Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kostiuk Myroslava Uzhhorod Art

79 vues

Publié le

students of art

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kostiuk Myroslava Uzhhorod Art

 1. 1. EFFECTIVE METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE ARTISTIC EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. KOSTIUK MYROSLAVA, UZHHOROD ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ. КОСТЮК МИРОСЛАВА ,М. УЖГОРОДКОСТЮК МИРОСЛАВА ,М. УЖГОРОД
 2. 2. ПРОЕКТ РАДИ ЄВРОПИ «СУЧАСНІ МОВИ» передбачає підвищення ефективності навчання іноземних мов, зокрема, за рахунок передових методів і технологій. Особливий інтерес викликають наступні методи: - дискусійний (М.В. Кларін, Г.А. Китайгородська); - метод рольових і дидактичних ігор (Г.А. Китайгородська, М.А. Аріян); - метод проектів (Є.С. Полат, М.Ю. Бухаркіна); - використання мультимедійних (комп`ютерних) технологій.
 3. 3. •ДИСКУСІЯ; •НАВЧАЛЬНО- ДИДАКТИЧНІ ІГРИ; •ПЕРЕКАЗ інформації; (алгоритм : „ – – – – –Цицерона Хто що чим чому як ” )коли •УСНІ ПОВІДОМЛЕННЯ (навчальна робота здійснюється за трьома етапами: підготовчий або репродуктивний, репродуктивно-продуктивний і продуктивний •Мультимедійні методи 3D Activities.
 4. 4. Процесвиховання Процеснавчання 1. Мета 2. Зміст 3. Принципи 4. Методи 5. Форми та прийоми організації 6. Результати
 5. 5. Цілі: - всебічний розвиток особистості; - цілісність навчально- виховного процесу; - забезпечення фізичного та емоційного благополуччя. Зміст: - науковість, доступність, цікавість; - систематичність, наступність і перспективність. Результат навчання: - міцність і дієвість знань, умінь і навичок, здатність до самонавчання. Спосіб організації навчання: - індивідуалізація, диференціація навчання; - взаємозв’язок навчання і розвитку; - навчальне співробітництво. ЗОЛОТІ ПРАВИЛА НАВЧАННЯЗОЛОТІ ПРАВИЛА НАВЧАННЯ ЯНА КОМЕНСЬКОГОЯНА КОМЕНСЬКОГО
 6. 6. залежить від Соціально-економічних факторів Загальнопедагогічни х факторів Психологічних факторів Дидактичних умов Методичних умов
 7. 7. Використову ючи метод дискусії викладач формує Вміння зіставляти та аналізувати факти Здатність творчо мислити Аргументований захист власної точки зору Критичне ставлення до джерел інформації Розуміння людей і співпрацю з ними
 8. 8. ВИДИ МОВЛЕННЯ ТА ЇХВИДИ МОВЛЕННЯ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ • :Монологічне:Монологічне  -монолог опис-монолог опис  -монолог розповідь-монолог розповідь  -монолог міркування-монолог міркування// переконанняпереконання • :Діалогічне:Діалогічне  -діалог розпитування-діалог розпитування  - ,діалог домовленість- ,діалог домовленість  -діалог обмін враженнями-діалог обмін враженнями ( ),думками( ),думками  -діалог обговорення-діалог обговорення ( )дискусія( )дискусія
 9. 9. Запитання під час пояснення, закріплення матеріалу. студент Запитання під час опитування, парна робота, ігри, колективні творчі роботи. БАТЬКИ, студент Виховання правової етичної ,моральної культури.
 10. 10. ТЕКС Т Самопостановка запитання до певних частин речень, слів, переказ. Пошукова творча робота на доповнення, конструювання тексту, відпрацьовування різних способів дій.
 11. 11. Запитуй Відповідай Ясно і коротко;Ясно і коротко; Коли незрозуміло іКоли незрозуміло і є сумнів;є сумнів; Заперечення;Заперечення; Точно на запитання;Точно на запитання; Зразу проЗразу про найголовніше;найголовніше; Не повторюйсяНе повторюйся;;
 12. 12. МЕТОД ПРОЕКТІВ НАДАЄ МОЖЛИВОСТІМЕТОД ПРОЕКТІВ НАДАЄ МОЖЛИВОСТІ::  ;Усім навчаючим включитися в роботу;Усім навчаючим включитися в роботу  ,Опрацювати узагальнити й повторити велику,Опрацювати узагальнити й повторити велику ;кількість навчального матеріалу;кількість навчального матеріалу  ;Кожному висловити власну думку;Кожному висловити власну думку навчитися грамотно аргументувати свою точкунавчитися грамотно аргументувати свою точку , .зору знаходити альтернативні рішення, .зору знаходити альтернативні рішення
 13. 13. МОЗКОВИЙ ШТУРМ ОБГОВОРЕ ННЯ ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ МІКРОФОН НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ ПРИЙОМИ МЕТОДУ ДИСКУСІЇ
 14. 14. ЕТАПИЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСКУСІЇ • , ,виділення макропроблеми поділ на мікропроблеми поділ ,студентів на групи • ;пояснення стратегії проведення дискусії пояснення правил .ведення дискусії • ;рекомендації щодо збору матеріалу лексичні вправи ( );знайомство з новою лексикою • ;попереднє обговорення однієї із мікропроблем у всіх групах • ; ,колективне обговорення звернення до текстового матеріалу - , ,відео аудіо записів матеріалів інтернету кращих студетських матеріалів із метою одержання базової інформації з даної .проблеми
 15. 15. CLOUD-PICTORIAL TECHNOLOGYCLOUD-PICTORIAL TECHNOLOGY www.tagcloud-generator.com TAGCROWD.COMTAGCROWD.COM
 16. 16. Розвиваючи НАВИЧКИРозвиваючи НАВИЧКИ СПІЛКУВАННЯСПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТИ ПОВИННІ АКТИВНО ПРАКТИКУВАТИСЬ : •у складанні монологів, діалогів, •підготовці проектів • проведенні дискусій
 17. 17. My motto Моє кредо Доступність, досконалість,Доступність, досконалість, працяпраця
 18. 18. ФОРМУВАННЯФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇКОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НАКУЛЬТУРИ НА ОСНОВІОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНО- КРАЄЗНАВЧОГОКРАЄЗНАВЧОГО КОМПОНЕНТУКОМПОНЕНТУ ЗМІСТУЗМІСТУ НАВЧАННЯНАВЧАННЯ КОСТЮККОСТЮК МИРОСЛАВА ,М.МИРОСЛАВА ,М. УЖГОРОДУЖГОРОД МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ІНСТИТУТ Іншомовне краєзнавство АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчально-методичні рекомендації з курсу англійської мови для студентів факультетів мистецького спрямування Ужгород Видавництво «Ґражда»
 19. 19. THE PERFORMANCE“UKRAINIAN ZLYDNI". • December,14 . Myroslava Kostiuk,TIA. • The motto of bilingual lesson was "ED FONTES!( !ДО ДЖЕРЕЛ )" • Ukrainian instructor Natalia Rebryk shared her knowledge in keeping customs and traditions. She retold about the peculiarities of Folk December calendar "From Andrij to Kateryna". Students had a possibility to speak about what our country faced in the past and faces now. They sang Kuzma Scriabin’s and John Lennon’s songs in Ukrainian and English. By their singing students support people need to live happily in peace and stand up to prevent conflicts, terrorism, aggression and wars. • Students of the first and second courses played the performance.They performed the cartoon "Zlydni". Its plot was taken from Gutsul fairytail. The aim of bad goasts was to make their owners poor and unhappy. It was difficult to Petro and Marichka to lose and throw away zlydni, but they have found the right way to get rid of them with help of art and live in peace and happiness. • After watching the performance, they have come to the conclusion – Ukrainians can save themselves and avoid zlydni, if they keep everything in order and respect the laws, traditions and customs; eat tasty and ecologically clean traditional Ukrainian food; work hard, play hard and embrace life as it is! They should be competent in terms of art, whether its literature, painting, drawing, music or dancing. Arts people are always with reach inner world. Art inspires people to be more polite. It saves the world! • We try to support a policy of ADU associations community to share knowledge and skills and motivate students to be active in teaching foreign language.
 20. 20. Students of the first and second courses played the performance.They performed the cartoon "Zlydni". Its plot was taken from Gutsul fairytail. The aim of bad goasts was to make their owners poor and unhappy. It was difficult to Petro and Marichka to lose and throw away zlydni, but they have found the right way to get rid of them with help of art and live in peace and happiness. After watching the performance, they have come to the conclusion – Ukrainians can save themselves and avoid zlydni, if they keep everything in order and respect the laws, traditions and customs; eat tasty and ecologically clean traditional Ukrainian food; work hard, play hard and embrace life as it is! They should be competent in terms of art, whether its literature, painting, drawing, music or dancing. Arts people are always with reach inner world. Art inspires people to be more polite. It saves the world! We try to support a policy of ADU associations community to share knowledge and skills and motivate students to be active in teaching foreign language.
 21. 21. Один з прийомів введення в дискусію- усний журнал ‘EASTER TRADITIONS’
 22. 22. СТУДЕНТСЬКАСТУДЕНТСЬКА ПРАКТИЧНАПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯКОНФЕРЕНЦІЯ ‘’WHY DO WE‘’WHY DO WE STUDY ART?’’STUDY ART?’’ • "Конкурсна робота Кращий студент -2015  "Закарпаття та Кращий 2016" .студент України Автори (роботи пластилінового ): ,мультфільму Мазур Владислава , ,Ковальчук Соломія Ваць Софія , -Лях Тетяна Довганич Тамара .коледж мистецтв імені А Ерделі ЗХІ . . -м Ужгород Фонограма Vivienne Mort. • https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch? v=J6uIah1SXncv=J6uIah1SXnc • https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch? v=Wjp9r_-K130&feature=youtu.bev=Wjp9r_-K130&feature=youtu.be ПЛАСТИЛПЛАСТИЛінінОВіОВі МУЛЬТМУЛЬТ ФІЛЬМИФІЛЬМИ 1)КОЛИСКОВА1)КОЛИСКОВА 2)ЧОМУ КВІТИ МАЮТЬ ОЧІ2)ЧОМУ КВІТИ МАЮТЬ ОЧІ
 23. 23. STUDENTA SANG KUZMA SCRIABIN’S AND JOHN LENNON’S SONGS IN UKRAINIAN AND ENGLISH. BY THEIR SINGING STUDENTS SUPPORT PEOPLE NEED TO LIVE HAPPILY IN PEACE AND STAND UP TO PREVENT CONFLICTS, TERRORISM, AGGRESSION AND WARS. • Be country for yourself • American flag is on you jeans • Canadian maple leaf is on your T-short • In your eyes one can see one and only one question: • Who can tell me - why I was born here? •   • And, perhaps, your misfortune was that it was necessary to look for the answer inside you, not in geography textbook. • You can be the country for yourself! Make order in your head first! BE COUNTRY FORBE COUNTRY FOR YOURSELF !YOURSELF ! -Не стидайся то твоя земля -Не стидайся то Україна Добре там є де нас нема Стань для батька нормальним сином –Не стидайся то твоя земля Не стидайся своєї країни Добре там є де нас нема...
 24. 24. СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ‘’Why do we study art?’’( елементи проектної методики навчання)
 25. 25.   Адальберт Ерделі: «Думка і мистецтво – вічний зв'язок для людини вищого порядку» Архітектурна арка 17ст. Вхід до Закарпатської академії мистецтв Короткий вірш / Haiku Там на схилах Ужа, Де дитинства межа, Де щороку травневі блукання, Ти і праця моя І надійний маяк ІНСТИТУТ, немов перше кохання. Ми вчимось все життя, Хоч нема вороття До того весняного світання Ти і праця моя І надійний маяк АКАДЕМІЯ, Друге зростання
 26. 26. СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ‘’ ART and CULTURE IN MODERN TIME’’ Науково-практична конференція для слухачів курсів ЗІППО’ ДУХОВНІ ПРОВІДНИКИ ЗАКАРПАТСЬКОГО КРАЮ ХХ-ХХІ СТ. – ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО’’ , вчителів англійської мови 15.06.2016р.
 27. 27. Visual arts education is the area of learning that is based upon only the kind of art that one can see, visual arts—drawing, painting,sculpture, and design in jewelry, pottery, weaving, fabrics, etc. and design applied to more practical fields such as commercial graphics and home furnishings. Contemporary topics include photography, video, film, design, and computer art. Art education may focus on students creating art, on learning to criticize or appreciate art, or some combination of the two. Формування комунікативної культури на основі – регіонального і краєзнавчого компоненту змісту навчання

×