Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Piotr Faliszewski @ SFI

942 vues

Publié le

"Czy można uszczęśliwić wszystkich? (o wyborach i algorytmice)"

Prezentacja wygłoszona podczas 10. edycji Studenckiego Festiwalu Informatycznego przez dr. inż. Piotra Faliszewskiego. Podczas wykładu został poruszony problem dotyczący tego co definiuje najlepszy system wyborczy oraz jak stworzyć taki system.

Nagranie na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uT4YiyUrpP8

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

Piotr Faliszewski @ SFI

 1. 1. Czy można uszczęśliwić wszystkich? (o wyborach i algorytmice) Piotr Faliszewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków faliszew@agh.edu.pl Oparte na wspólnych pracach z Edith Elkind (University of Oxford), Jeromem Lang (Universite Paris Dauphine), Piotrem Skowronem (Uniwersytet Warszawski), Arkadiim Slinko (University of Auckland), Lan Yu (Google Inc.)
 2. 2. Wybory parlamentarne…. Wszyscy ci ludzie chcą u nas pracować, ale nie przeczytamy dokładnie wszystkich CV… W systemie rozrywkowym samolotu mieści się tylko 40 filmów… które wybrać? i nie tylko
 3. 3. Czy można uszczęśliwić wszystkich? Nie!
 4. 4. Czy można uszczęśliwić wszystkich? Nie! Trochę…
 5. 5. Jak wybierać parlament? Okręgi jednomandatowe 100 / 0 49 / 51 100 / 0
 6. 6. Jak wybierać parlament? Okręgi jednomandatowe 100 / 0 49 / 51 100 / 0 25% poparcia wystarcza do zdobycia większości parlamentarnej
 7. 7. Jak wybierać parlament? Okręgi jednomandatowe Listy partyjne 25% poparcia wystarcza do zdobycia większości parlamentarnej Żeby tylko być na wysokiej pozycji na liście…
 8. 8. C = { , , , , } V = (v1, … , v6) Matematyczny model wyborów • Elekcja to para E = (C, V) – C – zbiór kandydatów – V – zbiór wyborców • Dodatkowy parametr k – k – rozmiar parlamentu • … oraz system wyborczy… V1: V5: V2: V3: V6: V4:
 9. 9. C = { , , , , } V = (v1, … , v6) • Elekcja to para E = (C, V) – C – zbiór kandydatów – V – zbiór wyborców • Dodatkowy parametr k – k – rozmiar parlamentu • … oraz system wyborczy… V1: V5: V2: V3: V6: V4: 1 0 0 0 0 SNTV Matematyczny model wyborów
 10. 10. C = { , , , , } V = (v1, … , v6) • Elekcja to para E = (C, V) – C – zbiór kandydatów – V – zbiór wyborców • Dodatkowy parametr k – k – rozmiar parlamentu • … oraz system wyborczy… V1: V5: V2: V3: V6: V4: 1 1 0 0 0 Bloc Matematyczny model wyborów
 11. 11. C = { , , , , } V = (v1, … , v6) • Elekcja to para E = (C, V) – C – zbiór kandydatów – V – zbiór wyborców • Dodatkowy parametr k – k – rozmiar parlamentu • … oraz system wyborczy… V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 k-Borda Matematyczny model wyborów
 12. 12. C = { , , , , } V = (v1, … , v6) • Elekcja to para E = (C, V) – C – zbiór kandydatów – V – zbiór wyborców • Dodatkowy parametr k – k – rozmiar parlamentu • … oraz system wyborczy… V1: V5: V2: V3: V6: V4: STV Matematyczny model wyborów
 13. 13. Który system jest najlepszy?
 14. 14. k-Borda i SNTV odpadają! left right
 15. 15. Bloc odpada! 1 1 0 0 Skoro wyborcy już w zasadzie wiedzą, jaki ma być parlament, to czemu im przeszkadzać…?
 16. 16. Który system jest najlepszy?
 17. 17. Monroe oraz Chambelrin—Courant Wybór parlamentu to problem alokacji zasobów! V1: V5: V2: V3: V6: V4: Kandydaci = Zasoby System wyborczy przypisuje kandydatów do wyborców
 18. 18. V1: V5: V2: V3: V6: V4: Wybór parlamentu to problem alokacji zasobów! Monroe oraz Chambelrin—Courant Chamberlin-Courant Należy wybrać k kandydatów i przypisać ich do wyborców tak, by wyborcy byli maksymalnie zadowoleni
 19. 19. Chamberlin-Courant Należy wybrać k kandydatów i przypisać ich do wyborców tak, by wyborcy byli maksymalnie zadowoleni V1: V5: V2: V3: V6: V4: Wybór parlamentu to problem alokacji zasobów! Monroe oraz Chambelrin—Courant 4 3 2 1 0
 20. 20. V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 Monroe Podobnie, ale każdy parlamentarzysta reprezentuje tak samo liczną grupę wyborców Wybór parlamentu to problem alokacji zasobów! Monroe oraz Chambelrin—Courant
 21. 21. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? P – obliczanie rozwiązań w czasie wielomianowym NP – weryfikacja rozwiązań w czasie wielomianowym 1 2 3 4 5 6 eXact 3-set Cover (X3C)
 22. 22. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? P – obliczanie rozwiązań w czasie wielomianowym NP – weryfikacja rozwiązań w czasie wielomianowym 1 2 3 4 5 6 eXact 3-set Cover (X3C)
 23. 23. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? P – obliczanie rozwiązań w czasie wielomianowym NP – weryfikacja rozwiązań w czasie wielomianowym 1 2 3 4 5 6 eXact 3-set Cover (X3C)
 24. 24. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? P – obliczanie rozwiązań w czasie wielomianowym NP – weryfikacja rozwiązań w czasie wielomianowym eXact 3-set Cover (X3C) 1 2 3 4 5 6 Redukcja pomiędzy problemami • A, B – dwa problemy decyzyjne • A redukuje się do B jeśli istnieje obliczalna w czasie wielomianowym funkcja f taka, że: x in A  f(x) in B
 25. 25. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? eXact 3-set Cover (X3C) 1 2 3 4 5 6 Redukcja pomiędzy problemami • A, B – dwa problemy decyzyjne • A redukuje się do B jeśli istnieje obliczalna w czasie wielomianowym funkcja f taka, że: x in A  f(x) in B • Problem jest NP-zupełny, jeśli redukuje się do niego każdy język z NP A B f f
 26. 26. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? eXact 3-set Cover (X3C) 1 2 3 4 5 6 v1: v2: v3: v4: v5: v6: k = 2 (ilość elementów / 3) Monroe Winner (Approval)
 27. 27. Co to znaczy, że problem jest NP-trudny? eXact 3-set Cover (X3C) 1 2 3 4 5 6 v1: v2: v3: v4: v5: v6: k = 2 (ilość elementów / 3) Monroe Winner (Approval)
 28. 28. Aproksymacja! Cel: Przypisać kandydatów do wyborców tak, by zmaksymalizować zadowoloenie V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0
 29. 29. Zachłanny Monroe Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} assign c* to voters from V(c*) return the computed assignment V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10
 30. 30. V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10 : 9 Zachłanny Monroe Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} assign c* to voters from V(c*) return the computed assignment
 31. 31. V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10 : 9 : 9 Zachłanny Monroe Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} assign c* to voters from V(c*) return the computed assignment
 32. 32. V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10 : 9 : 9 : 10 Zachłanny Monroe Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} assign c* to voters from V(c*) return the computed assignment
 33. 33. V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10 : 9 : 9 : 10 : 7 Zachłanny Monroe Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} assign c* to voters from V(c*) return the computed assignment
 34. 34. Wejście: E = (C,V) — elekcja k — rozmiar parlamentu Algorytm: S   for i = 1 to k do: for each c in C – S: V(c)  n/k wyborców oceniających c najwyżej score(c)  punkty c w V(c) c*  argmaxcC (score(c)) S  S  {c*} V  V – V(c*) C  C – {c*} przypisz c* wyborcom z V(c*) return obliczone przypisanie V1: V5: V2: V3: V6: V4: 4 3 2 1 0 : 10 : 9 : 9 : 10 : 7 Zachłanny Monroe
 35. 35. Jak skuteczna jest metoda zachłanna? Rozważmy sytuację zaraz po i-tej iteracji v1: vj: vn: in/k wyborców z przypisanymi kandydatami i potencjalnie niedostępnych pozycji (m-i)/(k-i) pozycji Na mocy zasady szufladkowej, istnieje co najmniej n/k wyborców, którzy umieszczają tego samego kandydata w zielonym obszarze
 36. 36. Jak dobry wynik osiągnęliśmy? • Wybory parlamentarne w Polsce: – k = 460, m = 6000 – Osiągamy 96% maksymalnej możliwej satysfakcji wyborców – Średnio każdego wyborcę reprezentuje ktoś, kogo ten wyborca woli od 96% innych kandydatów • Coś nie tak? – … każdy wyborca musi dostarczyć ranking 6000 kandydatów…
 37. 37. Ciekawostki o nowym systemie… Monotoniczność (Zachłanny Monroe)
 38. 38. Ciekawostki o nowym systemie… Monotoniczność (Zachłanny Monroe)
 39. 39. Monotoniczność (STV) 2x 6x 10x 7x Ciekawostki o nowym systemie… Monotoniczność (Zachłanny Monroe)
 40. 40. 2x 6x 10x 7x Ciekawostki o nowym systemie… Monotoniczność (Zachłanny Monroe) Monotoniczność (STV)
 41. 41. Na zakończenie… • Wybory (parlamentarne i nie tylko) to fascynujący i aktualny temat badań! • Wiele ciekawych reguł wyborów – STV – Zachłanny Monroe – aproksymacja Chamberlin—Courant’a • Dalsze kierunki badań – Aksjomatyczne własności systemów wyborów parlamentarnych – Kompromis pomiędzy ekspresywnością systemu i jego złożonością obliczeniową – Dalsze zastosowania wyborów…
 42. 42. Dziękuję!

×