Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nasyonalismo sa timog asya INDIA

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité
Publicité

Nasyonalismo sa timog asya INDIA

  1. 1. Nasyonalismo sa Timog Asya INDIA Inihanda ni: Lucky Princess dela Cruz
  2. 2. Sa ilalim ng kolonyalismo, pinakinabangan ng English ang likas na yaman at lakas- paggawa ng mga Indian. Bukod dito, nagpatupad sila ng mga patakarang pampulitika, pang ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap-tanggap sa mga Indian. Halimbawa nito ay ang abolisyon ng suttee o sati at female infanticide o pagpatay ng mga batang babae. Malalim ang pagkakaiba ng mga English sa mga Indian sa lahi, kulay, kaugalian at relihiyon at naging isa itong malaking isyu ng dipagkakaunawaan sa pagitan nila. Dahil sa mga naturang pangyayaring nagaganap noong 1857 ang Sepoy Mutiny. Ito ang unang mahalagang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English.
  3. 3. Isa pang sanhi ng galit ng mga Indian ay ang pagpapatupad ng mga English ng patakaran ng racial discrimination o pagtatanggi ng lahi. Tanging mga puti lamang ang nabigyan ng matataas na posisyon sa pamahalaan lalo na noong mga unang dekada ng pamamahala ng mga English. Ang isa pang mahalagang pangyayari na nagpatindi sa alitan ng mga English at Indian ay ang Amritsar Massacre noong Abril 13, 1919. Sa isang pagtitipon upang idaos ang isang selebrasyong Hindu, namaril ang mga sundalong English sa grupo ng mga Indian. Itinalang may 400 Indian ang namatay samantalang 1,200 naman ang mga sugatan.Lalong nagsiklab ang galit ng mga mamamayan sa mga English
  4. 4. Kung ideolohikal ang nagiging hatian ng nasyonalismo ng mga Tsino sa India, relihiyon ang naging batayan. Kapwa bumuo ng sariling samahan ang mga Hindu at Muslim. Itinatag ang Indian National Congress sa pangunguna at paggabay ng isang English na si Alan Hume noong 1884-1885. Ang samahang ito ay binuo ng mga propesyonal na Hindu na ang layunin ay makamtan ang kalayaan ng India. Samantala, itinatag naman ng mga Muslim ang Muslim League noong 1905 sa ilalim ng pamumuno ni Muhamad Ali Jinnah. Layunin naman nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim.
  5. 5. Ang pakikibaka ni Gandhi para sa kalayaan ng India ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan o non- violent means na sa relihiyon nila ay tinawag na ahimsa. Hango sa relihiyong Jainism ang ahimsa ay nangangahulugang “ hindi paggamit ng dahas” o non- violence. Ang ibig sabihin ng mapayapang paraan ay ang paglalabas ng katotohanan (satyagraha), pagdarasal. Meditasyon, pagaayuno ( fasting), at pagbokyot o hindi pagbili sa mga kalakal o produktong English.
  6. 6. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng mga demonstrasyon at kaguluhan sa mga pampublikong lugar. Si Gandhi ang nagbigay ng gabay at inspirasyon sa mga mamamayan. Sa kadahilanang ito, dinakip siya ng mga maykapangyarihan at naglabas- masok siya sa kulungan. Kahit siya ay nakakulong, ipinagpatuloy pa rin ng mga Indian ang kampanya para sa kalayaan. Tiningala ng mga Indian si Gadhi at tinawag siyang Muhatma o great soul.
  7. 7. Natamo ng mga Indian ang kalayaan nang ideklara ng mga English ang Republika ng India (Indian Republic) noong Agosto 15,1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru, matalik na kaibigan at kapanalig ni Mohandas Gandhi. Samantala, ang bansang Pakistan ay naitatag at nabigyan din ng kalayaan sa naturang petsa sa ilalim ng pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah. Noong Enero 30,1948, si Mohandas Gandhi ay binaril ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa isang bansa.

×