Bazat e gjenetikes moderne

TEMA:BAZAT E GJENETIKES MODERNE BAZOHEN
NE PUNEN E GREGOR MENDELIT
Lloji I veprimtarise:Raport
Plani
Objektivat: Hartojme nje raport ne grup duke u mbeshtetur
nga te dhenat ne internet.
Gjejme programin me kete permbajtje
Organizimi me anetaret e grupit
Hartimi I raportit
Prezantimi I raportit
Drejtimi I punes:
Organizimi I grupit
Diskutimi
Hartimi dhe aprovimi I projektit Esi Kocaj
Brian Dushku
Elbasan me:28.02.2011
 Gjenetika moderne filloi me punën e Gregor Mendelit, i
cili formuloi bazën e koncepteve të trashëgimise.
Gregor Mendel ishte biolog dhe një prift austriak. Më
1856 filloi duke punuar me kryqëzimin disa bizeleve qe
i kishte mbjellur ne kopshtin e manastirit. Ai i
përmblodhi këto eksperimente ne tre ligje, qe sot
njihem me emrin Ligjet e Mendelit. Babai i shkencës,
siç quhet ndryshe edhe Mendeli (Johann Gragor
Mendel) lindi në Heizendorf më 22 korrik 1822. Bbai
ishte një veteran lufte, ndërsa e ëma ishte e bija e një
kopshtari. Famolja e Mendelit jetonte duke punuar një
ngaster toke. Fëmijërinë e tij Mendeli e kaloi në varfëri.
Nga familja e tij ai arriti te marre njohuri te mira mbi
mbjelljen e frutave, gjë qe e lidhi atë edhe me profesore
qe e edukuan Mendelin ne drejtimin shkencor. Me 1843
Mendel futet ne manastirin agustian Konigskloster afër
Brunn-it. Ne manastir ai mbajti edhe e mrin Gregor.
TRASHEGIMIA. TEORITE DHE LIGJET E
SAJ.THELBI I ZBULIMEVE TE LIGJEVE TE
TRASHEGIMISE.
 Çdo qënie e gjallë ka tipare dalluese individuale.Çdo
njeri,me përjashtim të binjakëve monozigot, ndryshon
nga të tjerët ;e njëjta gjë mund të thuhet për të gjitha
gjallesat. Dimë gjithashtu se të gjitha qëniet e gjalla kur
riprodhohen japin vetëm pasardhës të llojeve përkatëse
e kurrsesi të llojeve të tjera.Këta pasardhës paraqesin
gjithmonë tipare të kombinuara të prindërve të
tyre.Pra,mund të themi me bindje të plotë se tiparet
individuale trashëgohen nga prindërit.Vetia e të gjitha
qënieve të gjalla për të ndryshuar prej prindërve
quhet ndryshueshmëri,ndërsa aftësia e tyre për të
tejçuar tiparet dhe ndryshimet te pasardhësit quhet
trashegueshmëri.
GJENETIKA ËSHTË SHKENCA QË STUDION MËNYRËN DHE MEKANIZMAT E
TRANSMETIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TËTIPAREVE TEK PASARDHËSIT.KONCEPTI
THEMELOR I GJENETIKËS ËSHTË QË TRASHËGIMI I KËTYRE TIPAREVE
KONTROLLOHET NGA FAKTORËT E TRASHËGIMISË QË QUHEN GJENE.MEKANIZMAT
E PËRÇUARJES SË TIPAREVE NGA PRINDËRIT TE PASARDHËSIT JANË TË
NDËRLIKUARA.MENDELI ZBULOI LIGJSHMËRINË E TRASHËGIMIT TË TIPAREVE.NË
EKSPERIMENTET E TIJ ZGJODHI SI PRINDËR PËR KRYQËZIM INDIVIDË QË KISHIN
TIPARE ALTERNATIVE DHE QË U TAKONIN LINJAVE TË PASTRA.SI OBJEKT PËR
EKSPERIMENTET E TIJ ZGJODHI BIZELEN-NJË BIMË VETËPLLENUESE,TEK E CILA
STUDIOI MËNYRËN E TRASHËGIMIT PËR SHTATË ÇIFTE TIPARESH ALTERNATIVE.
INDIVIDI QE RRJEDH NGA KRYQËZIMI I DY PRINDËRVE QË NDRYSHOJNË PËR NJË
OSE MË SHUMË TIPARE QUHET HIBRID.
PROCESI I KRYQËZIMIT TË INDIVIDËVE ME TIPARE ALTERNATIVE,PËR TË PËRFTUAR
PASARDHËS ME TIPARE TË REJA QUHET HIBRIDIZIM.
PRINDËRIT SHËNOHEN ME GËRMËN P (PARENS = PRIND)
SEKSI FEMËR SHËNOHET ME SHENJËN ♀
SEKSI MASHKULL SHËNOHET ME SHENJËN ♂
KRYQËZIMI SHËNOHET ME X.
HIBRIDET SHËNOHEN ME GËRMËN F (FILIUM = BIR) DHE PËRKATËSISHT F1 -
BREZI I PARË; F2 - BREZI I DYTË ; F3 - BREZI I TRETË ;ETJ.
DY FORMAT ALTERNATIVE TË NJË GJENI QUHEN ALELE.
PËRBËRJA GJENETIKE E NJË INDIVIDI,PRA,PËRMBAJTJA ALELIKE QUHET GJENOTIP.
FORMA ME TË CILËN SHFAQET GJENOTIPI (NGJYRA E LULEVE,FORMA E
FARAVE,ETJ.) QUHET FENOTIP (PHAINO = PAMJE E JASHTME E INDIVIDIT) .
1.NGA KRYQEZIMI I LINJAVE TE PASTRA
PERFTOJME PASARDHES 100%
HETEROZIGOTE.(ZOTERIMI I TIPAREVE)
2.NGA KRYQEZIMI I PRINDERVE
HETEOZIGOTE PERFTOJME PASARDHES
NE RAPORTIN 3:1 KU 3 JANE DOMINANTE
DHE 1 RECESIV.(VECIMI I TIPAREVE)
3.NGA KRYQEZIMI I PRINDERVE PER 2
TIPARE PERFTOOJME PASARDHES NE
RAPORTIN 9:3:3:1 (KODOMINANCA)

Kodominanca
Kur alelet e një gjeni nuk mbizotërojnë ndaj njëri- tjetrit
shfaqet një dukuri e re që quhet
kodominancë (bashkëzotërim). Që manifestohet me
shfaqje të ndërmjetme të tipareve.Në gjëndje heterozigote
shfaqet një tipar i ndërmjetëm.
Alelet dhe tiparet në këtë tip trashëgimie quhen alele dhe
tipare kodominante (bashkëzotëruese).Aleli
vdekjeprurës quhet alel letal. Kur gjeni letal është reçesiv
ai mund ta shprehë informacionin e tij vetëm në gjëndje
homozigote. Kur gjeni letal është dominant ai shprehet
dhe në gjëndje homozigote dominante dhe në atë
heterozigote.
Bazat e gjenetikes moderne
TIPARET QE MENDELI MORI NE SHQYRITM TEK
BIZELJA…!!
Mendeli kryqezon
lulen e bimes se
bizeles per tiparin
ngjyre e lules.
KRYQEZIMI PER TIPARIN “NGJYRE E
LULES”
Tipari ngjyre e verdhe e
lules (dominant_) Y
Tipari ngjyre jeshile e
lules (recesiv) y
Gjenotipi:
YY
homozigote(dominant)
yy homozigote
(recesive)
Fenotipi:
YY ngjyre e verdhe e
lules.
yy ngjyre jeshile e
lules.
VERDHE X VERDHE F1 GJENERATA E 1
3/4 VERDHE : ¼ JESHILE F2 GJENERATA E 2
RRJETA PENET PER KRYQEZIMIN E
MESIPERM…!
Gametet ½ Y ½ y
½ Y ¼ YY ¼ Yy
½ y ¼ Yy ¼ yy
¾ te verdha ; ¼ jeshile ose 3 te verdha 1 jeshile
 Por gjate kryqezimit mund te ndodhe dhe crossingover
(anglishtja- kryqkembim).Shkembimi I pjeseve mes
kromozomeve quhet krosingover dhe eshte nje burim I
rendesishem I larmise gjenetike sepse formon kombinime te reja
alelesh.
Bazat e gjenetikes moderne
PUNOI:
1. ESI KOCAJ
2.BRIAN DUSHKU
KLASA E 10-TE
SHKOLLA “ARIANITI” ELBASAN
ME: 28.02.2011
Biologji
1 sur 15

Recommandé

Mjedisi par
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.2K vues9 diapositives
Teoria e evolucioni par
Teoria e evolucioniTeoria e evolucioni
Teoria e evolucioniErhan Luma
6.7K vues12 diapositives
Mutacionet gjenetike par
Mutacionet gjenetikeMutacionet gjenetike
Mutacionet gjenetikeamla hoxha
40.3K vues12 diapositives
Fazat e gjenetikes moderne par
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne An An
17.8K vues35 diapositives
Prodhimi i energjise par
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23K vues13 diapositives
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut par
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutmelissa cani
17.3K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sëmundjet gjenetike par
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
50.8K vues15 diapositives
matematika projekt par
matematika projektmatematika projekt
matematika projektFacebook
62.6K vues9 diapositives
Biologji par
BiologjiBiologji
BiologjiInidri BejTja
26.1K vues18 diapositives
Biodiversiteti par
BiodiversitetiBiodiversiteti
BiodiversitetiArlinda
64.7K vues16 diapositives
energjia par
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27K vues29 diapositives
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.1K vues9 diapositives

Tendances(20)

Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
matematika projekt par Facebook
matematika projektmatematika projekt
matematika projekt
Facebook62.6K vues
Biodiversiteti par Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K vues
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.1K vues
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet par Darla Evangjeli
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Darla Evangjeli105.4K vues
Energjia dhe Burimet e Energjisë par Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28K vues
Hebrenjtë në Shqipëri par DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vues
Funksionet ne jeten e perditshme par matildad93
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
matildad9330K vues
Ligji i pare i Mendelit-Andi Metaliaj X-3 par Andi Metaliaj
Ligji i pare i Mendelit-Andi Metaliaj X-3Ligji i pare i Mendelit-Andi Metaliaj X-3
Ligji i pare i Mendelit-Andi Metaliaj X-3
Andi Metaliaj12.3K vues
Te drejtat e femijeve par 22062002
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
2206200241K vues
Energjia dhe ndotja e mjedisit par Eneo Petoku
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.4K vues
Matematika ne jeten e perditshme par Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana150.6K vues
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti par Maja
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiVeprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Maja 11.6K vues
iliada analize , Analize e Iliades par ssuseree34b8
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8106K vues
Projekt ne fizike par Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K vues

En vedette

Ligjet e Mendelit par
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e MendelitAldo Keçi
33.9K vues5 diapositives
Gregor Mendeli-Andi Metaliaj par
Gregor Mendeli-Andi MetaliajGregor Mendeli-Andi Metaliaj
Gregor Mendeli-Andi MetaliajAndi Metaliaj
5.1K vues8 diapositives
Mjeksi pp pyetje-skripte par
Mjeksi pp pyetje-skripteMjeksi pp pyetje-skripte
Mjeksi pp pyetje-skripteArton Feta
115K vues106 diapositives
Biologji adela par
Biologji adelaBiologji adela
Biologji adelaNikozacellari
911 vues10 diapositives

En vedette(15)

Ligjet e Mendelit par Aldo Keçi
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e Mendelit
Aldo Keçi33.9K vues
Gregor Mendeli-Andi Metaliaj par Andi Metaliaj
Gregor Mendeli-Andi MetaliajGregor Mendeli-Andi Metaliaj
Gregor Mendeli-Andi Metaliaj
Andi Metaliaj5.1K vues
Mjeksi pp pyetje-skripte par Arton Feta
Mjeksi pp pyetje-skripteMjeksi pp pyetje-skripte
Mjeksi pp pyetje-skripte
Arton Feta115K vues
Projekt biologji zhvillimi par Er! Haxhiaj
Projekt biologji zhvillimiProjekt biologji zhvillimi
Projekt biologji zhvillimi
Er! Haxhiaj10.8K vues
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut par Shkelzen Tarja
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakutProjekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut
Shkelzen Tarja28.2K vues
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit par Marinela Abedini
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Marinela Abedini13.6K vues
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) par Fleurati
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Fleurati39.4K vues
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut " par Denis Lezo
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "
Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "
Denis Lezo33K vues
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) par Fleurati
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Fleurati49.4K vues

Similaire à Bazat e gjenetikes moderne

Evolucioni par
EvolucioniEvolucioni
EvolucioniInternet VloraAlb
1K vues8 diapositives
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 ) par
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )CleaInanis24
2.6K vues13 diapositives
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA par
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAJEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAErmir Kuta
1.3K vues16 diapositives
Inxhinieringu gjenetik par
Inxhinieringu gjenetikInxhinieringu gjenetik
Inxhinieringu gjenetikArdian Hyseni
13.2K vues15 diapositives
Mutacionet gjenetike par
Mutacionet gjenetikeMutacionet gjenetike
Mutacionet gjenetikeGenti Mustafaj
1.2K vues5 diapositives
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike) par
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)Denisa Caushi
2K vues5 diapositives

Similaire à Bazat e gjenetikes moderne(18)

EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 ) par CleaInanis24
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
CleaInanis242.6K vues
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA par Ermir Kuta
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAJEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
Ermir Kuta1.3K vues
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike) par Denisa Caushi
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)
Denisa Caushi2K vues
FODILET DHE EVOLUCIONI GJEOLOGJIK par Gersa_a
FODILET DHE EVOLUCIONI GJEOLOGJIKFODILET DHE EVOLUCIONI GJEOLOGJIK
FODILET DHE EVOLUCIONI GJEOLOGJIK
Gersa_a2K vues
gjenet dhe semundjet gjenetike par Dajana Gjini
gjenet dhe semundjet gjenetikegjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetike
Dajana Gjini6.7K vues
Vendi i njeriut ne boten e gjalle par Adelina Dani
Vendi i njeriut ne boten e gjalleVendi i njeriut ne boten e gjalle
Vendi i njeriut ne boten e gjalle
Adelina Dani2.1K vues
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit par Nderim Shefkiu
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimitLeksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Nderim Shefkiu7.3K vues
Modelet e trashegimise njegjenike dhe semundjet par Sunilda Rexhaj
Modelet e trashegimise njegjenike dhe semundjetModelet e trashegimise njegjenike dhe semundjet
Modelet e trashegimise njegjenike dhe semundjet
Sunilda Rexhaj5.3K vues
Roli i perzgjedhies natyrore ne eolucionin e llojeve par Denisa Caushi
Roli i perzgjedhies natyrore ne eolucionin e llojeveRoli i perzgjedhies natyrore ne eolucionin e llojeve
Roli i perzgjedhies natyrore ne eolucionin e llojeve
Denisa Caushi426 vues

Plus de shkolla-arianiti

The fun they had par
The fun they hadThe fun they had
The fun they hadshkolla-arianiti
17.9K vues1 diapositive
Dracula chap. 1 par
Dracula chap. 1Dracula chap. 1
Dracula chap. 1shkolla-arianiti
472 vues10 diapositives
Esi kancer par
Esi kancerEsi kancer
Esi kancershkolla-arianiti
398 vues6 diapositives
Magnets par
MagnetsMagnets
Magnetsshkolla-arianiti
206 vues4 diapositives
T.i par
T.iT.i
T.ishkolla-arianiti
284 vues7 diapositives
Glass how is made par
Glass how is made Glass how is made
Glass how is made shkolla-arianiti
348 vues4 diapositives

Bazat e gjenetikes moderne

 • 1. TEMA:BAZAT E GJENETIKES MODERNE BAZOHEN NE PUNEN E GREGOR MENDELIT Lloji I veprimtarise:Raport Plani Objektivat: Hartojme nje raport ne grup duke u mbeshtetur nga te dhenat ne internet. Gjejme programin me kete permbajtje Organizimi me anetaret e grupit Hartimi I raportit Prezantimi I raportit Drejtimi I punes: Organizimi I grupit Diskutimi Hartimi dhe aprovimi I projektit Esi Kocaj Brian Dushku Elbasan me:28.02.2011
 • 2.  Gjenetika moderne filloi me punën e Gregor Mendelit, i cili formuloi bazën e koncepteve të trashëgimise. Gregor Mendel ishte biolog dhe një prift austriak. Më 1856 filloi duke punuar me kryqëzimin disa bizeleve qe i kishte mbjellur ne kopshtin e manastirit. Ai i përmblodhi këto eksperimente ne tre ligje, qe sot njihem me emrin Ligjet e Mendelit. Babai i shkencës, siç quhet ndryshe edhe Mendeli (Johann Gragor Mendel) lindi në Heizendorf më 22 korrik 1822. Bbai ishte një veteran lufte, ndërsa e ëma ishte e bija e një kopshtari. Famolja e Mendelit jetonte duke punuar një ngaster toke. Fëmijërinë e tij Mendeli e kaloi në varfëri. Nga familja e tij ai arriti te marre njohuri te mira mbi mbjelljen e frutave, gjë qe e lidhi atë edhe me profesore qe e edukuan Mendelin ne drejtimin shkencor. Me 1843 Mendel futet ne manastirin agustian Konigskloster afër Brunn-it. Ne manastir ai mbajti edhe e mrin Gregor.
 • 3. TRASHEGIMIA. TEORITE DHE LIGJET E SAJ.THELBI I ZBULIMEVE TE LIGJEVE TE TRASHEGIMISE.  Çdo qënie e gjallë ka tipare dalluese individuale.Çdo njeri,me përjashtim të binjakëve monozigot, ndryshon nga të tjerët ;e njëjta gjë mund të thuhet për të gjitha gjallesat. Dimë gjithashtu se të gjitha qëniet e gjalla kur riprodhohen japin vetëm pasardhës të llojeve përkatëse e kurrsesi të llojeve të tjera.Këta pasardhës paraqesin gjithmonë tipare të kombinuara të prindërve të tyre.Pra,mund të themi me bindje të plotë se tiparet individuale trashëgohen nga prindërit.Vetia e të gjitha qënieve të gjalla për të ndryshuar prej prindërve quhet ndryshueshmëri,ndërsa aftësia e tyre për të tejçuar tiparet dhe ndryshimet te pasardhësit quhet trashegueshmëri.
 • 4. GJENETIKA ËSHTË SHKENCA QË STUDION MËNYRËN DHE MEKANIZMAT E TRANSMETIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TËTIPAREVE TEK PASARDHËSIT.KONCEPTI THEMELOR I GJENETIKËS ËSHTË QË TRASHËGIMI I KËTYRE TIPAREVE KONTROLLOHET NGA FAKTORËT E TRASHËGIMISË QË QUHEN GJENE.MEKANIZMAT E PËRÇUARJES SË TIPAREVE NGA PRINDËRIT TE PASARDHËSIT JANË TË NDËRLIKUARA.MENDELI ZBULOI LIGJSHMËRINË E TRASHËGIMIT TË TIPAREVE.NË EKSPERIMENTET E TIJ ZGJODHI SI PRINDËR PËR KRYQËZIM INDIVIDË QË KISHIN TIPARE ALTERNATIVE DHE QË U TAKONIN LINJAVE TË PASTRA.SI OBJEKT PËR EKSPERIMENTET E TIJ ZGJODHI BIZELEN-NJË BIMË VETËPLLENUESE,TEK E CILA STUDIOI MËNYRËN E TRASHËGIMIT PËR SHTATË ÇIFTE TIPARESH ALTERNATIVE. INDIVIDI QE RRJEDH NGA KRYQËZIMI I DY PRINDËRVE QË NDRYSHOJNË PËR NJË OSE MË SHUMË TIPARE QUHET HIBRID. PROCESI I KRYQËZIMIT TË INDIVIDËVE ME TIPARE ALTERNATIVE,PËR TË PËRFTUAR PASARDHËS ME TIPARE TË REJA QUHET HIBRIDIZIM. PRINDËRIT SHËNOHEN ME GËRMËN P (PARENS = PRIND) SEKSI FEMËR SHËNOHET ME SHENJËN ♀ SEKSI MASHKULL SHËNOHET ME SHENJËN ♂ KRYQËZIMI SHËNOHET ME X. HIBRIDET SHËNOHEN ME GËRMËN F (FILIUM = BIR) DHE PËRKATËSISHT F1 - BREZI I PARË; F2 - BREZI I DYTË ; F3 - BREZI I TRETË ;ETJ. DY FORMAT ALTERNATIVE TË NJË GJENI QUHEN ALELE. PËRBËRJA GJENETIKE E NJË INDIVIDI,PRA,PËRMBAJTJA ALELIKE QUHET GJENOTIP. FORMA ME TË CILËN SHFAQET GJENOTIPI (NGJYRA E LULEVE,FORMA E FARAVE,ETJ.) QUHET FENOTIP (PHAINO = PAMJE E JASHTME E INDIVIDIT) .
 • 5. 1.NGA KRYQEZIMI I LINJAVE TE PASTRA PERFTOJME PASARDHES 100% HETEROZIGOTE.(ZOTERIMI I TIPAREVE) 2.NGA KRYQEZIMI I PRINDERVE HETEOZIGOTE PERFTOJME PASARDHES NE RAPORTIN 3:1 KU 3 JANE DOMINANTE DHE 1 RECESIV.(VECIMI I TIPAREVE) 3.NGA KRYQEZIMI I PRINDERVE PER 2 TIPARE PERFTOOJME PASARDHES NE RAPORTIN 9:3:3:1 (KODOMINANCA)
 • 6.  Kodominanca Kur alelet e një gjeni nuk mbizotërojnë ndaj njëri- tjetrit shfaqet një dukuri e re që quhet kodominancë (bashkëzotërim). Që manifestohet me shfaqje të ndërmjetme të tipareve.Në gjëndje heterozigote shfaqet një tipar i ndërmjetëm. Alelet dhe tiparet në këtë tip trashëgimie quhen alele dhe tipare kodominante (bashkëzotëruese).Aleli vdekjeprurës quhet alel letal. Kur gjeni letal është reçesiv ai mund ta shprehë informacionin e tij vetëm në gjëndje homozigote. Kur gjeni letal është dominant ai shprehet dhe në gjëndje homozigote dominante dhe në atë heterozigote.
 • 8. TIPARET QE MENDELI MORI NE SHQYRITM TEK BIZELJA…!!
 • 9. Mendeli kryqezon lulen e bimes se bizeles per tiparin ngjyre e lules.
 • 10. KRYQEZIMI PER TIPARIN “NGJYRE E LULES” Tipari ngjyre e verdhe e lules (dominant_) Y Tipari ngjyre jeshile e lules (recesiv) y Gjenotipi: YY homozigote(dominant) yy homozigote (recesive) Fenotipi: YY ngjyre e verdhe e lules. yy ngjyre jeshile e lules.
 • 11. VERDHE X VERDHE F1 GJENERATA E 1 3/4 VERDHE : ¼ JESHILE F2 GJENERATA E 2
 • 12. RRJETA PENET PER KRYQEZIMIN E MESIPERM…! Gametet ½ Y ½ y ½ Y ¼ YY ¼ Yy ½ y ¼ Yy ¼ yy ¾ te verdha ; ¼ jeshile ose 3 te verdha 1 jeshile
 • 13.  Por gjate kryqezimit mund te ndodhe dhe crossingover (anglishtja- kryqkembim).Shkembimi I pjeseve mes kromozomeve quhet krosingover dhe eshte nje burim I rendesishem I larmise gjenetike sepse formon kombinime te reja alelesh.
 • 15. PUNOI: 1. ESI KOCAJ 2.BRIAN DUSHKU KLASA E 10-TE SHKOLLA “ARIANITI” ELBASAN ME: 28.02.2011 Biologji

Notes de l'éditeur

 1. I p