخزانات‬ ‫وصهاريج‬ ‫جسور‬ ‫مائدة‬ 1,7441,6511,8471,6991,283293271269240170-5%12%-8%-25%-7%-1%-11%-29% Marble and Granite ‫وجرانيت‬ ‫رخام‬1,3922,1242,4171,6142342343493522293153%14%-33%-86%49%1%-35%-86% Sanitation ‫الصحية‬ ‫األدوات‬4275757221,087793729510515310535%26%51%-27%32%11%46%-32% Cement ‫األسمنت‬4996064844103088410070584121%-20%-15%-25%19%-29%-18%-30% Nickel ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫نيكل‬4063954223131406865614418-3%7%-26%-55%-5%-6%-28%-58% Cutting tools & tableware ‫مائدة‬ ‫ادوات‬ ‫و‬ ‫قاطعة‬ ‫أدوات‬ ‫عدد‬235330383311298395456443941%16%-19%-4%38%3%-22%-11% Insulating materials ‫العازلة‬ ‫المواد‬2592502602801334441384018-4%4%8%-53%-5%-8%5%-56% Other building materials ‫اخر‬ ‫بناء‬ ‫مواد‬1519512511165251618169-37%32%-11%-42%-39%17%-14%-46% Pipes ‫مواسير‬534511253749716810-14%146%-52%39%-16%120%-54%31% Lead ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫رصاص‬114643732301910654-44%-42%-14%-6%-45%-47%-19%-12% Zinc ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫زنك‬1924332093453125%35%-38%-54%22%20%-40%-57% Magnesium and Manganese ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫منجنيز‬ ‫و‬ ‫ماغنسيوم‬2111036702151541%-10%266%-79%530%-21%253%-80% Misc. metal articles ‫عادية‬ ‫معادن‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬ ‫أصناف‬711161551222164%40%-5%-69%59%24%-7%-71% Tin ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫قصدير‬-000--000-2270%-94%-100%2078%-94%-100% Building materials and metallurgical industries ‫والصناعات‬ ‫البناء‬ ‫مواد‬ ‫قطاعات‬ ‫المعدنية‬ 2015 ‫يونيه‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الواردات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Cast iron and steel ‫وصلب‬ ‫صب‬ ‫حديد‬16,24820,17126,27731,53213,5812,7283,3173,8294,4481,81524%30%20%-57%22%15%16%-59% Bridges, tanks, wires, & tableware ‫وأدوات‬ ‫واسالك‬ ‫وخزانات‬ ‫وصهاريج‬ ‫جسور‬ ‫مائدة‬ 9,0188,6358,87211,6826,4511,5161,4211,2911,647861-4%3%32%-45%-6%-9%28%-48% Copper ‫ومصنوعاته‬ ‫نحاس‬6,8497,9877,0106,5413,1161,1491,3141,01792241617%-12%-7%-52%14%-23%-9%-55% Jewelery & Precious Stones ‫كريمة‬ ‫وأحجار‬ ‫حلى‬33074510,0906,558673551231,45592490126%1254%-35%-90%122%1085%-36%-90% Pipes ‫مواسير‬2,2172,0602,7312,3701,471372339398334196-7%33%-13%-38%-9%18%-16%-41% Other building materials ‫اخر‬ ‫بناء‬ ‫مواد‬1,0381,0821,2691,156585174178185163784%17%-9%-49%2%4%-12%-52% Aluminium ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫ألومنيوم‬6057161,2891,0245911021181871447918%80%-21%-42%16%59%-23%-45% Cutting tools & tableware ‫مائدة‬ ‫ادوات‬ ‫و‬ ‫قاطعة‬ ‫أدوات‬ ‫عدد‬6797528128894511141241181256011%8%10%-49%9%-4%6%-52% Glass ‫ومصنوعاته‬ ‫زجاج‬55756560369842793938898572%7%16%-39%0%-6%12%-42% Quarries and metal materials ‫ومعدنية‬ ‫محجرية‬ ‫مواد‬5775715365622009794787927-1%-6%5%-64%-3%-17%2%-66% Ceramics & bricks ‫خزف‬ ‫من‬ ‫وطوب‬ ‫سقوف‬ ‫وقرميد‬ ‫سيراميك‬163312392551313275157784291%26%40%-43%88%11%36%-46% Zinc ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫زنك‬2512133373881874235495525-15%58%15%-52%-17%40%12%-54% Marble and Granite ‫وجرانيت‬ ‫رخام‬246295288353184414942502520%-2%22%-48%18%-14%19%-51% Misc. metal articles ‫عادية‬ ‫معادن‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬ ‫أصناف‬258302284341182435041482417%-6%20%-47%15%-17%16%-50% Lead ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫رصاص‬118207190153114203428221576%-8%-19%-26%72%-19%-22%-29% Sanitation ‫الصحية‬ ‫األدوات‬1501341961751162522282515-11%46%-11%-33%-12%29%-13%-37% Insulating materials ‫العازلة‬ ‫المواد‬771171321375513191919752%13%4%-60%49%-1%1%-62% Cement ‫األسمنت‬8085648449131491267%-25%32%-42%5%-34%28%-45% Nickel ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫نيكل‬413531302976444-15%-11%-2%-2%-17%-22%-5%-7% Tin ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫قصدير‬332531341764552-24%24%9%-48%-25%9%5%-51% Magnesium and Manganese ‫مصنوعاته‬ ‫و‬ ‫منجنيز‬ ‫و‬ ‫ماغنسيوم‬2943342075753152%-22%-42%-66%49%-32%-43%-68% % M-USD % M-EGP M-USD M-EGP M-EGPM-USD% M-EGP% M-USD
 41. 41. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (41) Buildings Materials Top Markets‫البناء‬ ‫مواد‬ ‫أسواق‬ ‫أهم‬ Buildings ‫البناء‬ ‫مواد‬ ‫المجموعة‬‫الدولة‬20112012201320142015‫الدولة‬20112012201320142015 Italy ‫ايطاليا‬2,9932,2902,7702,6441,861Germany ‫المانيا‬2,1212,8403,3193,7951,604 Spain ‫اسبانيا‬1,078564565483231Italy ‫ايطاليا‬3,0651,9953,0053,4491,402 Germany ‫االتحادية‬ ‫المانيا‬551476579599397Spain ‫اسبانيا‬1,9902,3782,2012,0131,448 ‫ايرلندا‬ ‫وشمال‬ ‫بريطانيا‬392321300409248‫ايرلندا‬ ‫وشمال‬ ‫بريطانيا‬1,5851,1332,1742,757583 Belguim ‫بلجيكا‬37321129018531Belguim ‫بلجيكا‬1,1069402,2292,369981 France ‫فرنسا‬351252187153116Bulgaria ‫بلغاريا‬7835561,127905447 Netherlands ‫هولندا‬196151175252182Netherlands ‫هولندا‬818369874768230 Greece ‫اليونان‬21815711111886France ‫فرنسا‬637581543523237 Ploand ‫بولندا‬1162418199110Ploand ‫بولندا‬235181438212127 Romania ‫رومانيا‬38114118105100Romania ‫رومانيا‬122235257291133 6,3054,7785,1765,0483,36212,46211,20816,16717,0817,193 Saudi ‫السعودية‬3,9474,3803,8492,7111,713‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬6476294,8274,666575 Leban ‫لبنان‬3,6933,1961,762967505Saudi ‫السعودية‬511654849718200 Libya ‫ليبيا‬6452,7352,9541,812421Bahrain ‫البحرين‬171153279536324 ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬1,6438276721,399583Syria ‫سوريا‬18791567324134 Jordan ‫األردن‬7406581,556917556Oman ‫عمان‬ ‫سلطنة‬28925340117929 Sudan ‫السودان‬746900910629674Libya ‫ليبيا‬8512917429897 Algeria ‫الجزائر‬4435417651,078755Sudan ‫السودان‬02114057447 Syria ‫سوريا‬956607466666280Algeria ‫الجزائر‬283950433 Morocco ‫المغرب‬567510696677392Morocco ‫المغرب‬2056282018 Iraq ‫العراق‬349343435265113Leban ‫لبنان‬1547233611 13,72914,69714,06611,1205,9931,9532,0737,3377,3931,439 2372462683581534,2174,0166,0935,5952,369 Canada ‫كندا‬132,4803,3863,2732,634‫اوكرانيا‬5,0468,4688,5899,6093,729 Turkey ‫تركيا‬1,2439561,179883628China ‫الصين‬3,1624,1044,5277,7424,215 China ‫الصين‬1,1681,5171,071745172‫االتحادية‬ ‫روسيا‬2,0442,5692,5354,3352,691 India ‫الهند‬7661,149709763749Turkey ‫تركيا‬2,8562,2312,7803,4902,184 Switzerland ‫سويسرا‬1,4321,9515152143Switzerland ‫سويسرا‬894074,9281,958354 Indonesia ‫اندونيسيا‬423607489288255India ‫الهند‬5607351,1591,122677 Malaysia ‫ماليزيا‬294311466244209South Korea ‫الجنوبية‬ ‫كوريا‬7477298697821,052 Brazil ‫البرازيل‬961461746838Japan ‫اليابان‬796662913870416 Tailand ‫تايالند‬9921693225Canada ‫كندا‬3298741,252672151 Hong Kong ‫كنج‬ ‫هنج‬61811017010Taiwan ‫تايوان‬296308377389198 5,5069,2898,1056,4504,96415,92521,08527,92930,96915,667 25,77729,00927,61622,97614,47134,55738,38257,52661,03826,669 Buildings ‫البناء‬ ‫مواد‬2015 ‫سبتمبر‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الصادرات‬ Exports Up to September 2015 ‫االتحاد‬ EU ‫االوروبي‬ ‫إجمالي‬ - EU ‫االوروبي‬ ‫االتحاد‬ Arab League ‫جامعة‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ Arab League ‫إجمالي‬ - ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ USA ‫إجمالي‬ - ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ Others ‫باقى‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ Others ‫إجمالي‬ - ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫باقى‬ Buildings ‫البناء‬ ‫مواد‬ Total 2015 ‫يونيه‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الواردات‬ Imports Up to June 2015
 42. 42. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Chemicals & Fertilizers ‫ال‬‫واألسمدة‬‫كيماويات‬
 43. 43. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (43) Chemicals & Fertilizers ‫ال‬‫واألسمدة‬‫كيماويات‬ Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 11,7672,0951,8192,3021,66430434627833122919%-13%26%-28%14%-20%19%-31% 22,2502,7512,1412,7691,75838245531939823322%-22%29%-37%19%-30%25%-41% 32,1942,3702,4422,8171,9523703923604052598%3%15%-31%6%-8%12%-36% 6,2117,2166,4027,8885,3741,0551,1949561,13372116%-11%23%-32%13%-20%18%-36% 42,2542,7222,8192,6551,73837845040938023021%4%-6%-35%19%-9%-7%-39% 52,3632,8752,5572,9731,86039747536742024722%-11%16%-37%20%-23%14%-41% 62,6351,9682,6912,4961,593442325385349211-25%37%-7%-36%-27%18%-9%-39% 7,2527,5658,0678,1255,1911,2171,2501,1611,1496884%7%1%-36%3%-7%-1%-40% 72,5592,0052,5701,8181,717429330367254223-22%28%-29%-6%-23%11%-31%-12% 82,0302,0912,7852,4621,9913403433983442573%33%-12%-19%1%16%-14%-25% 92,5852,5643,0702,1781,777433420444305230-1%20%-29%-18%-3%6%-31%-25% 7,1756,6618,4246,4595,4851,2011,0941,209903710-7%26%-23%-15%-9%11%-25%-21% 102,1642,1702,0152,287-362355292320-0%-7%13%-2%-18%9% 111,9842,3732,7252,356-331388396330-20%15%-14%17%2%-17% 122,2972,9742,7712,663-381482401372-29%-7%-4%27%-17%-7% 6,4457,5177,5117,306-1,0741,2261,0891,022-17%0%-3%14%-11%-6% 27,08228,95830,40429,77716,0504,5474,7634,4164,2072,1197%5%-2%-46%5%-7%-5%-50% 20,63721,44122,89322,47116,0503,4733,5373,3273,1852,119-29%-4% 19%21%20%19%15%19%21%20%19%15% Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 13,3734,3504,6214,0504,99858071970658268929%6%-12%23%24%-2%-18%18% 22,6323,9584,5573,8044,90744665567854765150%15%-17%29%47%4%-19%19% 33,7964,7505,6095,2985,45264078682876172325%18%-6%3%23%5%-8%-5% 9,80113,05814,78713,15315,3571,6662,1602,2121,8892,06333%13%-11%17%30%2%-15%9% 43,6124,7374,8774,5595,40160578370965371631%3%-7%18%29%-9%-8%10% 54,2484,9244,6315,6025,83771381466579177416%-6%21%4%14%-18%19%-2% 64,2344,4574,9155,3435,5167117367037477325%10%9%3%4%-5%6%-2% 12,09514,11814,42315,50416,7542,0292,3322,0772,1912,22217%2%7%8%15%-11%6%1% 74,0794,3875,1334,740-683722732663-8%17%-8%6%1%-9% 84,2333,9504,5416,531-709648650913--7%15%44%-9%0%41% 94,2664,2824,7195,780-714701683808-0%10%22%-2%-3%18% 12,57812,61914,39317,051-2,1062,0722,0652,385-0%14%18%-2%0%16% 104,4983,9024,3515,398-752639632755--13%12%24%-15%-1%20% 113,6314,6433,8055,697-606759552797-28%-18%50%25%-27%44% 124,5684,6315,0735,988-758751735837-1%10%18%-1%-2%14% 12,69713,17713,22917,083-2,1162,1491,9192,389-4%0%29%2%-11%25% 47,17152,97156,83262,79132,1117,9178,7148,2728,8544,28512%7%10%-49%10%-5%7%-52% 21,89527,17629,21028,65732,1113,6954,4924,2894,0804,28512%-5% 15%14%14%13%14%15%14%14%13%14% % Total Imp ‫الواردات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬ M-USD M-EGP M-EGP % M-USD ChemImports‫واسمدة‬‫كيماوية‬‫واردات‬ Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬ Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ % M-USD ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬ % Total Exp ‫الصادرات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬ Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 2 Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 4 2 Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 3 Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 4 Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 1 Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 1 Quarter ChemExports‫واسمدة‬‫كيماوية‬‫صادرات‬ Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ Quarter 3 % M-EGP M-USD% M-EGP % to Same # of Months ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ % to Same # of Months
 44. 44. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (44) ‫ال‬‫قطاعات‬‫واألسمدة‬‫كيماويات‬ Chemicals & Fertilizers Sub-sectors Fertilizer and chemicals ‫واالسمدة‬ ‫الكيماويات‬ ‫قطاع‬ 2015 ‫سبتمبر‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الصادرات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Plastic products ‫البالستيك‬ ‫اللدائن‬ ‫منتجات‬5,4536,5988,80110,7896,6049151,0851,2791,52387121%33%23%-39%19%18%19%-43% Fertilizers products ‫اسمدة‬ ‫منتجات‬7,1957,3446,7824,6551,6151,2091,2079836602142%-8%-31%-65%0%-19%-33%-68% Inorganic chemicals ‫العضوية‬ ‫غير‬ ‫الكيماويات‬4,5844,5783,4853,0151,6757707535084262210%-24%-13%-44%-2%-33%-16%-48% Paper Products ‫الورقية‬ ‫المنتجات‬2,7932,7633,2313,3482,219469454470473293-1%17%4%-34%-3%3%1%-38% Organic Chemicals ‫العضوية‬ ‫الكيماويات‬1,1202,2992,5182,05018918837836529025105%10%-19%-91%101%-4%-20%-91% Misc. Chemicals ‫متنوعة‬ ‫الكيماويات‬1,8791,5051,4271,675891316248207236117-20%-5%17%-47%-22%-16%14%-50% Glass Products ‫الزجاج‬ ‫منتجات‬1,6381,5901,3921,327835275262202188110-3%-12%-5%-37%-5%-23%-7%-41% Detergents ‫المنظفات‬1,0641,0571,1681,299900178174170184119-1%10%11%-31%-2%-2%8%-35% Rubber Products ‫المطاط‬ ‫منتجات‬6235257627746111048611110981-16%45%2%-21%-17%28%-1%-26% Inks and paints ‫والدهانات‬ ‫االحبار‬3783404424482086356646327-10%30%1%-54%-12%15%-1%-57% Adhesives ‫االصقة‬ ‫المواد‬146213275330246243540473346%29%20%-25%43%15%16%-30% Coal ‫والطبيعي‬ ‫الحجري‬ ‫الفحم‬18810777322632181153-43%-28%-58%-20%-45%-35%-59%-27% Batteries ‫والبطريات‬ ‫الجافة‬ ‫الخاليا‬19374132263664389%12%-23%-17%85%0%-25%-22% Ores movies ‫االفالم‬ ‫خامات‬2312501001117%-63%44%183%114%-67%39%165% Carbon products ‫الكربون‬ ‫منتجات‬1000000000-51%-77%210%-46%-52%-80%202%-49% Fertilizer and chemicals ‫واالسمدة‬ ‫الكيماويات‬ ‫قطاع‬ 2015 ‫يونيه‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الواردات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Plastic products ‫البالستيك‬ ‫اللدائن‬ ‫منتجات‬15,65117,99319,86522,38411,0032,6262,9602,8893,1561,46815%10%13%-51%13%-2%9%-54% Paper Products ‫الورقية‬ ‫المنتجات‬7,0107,8648,7898,7915,1521,1771,2941,2811,24068812%12%0%-41%10%-1%-3%-45% Organic chemicals ‫العضوية‬ ‫الكيماويات‬6,9057,4438,0179,6704,4481,1591,2251,1661,3645948%8%21%-54%6%-5%17%-56% Rubber Products ‫المطاط‬ ‫منتجات‬4,8046,0936,3586,8123,0658061,00292696041027%4%7%-55%24%-8%4%-57% Misc. Chemicals ‫متنوعة‬ ‫الكيماويات‬3,3503,9284,2454,5482,73156264661964136417%8%7%-40%15%-4%4%-43% Detergents ‫المنظفات‬1,6561,9762,3612,3761,22527832534333516319%19%1%-48%17%6%-2%-51% Inorganic Chemicals ‫العضوية‬ ‫غير‬ ‫الكيماويات‬1,8932,3221,9762,1921,05831838228830914123%-15%11%-52%20%-25%7%-54% Inks and paints ‫والدهانات‬ ‫االحبار‬2,7801,9391,6001,65374546631923323399-30%-17%3%-55%-32%-27%0%-57% Carbon products ‫الكربون‬ ‫منتجات‬9839831,0921,327740165162159187990%11%21%-44%-2%-2%18%-47% Fertilizers products ‫اسمدة‬ ‫منتجات‬8811,0481,0421,16788714817315116511819%-1%12%-24%17%-12%9%-28% Glass Products ‫الزجاج‬ ‫منتجات‬40043748355430367727078409%11%15%-45%7%-2%11%-48% Batteries ‫والبطريات‬ ‫الجافة‬ ‫الخاليا‬346388386445247586456633312%-1%15%-45%10%-12%12%-48% Adhesives‫االصقة‬ ‫المواد‬24324626527615641413939212%7%4%-44%0%-5%1%-47% Coal ‫والطبيعي‬ ‫الحجري‬ ‫الفحم‬10210815337422717182253306%41%145%-39%4%25%136%-42% Ores movies ‫االفالم‬ ‫خامات‬166202200221125283329311721%-1%10%-43%19%-12%7%-46% % M-EGP% M-USD M-EGPM-USD % M-EGP% M-USD M-EGPM-USD
 45. 45. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (45) Chem. Top Markets‫واألسمدة‬‫الكيماويات‬ ‫أسواق‬ ‫اهم‬ Chem & Fert.‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬ ‫المجموعة‬‫الدولة‬20112012201320142015‫الدولة‬20112012201320142015 France ‫فرنسا‬3,5243,0733,6583,019718Germany ‫المانيا‬3,8404,8995,5995,6053,077 Spain ‫اسبانيا‬1,1741,7341,8521,902623Italy ‫ايطاليا‬2,8742,6742,7942,8501,569 Italy ‫ايطاليا‬1,3371,3821,5822,316658France ‫فرنسا‬1,5921,8642,0592,2001,029 Belguim ‫بلجيكا‬1,0921,1481,3691,065686Belguim ‫بلجيكا‬1,5851,7751,6251,827974 ‫ايرلندا‬ ‫وشمال‬ ‫بريطانيا‬1,361985828846498Spain ‫اسبانيا‬1,5021,5691,6021,704839 Greece ‫اليونان‬524459579713247Netherlands ‫هولندا‬9041,0651,5541,628781 Germany ‫االتحادية‬ ‫المانيا‬455374435369248‫ايرلندا‬ ‫وشمال‬ ‫بريطانيا‬1,2271,1421,2521,234760 Bulgaria ‫بلغاريا‬61241354190168Sweden ‫السويد‬593816767808525 Ploand ‫بولندا‬96114168311150Austria ‫النمسا‬597512714678365 Romania ‫رومانيا‬547618534987Finland ‫فنلندا‬488518481548315 9,6799,58611,01211,0794,08415,20416,83418,44719,08110,233 Saudi ‫السعودية‬7138101,0891,1501,113Saudi ‫السعودية‬5,6816,5537,2428,7063,577 Libya ‫ليبيا‬4341,1141,255859461‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬1,3991,6131,5301,719997 Morocco ‫المغرب‬1,102891610728476Qatar ‫قطر‬641536265297137 Iraq ‫العراق‬406653891764490Jordan ‫األردن‬294276363460201 Sudan ‫السودان‬537646718663639Kuwait ‫الكويت‬31643334224393 Jordan ‫األردن‬740716612487277Oman ‫عمان‬ ‫سلطنة‬1751489720451 Algeria ‫الجزائر‬446405544621417Tunisia ‫تونس‬13113414112838 Leban ‫لبنان‬313358577567440Leban ‫لبنان‬7314810110666 Syria ‫سوريا‬672273462523313Syria ‫سوريا‬1589057155 ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬484341339349190Morocco ‫المغرب‬57115473513 5,8476,2067,0966,7114,8168,92610,04710,18511,9135,177 1,4631,5804404753292,9113,0393,2093,3281,737 Turkey ‫تركيا‬3,0403,5994,9864,4892,610China ‫الصين‬4,4905,4766,4197,4683,785 Brazil ‫البرازيل‬8951,046807848413South Korea ‫الجنوبية‬ ‫كوريا‬1,6011,7662,5763,6771,454 China ‫الصين‬86089650923174Turkey ‫تركيا‬1,7372,2682,2482,5991,628 Pakistan ‫باكستان‬300298306348258India ‫الهند‬1,5071,8031,9712,0971,140 India ‫الهند‬230288310293186Japan ‫اليابان‬1,2491,5731,5201,693903 Australia ‫استراليا‬2322603623Taiwan ‫تايوان‬9761,1921,4291,237639 South Korea ‫الجنوبية‬ ‫كوريا‬1862203465Tailand ‫تايالند‬1,0301,0671,0901,161516 Hong Kong ‫كنج‬ ‫هنج‬7882100688Indonesia ‫اندونيسيا‬1,0771,0289771,076448 ‫اوكرانيا‬68854710431‫االتحادية‬ ‫روسيا‬7687958691,120617 Israel ‫ئيل‬ ‫اسرا‬8152675656Switzerland ‫سويسرا‬614631721775366 5,9716,8277,1386,4463,72415,04917,59819,82022,90311,495 22,95924,19825,68624,71212,95342,09047,51851,66157,22428,642 2015 ‫سبتمبر‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الصادرات‬ Exports Up to September 2015 Chem & Fert.‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬ ‫االتحاد‬ EU ‫االوروبي‬ ‫إجمالي‬ - EU ‫االوروبي‬ ‫االتحاد‬ Arab League ‫جامعة‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ Arab League ‫إجمالي‬ - ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ USA ‫إجمالي‬ - ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ Others ‫باقى‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ Others ‫إجمالي‬ - ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫باقى‬ Chem & Fert.‫واسمدة‬ ‫كيماوية‬ Total 2015 ‫يونيه‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الواردات‬ Imports Up to June 2015
 46. 46. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Engineering & Electronics ‫واإللكترونية‬ ‫الهندسية‬ ‫السلع‬
 47. 47. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (47) ‫واإللكترونية‬ ‫الهندسية‬ ‫السلع‬ Engineering & Electronics Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 18971,1541,1531,2551,22115419117618016829%0%9%-3%24%-8%2%-7% 21,0101,1451,2281,4481,24017118918320816413%7%18%-14%11%-4%14%-21% 31,6791,0841,8712,2621,805283179276325239-35%73%21%-20%-37%54%18%-26% 3,5873,3834,2524,9654,266609560635713572-6%26%17%-14%-8%14%12%-20% 41,0001,2241,4521,4621,67116820221120922222%19%1%14%21%4%-1%6% 51,4701,4321,5472,0151,980247237222285263-3%8%30%-2%-4%-6%28%-8% 61,4551,6441,3532,0631,58224427119328821013%-18%52%-23%11%-29%49%-27% 3,9244,3014,3525,5405,23465871062778369410%1%27%-6%8%-12%25%-11% 71,2611,2141,1311,2831,493211200161179194-4%-7%13%16%-5%-19%11%8% 81,1771,3358852,0251,89519721912728324513%-34%129%-6%11%-42%124%-14% 91,1971,1641,6161,9111,393200191233267180-3%39%18%-27%-5%22%15%-33% 3,6353,7133,6315,2194,7816096105217306192%-2%44%-8%0%-15%40%-15% 101,0321,0301,0981,240-173169159173-0%7%13%-2%-6%9% 111,0551,3741,1341,858-176225165260-30%-17%64%28%-27%58% 121,4551,5541,4721,946-241252213272-7%-5%32%4%-15%28% 3,5433,9573,7035,045-590645537706-12%-6%36%9%-17%31% 14,68815,35415,93920,76814,2802,4662,5252,3202,9321,8855%4%30%-31%2%-8%26%-36% 11,14611,39712,23615,72314,2801,8761,8801,7832,2261,885-9%25% 11%11%11%13%14%11%11%11%13%14% Month2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 17,2367,4679,1797,01011,1071,2451,2351,4081,0071,5313%23%-24%58%-1%14%-28%52% 24,7177,1548,2616,23811,1068001,1831,2298961,47352%15%-24%78%48%4%-27%64% 37,0467,1938,71610,31012,5041,1881,1901,2871,4811,6582%21%18%21%0%8%15%12% 18,99921,81326,15623,55734,7183,2323,6083,9233,3844,66315%20%-10%47%12%9%-14%38% 46,2028,0218,1828,07711,2081,0391,3251,1901,1561,48629%2%-1%39%28%-10%-3%29% 57,4618,5047,89610,81212,0381,2521,4051,1341,5261,59714%-7%37%11%12%-19%35%5% 66,7908,2559,90810,46511,7711,1401,3631,4161,4641,56122%20%6%12%20%4%3%7% 20,45324,78025,98529,35335,0173,4314,0943,7404,1464,64421%5%13%19%19%-9%11%12% 76,9767,8529,46210,035-1,1691,2931,3501,403-13%21%6%11%4%4% 87,9707,6567,91413,781-1,3341,2571,1321,927--4%3%74%-6%-10%70% 97,6988,0077,69412,435-1,2891,3121,1131,739-4%-4%62%2%-15%56% 22,64323,51525,07036,251-3,7923,8623,5955,070-4%7%45%2%-7%41% 108,8266,9818,53111,983-1,4761,1431,2381,676--21%22%40%-23%8%35% 117,1228,9846,02412,141-1,1881,4698741,698-26%-33%102%24%-40%94% 128,1549,0318,76212,164-1,3531,4651,2691,701-11%-3%39%8%-13%34% 24,10224,99723,31636,288-4,0174,0783,3825,075-4%-7%56%2%-17%50% 86,19795,105100,528125,44969,73514,47215,64114,64017,6759,30710%6%25%-44%8%-6%21%-47% 39,45146,59352,14152,91069,7356,6647,7027,6637,5309,30732%-2% 27%25%25%26%30%27%25%25%26%30% % Total Imp ‫الواردات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬ % M-USD Quarter M-EGP 1 Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 2 Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ 4 Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬ Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 3 EngExports‫هندسية‬‫صادرات‬ Total YTD ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫اإلجمالى‬ 3 M-USD Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 4 Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 1 Total Q-1 - 1 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ 2 Quarter EngImports‫هندسية‬‫واردات‬ Total Q-3 - 3 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total Q-2 - 2 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ Total Q-4 - 4 ‫الربع‬ ‫إجمالي‬ % Total Exp ‫الصادرات‬ ‫إلجمالي‬ ‫النسبة‬ Total ‫الكلي‬ ‫اإلجمالي‬ M-USD M-EGP ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ % M-USD ‫الشهور‬ ‫عدد‬ ‫لنفس‬ ‫النسبة‬ % M-EGP % to Same # of Months % to Same # of Months % M-EGP
 48. 48. 2015(9)Exports up to: 2015(6)Imports up to: Page # (48) Engineering Sub-sectors‫واإللكترونية‬‫الهندسية‬‫قطاعات‬ ‫هندسية‬ ‫قطاعات‬ 2015 ‫سبتمبر‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الصادرات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Cables ‫كابالت‬6,6355,6985,3735,4373,0731,114937782768407-14%-6%1%-43%-64%-16%-17%-2% Automobile Components ‫سيارات‬ ‫مكونات‬2,8123,5093,3843,8312,65647257749254035025%-4%13%-31%-82%22%-15%10% Home Appliances ‫منزلية‬ ‫أجهزة‬1,7992,2552,3773,0741,75330237134543623225%5%29%-43%-83%23%-7%26% Electronics ‫كهربائية‬ ‫أجهزة‬2104088635,0824,314356712671556894%112%489%-15%-99%90%87%470% Elec & Electronic Ind. ‫وااللكترونية‬ ‫الكهربائية‬ ‫الصناعات‬1,0101,2261,2051,2851,05116920217618113821%-2%7%-18%-84%19%-13%3% Transport ‫نقل‬ ‫وسائل‬34547794571336358781381014838%98%-25%-49%-84%35%77%-27% Other technical & medical Ind. ‫طبية‬ ‫و‬ ‫فنية‬ ‫آخرى‬ ‫صناعات‬37738543347330463636367402%12%9%-36%-79%0%-1%6% Blades ‫شفرات‬211309351289276355151413647%13%-18%-4%-87%44%0%-20% Metals ‫معادن‬4432151841951427535272819-51%-15%6%-27%-47%-53%-24%2% Metal Products ‫معادن‬ ‫تشغيل‬ ‫منتجات‬310482139116120527920161655%-71%-17%4%-57%52%-75%-19% Machinery ‫ومعدات‬ ‫االت‬282112128434747181966-60%14%-67%10%0%-61%1%-68% Door Locks ‫لالبواب‬ ‫سلندرات‬ ‫و‬ ‫كوالين‬5754363684910952106-7%576%-81%-28%-80%-9%492%-82% Pumps, boilers & engines ‫المحركات‬ ‫و‬ ‫المراجل‬ ‫و‬ ‫الطلمبات‬77130109746813211610970%-16%-32%-7%-81%67%-26%-34% Tableware ‫مطبخ‬ ‫و‬ ‫مائدة‬ ‫أدوات‬342533221464532-26%32%-32%-39%-58%-28%17%-35% Ships & Boats ‫قوارب‬ ‫و‬ ‫سفن‬462984985111-37%-74%-50%150%-18%-38%-77%-51% Agri machinery ‫زراعية‬ ‫االت‬11121436222225315%16%150%-40%-92%14%2%142% Fire extinguishers ‫حريق‬ ‫طفايات‬910111382222114%7%15%-36%-81%11%-5%12% Carpentry Tools ‫نجارة‬ ‫أدوات‬991079222113%13%-36%40%-84%1%0%-38% Locomotives & Railway wagons ‫الحديدية‬ ‫للسكك‬ ‫وعربات‬ ‫قاطرات‬6091110100-96%3309%-86%-5%-10%-96%3115%-87% Arms ‫أسلحة‬06040010102723%-99%7393%-100%1122%2680%-99%6997% Aerial vehicles & parts ‫وأجزاؤها‬ ‫جوية‬ ‫مركبات‬20---00----99%-100%-99%-100% 2015 ‫يونيه‬ - ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫الواردات‬ ‫هندسية‬ ‫قطاعات‬2011201220132014201520112012201320142015% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15 Elec & Electronic Ind. ‫وااللكترونية‬ ‫الكهربائية‬ ‫الصناعات‬12,95615,52215,98219,98311,0142,1762,5542,3282,8171,47020%3%25%-45%-80%17%-9%21% Automobile Components ‫نقل‬ ‫وسائل‬11,20313,08011,17423,18214,4241,8802,1511,6323,2631,92717%-15%107%-38%-87%14%-24%100% Machinery ‫ومعدات‬ ‫االت‬9,2849,59211,62112,0767,3651,5581,5781,7001,7019833%21%4%-39%-79%1%8%0% Metal Products ‫معادن‬ ‫تشغيل‬ ‫منتجات‬8,2799,06510,35810,4645,3011,3901,4901,5091,4757079%14%1%-49%-74%7%1%-2% Automobile Components ‫سيارات‬ ‫مكونات‬6,4947,2428,85711,4755,8181,0901,1911,2901,61777712%22%30%-49%-81%9%8%25% Electronics ‫كهربائية‬ ‫أجهزة‬6,1677,0487,32811,6385,6631,0341,1591,0661,63975514%4%59%-51%-82%12%-8%54% Pumps, boilers & engines ‫المحركات‬ ‫و‬ ‫المراجل‬ ‫و‬ ‫الطلمبات‬8,1277,7478,7927,9833,7771,3681,2731,2761,124505-5%13%-9%-53%-64%-7%0%-12% Metals ‫معادن‬7,2307,7306,7716,7733,4671,2131,2729829544637%-12%0%-49%-65%5%-23%-3% Other technical & medical Ind. ‫طبية‬ ‫و‬ ‫فنية‬ ‫آخرى‬ ‫صناعات‬5,1595,9777,0818,3314,6358669831,0301,17461816%18%18%-44%-81%14%5%14% Home Appliances ‫منزلية‬ ‫أجهزة‬3,7684,3335,0625,1182,84163371373772137915%17%1%-44%-78%13%3%-2% Agri machinery ‫زراعية‬ ‫االت‬2,1192,2572,7873,2041,5943563714034522137%23%15%-50%-78%4%9%12% Cables ‫كابالت‬1,7102,3632,1712,0831,17028738931629415638%-8%-4%-44%-75%35%-19%-7% Ships & Boats ‫قوارب‬ ‫و‬ ‫سفن‬1,4687103503651,0682451175151142-52%-51%4%193%-77%-52%-56%1% Locomotives & Railway wagons ‫الحديدية‬ ‫للسكك‬ ‫وعربات‬ ‫قاطرات‬75989625031063012814736448418%-72%24%104%-80%15%-75%20% Carpentry Tools ‫نجارة‬ ‫أدوات‬541584584731366919685103498%0%25%-50%-75%6%-11%21% Door Locks ‫لالبواب‬ ‫سلندرات‬ ‫و‬ ‫كوالين‬396434472546292667169773910%9%16%-47%-77%8%-4%12% Fire extinguishers ‫حريق‬ ‫طفايات‬20921621826116135353237223%1%20%-38%-78%1%-10%16% Aerial vehicles & parts ‫وأجزاؤها‬ ‫جوية‬ ‫مركبات‬10514239442918235621-87%1670%85%-98%95%-88%1478%78% Blades ‫شفرات‬10917821617888182931251263%22%-17%-51%-79%60%8%-20% Arms ‫أسلحة‬64781732481911132535323%121%43%-92%-45%20%95%39% Tableware ‫مطبخ‬ ‫و‬ ‫مائدة‬ ‫أدوات‬483538492986674-27%9%26%-40%-72%-28%-4%22% M-EGPM-USD% M-EGP% M-USD % M-EGP% M-USD M-EGPM-USD

×