Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Harjutusülesanded teadusliku meetodi kohta

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Harjutusülesanded teadusliku meetodi kohta

 1. 1. Harjutusülesanded teadusliku uurimismeetodi kohta Sille Tekku Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 2014
 2. 2. Kasutusjuhend Materjal on üles ehitatud nii, et ühel slaidil on ülesanne/küsimus ja järgmisel vastus. Võtke paber ja pliiats, lugege küsimust ja proovige vastata kirjalikult. Alles seejärel vaadake vastust. Kui vastus ei ole samasugune nagu teil, proovige aru saada, kus viga tekkis. Kui vaja, lugege konspekti uuesti. Kui miski ei aita, võtke minuga ühendust ja küsige.
 3. 3. Ülesanne 1 Mille poolest erinevad teaduslikud faktid uskumustest ja kunstiteostest?
 4. 4. Ülesanne 1 vastus Uskuda võib ükskõik mida, kirjutada-joonistada võib ükskõik mida, aga teaduslikud faktid peavad olema tõestatud.
 5. 5. Ülesanne 2 Milliseid katseid oleks vaja teha, kui soovite tõestada, et jänesed jooksevad kiiremini kui küülikud?
 6. 6. Ülesanne 2 vastus Oleks vaja hulka jäneseid ja hulka küülikuid. A. Paneme jänesed ja küülikud võidu jooksma ja vaatame, kes võidavad. B. Meelitame ükshaaval kõik jänesed ja küülikud võimalikult kiiresti jooksma, mõõdame nende kiirused ära ja võrdleme.
 7. 7. Vimka.delfi.ee
 8. 8. Ülesanne 3 Milliseid katseid oleks vaja teha, kui soovite tõestada, et Saaremaa põhjarannikul on tugevamad tuuled kui Saaremaa lõunarannikul?
 9. 9. Ülesanne 3 vastus Tuleks teha tuulekiiruse mõõtmisi nii põhja- kui lõunarannikul pikema aja vältel ning võrrelda mõõtmistulemusi.
 10. 10. Ülesanne 4 Milliseid katseid oleks vaja teha, kui soovite tõestada, et teismelised ei pea koristamist vajalikuks? Pildi allikas: http://lemill.net/content/pieces/segamini-tuba
 11. 11. Ülesanne 4 vastus Küsitleda paljusid teismelisi, kas nad peavad koristamist vajalikuks või mitte. Miks ei võiks me teismelisi lihtsalt jälgida? Sest jälgides me näeme, mida nad teevad, aga mitte seda, kas nad seda ka vajalikuks peavad.
 12. 12. Ülesanne 5 Kirjuta välja teadusliku uurimismeetodi etapid, kui probeemiks on: Millise temperatuuri juures sulab lumi?
 13. 13. Ülesanne 5 vastus • Probleem: millise temperatuuri juures hakkab lumi sulama? • Uurime kirjandust, äkki keegi juba uuris ja teab. • Hüpotees: Lumi hakkab sulama 0⁰ C juures. • Katsed: võtame ühest kohast mitu lumeproovi. Paneme need erinevate temperatuuridega ruumidesse (-2, -1, 0 -1, -2⁰C). Jälgime, millis(t)es klaasi(de)s hakkab lumi sulama. • Tulemused: Lumi sulas 0⁰, 1⁰ ja 2⁰ juures. • Järeldus: Hüpotees on tõene, lumi hakkab sulama 0⁰ C juures.
 14. 14. Ülesanne 6 Kirjuta välja teadusliku urimismeetodi etapid, kui probeemiks on: Kas vabatahtlikud konsultatsioonitunnid parandavad õpilaste õppeedukust?
 15. 15. Ülesanne 6 vastus • Probleem. Kas vabatahtlikud konsultatsioonitunnid parandavad õppeedukust? • Taustinfo. Uurime kirjandust, kas keegi on juba vastavat teemat uurinud ja millised on olnud tulemused. • Hüpotees: Vabatahtlikud konsultatsioonid parandavad õppeedukust. • Tõestamine: pakume osadele klassidele konsultatsioonivõimalust, teistele ei paku. Jälgime nende õppeedukust. • Tulemused: õppeedukus ei muutunud. • Järeldus: Hüpotees osutus valeks, vabatahtlikud konsultatsioonid ei paranda õppeedukust.
 16. 16. Ülesanne 7 Ülesanne pärineb: http://www.slideshare.net/chryssy/teaduslik-uurimismeetod-2405909
 17. 17. Ülesanne 7 vastus (1) Kuna katseanumate juurde on kirjutatud sõnad: jahe, soe, niiske, kuiv, siis järelikult on muutujateks niiskus ja temperatuur. Hüpoteesi saab sõnastada mitmeti: • Temperatuur ja niiskus mõjutavad lehtede kõdunemist • Temperatuur ja niiskus ei mõjuta lehtede kõdunemist • Lehed kõdunevad kõige kiiremini soojas ja niiskes kekkonnas • Lehed kõdunevad kõige kiiremini niiskes ja jahedas keskkonnas • Jne • jne
 18. 18. Ülesanne 7 vastus (2) Kuna joonistel paistab leht täpselt ühesugune, siis järelikult ei ole kõdunemist toimunud. Me võiksime teha järelduse, et temperatuur ja niiskus ei mõjuta lehe kõdunemist. Samas selliste katsete puhul on oluliseks teguriks ka aeg. Saame teha järelduse, et katse aeg oli liiga lühike.

×