Publicité

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma

senior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
19 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma(13)

Publicité

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Dernier(20)

Publicité

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma

 1. Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma Agita Fernāte, Mājokļu politikas departaments 20.10.2022.
 2. Programmas mērķis: dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem Pieejamais AF finansējums: 42,9 milj. EUR (t.sk. 41,613 milj. EUR investīcijām) Atbalsta instruments: aizdevums un kapitāla atlaide Atbalsta sniedzējs: ALTUM Atbalsta piešķiršana un līgumu noslēgšana: līdz 2026. gada 30. jūnijam Rezultāts: 700 zemas īres maksas mājokļi (t.sk. līdz 2026.gada 30.jūnijam uzbūvēti 300 mājokļi)
 3. Nosacījumi kapitāla atlaides saņemšanai Kapitāla atlaide līdz 30 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā līdz 2026.gada 31.augustam Kapitāla atlaide līdz 25 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājās nodošana ekspluatācijā pēc 2026.gada 31.augusta Izpildītas dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības Izīrēti 100 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā līdz 9 dzīvokļiem) Izīrēti 90 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā ir 10 dzīvokļi un vairāk) Nav pārkompensā- cija
 4. Atbalstāmās projekta īstenošanas teritorijas: Netiek finansēti būvniecības projekti, kas tiek īstenoti Rīgas valstspilsētā un Jūrmalas valstspilsētā, Baložu pilsētā, Ķekavas pagastā, Olaines pagastā, Mārupes pagastā, Babītes pagastā, Salaspils novadā, Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā un Carnikavas pagastā Nekustamā īpašuma attīstītāji: • Komercsabiedrības • Kooperatīvās sabiedrības • Publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības Lai pieteiktos aizdevumam un kapitāla atlaidei nekustamā īpašuma attīstītājiem jānodrošina: • Pašu ieguldījums vismaz 5 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām • Jānoslēdz Pilnvarojuma līgums ar pašvaldību par VTNP sniegšanu - īres māju būvniecību un izīrēšanu
 5. Dzīvojamā īres māja
 6. Dzīvojamā īres māja Triju vai vairāk dzīvokļu māja atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju Būvniecības izmaksu ierobežojumi: 59,5 tūkst. EUR bez PVN vidēji uz dzīvokli Iespējami projekti ar lielākām izmaksām Vidējā īres dzīvokļa platība 52 m2 Pārsniegumu un PVN (ja nav atgūstams) finansē no citiem Altum resursiem
 7. Kvalitātes prasības gandrīz nulles enerģijas ēka ir veikti un izpildīti ēkas gaiscaurlaidības testi ir veikti un izpildīti skaņas izolācijas testi dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpas ir aprīkotas ar santehniku un virtuve ir aprīkota ar santehniku un iebūvēto virtuves iekārtu viena dzīvokļa platība vismaz 52,125 m2
 8. Īrnieki
 9. Mājsaimniecības ar šādiem kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem: nepārsniedz 980 EUR vienas istabas dzīvoklim nepārsniedz 1635 EUR divu istabu dzīvoklim nepārsniedz 2450 EUR trīs un vairāk istabu dzīvoklim Trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas Ienākumus katru gadu koriģē saskaņā ar valsts inflācijas līmeni un publicē Ekonomikas ministrija Īres tiesības var saņemt tikai tās mājsaimniecības, kas reģistrētas pašvaldības rindā Kooperatīvās sabiedrības attīstītus mājokļus var izīrēt tikai tās biedriem, kurus atsevišķi rindā reģistrē pašvaldības
 10. Īres maksa
 11. Īres maksa: • 5 EUR/m2 mēnesī • katru gadu indeksācija Īres maksu novirza aizdevumu atmaksai Pēc Altum aizdevuma atmaksas un turpmāk patstāvīgi 50 % no īres maksas ieņēmumiem tiek iemaksāti Mājokļu pieejamības fondā Iemaksu veikšana reizi ceturksnī Altum kontā
 12. Projektu īstenošanas nosacījumi Ierobežojums vienlaikus apstiprinātiem un īstenošanā esošiem projektiem Vienā administratīvajā teritorijā 120 īres dzīvokļi Daugavpils valstspilsētas, Jelgavas valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas, Rēzeknes valstspilsētas, Ventspils valstspilsētas, Ogres novada, Valmieras novada un Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 60 īres dzīvokļi ārpus minētajām teritorijām
 13. Projektu salīdzināšana Piemēro projektiem, kas saņemti viena kalendārā mēneša ietvaros Vienā administratīvajā teritorijā Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi: projekts paredz zemāku īres maksu projekts paredz dzīvojamās īres mājas nodošanu ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam projekts paredz lielāku pašu ieguldījuma apmēru
 14. Projektu salīdzināšana, ja nepietiekams finansējums Piemēro projektiem, kas saņemti viena kalendārā mēneša ietvaros Projektu ietvaros pieprasītais finansējums pārsniedz Altum pieejamā brīvā finansējuma apmēru Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi: atbalsta pieteikuma brīdī ir lielāks mājsaimniecību skaits pašvaldības rindā projekts paredz zemāku īres maksu projekts paredz dzīvojamās īres mājas nodošanu ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam
 15. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!
Publicité