Publicité

Biogāze – patiešām atjaunīgs pašmāju energoresurss

senior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Dernier(20)

Publicité

Biogāze – patiešām atjaunīgs pašmāju energoresurss

 1. Biogāze – patiešām atjaunīgs pašmāju energoresurss Aigars Laizāns Dr.sc.ing, profesors Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte 02.11.2022
 2. Gāze enerģētikā • Gāze – lielisks energonesējs: – Augsta efektivitāte; – Augsta automatizācijas pakāpe; – Augsta «zaļuma» pakāpe (prognozējami, tādēļ nepieciešamības gadījumā savācami izmeši); – Izmantojama gan stacionāros, gan mobilos objektos; – Transportējamība ar augstu enerģijas koncentrāciju (cauruļvadi, pārvadājumi saspiestā un sašķidrinātā stāvoklī, un cietvielu tvertnēs) 2
 3. Biomasa enerģētikā – bija, ir, būs… • Atjaunīgs resurss – rodas no saules, ūdens un minerālvielu mijiedarbības. • Protam «piešaut uguni» - daba (zibens) iemācīja... 3
 4. Biomasa – pašatjaunīgs ķīmisku savienojumu komplekss 4 Biomass Peat Coal C O H N S, etc., etc. Akmeņogles Kūdra Biomasa Biomasa – saules enerģijas akumulators
 5. Provokatīvi… • Jebkura no biomasas iegūta enerģija ir zaļa! 5
 6. Jebkura no biomasas iegūta enerģija ir zaļa! • Ja vien biomasu iegūst zaļi; • Ja vien biomasu transportē zaļi; • Ja vien biomasu uzglabā zaļi; • Ja vien biomasas pārstrādes atlikumus atgriež dabas apritē; • Ja vien iegūto enerģiju izmanto efektīvi; 6
 7. Latvija – bioekonomikas un biomasas lielvalsts • Boreālā zona, mežs aug visur, un šobrīd klāj vairāk kā 50% teritorijas • Jūras/kontinentālais klimats(-43°С ... +37,8°С) – biomasai labvēlīga vide • Jūras lielvalsts (jūras krasts~ 500 km) – jūra kā biomasas resurss Medicīnas preces/pakalpojumi Pārtika Izejmateriāli Transporta degviela Siltums/ elektroenerģija Biovides produkcijas izmantošanas apjoms
 8. Provokatīvi… • Biogāzi pazīst visi cilvēki (pelēko zirņu un rūgušpiena gāze) 8 Kurš no šiem loģistikas sniedzējiem ir zaļāks?
 9. Biogāze - iegūšana • Mikroorganismi bezskābekļa (anaerobā) vidē pārstrādā (apēd..) biomasu, radot gāzi un lietojamas atlikumvielas; • Labākai (ātrākai) pārstrādei biomasu sasmalcina, un iejauc ūdenī kopā ar «pareizajiem» mikroorganismiem (piemēram, liellopu kūtsmēslos esošajiem – šīs sastāvdaļas klātesamība šobrīd obligāta prasība biogāzes ražotājiem); • Ļauj pārstrādāt biomasas pārstrādes atlikumus – arī tos, kas atrodoties brīvā dabā var būt ļoti piesārņojoši (piemēram, kūtsmēsli, notekūdeņi, u.c.) 9
 10. Biogāze - iegūšana • Brīvā dabā – purvā, ūdenskrātuvēs, biomasas krāvumos • Rūpnieciski – bioreaktoros • Mezofīlais vs termofilais process (+35..37°C vs +55-60°C): – Dažādi pārstrādes ātrumi un biogāzes apjomi; – Dažādi enerģijas pašpatēriņa rādītāji; – Dažādi digestāta (atlikumvielu) sastāvi (patogēnu daudzums, atkārtojami izmantojamo vielu sastāvs) – Dažādi procesa vadības un stabilitātes nodrošināšanas režīmi. 10
 11. Biogāze - sastāvs • «Labās» sastāvdaļas: – Metāns – 50..75% – Ūdeņradis – 2..5% – Digestāts – dabisks mēslojums augiem • «Sliktās»sastāvdaļas (piesārņojums, agresivitāte): – Oglekļa dioksīds – 25..50% – Slāpeklis – 2..8% – Sēra dioksīds; – Amonjaks; – Ūdens tvaiks • Bioreaktora ūdens – atkārtota izmantošana 11
 12. Gudra saimniekošana • Gala lietotāju vajadzība – ne biomasa, nedz enerģija, bet gan komforts • Energonesēji no biomasas: – Cietā veidā - koksne, zāle, u.c. (malku pazīst visi…) – Šķidrā veidā – biodīzelis, biospirti (etilspirts vispazīstamākais…) – Gāzveidā – tvana gāze, biogāze (biometāns), bioūdeņradis • Elektroenerģija no biomasas – viedākais no risinājumiem… • Biogāze ir gan biomasas padziļinātas pārstrādes blakusprodukts, gan arī svarīga, īpaši Latvijai raksturīga enerģētiskās neatkarības un autonomās energoapgādes sastāvdaļa 12
 13. Vieda Latvijā pieejamās biomasas izmantošana visās tautsaimniecības nozarēs – valsts stabilitātes un izaugsmes pamats. Jautājumi? Aigars Laizāns Aigars.Laizans@LBTU.LV 13
Publicité