Contenu connexe

Similaire à מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית(20)

מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית

  1. מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית לילך דורה תחום ניהול חברתי ספטמבר 2011
  2. אפיקי מפגש מרכזיים של ארגונים חברתיים עם המחאה
  3. בהצלחה למחאה ולמגזר שלישי מקצועי , פעיל , שותף מלא ומשמעותי לקידום חברה שיוויונית ודמוקרטית במדינת ישראל