Impormal na-sektor-for-presentation-inset

LGH Marathon
LGH Marathontchr 1 at LGH Marathon à LGH Marathon
A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN
( CONTENT STANDARD )
•Ang mga mag-aaral ay may pang-unawa
sa mga sektor ng ekonomiya at mga
patakarang pang-ekonomiya nito sa
harap ng mga hamon at pwersa tungo
sa pambansang pagsulong at pag-unlad.
B.PAMANTAYAN SA PAGGANAP
(PERFORMANCE STANDARD)
•Ang mga mag-aaral ay aktibong
nakikibahagi sa maayos na pagpapatupad
at pagpapabuti ng mga sektor ng
ekonomiya at mga patakarang pang-
ekonomiya nito tungo sa pambansang
pagsulong at pag-unlad
C.PAMANTAYAN SA PAGKATUTO
( LEARNING COMPETENCIES)
•Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon
ng impormal na sektor
(APMSP-IVg-15)
•Naitataya ang epekto ng impormal sa
ekonomiya ng bansa.
(AP9MSP-IVh-16)
KAGAMITANG PANTURO
(LEARNING RESOURCES)
•Curriculum Guide, power point ,
pentel pen, manila paper ,projector
,video clips
ARALIN 5:Ang Impormal na
Sektor
DAHILAN AT EPEKTO NG IMPORMAL
NA SEKTOR
B.PAGHAHABI NG LAYUNIN
LEARNING OBJECTIVES:
1. Gawain 2 - Editorial Analysis
Worktext ph.184
2. Gawain 6 - Video-Suri ;
LM ph 437
•PAGBABALIK-ARAL
PALARO :
HULA-AWIT ; SINO AKO? O
ANO AKO?
•Panonood at pagsusuri sa
video clips na ipapakita ng
guro mula sa youtube.
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
•Malayang Talakayan: Mula sa napanuod na
video clips, maipapaliwanag ng mga mag-aaral
ang mga pamprosesong tanong:
1. Saang lugar mo madalas makikita ang mga
ganitong sitwasyon ?
2 . Ano ang kaugnayan nila sa isat-isa?
3 . Bakit nga ba kinakailangan na gawin ang ganitong
uri ng hanapbuhay ng mga karamihang
mamamayan?
KASANAYAN 2 : EDITORIAL ANALYSIS
Pamprosesong Tanong :
1. Ano ang ipinakikita sa larawan ?
2. Tungkol saan ang nasabing larawan ?
3. Anong impormal na sektor ang ipinakita sa
larawan?
4. Sa iyong palagay , ano ang implikasyon
nito sa original na produkto?
Anyo ng
sektor
Illegal na
ekonomiya
Di-nakatalang
ekonomiya
Di-nakareport
na
ekonomiya
Counter trade
* Ito ang paggaya ng mga orihinal na
produkto
* Tinatawag na imitasyon o replika
*Hindi lamang sa produkto ito naisasagawa
kundi sa pera na tinatawag na
“Counterfeit Money.”
EXAMPLE:
KASANAYAN 2:
•Panonood ng video clip sa impormal na
sektor. Gagamitin ang Grafitti Wall para
maiugnay ang mga dahilan at epekto ng
impormal na sektor.
Dahilan ng
impormal na sektor
Kulang sa capital at
talent ang taga
pundar.
Itinuturing nila na
Malabo ang Sistema
ng buwis.
Natatakot na baka
ipitin lang ng
ahensya
Masyadong
komplikado at abala
sa pagrerehistro.
Ilegal ang produkto
o serbisyo na
kanilang ginagawa
E
P
E
K
T
O
Paglinang Ng Ng Kabihasnan
•Hatiin ang klase sa tatlo (3) na pangkat.
Malayang talakayan ng bawat grupo sa
paggamit ng discussion web sa tanong na
; Mabuti ba o di mabuti sa ekonomiya ang
pag-iral ng impormal na sektor?
Pagkatapos ng 5 minuto iuulat ang
nabuong mga konsepto.
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang ipinahihiwatig ng karikatura?
2. Paano ka makakatulong upang masugpo
ang ganitong gawaing pangkabuhayan?
Paglalahat ng aralin
•Paano nakaaapekto ang impormal
na sektor sa katatagan at kaayusan
ng pambansang kaunlaran?
Pagtataya : GAWAIN 3.
Checklist Guide
• Lagyan ng tsek ( )ang kolum ng iyong sagot kung ito ay mabuti o
masamang epekto ng impormal na sektor.
EPEKTO MABUTI MASAMA
1. Nagpalaganap ng mga ilegal na gawain.
2. May pinagkukunan ng kita habang wala pang regular na
trabaho.
3. Mababang kalidad ng produkto at serbisyo.
4. Mas malaki ang tubo.
5.Nagiging daan upang lumaganap ang korupsyon.
Takdang-aralin:
1. Pumili ng isang tao na kabilang sa
impormal na sektor sa inyong komunidad.
Kapayanamin batay sa gabay na tanong:
a. Ano po ang inyong pangalan?
b. Saan po kayo nakatira?
c. Paano at Bakit kayo napabilang sa
impormal na sektor?
Salamat sa Pakikiisa
at
Pakikinig
1 sur 27

Contenu connexe

Similaire à Impormal na-sektor-for-presentation-inset

Budget of work 4Budget of work 4
Budget of work 4Jared Ram Juezan
4.3K vues7 diapositives
Budget of work 4 (1)Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)Jared Ram Juezan
7.3K vues7 diapositives
DLL-reflection.docxDLL-reflection.docx
DLL-reflection.docxFlongYlanan1
144 vues3 diapositives
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxAlreiMea1
87 vues11 diapositives

Similaire à Impormal na-sektor-for-presentation-inset(20)

Budget of work 4Budget of work 4
Budget of work 4
Jared Ram Juezan4.3K vues
Budget of work 4 (1)Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)
Jared Ram Juezan7.3K vues
DLL-reflection.docxDLL-reflection.docx
DLL-reflection.docx
FlongYlanan1144 vues
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
AlreiMea187 vues
AP 9 & 10 Com. 9-14.docxAP 9 & 10 Com. 9-14.docx
AP 9 & 10 Com. 9-14.docx
faderogmarkvincent17 vues
DLL Template.docxDLL Template.docx
DLL Template.docx
RoxanneMaeBumanglag140 vues
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng IndustriyaAp9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Fherlyn Cialbo4.2K vues
DLL_03.pdfDLL_03.pdf
DLL_03.pdf
WilDeLosReyes94 vues
Ekonomiks lm yunit 4 (2)Ekonomiks lm yunit 4 (2)
Ekonomiks lm yunit 4 (2)
Jared Ram Juezan128.3K vues
G9-MODULE-1-OF-5-1 (1).pdfG9-MODULE-1-OF-5-1 (1).pdf
G9-MODULE-1-OF-5-1 (1).pdf
JOHNPAULMARASIGAN2193 vues
IndustriyaIndustriya
Industriya
danie tolentino5.2K vues
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
GladysValencia1334 vues
lesson-plan-Grade-9-2.pdflesson-plan-Grade-9-2.pdf
lesson-plan-Grade-9-2.pdf
JoshuaGo1221 vues
Ekonomiks tg part 5 (2)Ekonomiks tg part 5 (2)
Ekonomiks tg part 5 (2)
Jared Ram Juezan64.5K vues

Plus de LGH Marathon

impormal na sektorimpormal na sektor
impormal na sektorLGH Marathon
3.9K vues28 diapositives
cold warcold war
cold warLGH Marathon
370 vues24 diapositives
World war 2World war 2
World war 2LGH Marathon
1.1K vues34 diapositives
RomaRoma
RomaLGH Marathon
7.8K vues38 diapositives
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)LGH Marathon
4.3K vues12 diapositives

Plus de LGH Marathon(10)

impormal na sektorimpormal na sektor
impormal na sektor
LGH Marathon3.9K vues
cold warcold war
cold war
LGH Marathon370 vues
World war 2World war 2
World war 2
LGH Marathon1.1K vues
Paglakas ng europe:merkantilismoPaglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismo
LGH Marathon9.3K vues
RomaRoma
Roma
LGH Marathon7.8K vues
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
MAHAHALAGANG KONSEPTO (M3A1)
LGH Marathon4.3K vues
GEOpardy gameGEOpardy game
GEOpardy game
LGH Marathon1.6K vues
Continent GameContinent Game
Continent Game
LGH Marathon229 vues

Impormal na-sektor-for-presentation-inset

 • 1. A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN ( CONTENT STANDARD ) •Ang mga mag-aaral ay may pang-unawa sa mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang-ekonomiya nito sa harap ng mga hamon at pwersa tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad.
 • 2. B.PAMANTAYAN SA PAGGANAP (PERFORMANCE STANDARD) •Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa maayos na pagpapatupad at pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang- ekonomiya nito tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad
 • 3. C.PAMANTAYAN SA PAGKATUTO ( LEARNING COMPETENCIES) •Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sektor (APMSP-IVg-15) •Naitataya ang epekto ng impormal sa ekonomiya ng bansa. (AP9MSP-IVh-16)
 • 4. KAGAMITANG PANTURO (LEARNING RESOURCES) •Curriculum Guide, power point , pentel pen, manila paper ,projector ,video clips
 • 5. ARALIN 5:Ang Impormal na Sektor DAHILAN AT EPEKTO NG IMPORMAL NA SEKTOR
 • 6. B.PAGHAHABI NG LAYUNIN LEARNING OBJECTIVES: 1. Gawain 2 - Editorial Analysis Worktext ph.184 2. Gawain 6 - Video-Suri ; LM ph 437
 • 8. •Panonood at pagsusuri sa video clips na ipapakita ng guro mula sa youtube.
 • 11. •Malayang Talakayan: Mula sa napanuod na video clips, maipapaliwanag ng mga mag-aaral ang mga pamprosesong tanong: 1. Saang lugar mo madalas makikita ang mga ganitong sitwasyon ? 2 . Ano ang kaugnayan nila sa isat-isa? 3 . Bakit nga ba kinakailangan na gawin ang ganitong uri ng hanapbuhay ng mga karamihang mamamayan?
 • 12. KASANAYAN 2 : EDITORIAL ANALYSIS
 • 13. Pamprosesong Tanong : 1. Ano ang ipinakikita sa larawan ? 2. Tungkol saan ang nasabing larawan ? 3. Anong impormal na sektor ang ipinakita sa larawan? 4. Sa iyong palagay , ano ang implikasyon nito sa original na produkto?
 • 15. * Ito ang paggaya ng mga orihinal na produkto * Tinatawag na imitasyon o replika *Hindi lamang sa produkto ito naisasagawa kundi sa pera na tinatawag na “Counterfeit Money.”
 • 17. KASANAYAN 2: •Panonood ng video clip sa impormal na sektor. Gagamitin ang Grafitti Wall para maiugnay ang mga dahilan at epekto ng impormal na sektor.
 • 18. Dahilan ng impormal na sektor Kulang sa capital at talent ang taga pundar. Itinuturing nila na Malabo ang Sistema ng buwis. Natatakot na baka ipitin lang ng ahensya Masyadong komplikado at abala sa pagrerehistro. Ilegal ang produkto o serbisyo na kanilang ginagawa
 • 20. Paglinang Ng Ng Kabihasnan •Hatiin ang klase sa tatlo (3) na pangkat. Malayang talakayan ng bawat grupo sa paggamit ng discussion web sa tanong na ; Mabuti ba o di mabuti sa ekonomiya ang pag-iral ng impormal na sektor? Pagkatapos ng 5 minuto iuulat ang nabuong mga konsepto.
 • 23. Pamprosesong tanong: 1. Ano ang ipinahihiwatig ng karikatura? 2. Paano ka makakatulong upang masugpo ang ganitong gawaing pangkabuhayan?
 • 24. Paglalahat ng aralin •Paano nakaaapekto ang impormal na sektor sa katatagan at kaayusan ng pambansang kaunlaran?
 • 25. Pagtataya : GAWAIN 3. Checklist Guide • Lagyan ng tsek ( )ang kolum ng iyong sagot kung ito ay mabuti o masamang epekto ng impormal na sektor. EPEKTO MABUTI MASAMA 1. Nagpalaganap ng mga ilegal na gawain. 2. May pinagkukunan ng kita habang wala pang regular na trabaho. 3. Mababang kalidad ng produkto at serbisyo. 4. Mas malaki ang tubo. 5.Nagiging daan upang lumaganap ang korupsyon.
 • 26. Takdang-aralin: 1. Pumili ng isang tao na kabilang sa impormal na sektor sa inyong komunidad. Kapayanamin batay sa gabay na tanong: a. Ano po ang inyong pangalan? b. Saan po kayo nakatira? c. Paano at Bakit kayo napabilang sa impormal na sektor?