Publicité

תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי

sheatufim
29 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי

 1. ‫למנכ‬ ‫שיתופים‬ ‫פורום‬"‫חברתיים‬ ‫לים‬-‫ז‬ ‫מחזור‬' ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫ניהול‬ ‫עם‬ ‫והקשר‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫שמיני‬ ‫מפגש‬ 3/12/14 1
 2. ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬? 2 •‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫החברתי‬ ‫המגזר‬ ‫בין‬ ‫המפגש‬ ‫מרחב‬- ‫קשר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמאפיינים‬ ‫הקשרים‬ ‫סוגי‬ ‫מגוון‬. •‫המגזרים‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬-‫ומציאות‬ ‫מיתוסים‬. •‫לקשר‬ ‫מגזר‬ ‫כל‬ ‫מביא‬ ‫מה‬? •‫המנכ‬ ‫תפקיד‬"‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫ועם‬ ‫מול‬ ‫החברתי‬ ‫ל‬- ‫תרגיל‬ ‫כולל‬.
 3. ‫המפגש‬ ‫מרחב‬-‫חברתי‬ ‫עסקי‬ 3 ‫כבעלי‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫בעמותות‬ ‫השפעה‬: ‫יו‬"‫ר‬,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫חברי‬, ‫ידידים‬ ‫אגודת‬ ‫חיבור‬‫הפעילות‬ ‫בליבת‬ Core Business ‫הון‬ ‫בעלי‬-‫וקרנות‬ ‫פילנתרופים‬ Facilities:‫שימוש‬ ‫ישיבות‬ ‫בחדרי‬, ‫וכיו‬ ‫בהסעות‬"‫ב‬. ‫ספקים‬,‫פרו‬‫בונו‬, ‫חסויות‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫קידום‬ ‫ארגון‬ ‫חברתי‬ ‫מגופים‬ ‫מתנדבים‬ ‫עסקיים‬ ‫חברתית‬ ‫אחריות‬ ‫בתאגידים‬CSR ‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫שותפויות‬
 4. ‫עסקי‬ ‫הארגונים‬ ‫רצף‬-‫חברתי‬ 4 ‫מקור‬:‫רחל‬‫בנזימן‬,‫לבדה‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫על‬ ‫לא‬... ‫בישראל‬ ‫חברתיים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיזמים‬(2009.) ‫מניע‬:‫רווחים‬ ‫יצירת‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מחויבות‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מחולקים‬ ‫הרווחים‬ ‫חברתי‬ ‫מניע‬ ‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫מחויבות‬ ‫בתוכניות‬ ‫מושקעת‬ ‫ההכנסה‬ ‫תפעול‬ ‫בהוצאות‬ ‫או‬ ‫החברתיות‬ ‫ללא‬ ‫ארגון‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫ללא‬ ‫ארגון‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫מניב‬ ‫מיזם‬ ‫עם‬ ‫הכנסה‬ ‫עסק‬ ‫חברתי‬/‫מיזם‬ ‫חברתי‬ ‫עסקי‬ ‫עצמאי‬ ‫המשלב‬ ‫עסק‬ ‫שיקולים‬ ‫חברתיים‬ ‫המפעיל‬ ‫עסק‬ ‫תוכניות‬ ‫אחריות‬ ‫חברתית‬ ‫הפועל‬ ‫עסק‬ ‫בשוק‬ ‫ההיברידי‬ ‫הארגון‬ ‫רצף‬
 5. ‫וחברתי‬ ‫עסקי‬ ‫שיח‬-‫מיתוסים‬(‫מציאות‬ ‫או‬)‫איזון‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ 5 ‫שהם‬ ‫תחושה‬ ‫עם‬ ‫מגיעים‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫אנשי‬"‫יושיעו‬"‫הארגון‬ ‫את‬/‫המנכ‬"‫ל‬-‫טוב‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫לנהל‬ ‫יותר‬,‫לארגן‬,‫להרוויח‬,‫להצליח‬,‫להשפיע‬... ‫באו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫אנשי‬"‫טוב‬ ‫לעשות‬"‫כסף‬ ‫להרוויח‬ ‫ולא‬"(‫חיים‬"‫טובים‬ ‫מעשים‬ ‫על‬,"‫עובדי‬ ‫נשמה‬.)" ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מארגוני‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫וארגון‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬. ‫במתנדבים‬ ‫מבין‬ ‫החברתי‬ ‫המגזר‬ ‫רק‬‫היעד‬ ‫ובאוכלוסיית‬. ‫בכסף‬ ‫הינה‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫עיקר‬. ‫בלבד‬ ‫תועלתיות‬ ‫מסיבות‬ ‫החברתי‬ ‫במגזר‬ ‫מעורב‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬.
 6. ‫לחברתי‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫מביא‬ ‫מה‬? 6 ‫המגזר‬ ‫עבור‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫במשק‬ ‫בעמדות‬ ‫העסקים‬ ‫אנשי‬‫החברתי‬: •‫ושונות‬ ‫מורכבות‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫משחק‬ ‫כללי‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬‫במשק‬. •‫מערך‬‫ונגיש‬ ‫רחב‬ ‫קשרים‬ ‫של‬. •‫הציבורי‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫נושאים‬ ‫להעלות‬ ‫יכולת‬. •‫שם‬‫הכנסת‬ ‫ובועדות‬ ‫בממשל‬ ‫ומשמעותי‬ ‫רלוונטי‬. •‫נוספים‬ ‫משאבים‬ ‫והשגת‬ ‫למשאבים‬ ‫מקורות‬. •‫ברורות‬ ‫עבודה‬ ‫שיטות‬ ‫לפי‬ ‫עבודה‬,‫ניהול‬ ‫שגרות‬. ‫במגזר‬ ‫רווחות‬ ‫תפיסות‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫מביאים‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬‫העסקי‬‫כגון‬: •‫לגדול‬ ‫רצון‬,‫להיות‬"‫הכי‬" •‫קצב‬‫מתחשב‬ ‫ופחות‬ ‫גבוה‬ ‫עבודה‬/‫מעריך‬‫עומק‬ ‫תהליכי‬ •‫שיטות‬‫עבודה‬‫נוקשות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫מתודיות‬ •‫תחרותיות‬ •‫שתלטנות‬
 7. ‫לעסקי‬ ‫החברתי‬ ‫המגזר‬ ‫מביא‬ ‫מה‬? 7 ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫החברתי‬ ‫במגזר‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬: •‫לעיתים‬ ‫שנראים‬ ‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫משמעותית‬ ‫עשייה‬ ‫מציגים‬‫עמומים‬. •‫רחבות‬ ‫בסוגיות‬ ‫חברתי‬ ‫שינוי‬ ‫מובילים‬. •‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫ותכניות‬ ‫בפרויקטים‬ ‫השפעה‬ ‫מדגימים‬. •‫ו‬ ‫ציבורי‬ ‫במגזר‬ ‫קשרים‬ ‫בעלי‬/‫רשויות‬ ‫או‬. •‫ולהתנדבות‬ ‫להשפעה‬ ‫אפיק‬ ‫מציעים‬. ‫מביאים‬ ‫החברתי‬ ‫מהמגזר‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬‫תפיסות‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫רווחות‬,‫כגון‬: •‫ו‬ ‫כסף‬ ‫שעושה‬ ‫במי‬ ‫זלזול‬/‫חומריות‬ ‫למטרות‬ ‫עובד‬ ‫או‬. •‫עבודה‬‫לא‬‫אפקטיבית‬,‫מדידה‬ ‫לא‬(‫ומדדים‬ ‫יעדים‬ ‫אין‬.) •‫מאחוריו‬ ‫ועשייה‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ביסוס‬ ‫ללא‬ ‫לרעיון‬ ‫לרתום‬ ‫ניסיון‬. •‫לחברתי‬ ‫כסף‬ ‫לתרום‬ ‫חייבים‬ ‫שהעסקי‬ ‫מסר‬. •‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫ורצון‬ ‫עסקי‬ ‫במגזר‬ ‫סמויה‬ ‫קנאה‬.
 8. ‫מאוזנים‬ ‫ועסקי‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫יחסי‬ 8 ‫העמוק‬ ‫והתפקיד‬ ‫האחריות‬ ‫של‬ ‫בהבנה‬ ‫הצורך‬‫שיש‬ ‫והמשמעותי‬‫לכל‬ ‫בארץ‬ ‫החברה‬ ‫כלפי‬ ‫בישראל‬ ‫מהמגזרים‬ ‫אחד‬. ‫הסדרת‬‫התפקידים‬‫החברתיים‬‫המגזר‬ ‫כל‬ ‫של‬‫העסקי‬‫המגזר‬ ‫ושל‬ ‫החברתי‬‫בישראל‬‫מתוך‬‫מגזרית‬ ‫בין‬ ‫הבנה‬. ‫שיח‬‫ב‬"‫העיניים‬ ‫גובה‬"-‫הדדית‬ ‫הכרות‬,‫הבנת‬‫הקשיים‬,‫עושים‬ ‫מה‬ ‫ביחד‬... ‫חברתי‬ ‫ערכי‬ ‫שיח‬-‫שיח‬‫נפרד‬,‫משותפים‬ ‫עבודה‬ ‫לתהליכי‬ ‫מעבר‬. ‫רעיונית‬ ‫שותפות‬-‫שותף‬ ‫יהיה‬ ‫העסקי‬ ‫שהמגזר‬‫לאג‬'‫נדות‬‫חברתיות‬ ‫עמוקות‬. ‫קבלה‬-‫כמציאות‬ ‫המגזרים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫בקיומם‬ ‫הכרה‬.‫שהנחת‬‫העבודה‬ ‫על‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לכפות‬ ‫או‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫ינסו‬ ‫שלא‬ ‫תהיה‬ ‫השני‬.‫המנכ‬ ‫שאני‬ ‫לזכור‬"‫אותו‬ ‫מוביל‬ ‫ואני‬ ‫החברתי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ל‬. ‫אימפקט‬ ‫קולקטיב‬-‫כל‬ ‫של‬ ‫בשותפות‬ ‫מורכבות‬ ‫חברתיות‬ ‫סוגיות‬ ‫פתרון‬ ‫העניין‬ ‫ובעלי‬ ‫המגזרים‬.
 9. ‫להשפעה‬ ‫הישרדות‬ ‫בין‬ ‫מה‬ 9 ‫הנחת‬‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מכריעים‬ ‫לשיח‬ ‫והגישה‬ ‫השיח‬ ‫שעצם‬ ‫עבודה‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כמשפיעים‬ ‫עצמינו‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬‫בישראל‬: •‫עד‬‫נוקטים‬ ‫שאנו‬ ‫המהלכים‬ ‫את‬ ‫מכריעה‬ ‫ההישרדות‬ ‫כמה‬? •‫כמה‬ ‫עד‬‫ומבינים‬ ‫מכירים‬ ‫אנחנו‬‫לפני‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫פעולתו‬ ‫את‬ ‫שופטים‬ ‫שאנו‬‫אותו‬? •‫עד‬‫עצמינו‬ ‫את‬ ‫בודקים‬ ‫אנחנו‬ ‫כמה‬,‫להיות‬ ‫ופועלים‬ ‫לחולשותינו‬ ‫ערים‬ ‫מקצועיים‬,‫איכותיים‬? •‫עלינו‬ ‫האם‬‫שעליי‬ ‫או‬ ‫נקודתי‬ ‫אינטרסים‬ ‫קידום‬ ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫רק‬ ‫לפעול‬ ‫האלו‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫בניצול‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫השפעה‬ ‫להוביל‬?
 10. ‫מקורות‬ 10 •‫גליה‬‫פיט‬,‫בישראל‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫חברתיים‬ ‫עסקים‬:‫סוגיות‬ ‫ובמיסוי‬ ‫בהתאגדות‬(‫משפט‬ ‫מעשי‬,2011) •‫רחל‬‫בנזימן‬,‫לבדה‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫על‬ ‫לא‬...‫עסקיים‬ ‫מיזמים‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיים‬(‫בתמיכת‬‫פורד‬ ‫קרן‬-‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקרן‬; ‫מחדש‬ ‫חותמים‬;‫קרן‬‫דואליס‬‫עסקית‬ ‫ליזמות‬‫חברתית‬,2009.) •‫ליאור‬‫דוד‬ ‫בן‬,‫דפנה‬‫בן‬-‫פורת‬,‫יובל‬‫וורגן‬,‫דינה‬‫צדוק‬-‫האחריות‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫החברתית‬‫העסקי‬(‫כנסת‬‫ישראל‬-‫המחקר‬ ‫מרכז‬‫והמידע‬, 2005.) •‫לילך‬‫דורה‬,‫מקצועי‬ ‫ניהול‬ ‫לפיתוח‬ ‫מעברים‬ ‫מרכז‬.

Notes de l'éditeur

 1. המיתוסים נמצאים גם אצל אנשי מגזר עסקי וגם אצל אנשי מגזר שלישי והם מובילים אותנו להתנהג על פיהם. למשל, אם אני מאמינה שהמגזר העסקי הוא רק כסף אז אני אפעל רק לגיוס כספים, לא לשינוי תודעה, רתימה לסנגור / העלאת נושאים לסדר היום הציבורי. אם אני מאמינה שהמגזר העסקי טוב ממני בניהול, אני יכולה להיגרר אחרי דרישות לא ריאליות לגבי לוח זמנים וכו' (שגם בארגון העסקי לא עומדים בהם)
 2. דוגמא לשותפות רעיונות- סרטון תדמית של "קשר".
Publicité