Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à כנס ממחאה להשפעה חברתית 2012 - מצגת מסכמת קבוצות דיון(20)

Publicité

כנס ממחאה להשפעה חברתית 2012 - מצגת מסכמת קבוצות דיון

  1. ‫כנס שיתופים 2102.7.9 - תוצרי קבוצות הדיון‬ ‫נושאי הדיונים השונים:‬ ‫תקציב 3102 – תפקיד המגזר השלישי בהשפעה על סדר עדיפויות חברתי‬ ‫‪‬‬ ‫כלכלי.‬ ‫איך ממשיכים מכאן? עסקים ופילנתרופים – שינוי בשיח החברתי והשפעותיו‬ ‫‪‬‬ ‫תודעה מגזרית – מאוסף ארגונים לכוח מגזרי.‬ ‫‪‬‬ ‫הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו – שיתוף פעולה ממשלתי וחברתי.‬ ‫‪‬‬ ‫מרחבי השפעה – שותפות כאסטרטגיה מרכזית להשפעה מגזרית.‬ ‫‪‬‬
  2. ‫תקציב 3102 – תפקיד המגזר השלישי בהשפעה על סדר עדיפויות חברתי כלכלי‬ ‫בהנחיית שתיל- אבי דבוש מנהל תכניות, ערן קליין, מטה תכניות שתיל‬ ‫‪ ‬הלך רוח- נכונות להעלאת מיסים.‬ ‫‪ ‬העדפה למס חברות ומיסים לבעלי הכנסות גבוהות והסתייגות מהעלאת מ"מ.‬ ‫‪ ‬סדרי עדיפויות- דיור ציבורי וחינוך חינם.‬ ‫הצעות להמשך:‬ ‫‪ ‬תהליכי למידה והנגשת מידע.‬ ‫‪ ‬התאגדות לאמירה משותפת, למרות השונות.‬ ‫‪ ‬נציגות ציבורית בתהליכי גיבוש התקציב.‬ ‫‪ ‬תמרוץ מגזרים וחברות לצמצום פערים, באמצעות תמריצים תקציביים.‬ ‫‪ ‬שותפות ארגונים ותורמים פרטיים- לטובת השקעה ממשלתית.‬ ‫‪ ‬הגברת חופש תקציבי.‬ ‫‪ ‬הבנה שחלק מהתהליכים אינם תהליכים תקציביים ישירים, אלא שיפור‬ ‫בהתנהלות והניהול הממשלתיים ומיצוי משמעותי של תקציבים קיימים.‬
  3. ‫איך ממשיכים מכאן? עסקים ופילנתרופים – השינוי בשיח החברתי והשפעותיו‬ ‫בהנחיית אהובה ינאי מנכ"ל מתן-משקיעים בקהילה, ועינת רובינשטיין,‬ ‫סמנכ"ל.‬ ‫‪ ‬התחושות הראשוניות שעלו היו מאוד אופטימיות בנושא "פנינו לאן?"‬ ‫תקווה, התחלה, פוטנציאל, אנרגיה, התעוררות ועוד. הסכמה שזה לא‬ ‫"אנחנו" ו"הם" וחשוב לצאת עם זה בקול גדול, אין טובים ורעים.‬ ‫‪ ‬אמירה ושאיפה משותפות לחברה ישראלית טובה יותר. אבל...‬ ‫יש מפגש בין ערכים לצורך. צורך מתמיד בשיתוף פעולה בין המגזרים:‬ ‫חברתי, ממשלתי, עסקי.‬ ‫‪ ‬צריך לדרוש מכל השותפים ערכים זהים: שקיפות, תעסוקה הוגנת...‬ ‫התוצר: קול ברור של המגזר החברתי להגדלת התרומות מצד הפילנתרופים‬ ‫והמגזר העסקי תוך אחריות להגדלת השקיפות של כל המגזרים.‬
  4. ‫תודעה מגזרית – מאוסף ארגונים לכוח מגזרי‬ ‫בהנחיית אוריאל לנדרברג- מנכ"ל מנהיגות אזרחית ולילך דורה- מנהלת תחום‬ ‫ניהול חברתי, שיתופים‬ ‫תובנות של קבוצת הדיון:‬ ‫הבנה משותפת לחשיבות של מגזר שלישי שפועל ככוח אחד‬ ‫‪‬‬ ‫אמירה כי המגזר השלישי צריך לפעול ביחד ומתוך ערבות הדדית‬ ‫‪‬‬ ‫ליצירת כוח מגזרי.‬ ‫עלה הצורך לחזק את ארגון הגג על ידי הצטרפות של העמותות כחברים‬ ‫‪‬‬ ‫לארגון הגג ובכך לאפשר לו לצבור כוח ולסייע למגזר השלישי.‬ ‫הועלתה הצעה שארגון הגג יהיה מורכב מאשכולות של ארגונים המחוברים יחד‬ ‫‪‬‬ ‫סביב נושאים שונים כמו ארגון הגג חיים וסביבה.‬
  5. ‫הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו - שיתוף פעולה ממשלתי וחברתי‬ ‫בהנחיית המכון למנהיגות וממשל (אלכא) ג'וינט ישראל,על בורג סמנכ"לית,‬ ‫רני דודאי, מנהל תחום חברה אזרחית‬ ‫• בעבר אינטרס של כל צד להיות חזק על חשבון הצד השני ע"מ‬ ‫לשמור על הכוח שלו‬ ‫• בעתיד נדרש מהמגזר השלישי לפעול יחד ולחזק את הממשלה‬ ‫באמצעות הידע, המומחיות והמשאבים של המגזר השלישי‬ ‫(בצניעות) בין השאר ע"י כלים של שיתוף ציבור.‬
  6. ‫מרחבי השפעה – שותפות כאסטרטגיה מרכזית להשפעה מגזרית וחברתית‬ ‫בהנחיית התארגנות המנכ"לים, ניתאי שרייבר מנכ"ל גוונים ורקמ"ה‬ ‫עידית שדה, מנהלת תכניות מנהלים, שיתופים‬ ‫חסמים‬ ‫גורמים מאפשרים‬ ‫אגו‬ ‫רעיון חברתי משותף (ייעוד)‬ ‫התארגנויות נגד (ולא בעד)‬ ‫אינטרס משותף (ספציפי)‬ ‫פרדיגמה של תחרות הנובעת מתחרות על‬ ‫אמון בין מנכ"לים‬ ‫משאבים‬ ‫ראייה רב- מערכתית‬ ‫תשומות מוגבלויות עבור התהליך- כסף וזמן‬ ‫ייחודיות של כל ארגון בתוך המרחב‬ ‫נושא חדש- חוסר מודעות אליו‬ ‫השוני הבין- ארגוני- גודל, וותק וכדו'‬ ‫מה ניתן לעשות?‬ ‫‪ ‬רתימת ארגוני תשתית לתמוך ולפתח את בנושא‬ ‫‪ ‬תכניות מנכ"לים- ללמידת הנושא, הטמעתו ולחיבור בין מנכ"לים כפלטפורמה למרחבים‬ ‫‪ ‬פיתוח ידע והטמעתו בקרב מנכ"לים, הנהלות מתנדבות ובתוך הארגונים‬ ‫‪ ‬צוות תומך חיצוני לבניית התהליך ולהפעלת המרחב‬ ‫‪ ‬הקמת מרחבים "נוחים"- בנושאים שמשותפים לארגונים שלאו דווקא פועלים באותו שדה‬ ‫‪ ‬עידוד קרנות לתמיכה במרחבי השפעה‬
Publicité