Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
RahvastikupüramiidMingi piirkonna rahvastiku soolis-vanuselist koosseisust ülevaate saamiseks kasutatakserahvastikupüramii...
Statsionaarne (heinakuhja kujuline) püramiid näitab                         reeglina stabiilsuse ...
Rahvastikupüramiidi lugemineRahvastikupüramiid annab aimu nii riigi tänapäevast kui ka minevikust.Püramiidi alumine osa nä...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rahvastikupüramiid konspekt

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Rahvastikupüramiid konspekt

 1. 1. RahvastikupüramiidMingi piirkonna rahvastiku soolis-vanuselist koosseisust ülevaate saamiseks kasutatakserahvastikupüramiidi. See on kaheosaline tulpdiagramm, kus vertikaalteljel on kujutatudvanuserühmad ja horisontaaltelje ühel pool iga vanusegrupi meeste arv (või osatähtsus) ja teisel poolnaiste arv (või osatähtsus).Rahvastikupüramiid peegeldab rahvaarvus ja rahvastiku koostises toimuvaid muutusi, lohkudelt jakühmudelt on oskajal inimesel võimalik välja lugeda üsnagi palju informatsiooni – sündimusemuudatusi seoses majanduse arenguga (demograafiline üleminek), suuremaid kõikumisi sisse- javäljarändes, sõdade ja katastroofide mõju. Rahvastikupüramiidi kuju näitab, millisel arengutasemel antud riik on – näiteks alt lai, kuid ülaltpoolt kiiresti kahanev rahvastikupüramiid (vt. ülevalpool olevat joonist) peegeldab arengumaade probleeme: laste sündimus on suur, kuid laste suremus ei jää sellest oluliselt maha. Sellepärast on juba altpoolt teine tulp märgatavalt lühem kui esimene. Keskmine eluiga on väga madal ja vanemaealiseks elavad vähesed inimesed. Seda tüüpi püramiidid on iseloomulikud paljudele Aafrika riikidele. I etapp ehk traditsiooniline põlvkondade vaheldumine. Kui laste suremus langeb, aga sündimus jääb samaks, hakkab püramiidi alumine osa kuju muutma. Uued tulbad on eelmistega ühepikkused, lapsed jäävad elama ja rahvaarv tõuseb. II etapp ehk demograafilise ülemineku esimene etapp ehk demograafiline plahvatus.
 2. 2. Statsionaarne (heinakuhja kujuline) püramiid näitab reeglina stabiilsuse ja arenenud ühiskonna väljakujunemist, sündimus on suremusega tasakaalus ja keskmine eluiga väga pikk, mistõttu elanike arvu kahanemine toimub kõrges eas suhteliselt lühikesel ajavahemikul. Selline püramiid iseloomustab mõningaid maailma juhtriike, näiteks USA-d ja Kanadat. III etapp ehk demograafilise ülemineku teine etapp. Alusel kahanev (kuusepuu või rombi kujuline) rahvastikupüramiid näitab sündimuse järsku langust ning vanemaealiste osakaalu suurenemist, seega on ühiskonnas toimumas pikas perspektiivis fataalsed muutused. Seda tüüpi rahvastikupüramiid esineb väga paljudel niinimetatud arenenud arengumaadel, sealhulgas ka Balti riikides ja Venemaal. IV etapp ehk kaasaegne põlvkondade vaheldumine. Riikides, kus IV etapp juba mõnda aega kestnud on, omandab rahvastikupüramiid pika saleda kuju, mis ei meenuta enam sugugi püramiidi (kõrvaloleva joonise sinine osa).Valisin siia näidisteks võimalikult sujuva joonega diagrammid, kuid reaalses elus mõjutavadrahvastikku ka muud tegurid peale sündimuse ja suremuse, seega ei ole ka diagrammid enamastisugugi nii „ilusad“. Allpool on näha mõned näited, kuidas „päris“ rahvastikupüramiidid välja võivadnäha.
 3. 3. Rahvastikupüramiidi lugemineRahvastikupüramiid annab aimu nii riigi tänapäevast kui ka minevikust.Püramiidi alumine osa näitab sündimust lähiminevikus - mida laiem on alumine osa üldiselt, sedasuurem on sündimus. Mida laiem on alumine osa võrreldes ülejäänud püramiidiga, seda suurem onlaste osakaal rahvastikus.Kui püramiidi alumine osa on lai, aga püramiid hakkab jalamilt kohe kitsamaks minema, näitab seelaste suurt suremust.Püramiidi kõrgus näitab rahvastiku keskmist vanust.Kui püramiidi küljes on järsku lohk (üks tulp on teistest märgatavalt lühem), on järelikult sellevanusegrupiga midagi juhtunud. Kas oli nende sünniaastatel millegipärast sündimus ebatavaliseltmadal (nt sõda) või on ühe vanusegrupi inimesed mingil hetkel mingil põhjusel välja rännanud võisurma saanud (jällegi nt. sõda).Kui mõni tulp on teistest väljaulatuvalt pikem, siis on tegemist ebatavaliselt kõrge sündimuse võisisserändega. Nt eelmisel lehel olev Kuveidi 2025 a püramiid – 25-45 a mehi on märgatavalt rohkem,kui samas vanuses naisi. Võiks ju arvata, et 25-45 aastat tagasi sündis äkki poole rohkem poisse kuitüdrukuid (ja üldse oluliselt rohkem lapsi kui tavaliselt). Kuid loomuliku sündimuse puhul sünnibpoisslapsi ainult natuke rohkem kui tüdrukuid (103-110 poissi 100 tüdruku kohta). Kuveidi puhul onilmselt tegu millegi muuga. Riigi rahvaarvu kujunemisel on lisaks sündimusele ja suremusele olulinefaktor ka ränne. Ilmselt on see, et 25-45 aastasi on riigis ebaproportsionaalselt palju, seotud hoopissuure sisserändega, ning meessoost võõrtöölisi on märgatavalt rohkem kui naissoost võõrtöölisi.Kui te analüüsite diagrammi ilma, et teaksite selle riigi ajalugu ja poliitilist olukorda, on võimatukindlalt öelda, miks kõrvalekalded on tekkinud. Aga vähemalt te näete, et mingi kõrvalekalle onolemas ja saate huvi korral asja edasi uurida.Siin on link lahedale animatsioonile, kuidas erinevate riikide rahvastikupüramiidid muutuvad läbi ajahttp://populationpyramid.net/Lõpetuseks veel näide selle kohta, et püramiididesse võib ka loomingulisemalt suhtuda ja alati ei peaühel pool olema mehed, teisel naised.Püramiidide joonised pärinevad:Demographia.ruingeliis.weebly.comet.wikipedia.orgniger1.wikispaces.compraxisestonia.blogspot.com

×