Tolerancije frekvencija n

Seminarski Maturski Diplomski Maturalni Master Magistarski Rad Besplatno.

Tolerancije frekvencija
Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telekommunication
Union) u „ Međunarodnom pravilniku o radio saobraćaju“ određuje tolerancije
frekvencija i to na osnovu vrste rada predajnika i frekvencijskom opsegu u kome se
nalazi dodeljena frekvencija.
Na osnovu ovog pravilnika centralna frekvencija opsega dodeljena za emisiju
radio predajnika naziva se dodeljena frekvencija. Za pojedine vrste emisija, kao što su
emisije sa jednim bočnim opsegom i sa punim smanjenim ili potisnutim nosiocem,
centralna frekvencija zauzetog opsega koja bi morala da odgovara dodeljenoj frekvenciji
teško se može odrediti. Zbog toga se bira jedna određena frekvencija kao referentna
frekvencija, koja ima fiksni i utvrđen položaj u odnosu na dodeljenu frekvenciju.
U praksi se referentna frekvencija teško tačno postiže. Radne frekvencija, za
koju se teži da se podudara sa referentnom frekvencijom, ima neizbežnu grešku
postavljanja u odnosu na referentnu frekvenciju.
Radna frekvencija nije konstantna ( u skladu sa terminologijom u Međunarodnom
pravilniku o radio saobraćaju naziva se i karakteristična frekvencija ) i menja se zbog
promene radnih uslova, kao sto su:
• dnevne ili sezonske ciklične promene temperature, vlažnosti i
atmosferskog pritiska koji utiču na kristalnu jedinku i oscilatorna kola,
• promene napona i frekvencije izvora napajanja,
• vibracije i mehanički udari koji nastaju u uređaju prilikom upotrebe, što
uzrokuje skokove frekvencuje,
• promene temperature u termostatu zbog radnog ciklusa termostata,
• procesi starenja kristalne jedinke i oscilatornih kola koji prouzrokuju
pomeranje frekvencije.
Referentna i karakteristična frekvencija za tipične vrste emisija sebiraju prema
sledećoj tabeli:
A1A
A2A
A3E
R3E1
H3E1
Klasa emisije Referentna frekvencija Fr
Dodeljena frekvencija
Dodeljena frekvencija
Dodeljena frekvencija
Nominalna vrednost
frekvencije nosioca, pod
uslovom da se centralna
frekvencija zauzetog
frekvencijskog opsega
pokalpa sa dodeljenom
frekvencijom
Karakteristična
frekvencija Fc
Frekvencija emitovanih
talasa pri kontinualnoj
emisiji
Frekvencija nosioca
Frekvencija nosioca
Frekvencija nosioca
(frekvencija može biti
smanjena ili ne)
B8E Dodeljena frekvencija napomena
1 Treba da se koristi gornji bočni opseg u skladu sa Međunarodnim pravilniku o radio saobraćaju
J8E
A3C2
C3F
F1B
G7E
F3C2
Besplatni Seminarski, Diplomski, Maturski Tekstovi i Pomoćna Literatura.
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI
MATERIJALI.
www.diplomski-radovi.com
www.seminarskirad.org
www.magistarski.com
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.maturski.org
www.essaysx.com
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI TEKST,
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL.
ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI TEKSTOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI
TEKST NA LINKU POMOĆ PRI IZRADI TEKSTOVA I POMOĆNE LITERATURE.

Contenu connexe

Plus de seminarskidiplomski3(20)

Toksicni efekti pesticida   hrToksicni efekti pesticida   hr
Toksicni efekti pesticida hr
seminarskidiplomski320 vues
Toksicni efekti alkoholaToksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkohola
seminarskidiplomski334 vues
Tokovi vrednosti u biznisuTokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisu
seminarskidiplomski323 vues
Token ring1Token ring1
Token ring1
seminarskidiplomski334 vues
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
seminarskidiplomski3167 vues
Tipovi promenaTipovi promena
Tipovi promena
seminarskidiplomski314 vues
Tipovi mreze   lanTipovi mreze   lan
Tipovi mreze lan
seminarskidiplomski319 vues
Tipovi licnosti u organizacijiTipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizaciji
seminarskidiplomski3110 vues
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeTipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
seminarskidiplomski329 vues
Tipovi i tipologija licnostiTipovi i tipologija licnosti
Tipovi i tipologija licnosti
seminarskidiplomski3982 vues
Tipovi elektronskog poslovanjaTipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanja
seminarskidiplomski325 vues
Tipovi dionickih drustavaTipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustava
seminarskidiplomski313 vues
Tipologija braka i porodice   sociologijaTipologija braka i porodice   sociologija
Tipologija braka i porodice sociologija
seminarskidiplomski354 vues
Timski rad, formiranje i organizovanje timovaTimski rad, formiranje i organizovanje timova
Timski rad, formiranje i organizovanje timova
seminarskidiplomski357 vues
Timski rad 5Timski rad 5
Timski rad 5
seminarskidiplomski315 vues
Timski rad 4Timski rad 4
Timski rad 4
seminarskidiplomski324 vues
Timski rad 3Timski rad 3
Timski rad 3
seminarskidiplomski314 vues
Timski rad 2Timski rad 2
Timski rad 2
seminarskidiplomski38 vues
Timski rad 1Timski rad 1
Timski rad 1
seminarskidiplomski331 vues

Dernier

ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
5 vues3 diapositives
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptxAleksandarSpasic5
7 vues2 diapositives
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
5 vues5 diapositives
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
5 vues6 diapositives
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
6 vues7 diapositives
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptxAleksandarSpasic5
9 vues3 diapositives

Dernier(20)

ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 vues
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 vues
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV2-L5.pptxICKV2-L5.pptx
ICKV2-L5.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic510 vues
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić8 vues
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptx
AleksandarSpasic57 vues
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptx
Brankica Jokić5 vues

Tolerancije frekvencija n

  • 1. Tolerancije frekvencija Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telekommunication Union) u „ Međunarodnom pravilniku o radio saobraćaju“ određuje tolerancije frekvencija i to na osnovu vrste rada predajnika i frekvencijskom opsegu u kome se nalazi dodeljena frekvencija. Na osnovu ovog pravilnika centralna frekvencija opsega dodeljena za emisiju radio predajnika naziva se dodeljena frekvencija. Za pojedine vrste emisija, kao što su emisije sa jednim bočnim opsegom i sa punim smanjenim ili potisnutim nosiocem, centralna frekvencija zauzetog opsega koja bi morala da odgovara dodeljenoj frekvenciji teško se može odrediti. Zbog toga se bira jedna određena frekvencija kao referentna frekvencija, koja ima fiksni i utvrđen položaj u odnosu na dodeljenu frekvenciju. U praksi se referentna frekvencija teško tačno postiže. Radne frekvencija, za koju se teži da se podudara sa referentnom frekvencijom, ima neizbežnu grešku postavljanja u odnosu na referentnu frekvenciju. Radna frekvencija nije konstantna ( u skladu sa terminologijom u Međunarodnom pravilniku o radio saobraćaju naziva se i karakteristična frekvencija ) i menja se zbog promene radnih uslova, kao sto su: • dnevne ili sezonske ciklične promene temperature, vlažnosti i atmosferskog pritiska koji utiču na kristalnu jedinku i oscilatorna kola, • promene napona i frekvencije izvora napajanja, • vibracije i mehanički udari koji nastaju u uređaju prilikom upotrebe, što uzrokuje skokove frekvencuje, • promene temperature u termostatu zbog radnog ciklusa termostata, • procesi starenja kristalne jedinke i oscilatornih kola koji prouzrokuju pomeranje frekvencije. Referentna i karakteristična frekvencija za tipične vrste emisija sebiraju prema sledećoj tabeli: A1A A2A A3E R3E1 H3E1 Klasa emisije Referentna frekvencija Fr Dodeljena frekvencija Dodeljena frekvencija Dodeljena frekvencija Nominalna vrednost frekvencije nosioca, pod uslovom da se centralna frekvencija zauzetog frekvencijskog opsega pokalpa sa dodeljenom frekvencijom Karakteristična frekvencija Fc Frekvencija emitovanih talasa pri kontinualnoj emisiji Frekvencija nosioca Frekvencija nosioca Frekvencija nosioca (frekvencija može biti smanjena ili ne) B8E Dodeljena frekvencija napomena 1 Treba da se koristi gornji bočni opseg u skladu sa Međunarodnim pravilniku o radio saobraćaju
  • 2. J8E A3C2 C3F F1B G7E F3C2 Besplatni Seminarski, Diplomski, Maturski Tekstovi i Pomoćna Literatura. RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. www.diplomski-radovi.com www.seminarskirad.org www.magistarski.com www.maturskiradovi.net www.maturski.net www.seminarskirad.info www.maturski.org www.essaysx.com NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI TEKST, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL.
  • 3. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKSTOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI TEKST NA LINKU POMOĆ PRI IZRADI TEKSTOVA I POMOĆNE LITERATURE.