Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lietuvos istorija

2 835 vues

Publié le

as

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Lietuvos istorija

 1. 1. Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla “Mes-tūkstantmečio vaikai”
 2. 2. AR TU GIRDI, KAIP PLAKA LIETUVOS ŠIRDIS?
 3. 3. Mes mironiečiai, Lietuvos tūkstantmečio vaikai, domimės savo šalies literatūra, istorine praeitimi, gamtiniais bei architektūriniais paminklais...
 4. 4. <ul><li>Mūsų protėvius aisčius senovės romėnai žinojo jau III – IV a. </li></ul><ul><li>1009m. tapo žinomas ir Lietuvos vardas. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>XIIIa. Lietuva- valstybė, turinti savo karalių Mindaugą, siekianti ryšių su Europos šalimis, ginanti savo laisvę nuo Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1410m. Vytauto Didžiojo vadovaujami lietuviai ir jų sąjungininkai Žalgirio mūšio pergale visiems laikams atsikrato Ordinų pavojaus. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Iki 16a. vidurio Lietuvoje valstybės dokumentai rašomi lotynų kalba ar senąja slavų kalba. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1547 m. Martynas Mažvydas parašo “Katekizmą” – pirmąją knygą lietuvių kalba. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1579 m.- Vilniaus universiteto (seniausio Rytų Europoje) įkūrimo metai. </li></ul>
 10. 10. 19a. II-a-pusė - lietuvių kova už kalbos ir tautos išlikimą <ul><li>Kovotojai - knygnešiai, gabenę uždraustas lietuviškas knygas į Lietuvą; </li></ul><ul><li>Daraktoriai slapta mokę vaikus gimtąja kalba skaityti ir rašyti; </li></ul><ul><li>Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, raginęs priešintis rusinimui, steigti slaptas mokyklas, organizavęs slaptos lietuviškos spaudos leidimą ir platinimą; </li></ul><ul><li>Daktaras Jonas Basanavičius ir jo leidžiamas laikraštis “Aušra”; Vincas Kudirka ir “Varpas”, ugdę lietuvių tautos savimonę, didžiavimąsi savo garbinga praeitimi. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>1918-02-16 Lietuva po 120m. svetimųjų priespaudos- vėl laisva valstybė. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašė ir Vladas Mironas, kurio vardu pavadinta Daugų vidurinė mokykla. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Mūsų šalį pasaulyje garsino S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Nepriklausomos Lietuvos krepšininkai 2 kartus: 1937m. ir 1939m., - Europos čempionai. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>1940-1990 m. laisvės praradimo, okupacijų metai. </li></ul><ul><li>Partizanų kovos už Lietuvos laisvę Varčios, Kalniškės, Merkinės mūšiuose. </li></ul><ul><li>Gyventojų trėmimas į Šiaurę, Sibirą. </li></ul><ul><li>Romo Kalantos susideginimas – tai viešas protestas prieš tuometinę santvarką. </li></ul><ul><li>Disidentų veikla </li></ul>
 16. 18. 1989-06-03 Lietuvos sąjūdžio veiklos pradžia. <ul><li>Baltijos jūros apkabinimas, </li></ul><ul><li>Daugiatūkstantiniai mitingai, </li></ul><ul><li>Baltijos kelias. </li></ul><ul><li>Tautos laisvės siekį įgyvendino 1990-03-11 dieną priimtas Nepriklausomybės atkūrimo aktas Jį pasirašė dauguma Atkuriamojo Seimo narių. </li></ul><ul><li>XXIa. pradžioje Lietuva - žinoma valstybė, visų tarptautinių organizacijų narė, turinti unikalius paminklus: Vilniaus senamiestį, Kryžių kalną, Kuršių neriją, Kernavės piliakalnius, tradicines Dainų ir šokių šventes. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>2004 m. Lietuva tampa ES nare. Narystė šioje organizacijoje leidžia užsitikrinti nekarinį saugumą ir stabilią ekonominę aplinką. Susidaro palankios galimybės laisvam darbo jėgos ir kapitalo judėjimui. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>Lietuva 2004 m. priimta į NATO karinę sąjungą. Šiuo laikmečiu mūsų šalis didina viso Baltijos jūros regiono saugumą ir stabilumą. </li></ul>
 19. 22. Mes, 1000-mečio vaikai, paliekame savo kūrybines mintis Lietuvai
 20. 23. <ul><li>A čių už dėmesį </li></ul><ul><li> </li></ul>

×