Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ēku elektroinstalāciju kļūdas
un ieteikumi
SIA «Pirtel»
Tehniskais direktors
ULDIS DĒRICS
17.10.2019
Mērķis
• Iepazīstināt ar ēku elektroinstalācijas veidiem, pieļautajām kļūdām
ekspluatācijā un ieteikumi to novēršanai.
• Informēt ēku apsaimniekotājus par nepieciešamo tehnisko
dokumentāciju, personāla kvalifikāciju, lai uzraudzītu un
apsaimniekotu ēku elektriskos tīklus.
2
Lekcijas saturs:
• Reglamentējošie noteikumi, uz kuriem balstās ēku elektroinstalācijas
izbūve un to tālākā ekspluatācija;
• Ēku iekšējās elektroinstalācijas veidi (virsapmetuma un
zemapmetuma);
• Nepieciešamā elektrotehniskā dokumentācija pie ēku nodošanas
ekspluatācijā un turpmākās ekspluatācijas;
• Ēku elektroinstalācijas izbūves trūkumi, kļūdas un to novēršana;
• Ēku elektrisko sistēmu apkalpojošais personāls
17.10.2019 3
Ministru kabineta noteikumi, uz kuriem balstās ēku
elektroinstalācijas izbūve un ekspluatācija
• Visu ēku elektroinstalācijas izbūvi un to turpmāko elektrisko tīklu ekspluatāciju
reglamentē dažādi Ministru kabinetu noteikumi:
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 500, no 19.08.2014. - Vispārīgie būvnoteikumi;
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 1041 no 08.10.2013. - Noteikumi par obligāto
piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektropagādes objektu ekspluatācijas
organizatoriskās un tehniskās drošības prasības (LEK 025);
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 no 02.09.2019. - Ēku būvnoteikumi;
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 no 19.04.2016. - Ugunsdrošības noteikumi;
• Elektrotehniskie standarti LEK002, LEK 025;
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 no 09.06.2015. - "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 261 - 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija "
4
Dzīvokļu ēkas un biroju ēkas
5
Ēkas siltummezgls un elektrosadalne
6
Ēku elektroinstalācija
Virsapmetuma elektroinstalācija
(atklātā)
Izbūvē redzami
Galvenokārt izmanto industriālās ražotnēs
+ Viegli apkalpot
Zemapmetuma elektroinstalācija
(Slēptā)
Izbūvē aiz (vai iekšpusē) konstrukcijām
+ Nav redzama
- Nepieciešams dārgāks remonts
- Celtniecības laikā var tikt bojāta
7
Virsapmetuma elektroinstalācija
8
Ģeneratoru elektriskā apsaiste
9
Zemapmetuma elektroinstalācija
daudzdzīvokļa ēkā
17.10.2019 10
17.10.2019 11
Zemapmetuma elektroinstalācijas
rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēkā
17.10.2019 12
Nepieciešamā elektrotehniskā dokumentācija,
nododot ēku ekspluatācijā un tās ekspluatācijas
laikā
• Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un
zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts - MK
noteikumu Nr. 238 no 19.04.2019. - Ugunsdrošības noteikumi - 6.pielikums; (nepieciešams
atkārtoti veikt 1 reizi 10 gados, ja ēkas īpašnieks vai valdītājs nav pieprasījis to veikt biežāk),
sprādzienbīstamā vidē reizi - divos gados, ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.
• Apgaismojuma mērījumu protokols - MK noteikumi Nr. 359 no 28.04.2009. «Darba aizsardzības
prasības darba vietās».
• Cilpa «fāze – nulle» mērījumu protokols - MK noteikumi Nr. 294 no 09.06.2019. "Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBU 261 – 15 "Ēku iekšējās elektroinstalācija" - jāveic pirms nodošanas
ekspluatācijā vai veicot izmaiņas tīklā (rekonstrukcijas).
• Termogrāfijas mērījumi, izmantojot termokameru; MK noteikumi Nr. 238 no 19.04.2016. -
Ugunsdrošības noteikumi. Jāveic pirms nodošanas ekspluatācijā un ekspluatējot elektroietaises 1
reizi 10 gados.
13
Būtiskākās kļūdas ēku elektroinstalācijā
• Iekšējo elektrisko tīklu projekta nepilnības;
• Sarežģīti savstarpēji izvietot dažādas inženierkomunikācijas, kas noved pie
projektu pārstrādes, izmaiņām (ventilācijas, apkures, ūdensapgādes, elektrisko un
vājstrāvas tīkli);
• Ēku starpstāvu un telpu ugunsdrošo pāreju izbūves;
• Ēku inženierkomunikāciju ievadu hermētiskā blīvējuma izbūve;
• Nepietiekoša tehniskā dokumentācija un operatīvie apzīmējumi;
• Kvalificētu speciālistu trūkums.
17.10.2019 14
Ugunsdrošas pārejas
• .
15
Nekvalitatīvs inženierkomunikāciju ievads
16
Ēkas vai elektriskās sistēmas elektriskā shēma
17
Elektrosadalnes operatīvie apzīmējumi un
kabeļu marķējumi
18
Būvspeciālisti, kuri veic nepieciešamos
elektrotehniskos mērījumus
• Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 169 no 20.03.2018. "Būvspeciālistu
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi", mūsu valstī tiek sertificēti būvspeciālisti, kuri ir
tiesīgi veikt darbu vadīšanu, būvuzraudzību (reglamentēta sfēra) un
veikt elektrotehnisko parametru pārbaudi (nereglamentēta sfēra);
• Elektrotehniskā izglītība;
• Derīga elektrodrošības grupas apliecība;
• Kalibrēti elektrotehniskie mēraparāti.
19
Mēraparāti elektrotehniskajiem mērījumiem
20
MK noteikumu Nr.238 6.pielikums
21
Apkalpojošais personāls
• Sertificēts elektrospeciālists;
• Licencēts un Ekonomikas ministrijā reģistrēts uzņēmums, kas
nodarbojas ar elektromontāžas darbiem un mērījumiem;
• Speciālistu sertificēšanā Latvijas enerģētiku un energobūvnieku
asociācijā(LEEA) AS «Sadales tīkl» ēkā, Šmerļa ielā 2, Rīgā.
22
Paldies par uzmanību!
1 sur 23

Recommandé

Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs par
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsElektrumlv
2.2K vues13 diapositives
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai par
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
308 vues15 diapositives
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai... par
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...Elektrumlv
1.4K vues83 diapositives
Zibens un pārsprieguma aizsardzība par
Zibens un pārsprieguma aizsardzībaZibens un pārsprieguma aizsardzība
Zibens un pārsprieguma aizsardzībaElektrumlv
697 vues34 diapositives
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi par
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
119 vues18 diapositives
Vispārējās prasības elektroapgādei par
Vispārējās prasības elektroapgādei Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei Elektrumlv
868 vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ugunsdrošības noteikumu ievērošana par
Ugunsdrošības noteikumu ievērošanaUgunsdrošības noteikumu ievērošana
Ugunsdrošības noteikumu ievērošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
520 vues38 diapositives
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju par
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
151 vues14 diapositives
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai par
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
201 vues8 diapositives
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ par
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
420 vues15 diapositives
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai par
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanaiKā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
308 vues14 diapositives
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai par
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
374 vues3 diapositives

Tendances(20)

7.Eirokodekss lietojamība un attīstība_a par Juris Orlovs
7.Eirokodekss lietojamība un attīstība_a7.Eirokodekss lietojamība un attīstība_a
7.Eirokodekss lietojamība un attīstība_a
Juris Orlovs2.2K vues
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm... par Elektrumlv
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Elektrumlv1.4K vues
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc... par Juris Orlovs
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Juris Orlovs2.7K vues
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 3.daļa par Juris Orlovs
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 3.daļa3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 3.daļa
3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 3.daļa
Juris Orlovs2.6K vues
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra... par Elektrumlv
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Elektrumlv614 vues
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons... par Juris Orlovs
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...
Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pielietojums mūsdienu būvniecībā, būvkons...
Juris Orlovs6.2K vues

Similaire à Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.

Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā. par
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā. Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
362 vues12 diapositives
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u... par
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
357 vues12 diapositives
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik par
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vues14 diapositives
Vienģimenes māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un ... par
Vienģimenes māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un ...Vienģimenes māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un ...
Vienģimenes māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
350 vues15 diapositives
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u... par
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...
Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
251 vues13 diapositives
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi... par
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
300 vues11 diapositives

Similaire à Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.(20)

Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016 par Elektrumlv
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016
Elektrumlv288 vues
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija. par Elektrumlv
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.
Elektrumlv436 vues

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei par
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vues25 diapositives
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle par
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
51 vues16 diapositives
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots par
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vues13 diapositives
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas par
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vues21 diapositives
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums par
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
36 vues15 diapositives
Gāzes katls un apkalpošana par
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
26 vues13 diapositives

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.

 • 1. Ēku elektroinstalāciju kļūdas un ieteikumi SIA «Pirtel» Tehniskais direktors ULDIS DĒRICS 17.10.2019
 • 2. Mērķis • Iepazīstināt ar ēku elektroinstalācijas veidiem, pieļautajām kļūdām ekspluatācijā un ieteikumi to novēršanai. • Informēt ēku apsaimniekotājus par nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, personāla kvalifikāciju, lai uzraudzītu un apsaimniekotu ēku elektriskos tīklus. 2
 • 3. Lekcijas saturs: • Reglamentējošie noteikumi, uz kuriem balstās ēku elektroinstalācijas izbūve un to tālākā ekspluatācija; • Ēku iekšējās elektroinstalācijas veidi (virsapmetuma un zemapmetuma); • Nepieciešamā elektrotehniskā dokumentācija pie ēku nodošanas ekspluatācijā un turpmākās ekspluatācijas; • Ēku elektroinstalācijas izbūves trūkumi, kļūdas un to novēršana; • Ēku elektrisko sistēmu apkalpojošais personāls 17.10.2019 3
 • 4. Ministru kabineta noteikumi, uz kuriem balstās ēku elektroinstalācijas izbūve un ekspluatācija • Visu ēku elektroinstalācijas izbūvi un to turpmāko elektrisko tīklu ekspluatāciju reglamentē dažādi Ministru kabinetu noteikumi: • Ministru kabineta noteikumi Nr. 500, no 19.08.2014. - Vispārīgie būvnoteikumi; • Ministru kabineta noteikumi Nr. 1041 no 08.10.2013. - Noteikumi par obligāto piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektropagādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības (LEK 025); • Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 no 02.09.2019. - Ēku būvnoteikumi; • Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 no 19.04.2016. - Ugunsdrošības noteikumi; • Elektrotehniskie standarti LEK002, LEK 025; • Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 no 09.06.2015. - "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 - 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija " 4
 • 5. Dzīvokļu ēkas un biroju ēkas 5
 • 6. Ēkas siltummezgls un elektrosadalne 6
 • 7. Ēku elektroinstalācija Virsapmetuma elektroinstalācija (atklātā) Izbūvē redzami Galvenokārt izmanto industriālās ražotnēs + Viegli apkalpot Zemapmetuma elektroinstalācija (Slēptā) Izbūvē aiz (vai iekšpusē) konstrukcijām + Nav redzama - Nepieciešams dārgāks remonts - Celtniecības laikā var tikt bojāta 7
 • 13. Nepieciešamā elektrotehniskā dokumentācija, nododot ēku ekspluatācijā un tās ekspluatācijas laikā • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts - MK noteikumu Nr. 238 no 19.04.2019. - Ugunsdrošības noteikumi - 6.pielikums; (nepieciešams atkārtoti veikt 1 reizi 10 gados, ja ēkas īpašnieks vai valdītājs nav pieprasījis to veikt biežāk), sprādzienbīstamā vidē reizi - divos gados, ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā. • Apgaismojuma mērījumu protokols - MK noteikumi Nr. 359 no 28.04.2009. «Darba aizsardzības prasības darba vietās». • Cilpa «fāze – nulle» mērījumu protokols - MK noteikumi Nr. 294 no 09.06.2019. "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBU 261 – 15 "Ēku iekšējās elektroinstalācija" - jāveic pirms nodošanas ekspluatācijā vai veicot izmaiņas tīklā (rekonstrukcijas). • Termogrāfijas mērījumi, izmantojot termokameru; MK noteikumi Nr. 238 no 19.04.2016. - Ugunsdrošības noteikumi. Jāveic pirms nodošanas ekspluatācijā un ekspluatējot elektroietaises 1 reizi 10 gados. 13
 • 14. Būtiskākās kļūdas ēku elektroinstalācijā • Iekšējo elektrisko tīklu projekta nepilnības; • Sarežģīti savstarpēji izvietot dažādas inženierkomunikācijas, kas noved pie projektu pārstrādes, izmaiņām (ventilācijas, apkures, ūdensapgādes, elektrisko un vājstrāvas tīkli); • Ēku starpstāvu un telpu ugunsdrošo pāreju izbūves; • Ēku inženierkomunikāciju ievadu hermētiskā blīvējuma izbūve; • Nepietiekoša tehniskā dokumentācija un operatīvie apzīmējumi; • Kvalificētu speciālistu trūkums. 17.10.2019 14
 • 17. Ēkas vai elektriskās sistēmas elektriskā shēma 17
 • 18. Elektrosadalnes operatīvie apzīmējumi un kabeļu marķējumi 18
 • 19. Būvspeciālisti, kuri veic nepieciešamos elektrotehniskos mērījumus • Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 169 no 20.03.2018. "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", mūsu valstī tiek sertificēti būvspeciālisti, kuri ir tiesīgi veikt darbu vadīšanu, būvuzraudzību (reglamentēta sfēra) un veikt elektrotehnisko parametru pārbaudi (nereglamentēta sfēra); • Elektrotehniskā izglītība; • Derīga elektrodrošības grupas apliecība; • Kalibrēti elektrotehniskie mēraparāti. 19
 • 21. MK noteikumu Nr.238 6.pielikums 21
 • 22. Apkalpojošais personāls • Sertificēts elektrospeciālists; • Licencēts un Ekonomikas ministrijā reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojas ar elektromontāžas darbiem un mērījumiem; • Speciālistu sertificēšanā Latvijas enerģētiku un energobūvnieku asociācijā(LEEA) AS «Sadales tīkl» ēkā, Šmerļa ielā 2, Rīgā. 22