Σεμινάρια Social Media από το Leader School

Leader School
Leader SchoolLeader School
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
Σεμινάρια Social Media Marketing
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΓΝΩΣΕΙΣ
Εξειδικευμένες γνώσεις βασισμένες στις
πραγματικές σας ανάγκες που θα διευκολύνουν
την επίτευξη των στόχων σας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εφαρμόζουμε την εμπειρία μας & την εκπαίδευση
στο δικό σας site αναλύοντας παράλληλα τον
ανταγωνισμό προσφέροντας γνώση και
ουσιαστικές λύσεις.
ΣΤΟΧΕΥΣΗ
Ύλη προσαρμοσμένη στον κλάδο, ρεαλιστικά
παραδείγματα και προτάσεις, συνδυασμός
σεμιναρίου, workshop και coaching.
ΧΡΟΝΟΣ
Εκπαίδευση σε επαγγελματικούς χρόνους.
Leader School
Στοχεύοντας στην
επαγγελματική
εκπαίδευση στελεχών,
εταιρειών αλλά και
ιδιωτών, το LEADER
SCHOOL δημιουργεί
ηγέτες στον τομέα των
Social Media και του
Internet Marketing μέσα
από αποτελεσματικές
διαδικασίες εκπαίδευσης,
υπηρεσιών και
συμβουλευτικής που
παρέχουν στοχευμένη,
πρακτική και ουσιαστική
γνώση και λύσεις.
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο σεμινάριο Facebook θα αναλύσουμε τις
τεχνικές και τη στρατηγική για να έχουμε
επιτυχία στο Facebook καθώς και θα κάνουμε
πρακτική εφαρμογή των κανόνων για να
ξεχωρίσουμε στο Facebook και να πετύχουμε
τους στόχους μας.
Το πιο ολοκληρωμένο και χρηστικό σεμινάριο
για το Facebook και την επιτυχία ενός
εταιρικού fan page ή προσωπικού προφίλ.
Θα μάθουμε όλα τα στάδια δημιουργίας και
προώθησης στο Facebook, τη λειτουργία του
Edgerank, των ρυθμίσεων, όλα τα μυστικά
επιτυχίας, τους κανόνες, πως αυξάνουμε τους
fan και δημιουργούμε viral καμπάνιες, θα
δούμε case studies αλλά και fail studies, θα
δούμε πως διαχειριζόμαστε κρίσεις και πως
αντιμετωπίζουμε τα troll, πως μετράμε τα
στατιστικά, πως δημιουργούμε posts που
αυξάνουν το engagement και θα σχεδιάσουμε
τη στρατηγική της δικής σας παρουσίας στο
Facebook.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ FACEBOOK & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
•Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν /
στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα
• Ορολογία Facebook & Σύγκριση ορολογίας με Twitter /
Google Plus
• Στρατηγική ανάλυση & προβλήματα δημιουργίας
σελίδας Facebook
• Βασικοί κανόνες λειτουργίας Facebook
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Facebook page /
Ανατομία Facebook page
• Ανάλυση των ρυθμίσεων και των επιλογών Facebook
page & group
• Ανάλυση και στρατηγική τοποθέτηση προφίλ
διαχειριστών
• Μυστικά για επιτυχία και σωστή στόχευση / Ανάλυση
των παράγόντων επιτυχίας
• Μεθοδολογία αύξησης του engagement & αύξησης των
fans
• Διαχείριση κρίσεων μέσω Facebook
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα
• Case Studies / Fail Studies
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο σεμινάριο Διαφήμιση Facebook εξετάζουμε
τη στρατηγική και τα εργαλεία για στοχευμένες
καμπάνιες μέσω Facebook με μικρό κόστος και
μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Όλα τα μυστικά για επιτυχημένες καμπάνιες
στο Facebook. Πως να κάνετε καμπάνιες που
έχουν αποτελεσματικότητα και δεν κοστίζουν
πολύ. Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία
μιας επιτυχημένης καμπάνιας που
ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουμε
θέσει. Επίσης θα δούμε πως μετράμε τα
στατιστικά και πως τα στατιστικά μας δείχνουν
όλα τα μυστικά για την πορεία της εταιρείας
μας.
Η διαφήμιση στο Facebook αποτελεί
προτεραιότητα κάθε εταιρείας που θέλει να
διαφημίζεται στο διαδίκτυο.
Αυτό που θα μάθετε είναι να κάνετε
επιτυχημένες καμπάνιες με το μικρότερο
δυνατό κόστος.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
•Ορολογία διαφήμισης
• Ανατομία διαφημιστικής πλατφόρμας
• Στρατηγικός σχεδιασμός καμπάνιας / Ανάλυση
στόχευσης πλατφόρμας
• Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία καμπάνιας /
ανάλυση των επιλογών
• Ανάλυση μοντέλων χρέωσης διαφημιστικής
πλατφόρμας
• Engagement VS Traffic advertising options
• Μεθοδολογία δοκιμών & στόχευσης καμπάνιας &
ανάλυση αποτελέσματος
• Ανάλυση των στατιστικών Facebook page &
διαφήμισης
• Δημιουργία διαφημίσεων – μέθοδος εναλλακτικών
δοκιμών
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα
• Ανάλυση παραγόντων επιτυχίας καμπάνιας
• Λεπτομερής ανάλυση στατιστικών καμπάνιας &
στρατηγικός επανασχεδιασμός
• Αναλυτική επεξήγηση στατιστικών & Ανάλυση
αποτελέσματος καμπάνιας
• Παραδείγματα επιτυχημένων διαφημίσεων
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο LinkedIn είναι απαραίτητο σε
κάθε επαγγελματία (ιδιωτικό υπάλληλο ή
ελεύθερο επαγγελματία) αλλά και σε όσους
αναζητούν μια θέση εργασίας.
Η σωστή παρουσία στο LinkedIn επιβάλλεται
αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε ως επαγγελματίες
στο διαδίκτυο. Μοναδικό εργαλείο για τα
τμήματα HR αλλά και ιδανικός τρόπος να
δημιουργήσετε το κατάλληλο δίκτυο με
ανθρώπους (συνεργάτες, προμηθευτές,
πελάτες), το LinkedIn σε συνεργασία με το
Slideshare αναβαθμίζουν την διαδικτυακή σας
παρουσία. Στο σεμινάριο LinkedIn θα
αναλύσουμε όλους τους τρόπους για να
προβληθούμε προσωπικά αλλά και σαν
εταιρεία στο LinkedIn, θα δούμε πως μπορούμε
να προωθήσουμε το λογαριασμό μας, να
βρεθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα
αποτελέσματα αναζητήσεων, να αυξήσουμε τις
αξιολογήσεις μας και να πετύχουμε το
επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια αγορά εργασίας
που κινείται γύρω από το διαδίκτυο.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LINKEDIN & ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν /
στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα
• Δυνατότητες και ευκαιρίες χρήσης του μέσου
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία LinkedIn profile /
Ανατομία LinkedIn profile
• Ρυθμίσεις λογαριασμού και παραμετροποίηση για
καλύτερο αποτέλεσμα
• Επιλογή σωστή φωτογραφίας και ενισχυμένη
παρουσίαση σελίδας
• Σχεδιαστικές επιλογές και δημιουργικοί τρόποι
αξιοποίησης
• Χρήση του LinkedIn από τις εταιρείες
• Διαδικασία εύρεσης εργασίας μέσω του LinkedIn
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Group και εταιρικής
σελίδας
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα (tips)
• Επιλογές συνδρομής & επαγγελματικού λογαριασμού
• Case Studies / Fail Studies
Στο σεμινάριο LinkedIn γίνεται επίσης αναφορά στο
Slideshare, στο δίκτυο των εταιρικών παρουσιάσεων που
πρόσφατα εξαγοράστηκε από το LinkedIn.
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο Twitter προσφέρει τεχνικές και
μυστικά επιτυχίας για να αξιοποιήσετε το ευρύ
κοινό και το δυναμισμό του Twitter
πετυχαίνοντας τους στόχους σας.
Όσα πρέπει να γνωρίζεται για να ξεχωρίσετε
στο Twitter. Θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό
προφίλ, τόσο αισθητικά όσο και σε
περιεχόμενο θέτοντας τη στρατηγική και τους
τρόπους να την υλοποιήσουμε. θα εξετάσουμε
όλες τις λειτουργίες του μέσου, τους τρόπους
προώθησης, την ανατομία του λογαριασμού
και της αρχικής σελίδας, όλα τα εργαλεία για
προώθηση και αύξηση των follower, τις
ευκαιρίες χρήσης, θα δούμε επιτυχημένα
παραδείγματα, και ποια είναι τα συστατικά των
δημοφιλέστερων tweet. Θα δούμε όλα τα
μυστικά επιτυχίας στο Twitter και στρατηγικές
χρήσης ανάλογα με τους στόχους που έχετε
θέσει.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TWITTER & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν
• Δυνατότητες και ευκαιρίες χρήσης του μέσου
• Ορολογία Twitter & Σύγκριση ορολογίας με Facebook /
Google Plus
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Twitter profile /
Ανατομία Twitter profile
• Ρυθμίσεις λογαριασμού και παραμετροποίηση για
καλύτερο αποτέλεσμα
• Ρυθμίσεις ασφαλείας, spam, αξιολόγηση προφίλ και
αντιμετώπιση troll
• Σχεδιαστικές επιλογές και δημιουργικοί τρόποι
αξιοποίησης
• Εφαρμογές και clients για επιπλέον δυνατότητες
χρήσης
• Δυνατότητες ενεργειών και αλληλεπίδρασης
• Πλεονεκτήματα και ευκαιρίες προώθησης από τη
μηχανή αναζήτησης
• Δημιουργική χρήση του Twitter (παραδείγματα)
• Μυστικά για επιτυχία και σωστή στόχευση / Ανάλυση
των παράγόντων επιτυχίας
• Μεθοδολογία αύξησης του engagement & αύξησης των
follower
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα
• Case Studies / Fail Studies
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σεμινάριο YouTube για επιτυχία τόσο με βίντεο όσο
και με διαφήμιση στο YouTube που αποτελεί
σήμερα τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα για βίντεο,
πιο επιτυχημένο από οποιοδήποτε τηλεοπτικό
κανάλι. Το κοινωνικό δίκτυο που αντικαθιστά την
τηλεόραση κρύβει πολλές ευκαιρίες για viral
marketing, αποτελεσματική προβολή αλλά και
έσοδα.
Στο σεμινάριο YouTube θα δούμε όλα τα μυστικά
για επιτυχία στο δημοφιλέστερο video social
network στον κόσμο. Θα αναλύσουμε τους
στόχους και θα οργανώσουμε τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία, προώθηση
και διαφήμιση ενός βίντεο. Θα μάθουμε την
ορολογία και θα δημιουργήσουμε ένα κανάλι που
θα μας φέρει αναγνωρισιμότητα, πωλήσεις αλλά
και έσοδα. Θα εξετάσουμε όλες τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στο YouTube, θα αναλύσουμε τις
ρυθμίσεις του λογαριασμού και όλες τις επιλογές
που υπάρχουν και θα μάθουμε όλα τα μυστικά
επιτυχίας για βίντεο που γίνονται viral
παρατηρώντας τα success stories αλλά και τα fail
stories του διαδικτύου.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ YOUTUBE & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Περιγραφή μέσου – ορολογία – στοιχεία που το
διαφοροποιούν / στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα
• YouTube & Εταιρική χρήση
• Στρατηγική ανάλυση & προβλήματα δημιουργίας
σελίδας YouTube
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία YouTube
σελίδας
• Επεξεργασία βίντεο, εφέ, μοντάζ και ρυθμίσεις /
επιλογές
• Λίστες αναπαραγωγής – δημιουργία και προώθηση
μέσω λίστας
• Ανάλυση των στατιστικών YouTube
• Ενσωμάτωση σε site & Τρόποι προώθησης
• Δημιουργία εσόδων μέσω YouTube
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα
• Επιπλέον εργαλεία δημιουργίας & προώθησης
• Σύγχρονη μέθοδος δημιουργίας βίντεο
• Πρόσβαση στη διαφημιστική πλατφόρμα
• Οδηγός δημιουργίας διαφημίσεων YouTube
• Case Studies / Fail Studies
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σεμινάριο Google Plus για το ανερχόμενο
κοινωνικό δίκτυο της Google που θα ωθήσει τις
δραστηριότητές σας αλλά και την παρουσία
σας στη μηχανή αναζήτησης.
Το κοινωνικό δίκτυο της Google κρύβει
μεγάλες ευκαιρίες και μέσα από αυτό
μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία μας και
κυρίως το site μας. Θα δούμε όλα τα μυστικά
προώθησης στο Google Plus που μπορούν να
ανεβάσουν ένα site κατακόρυφα φέρνοντας
τόσο traffic όσο και καλύτερο PR στη μηχανή
αναζήτησης της Google. Επίσης θα εξετάσουμε
τα πλεονεκτήματα του Google Plus σε σχέση
με τα άλλα κοινωνικά δίκτυα και θα δούμε όλα
τα case studies αλλά και τα fail studies
εταιρειών που στήριξαν την social παρουσία
τους στο Google Plus. Θα αναλύσουμε πως
μπορούμε να ενσωματώσουμε το Google Plus
στην ευρύτερη στρατηγική προώθησης του
site αλλά και ολόκληρης της online παρουσίας
μας.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GOOGLE PLUS & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Περιγραφή του μέσου και στόχευση
• Δυνατότητες αξιοποίησης και ιστορική εξέλιξη του
μέσου
• Ορολογία Google Plus και σύγκριση με Facebook /
Twitter
• Κοινό στόχος και ευκαιρίες αξιοποίησης
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Google Plus profile
• Ανατομία Google Plus profile
• Σύγκριση Google Plus - Facebook, διαφορές
στρατηγικής
• Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Google Plus Page
• Ευκαιρίες ενσωμάτωσης σε Google Maps, Google
Index
• Αξιοποίηση των κοινοτήτων, πλεονεκτήματα και
στρατηγική
• Ανάλυση στατιστικών Google Plus
• Χρήση του μέσου, στατιστικά και βελτίωση του PR στη
Google
• Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα (tips)
• Case Studies / Fail Studies
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα φωτοκεντρικά social media έχουν αναδειχθεί σε ένα
μοναδικό εργαλείο προώθησης στο διαδίκτυο. Το
Pinterest με ιδιαίτερα δυναμικό γυναικείο κοινό βοηθάει
στις πωλήσεις αλλά και την προώθηση τουριστικών
προορισμών, των εστιατορίων και των γυναικείων
ρούχων και αξεσουάρ. Το Instagram αποτελεί το Νο1
εργαλείο για επικοινωνία μέσω φωτογραφιών και
χρησιμοποιείται ευρέως από το star system αλλά και
εταιρείες που έχουν δει μοναδική ευκαιρία στο δυναμικό
και νεανικό κοινό του. Το Flickr αποτελεί ένα
παραδοσιακό φωτογραφικό εργαλείο για φωτογράφους
και όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ένα ισχυρό
εργαλείο που λειτουργεί και ως πηγή για μοναδικές
φωτογραφίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα
social media. Το Tumblr είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα
δημιουργίας blog που συνδυάζει το Wordpress και το
Facebook προσφέροντας ένα εργαλείο που μπορεί να
δημιουργήσει εξαιρετικά μονοθεματικά site για προώθηση
του εταιρικού κορμού. Το Foursquare είναι ένα
τοποκεντρικό social network που μας προσφέρει
ευκαιρίες για προβολή σε ελληνικό αλλά και διεθνές
κοινό.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PINTEREST, FLICKR,
INSTAGRAM & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Pinterest
Περιγραφή και ανάλυση του μέσου
Στοιχεία που κάνουν το Pinterest διαφορετικό
Pinterest & πωλήσεις, ένα ισχυρό εργαλείο
Κανόνες συμπεριφοράς στο Pinterest
Διαφορετικά μοντέλα χρήσης του Pinterest
Ορολογία Pinterest
Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού
Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο Pinterest
Instagram
Περιγραφή και ανάλυση του μέσου
Στοιχεία που οδηγούν σε έναν επιτυχημένο λογαριασμό στο Instagram
Ανατομία προφίλ και δημιουργία εταιρικής παρουσίας στο Instagram
Ανάλυση φίλτρων και στοιχεία επιτυχίας κάθε φίλτρου
Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού
Οδηγός για τη χρήση από κινητά τηλέφωνα & desktop
Επιπλέον ρυθμίσεις και εργαλεία χρήσης γύρω από το Instagram
Flickr
Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού στο Flickr
Δυνατότητε, χαρακτηριστικά και στατιστικά χρήσης του Flickr
Μυστικά προώθησης λογαριασμού στο Flickr
Tumblr
Περιγραφή και ανάλυση του Tumblr
Στοιχεία που διαφοροποιούν το Tumblr από τον ανταγωνισμό
Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού
Ανατομία μενού και δημιουργία blog
Λειτουργίες δημοσίευσης
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Tumblr
Ευκαιρίες αξιοποίησης Tumblr
Foursquare
Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού
Ανατομία λογαριασμού στο Foursquare
Προώθηση επιχείρησης μέσω Foursquare
2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο σεμινάριο Social Media επικεντρωμένο στις
δικές σας ανάγκες καθώς είναι ατομικό και απόλυτα στοχευμένο
στη δική σας επιχείριση, τους στόχους και την online παρουσία
σας. Στρατηγική και εργαλεία Social Media Marketing για να
πετύχετε τους στόχους σας και πρακτικές συμβουλές που θα
σας βοηθήσουν να γίνετε Leader στον τομέα του διαδικτύου.
Στο σεμινάριο Social Media Marketing PRO θα δούμε όλους
τους παράγοντες για να έχουμε επιτυχία στο Facebook,
το Twitter και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Θα μάθουμε τα
μυστικά ενός επιτυχημένου Facebook Page και θα σας δώσουμε
ιδέες και πρακτικά παραδείγματα για να φτιάξετε το δικό σας
επιτυχημένο Facebook Page ή να βελτιώσετε το fan page που
ήδη έχετε. Θα μάθουμε να κάνουμε επιτυχημένες καμπάνιες
στο Facebook αλλά και όλα τα μυστικά των διαγωνισμών για
να αυξήσουμε την προβολή μας και θα δούμε επιτυχημένα
παραδείγματα από τη στρατηγική μεγάλων Ελληνικών και
διεθνών επιχειρήσεων στα social media. Επίσης θα μάθουμε τα
μυστικά για την επιτυχία στο Twitter και θα εξετάσουμε όλες τις
άλλες επιλογές που έχουμε στα Social Media
(YouTube,Google Plus, Intagram, LinkedIn, Pinterest).
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA PRO
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το σεμινάριο συνδυάζει την ύλη
των ενοτήτων Facebook & Επιτυχία
και Διαφήμιση στο Facebook και
εστιάζει σε 2 ή 3 ακόμα social
networks της επιλογής σας
(ανάλογα με τη στρατηγική και τους
στόχους σας) από τα παρακάτω:
Twitter, Google Plus, YouTube,
LinkedIn, Slideshare, Instagram,
Pinterest, Flickr, Tumblr,
Foursquare.
8 ώρες ατομικό ή 16 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο σεμινάριο Social Media Marketing Master
που παρέχει ολοκληρωμένη γνώση τόσο στρατηγικά όσο και
πρακτικά σε 11 διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα (Facebook,
Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Plus, Pinterest,
Instagram, Flickr, Tumblr, Foursquare, Slideshare). Επίσης
προσφέρει διαφημιστικές γνώσεις στα κοινωνικά δίκτυα που
δίνουν τέτοια δυνατότητα (Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn, Instagram).
Το πιο ολοκληρωμένο σεμινάριο γύρω από τα social media,
σας παρέχει στρατηγικές και πρακτικές γνώσεις σε 11
διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Στο κάθε ένα αναλύουμε τις
στρατηγικές δυνατότητες αλλά και τα εργαλεία που μας
δίνονται. Μετά το τέλος του σεμιναρίου γνωρίζετε με
ακρίβεια ποια εργαλεία υπάρχουν, πως να τα
χρησιμοποιήσετε στρατηγικά και έχετε έναν πλήρη οδηγό
για δημιουργία ύλης στο κάθε ένα αλλά και διαφήμισης
όπου υποστηρίζεται. Το σεμινάριο αναλύει τα κοινωνικά
δίκτυα Facebook, Twitter YouTube, LinkedIn, Google Plus,
Pinterest, Instagram, Flickr, Tumblr, Foursquare, Slideshare
και παρέχει γνώσεις για διαφήμιση στα Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn, Instagram.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MASTER
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ύλη των σεμιναρίων:
• Facebook & Επιτυχία
• Διαφήμιση στο Facebook
• LinkedIn & Εύρεσης εργασίας
• Twitter & Επιτυχία
• YouTube & Επιτυχία
• Google Plus & Επιτυχία
• Pinterest, Instagram, Flickr
Επιπλέον το σεμινάριο Social Media Marketing Master περιλαμβάνει
αποκλειστικά την ενότητα Μυστικά Επιτυχίας στα Social Media που
περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:
• Ιστορία των Social Media: από το 1971 μέχρι σήμερα, η ιστορία
επαναλαμβάνεται, τι μαθαίνουμε
• 40 κανόνες επιτυχίας στα Social Media: ότι πρέπει να ξέρεις πριν
ξεκινήσεις στα social media
• Ελλάδα: έρευνες και social media: τι μας δείχνουν οι αριθμοί,
πως τους αξιοποιούμε στρατηγικά
• Στόχευση κοινού: Πως να βρεις σε ποια social media είναι και να
στοχεύσεις το κοινό σου
• Social Media & διαφοροποίηση: τα 5 στοιχεία που κάνουν το
κάθε μέσο να ξεχωρίζει
• Social Media & Επιτυχία: Οι καλοί, οι κακοί και οι άτυχοι
• Gangnam Style: αναλύοντας το δημοφιλέστερο βίντεο του
YouTube, η στρατηγική που έκανε τη διαφορά
• Blog & Social Media: μια ιστορία συνύπαρξης, συνδυάστε,
εκφραστείτε, επιτύχετε
• Facebook & Twitter: εφαρμογές στα κινητά που δίνουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Πως δημιουργούμε ένα πλάνο επικοινωνίας στα Social Media
(ρεαλιστικά παραδείγματα από την Ελληνική αγορά)
• Case Studies: εταιρείες που πέτυχαν, τι έκαναν, ανάλυση
στρατηγικού στόχου
18 ώρες ατομικό ή 36 σε ομαδικό
Σεμινάρια Social Media Marketing
Σύνολο αριθμού ωρών Ατομικά στο χώρο σας
Ατομικά στην έδρα του
LEADER SCHOOL
Ενδοεπιχειρησιακά (τελική
τιμή για πάνω από 2 άτομα)
2 120€ 85€ -
4 220€ 150€ 360€
6 300€ 210€ 510€
8 390€ 270€ 600€
10 450€ 315€ 700€
12 510€ 360€ 790€
14 590€ 410€ 860€
16 650€ 455€ 900€
18 720€ 500€ 990€
20 780€ 545€ 1080€
22 835€ 585€ 1150€
24 890€ 620€ 1250€
26 935€ 650€ 1325€
28 980€ 685€ 1400€
30 1020€ 710€ 1470€
LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING
www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr
Σεμινάρια Social Media Marketing
1 sur 11

Recommandé

LEADER SCHOOL: Business Training & Coaching at Social Media & Internet Marketing par
LEADER SCHOOL: Business Training & Coaching at Social Media & Internet MarketingLEADER SCHOOL: Business Training & Coaching at Social Media & Internet Marketing
LEADER SCHOOL: Business Training & Coaching at Social Media & Internet MarketingSimos Kosmetatos
254.2K vues8 diapositives
Εταιρικά Σεμινάρια Digital Marketing από το Leader School par
Εταιρικά Σεμινάρια Digital Marketing από το Leader SchoolΕταιρικά Σεμινάρια Digital Marketing από το Leader School
Εταιρικά Σεμινάρια Digital Marketing από το Leader SchoolLeader School
228 vues8 diapositives
Short seminars-brochure-v1 par
Short seminars-brochure-v1Short seminars-brochure-v1
Short seminars-brochure-v1Socialspace-xyz
266 vues4 diapositives
About D.M.S par
About D.M.SAbout D.M.S
About D.M.SDigital Marketing Strategic
79 vues30 diapositives
Σεμινάρια Internet Marketing par
Σεμινάρια Internet MarketingΣεμινάρια Internet Marketing
Σεμινάρια Internet MarketingLeader School
297 vues16 diapositives
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM? par
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?Source M & CC
541 vues5 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Σεμινάρια Social Media από το Leader School

Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearning par
Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearningΣεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearning
Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearningLeader School
172 vues5 diapositives
Σεμινάρια Internet Marketing par
Σεμινάρια Internet MarketingΣεμινάρια Internet Marketing
Σεμινάρια Internet MarketingSimos Kosmetatos
433 vues19 diapositives
#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop par
#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop
#18 SciFy Academy: Google AdWords WorkshopSociality
1.2K vues30 diapositives
Att00607 par
Att00607Att00607
Att00607Ethos Media S.A.
661 vues7 diapositives
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ... par
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...Angelos Alevizopoulos
460 vues37 diapositives
παρουσιαση Fb ιανουαριος 2015 par
παρουσιαση Fb ιανουαριος 2015παρουσιαση Fb ιανουαριος 2015
παρουσιαση Fb ιανουαριος 2015Triantafillos MARKOS
334 vues28 diapositives

Similaire à Σεμινάρια Social Media από το Leader School(20)

Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearning par Leader School
Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearningΣεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearning
Σεμινάρια Digital Marketing μέσω eLearning
Leader School172 vues
#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop par Sociality
#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop
#18 SciFy Academy: Google AdWords Workshop
Sociality1.2K vues
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ... par Angelos Alevizopoulos
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...
Στρατηγική Κοινωνικής Δικτύωσης για το κατάστημα κοσμημάτων Βελώνης - Social ...
Balance - Module 5 Collaborative work environment - GR.pptx par SMKCreations
Balance - Module 5 Collaborative work environment - GR.pptxBalance - Module 5 Collaborative work environment - GR.pptx
Balance - Module 5 Collaborative work environment - GR.pptx
SMKCreations26 vues
Πιστοποίηση και Eκπαίδευση στο Digital Marketing & eBusiness par eSkills Center
Πιστοποίηση και Eκπαίδευση στο Digital Marketing & eBusinessΠιστοποίηση και Eκπαίδευση στο Digital Marketing & eBusiness
Πιστοποίηση και Eκπαίδευση στο Digital Marketing & eBusiness
eSkills Center184 vues
Εισαγωγή στο Digital Marketing par Sociality
Εισαγωγή στο Digital MarketingΕισαγωγή στο Digital Marketing
Εισαγωγή στο Digital Marketing
Sociality1.7K vues
KA102-Erasmus-Internet Marketing and Social Media Marketing as digital commun... par Maria Dakanali
KA102-Erasmus-Internet Marketing and Social Media Marketing as digital commun...KA102-Erasmus-Internet Marketing and Social Media Marketing as digital commun...
KA102-Erasmus-Internet Marketing and Social Media Marketing as digital commun...
Maria Dakanali61 vues
ΗΛΕΚΤΡΟÎ-ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.LINKED IN (1) par ???????? ?????
ΗΛΕΚΤΡΟÎ-ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.LINKED IN (1)ΗΛΕΚΤΡΟÎ-ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.LINKED IN (1)
ΗΛΕΚΤΡΟÎ-ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.LINKED IN (1)
???????? ?????263 vues
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ... par STARTUP SAFARY ATHENS
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx par WEBTAILOR
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docxΔιαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx
WEBTAILOR5 vues
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx par webontaylor
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docxΔιαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.docx
webontaylor21 vues
Ολοκληρωμένος Οδηγός Inbound Marketing par Haris Machlouzarides
Ολοκληρωμένος Οδηγός Inbound MarketingΟλοκληρωμένος Οδηγός Inbound Marketing
Ολοκληρωμένος Οδηγός Inbound Marketing
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ par George Papavasileiou
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σεμινάρια Social Media από το Leader School

 • 1. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr Σεμινάρια Social Media Marketing ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ Εξειδικευμένες γνώσεις βασισμένες στις πραγματικές σας ανάγκες που θα διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων σας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εφαρμόζουμε την εμπειρία μας & την εκπαίδευση στο δικό σας site αναλύοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό προσφέροντας γνώση και ουσιαστικές λύσεις. ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ύλη προσαρμοσμένη στον κλάδο, ρεαλιστικά παραδείγματα και προτάσεις, συνδυασμός σεμιναρίου, workshop και coaching. ΧΡΟΝΟΣ Εκπαίδευση σε επαγγελματικούς χρόνους. Leader School Στοχεύοντας στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών, εταιρειών αλλά και ιδιωτών, το LEADER SCHOOL δημιουργεί ηγέτες στον τομέα των Social Media και του Internet Marketing μέσα από αποτελεσματικές διαδικασίες εκπαίδευσης, υπηρεσιών και συμβουλευτικής που παρέχουν στοχευμένη, πρακτική και ουσιαστική γνώση και λύσεις.
 • 2. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο σεμινάριο Facebook θα αναλύσουμε τις τεχνικές και τη στρατηγική για να έχουμε επιτυχία στο Facebook καθώς και θα κάνουμε πρακτική εφαρμογή των κανόνων για να ξεχωρίσουμε στο Facebook και να πετύχουμε τους στόχους μας. Το πιο ολοκληρωμένο και χρηστικό σεμινάριο για το Facebook και την επιτυχία ενός εταιρικού fan page ή προσωπικού προφίλ. Θα μάθουμε όλα τα στάδια δημιουργίας και προώθησης στο Facebook, τη λειτουργία του Edgerank, των ρυθμίσεων, όλα τα μυστικά επιτυχίας, τους κανόνες, πως αυξάνουμε τους fan και δημιουργούμε viral καμπάνιες, θα δούμε case studies αλλά και fail studies, θα δούμε πως διαχειριζόμαστε κρίσεις και πως αντιμετωπίζουμε τα troll, πως μετράμε τα στατιστικά, πως δημιουργούμε posts που αυξάνουν το engagement και θα σχεδιάσουμε τη στρατηγική της δικής σας παρουσίας στο Facebook. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ FACEBOOK & ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ •Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν / στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα • Ορολογία Facebook & Σύγκριση ορολογίας με Twitter / Google Plus • Στρατηγική ανάλυση & προβλήματα δημιουργίας σελίδας Facebook • Βασικοί κανόνες λειτουργίας Facebook • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Facebook page / Ανατομία Facebook page • Ανάλυση των ρυθμίσεων και των επιλογών Facebook page & group • Ανάλυση και στρατηγική τοποθέτηση προφίλ διαχειριστών • Μυστικά για επιτυχία και σωστή στόχευση / Ανάλυση των παράγόντων επιτυχίας • Μεθοδολογία αύξησης του engagement & αύξησης των fans • Διαχείριση κρίσεων μέσω Facebook • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα • Case Studies / Fail Studies 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 3. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο σεμινάριο Διαφήμιση Facebook εξετάζουμε τη στρατηγική και τα εργαλεία για στοχευμένες καμπάνιες μέσω Facebook με μικρό κόστος και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όλα τα μυστικά για επιτυχημένες καμπάνιες στο Facebook. Πως να κάνετε καμπάνιες που έχουν αποτελεσματικότητα και δεν κοστίζουν πολύ. Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης καμπάνιας που ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουμε θέσει. Επίσης θα δούμε πως μετράμε τα στατιστικά και πως τα στατιστικά μας δείχνουν όλα τα μυστικά για την πορεία της εταιρείας μας. Η διαφήμιση στο Facebook αποτελεί προτεραιότητα κάθε εταιρείας που θέλει να διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Αυτό που θα μάθετε είναι να κάνετε επιτυχημένες καμπάνιες με το μικρότερο δυνατό κόστος. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΕΝΟΤΗΤΕΣ •Ορολογία διαφήμισης • Ανατομία διαφημιστικής πλατφόρμας • Στρατηγικός σχεδιασμός καμπάνιας / Ανάλυση στόχευσης πλατφόρμας • Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία καμπάνιας / ανάλυση των επιλογών • Ανάλυση μοντέλων χρέωσης διαφημιστικής πλατφόρμας • Engagement VS Traffic advertising options • Μεθοδολογία δοκιμών & στόχευσης καμπάνιας & ανάλυση αποτελέσματος • Ανάλυση των στατιστικών Facebook page & διαφήμισης • Δημιουργία διαφημίσεων – μέθοδος εναλλακτικών δοκιμών • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα • Ανάλυση παραγόντων επιτυχίας καμπάνιας • Λεπτομερής ανάλυση στατιστικών καμπάνιας & στρατηγικός επανασχεδιασμός • Αναλυτική επεξήγηση στατιστικών & Ανάλυση αποτελέσματος καμπάνιας • Παραδείγματα επιτυχημένων διαφημίσεων 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 4. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σεμινάριο LinkedIn είναι απαραίτητο σε κάθε επαγγελματία (ιδιωτικό υπάλληλο ή ελεύθερο επαγγελματία) αλλά και σε όσους αναζητούν μια θέση εργασίας. Η σωστή παρουσία στο LinkedIn επιβάλλεται αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε ως επαγγελματίες στο διαδίκτυο. Μοναδικό εργαλείο για τα τμήματα HR αλλά και ιδανικός τρόπος να δημιουργήσετε το κατάλληλο δίκτυο με ανθρώπους (συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες), το LinkedIn σε συνεργασία με το Slideshare αναβαθμίζουν την διαδικτυακή σας παρουσία. Στο σεμινάριο LinkedIn θα αναλύσουμε όλους τους τρόπους για να προβληθούμε προσωπικά αλλά και σαν εταιρεία στο LinkedIn, θα δούμε πως μπορούμε να προωθήσουμε το λογαριασμό μας, να βρεθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα αναζητήσεων, να αυξήσουμε τις αξιολογήσεις μας και να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια αγορά εργασίας που κινείται γύρω από το διαδίκτυο. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LINKEDIN & ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ • Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν / στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα • Δυνατότητες και ευκαιρίες χρήσης του μέσου • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία LinkedIn profile / Ανατομία LinkedIn profile • Ρυθμίσεις λογαριασμού και παραμετροποίηση για καλύτερο αποτέλεσμα • Επιλογή σωστή φωτογραφίας και ενισχυμένη παρουσίαση σελίδας • Σχεδιαστικές επιλογές και δημιουργικοί τρόποι αξιοποίησης • Χρήση του LinkedIn από τις εταιρείες • Διαδικασία εύρεσης εργασίας μέσω του LinkedIn • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Group και εταιρικής σελίδας • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα (tips) • Επιλογές συνδρομής & επαγγελματικού λογαριασμού • Case Studies / Fail Studies Στο σεμινάριο LinkedIn γίνεται επίσης αναφορά στο Slideshare, στο δίκτυο των εταιρικών παρουσιάσεων που πρόσφατα εξαγοράστηκε από το LinkedIn. 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 5. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σεμινάριο Twitter προσφέρει τεχνικές και μυστικά επιτυχίας για να αξιοποιήσετε το ευρύ κοινό και το δυναμισμό του Twitter πετυχαίνοντας τους στόχους σας. Όσα πρέπει να γνωρίζεται για να ξεχωρίσετε στο Twitter. Θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό προφίλ, τόσο αισθητικά όσο και σε περιεχόμενο θέτοντας τη στρατηγική και τους τρόπους να την υλοποιήσουμε. θα εξετάσουμε όλες τις λειτουργίες του μέσου, τους τρόπους προώθησης, την ανατομία του λογαριασμού και της αρχικής σελίδας, όλα τα εργαλεία για προώθηση και αύξηση των follower, τις ευκαιρίες χρήσης, θα δούμε επιτυχημένα παραδείγματα, και ποια είναι τα συστατικά των δημοφιλέστερων tweet. Θα δούμε όλα τα μυστικά επιτυχίας στο Twitter και στρατηγικές χρήσης ανάλογα με τους στόχους που έχετε θέσει. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TWITTER & ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ • Περιγραφή μέσου – στοιχεία που το διαφοροποιούν • Δυνατότητες και ευκαιρίες χρήσης του μέσου • Ορολογία Twitter & Σύγκριση ορολογίας με Facebook / Google Plus • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Twitter profile / Ανατομία Twitter profile • Ρυθμίσεις λογαριασμού και παραμετροποίηση για καλύτερο αποτέλεσμα • Ρυθμίσεις ασφαλείας, spam, αξιολόγηση προφίλ και αντιμετώπιση troll • Σχεδιαστικές επιλογές και δημιουργικοί τρόποι αξιοποίησης • Εφαρμογές και clients για επιπλέον δυνατότητες χρήσης • Δυνατότητες ενεργειών και αλληλεπίδρασης • Πλεονεκτήματα και ευκαιρίες προώθησης από τη μηχανή αναζήτησης • Δημιουργική χρήση του Twitter (παραδείγματα) • Μυστικά για επιτυχία και σωστή στόχευση / Ανάλυση των παράγόντων επιτυχίας • Μεθοδολογία αύξησης του engagement & αύξησης των follower • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα • Case Studies / Fail Studies 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 6. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σεμινάριο YouTube για επιτυχία τόσο με βίντεο όσο και με διαφήμιση στο YouTube που αποτελεί σήμερα τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα για βίντεο, πιο επιτυχημένο από οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι. Το κοινωνικό δίκτυο που αντικαθιστά την τηλεόραση κρύβει πολλές ευκαιρίες για viral marketing, αποτελεσματική προβολή αλλά και έσοδα. Στο σεμινάριο YouTube θα δούμε όλα τα μυστικά για επιτυχία στο δημοφιλέστερο video social network στον κόσμο. Θα αναλύσουμε τους στόχους και θα οργανώσουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία, προώθηση και διαφήμιση ενός βίντεο. Θα μάθουμε την ορολογία και θα δημιουργήσουμε ένα κανάλι που θα μας φέρει αναγνωρισιμότητα, πωλήσεις αλλά και έσοδα. Θα εξετάσουμε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο YouTube, θα αναλύσουμε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού και όλες τις επιλογές που υπάρχουν και θα μάθουμε όλα τα μυστικά επιτυχίας για βίντεο που γίνονται viral παρατηρώντας τα success stories αλλά και τα fail stories του διαδικτύου. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ YOUTUBE & ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ • Περιγραφή μέσου – ορολογία – στοιχεία που το διαφοροποιούν / στοιχεία χρήσης στην Ελλάδα • YouTube & Εταιρική χρήση • Στρατηγική ανάλυση & προβλήματα δημιουργίας σελίδας YouTube • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία YouTube σελίδας • Επεξεργασία βίντεο, εφέ, μοντάζ και ρυθμίσεις / επιλογές • Λίστες αναπαραγωγής – δημιουργία και προώθηση μέσω λίστας • Ανάλυση των στατιστικών YouTube • Ενσωμάτωση σε site & Τρόποι προώθησης • Δημιουργία εσόδων μέσω YouTube • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα • Επιπλέον εργαλεία δημιουργίας & προώθησης • Σύγχρονη μέθοδος δημιουργίας βίντεο • Πρόσβαση στη διαφημιστική πλατφόρμα • Οδηγός δημιουργίας διαφημίσεων YouTube • Case Studies / Fail Studies 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 7. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σεμινάριο Google Plus για το ανερχόμενο κοινωνικό δίκτυο της Google που θα ωθήσει τις δραστηριότητές σας αλλά και την παρουσία σας στη μηχανή αναζήτησης. Το κοινωνικό δίκτυο της Google κρύβει μεγάλες ευκαιρίες και μέσα από αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία μας και κυρίως το site μας. Θα δούμε όλα τα μυστικά προώθησης στο Google Plus που μπορούν να ανεβάσουν ένα site κατακόρυφα φέρνοντας τόσο traffic όσο και καλύτερο PR στη μηχανή αναζήτησης της Google. Επίσης θα εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα του Google Plus σε σχέση με τα άλλα κοινωνικά δίκτυα και θα δούμε όλα τα case studies αλλά και τα fail studies εταιρειών που στήριξαν την social παρουσία τους στο Google Plus. Θα αναλύσουμε πως μπορούμε να ενσωματώσουμε το Google Plus στην ευρύτερη στρατηγική προώθησης του site αλλά και ολόκληρης της online παρουσίας μας. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GOOGLE PLUS & ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ • Περιγραφή του μέσου και στόχευση • Δυνατότητες αξιοποίησης και ιστορική εξέλιξη του μέσου • Ορολογία Google Plus και σύγκριση με Facebook / Twitter • Κοινό στόχος και ευκαιρίες αξιοποίησης • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Google Plus profile • Ανατομία Google Plus profile • Σύγκριση Google Plus - Facebook, διαφορές στρατηγικής • Οδηγός βήμα βήμα για δημιουργία Google Plus Page • Ευκαιρίες ενσωμάτωσης σε Google Maps, Google Index • Αξιοποίηση των κοινοτήτων, πλεονεκτήματα και στρατηγική • Ανάλυση στατιστικών Google Plus • Χρήση του μέσου, στατιστικά και βελτίωση του PR στη Google • Οι λεπτομέρειες που φέρνουν το αποτέλεσμα (tips) • Case Studies / Fail Studies 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 8. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα φωτοκεντρικά social media έχουν αναδειχθεί σε ένα μοναδικό εργαλείο προώθησης στο διαδίκτυο. Το Pinterest με ιδιαίτερα δυναμικό γυναικείο κοινό βοηθάει στις πωλήσεις αλλά και την προώθηση τουριστικών προορισμών, των εστιατορίων και των γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ. Το Instagram αποτελεί το Νο1 εργαλείο για επικοινωνία μέσω φωτογραφιών και χρησιμοποιείται ευρέως από το star system αλλά και εταιρείες που έχουν δει μοναδική ευκαιρία στο δυναμικό και νεανικό κοινό του. Το Flickr αποτελεί ένα παραδοσιακό φωτογραφικό εργαλείο για φωτογράφους και όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ένα ισχυρό εργαλείο που λειτουργεί και ως πηγή για μοναδικές φωτογραφίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα social media. Το Tumblr είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας blog που συνδυάζει το Wordpress και το Facebook προσφέροντας ένα εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά μονοθεματικά site για προώθηση του εταιρικού κορμού. Το Foursquare είναι ένα τοποκεντρικό social network που μας προσφέρει ευκαιρίες για προβολή σε ελληνικό αλλά και διεθνές κοινό. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PINTEREST, FLICKR, INSTAGRAM & ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Pinterest Περιγραφή και ανάλυση του μέσου Στοιχεία που κάνουν το Pinterest διαφορετικό Pinterest & πωλήσεις, ένα ισχυρό εργαλείο Κανόνες συμπεριφοράς στο Pinterest Διαφορετικά μοντέλα χρήσης του Pinterest Ορολογία Pinterest Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο Pinterest Instagram Περιγραφή και ανάλυση του μέσου Στοιχεία που οδηγούν σε έναν επιτυχημένο λογαριασμό στο Instagram Ανατομία προφίλ και δημιουργία εταιρικής παρουσίας στο Instagram Ανάλυση φίλτρων και στοιχεία επιτυχίας κάθε φίλτρου Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού Οδηγός για τη χρήση από κινητά τηλέφωνα & desktop Επιπλέον ρυθμίσεις και εργαλεία χρήσης γύρω από το Instagram Flickr Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού στο Flickr Δυνατότητε, χαρακτηριστικά και στατιστικά χρήσης του Flickr Μυστικά προώθησης λογαριασμού στο Flickr Tumblr Περιγραφή και ανάλυση του Tumblr Στοιχεία που διαφοροποιούν το Tumblr από τον ανταγωνισμό Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού Ανατομία μενού και δημιουργία blog Λειτουργίες δημοσίευσης Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Tumblr Ευκαιρίες αξιοποίησης Tumblr Foursquare Οδηγός βήμα βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού Ανατομία λογαριασμού στο Foursquare Προώθηση επιχείρησης μέσω Foursquare 2 ώρες ατομικό ή 4 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 9. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ολοκληρωμένο σεμινάριο Social Media επικεντρωμένο στις δικές σας ανάγκες καθώς είναι ατομικό και απόλυτα στοχευμένο στη δική σας επιχείριση, τους στόχους και την online παρουσία σας. Στρατηγική και εργαλεία Social Media Marketing για να πετύχετε τους στόχους σας και πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να γίνετε Leader στον τομέα του διαδικτύου. Στο σεμινάριο Social Media Marketing PRO θα δούμε όλους τους παράγοντες για να έχουμε επιτυχία στο Facebook, το Twitter και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Θα μάθουμε τα μυστικά ενός επιτυχημένου Facebook Page και θα σας δώσουμε ιδέες και πρακτικά παραδείγματα για να φτιάξετε το δικό σας επιτυχημένο Facebook Page ή να βελτιώσετε το fan page που ήδη έχετε. Θα μάθουμε να κάνουμε επιτυχημένες καμπάνιες στο Facebook αλλά και όλα τα μυστικά των διαγωνισμών για να αυξήσουμε την προβολή μας και θα δούμε επιτυχημένα παραδείγματα από τη στρατηγική μεγάλων Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στα social media. Επίσης θα μάθουμε τα μυστικά για την επιτυχία στο Twitter και θα εξετάσουμε όλες τις άλλες επιλογές που έχουμε στα Social Media (YouTube,Google Plus, Intagram, LinkedIn, Pinterest). ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA PRO ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το σεμινάριο συνδυάζει την ύλη των ενοτήτων Facebook & Επιτυχία και Διαφήμιση στο Facebook και εστιάζει σε 2 ή 3 ακόμα social networks της επιλογής σας (ανάλογα με τη στρατηγική και τους στόχους σας) από τα παρακάτω: Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Slideshare, Instagram, Pinterest, Flickr, Tumblr, Foursquare. 8 ώρες ατομικό ή 16 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 10. LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ολοκληρωμένο σεμινάριο Social Media Marketing Master που παρέχει ολοκληρωμένη γνώση τόσο στρατηγικά όσο και πρακτικά σε 11 διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Plus, Pinterest, Instagram, Flickr, Tumblr, Foursquare, Slideshare). Επίσης προσφέρει διαφημιστικές γνώσεις στα κοινωνικά δίκτυα που δίνουν τέτοια δυνατότητα (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram). Το πιο ολοκληρωμένο σεμινάριο γύρω από τα social media, σας παρέχει στρατηγικές και πρακτικές γνώσεις σε 11 διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Στο κάθε ένα αναλύουμε τις στρατηγικές δυνατότητες αλλά και τα εργαλεία που μας δίνονται. Μετά το τέλος του σεμιναρίου γνωρίζετε με ακρίβεια ποια εργαλεία υπάρχουν, πως να τα χρησιμοποιήσετε στρατηγικά και έχετε έναν πλήρη οδηγό για δημιουργία ύλης στο κάθε ένα αλλά και διαφήμισης όπου υποστηρίζεται. Το σεμινάριο αναλύει τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter YouTube, LinkedIn, Google Plus, Pinterest, Instagram, Flickr, Tumblr, Foursquare, Slideshare και παρέχει γνώσεις για διαφήμιση στα Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MASTER ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ύλη των σεμιναρίων: • Facebook & Επιτυχία • Διαφήμιση στο Facebook • LinkedIn & Εύρεσης εργασίας • Twitter & Επιτυχία • YouTube & Επιτυχία • Google Plus & Επιτυχία • Pinterest, Instagram, Flickr Επιπλέον το σεμινάριο Social Media Marketing Master περιλαμβάνει αποκλειστικά την ενότητα Μυστικά Επιτυχίας στα Social Media που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές: • Ιστορία των Social Media: από το 1971 μέχρι σήμερα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, τι μαθαίνουμε • 40 κανόνες επιτυχίας στα Social Media: ότι πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσεις στα social media • Ελλάδα: έρευνες και social media: τι μας δείχνουν οι αριθμοί, πως τους αξιοποιούμε στρατηγικά • Στόχευση κοινού: Πως να βρεις σε ποια social media είναι και να στοχεύσεις το κοινό σου • Social Media & διαφοροποίηση: τα 5 στοιχεία που κάνουν το κάθε μέσο να ξεχωρίζει • Social Media & Επιτυχία: Οι καλοί, οι κακοί και οι άτυχοι • Gangnam Style: αναλύοντας το δημοφιλέστερο βίντεο του YouTube, η στρατηγική που έκανε τη διαφορά • Blog & Social Media: μια ιστορία συνύπαρξης, συνδυάστε, εκφραστείτε, επιτύχετε • Facebook & Twitter: εφαρμογές στα κινητά που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Πως δημιουργούμε ένα πλάνο επικοινωνίας στα Social Media (ρεαλιστικά παραδείγματα από την Ελληνική αγορά) • Case Studies: εταιρείες που πέτυχαν, τι έκαναν, ανάλυση στρατηγικού στόχου 18 ώρες ατομικό ή 36 σε ομαδικό Σεμινάρια Social Media Marketing
 • 11. Σύνολο αριθμού ωρών Ατομικά στο χώρο σας Ατομικά στην έδρα του LEADER SCHOOL Ενδοεπιχειρησιακά (τελική τιμή για πάνω από 2 άτομα) 2 120€ 85€ - 4 220€ 150€ 360€ 6 300€ 210€ 510€ 8 390€ 270€ 600€ 10 450€ 315€ 700€ 12 510€ 360€ 790€ 14 590€ 410€ 860€ 16 650€ 455€ 900€ 18 720€ 500€ 990€ 20 780€ 545€ 1080€ 22 835€ 585€ 1150€ 24 890€ 620€ 1250€ 26 935€ 650€ 1325€ 28 980€ 685€ 1400€ 30 1020€ 710€ 1470€ LEADER SCHOOL: SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING BUSINESS TRAINING & COACHING www.leaderschool.gr Ασπασίας 73, 15561, Χολαργός 211 790 3098 @ contact@leaderschool.gr Σεμινάρια Social Media Marketing