Ce diaporama a bien été signalé.

רציונלי ולא במקרה

0

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 137
1 sur 137

רציונלי ולא במקרה

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

"לא רציונלי ולא במקרה", נכתב על ידי דן אריאלי. הספר תורגם לעברית ע"י גילי בר-הלל סומו בהוצאת מטר.

"לא רציונלי ולא במקרה", נכתב על ידי דן אריאלי. הספר תורגם לעברית ע"י גילי בר-הלל סומו בהוצאת מטר.

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

רציונלי ולא במקרה

 1. 1. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 2. 2. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 3. 3. ‫מעשית‬,‫עומדים‬ ‫הסטודנטים‬2‫אלטרנטיבות‬- ‫היא‬ ‫המודפסת‬ ‫המהדורה‬ ‫אופציית‬"‫פיתיון‬"
 4. 4. 16 84 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -‫ב‬ ‫האינטרנט‬ ‫למהדורת‬ ‫מנוי‬ 59$ -‫ב‬ ‫המודפסת‬ ‫למהדורה‬ ‫מנוי‬ 125$ ‫האינטרנט‬ ‫למהודרת‬ ‫מנוי‬ -‫ב‬ ‫המודפסת‬ ‫והמהדורה‬ 125$
 5. 5. 16 68 84 32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -‫ב‬ ‫האינטרנט‬ ‫למהדורת‬ ‫מנוי‬ 59$ -‫ב‬ ‫המודפסת‬ ‫למהדורה‬ ‫מנוי‬ 125$ ‫האינטרנט‬ ‫למהודרת‬ ‫מנוי‬ -‫ב‬ ‫המודפסת‬ ‫והמהדורה‬ 125$ ‫הפיתיון‬ ‫אלטרנטיבת‬ ‫עם‬ ‫הפיתיון‬ ‫אלטרנטיבת‬ ‫ללא‬
 6. 6. ‫טלפון‬ ‫חבילת‬ + ‫גלישה‬ ‫ב‬-X+Y₪ ‫גלישה‬ ‫חבילת‬ (‫מודם‬) ‫ב‬-X+Y₪ ‫פיתיון‬ ‫טלפון‬ ‫חבילת‬ ‫ב‬-X₪
 7. 7. ‫טושיבה‬42''–5999₪ ‫פנסוניק‬42''–4500₪ LG 42''–5500₪
 8. 8. ‫פלזמה‬37–4199₪ ‫פנסוניק‬42''–4500₪ ‫פנסוניק‬50"–7500₪
 9. 9. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 10. 10. 73 27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ‫בלינדט‬ ‫בחרו‬ ‫הרשיז‬ ‫בחרו‬
 11. 11. ‫הסטנדרטית‬ ‫הכלכלית‬ ‫התיאוריה‬ ‫לפי‬–‫פשוטים‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫חישובי‬, ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫בהתנהגות‬ ‫כלשהו‬ ‫שינוי‬ ‫לכל‬ ‫לגרום‬ ‫אמורה‬ ‫לא‬ ‫העלות‬ ‫הפחתת‬
 12. 12. 73 31 27 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ‫לינדט‬ ‫הרשיז‬ ‫בסנט‬ ‫הרשיז‬ ‫בחינם‬ ‫הרשיז‬
 13. 13. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 14. 14. 159 101 169 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ‫דולר‬ ‫חמש‬ ‫סנט‬ ‫חמישים‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הסיבה‬:‫כסף‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ‫אלו‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫נורמות‬ ‫ולא‬ ‫חברתית‬ ‫נורמות‬ ‫לפי‬ ‫פעלו‬
 15. 15. 159 169 101 162 169 168 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ‫דולר‬ ‫חמש‬ ‫סנט‬ ‫חמישים‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫כספי‬ ‫תשלום‬ ‫מתנות‬ ‫של‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫מגדירה‬ ‫המתנה‬ ‫קבלת‬ ‫שוק‬ ‫נורמות‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫חברתיות‬ ‫נורמות‬
 16. 16. ‫מהיר‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫לנורמות‬ ‫חברתיות‬ ‫מנורמות‬ ‫המעבר‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫חזרה‬ ‫המעבר‬ ‫אך‬
 17. 17. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 18. 18. ‫כיתה‬2 ‫לסמסטר‬ ‫האחרון‬ ‫ביום‬ ‫העבודות‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫התבקשו‬ ‫התלמידים‬ ‫כיתה‬1 ‫בשבועות‬ ‫העבודות‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫התבקשו‬ ‫התלמידים‬4,8,12- ‫כיתה‬3 ‫ההגשה‬ ‫מועדי‬ ‫את‬ ‫לעצמם‬ ‫לקבוע‬ ‫התבקשו‬ ‫התלמידים‬
 19. 19. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 20. 20. ‫של‬ ‫פער‬‫פי‬14‫למוכרים‬ ‫הקונים‬ ‫בין‬
 21. 21. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 22. 22. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 23. 23. ‫מראש‬ ‫ידוע‬ ‫כישלון‬ ‫הצלחה‬ ‫סיכוי‬ ‫לטיב‬ ‫בהתאם‬ ‫המוצר‬
 24. 24. The truth about relativity The Cost of the zero The cost of social norms The problem of procrastination and self-control The high price of ownership Keeping doors open The effect of expectations The power of price
 25. 25. 6.5 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‫בהנחה‬ ‫משקה‬ ‫מלא‬ ‫במחיר‬ ‫משקה‬ ‫בכלל‬ ‫המשקה‬ ‫את‬ ‫שתו‬ ‫לא‬
 26. 26. ‫היחסיות‬ ‫אפקט‬ ‫לבחור‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לתמרן‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫ע‬ ‫מסוימת‬ ‫הצעה‬"‫אלטרנטיבות‬ ‫הצגת‬ ‫י‬"‫פיתיון‬" ‫החינם‬ ‫אפקט‬ ‫יותר‬ ‫למכור‬ ‫כדי‬– ‫לחינמית‬ ‫מההצעה‬ ‫חלק‬ ‫להפוך‬ ‫כדאי‬ ‫חברתיות‬ ‫נורמות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬ ‫עולמות‬ ‫בשני‬ ‫סימולטנית‬ ‫חיים‬ ‫שאנו‬ ‫ההבנה‬ ‫שונה‬ ‫חוקיות‬ ‫בעלי‬ ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫הראייה‬ ‫אפקט‬ ‫אותנו‬ ‫משרתת‬ ‫החופש‬ ‫הגבלת‬ ‫ה‬ ‫אפקט‬"‫שלי‬" ‫מכירות‬ ‫מייצרת‬ ‫מוצר‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫תחושת‬ ‫התנסות‬/‫מעורבות‬=‫בעלות‬=‫מכירות‬ ‫הפתוחות‬ ‫הדלתות‬ ‫אפקט‬ ‫אופציות‬ ‫שסוגרות‬ ‫להחלטות‬ ‫חולשה‬ ‫יש‬ ‫לצרכן‬ ‫הציפיות‬ ‫אפקט‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫לחייו‬ ‫כניסה‬ ‫בכרטיס‬ ‫לזכות‬ ‫כדי‬, ‫ביניהן‬ ‫ולנווט‬ ‫הציפיות‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫חשוב‬ ‫המחיר‬ ‫אפקט‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫הנתפס‬ ‫הערך‬ ‫ביצועים‬ ‫מבחינת‬ ‫אמיתי‬ ‫לערך‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬

×