Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KOBİ PROJE PROGRAMI
Markalaşma ve Kurumsallaşma
Proje Desteği
EĞİTİM SEMİNERİ
2015
KOSGEB SİNOP HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İÇERİK
• Nedir
• Yönetimi
PROJE
• Başvuru Kriterleri
• Destek Kalemleri
KOBİ PROJE PROGRAMI
• Değerlendirme
• ÖdemeKOBİ PR...
PROJE NEDİR?
AMAÇ
BÜTÇE
SÜRE
BELLİ BİR AMACA ULAŞMAK
İÇİN ORJİNAL, KENDİNE
ÖZGÜ GEÇİCİ BİR
GİRİŞİMDİR
3
Amacını belirle, gerçekleştirmek
için projeni yaz
AMAÇ
HEDEF1
FAALİYET1
MALİYET MALİYET MALİYET
FAALİYET2
MALİYET
HEDEF2
F...
HEDEFİNİZİN ÖZELLİĞİ NE OLMALI?
5
PROJE NASIL OLMALI?
Projenin amacı
işletmenin orta ve uzun
vadeli hedefleriyle
uyumlu olmalı
İşletmenin gerçekleriyle
uyum...
PROJE NASIL OLMAMALI?
Rutin faaliyetler
olmamalı
Projenin yazılış
amacı destek
almak olmamalı
Maliyeti
olmayan faaliyet
ol...
8
RUTİN
Yapılması alışkanlık
haline gelmiş iş
RUTİN OLMAYAN
İşletmenin halihazırda yürüttüğü
faaliyet ve yöntemlerin yerin...
PROJE YÖNETIM SÜREÇLERI
• Modern bir iş yapma
biçimi, yeni bir iş
yapma biçimi
• Uluslar arası işlerde
ortak bir ‘dil’dir
...
KOBİ Proje Destek Programı
Kapsamında Destek
Üst Limiti, Destek Oranı Nedir?
• Projenin destek süresi, proje bazında en az...
11
Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim
Becerilerini ve Kurumsal
Yetkinliklerini Geliştirmek
Konu 2: KOBİ’lerin Markaya
Yönlendirilm...
Bir işletmenin faaliyetlerini kişilerin
varlığına ihtiyaç duymadan
sürdürebilmesi ve
geliştirebilmesidir.
Kurumsallaşma
Ne...
Yetenekli profesyonelleri
şirkete çekmek
Profesyonel
yöneticiler
Başarılı profesyoneller için rekabet gittikçe
artıyor
Pro...
İşletmenin ürün veya hizmetini
tüketiciye marka olarak
benimsetme ya da mevcut
markanın müşteriler üzerinde
bağımlılığını ...
Markalaşma Testi
•Ürettiğim mal yada hizmete yönelik
farklılaşma yönünde sürekli çaba
harcıyorum .
•Kalite ve Verimlilik i...
•Yönetimde marka yada iletişime yönelik bir görev tanımı
var mı ? Bu işler için adam mı alacam. Eldekilerden birini
görevl...
PROGRAMDA HANGİ ALANLARDA
YAPILACAK FAALİYETLER
DESTEKLENİR?
İnsan
Kaynakları
yönetim-
organizasyon Pazarlama
dış
ticaret
...
HANGİ SONUÇLARI HEDEFLEYEN
PROJELER DESTEKLENİR?
İstihdam Artırıcı İhracat Artırıcı Pazar Payı Artırıcı Verimlilik Artırıc...
DESTEKLENMEYEN GİDERLER
NELERDİR?
Arsa
Bina
İnşaat
Tadilat Tefrişat ve benzeri
Taşıt aracı
Vergi
Resim ve harçlar
Sosyal G...
DİĞER HUSUSLAR
20
Desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
 Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile n...
• Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri: yurtiçi
marka tescili aranır.
• Proje hazırlama Danışmanlık desteği:
Proje kur...
KOBİ PROJE PROGRAMINA
BAŞVURMADAN ÖNCE…
İŞLETMENİZE
ÖZGÜ MÜ?
PROJE
FAALİYETLERİ
RUTİN İŞLERİN
DIŞINDA MI?
TALEP EDİLECEK
D...
KOBİ PROJE BAŞVURU FORMUNUN
SON KONTROLÜ
Amaç net olarak
belirtilmiş mi?
Projeniz,
işletmelerinizin kısa,
orta ve uzun vad...
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
KOBİ UZMANI
• Ön Değerlendirme
Eşik puan
üstü
DEĞERLENDİRME
KURULU
• Öğretim üyesi
• KOSGEB Temsilcis...
DEĞERLENDİRME SONRASI
İŞLEMLERKABUL
• 30 Gün içerisinde
Müdürlüğümüze
Taahhütname
verilmeli ve proje
taahhütname
verildikt...
ÖDEME
Ara faaliyet
raporu
En az 30 en
fazla 90
günde bir
İlgili uzman
kontrolü
Sgk ve vergi
borcu yoksa
İşletmeye
aksi tak...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Süre)
1. İş-zaman planlamasındaki faaliyetlerin
zamanlamasının gözden geçiril...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Bütçe ve Maliyet Etkinliği)
1. Proje gider kalemlerinde yer alan rakamların i...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Bütçe ve Maliyet Etkinliği)
1. İşletmenin proje konusu doğrultusunda yapılmas...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Yöntem)
• Projenin kısa tanımında ifade edilen Proje içeriğinin;
projenin ana...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Yöntem)
• Planlanan faaliyetlerin neler olduğu, hangi hususları içerdiği, zam...
Projelerde istenilen Düzeltmelerden
Örnekler(Yöntem)
• İstenen düzeltmeler doğrultusunda proje
yazım dilinin gözden geçiri...
RED GEREKÇELERİ
1. Fayda-maliyet etkinliği noktasında tereddütlerin oluşması
ve projedeki risk ve belirsizliğin yüksek olm...
RED GEREKÇELERİ
1. Projenin amacının net, proje kapsamının da belirgin
olmaması, (fire oranlarının düşürülmesinden, kalite...
RED GEREKÇELERİ
1. İş-zaman planında olmayan faaliyetlere ilişkin
hizmet alımlarının olması,
2. Proje içerisinde proje büt...
Örnek Proje(Red)
36
Teşekkürler…
KOSGEB Sinop Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Gürsel KIZILASLAN
Müdür
gursel.kizilaslan@kosgeb.gov.tr
Adres: Sakarya ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015

5 610 vues

Publié le

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı - Markalaşma ve Kurumsallaşma proje Desteği Teklif çağrısına yönelik Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015

 1. 1. KOBİ PROJE PROGRAMI Markalaşma ve Kurumsallaşma Proje Desteği EĞİTİM SEMİNERİ 2015 KOSGEB SİNOP HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. 2. İÇERİK • Nedir • Yönetimi PROJE • Başvuru Kriterleri • Destek Kalemleri KOBİ PROJE PROGRAMI • Değerlendirme • ÖdemeKOBİ PROJE PROGRAMI • Red • DüzeltmeÖRNEK PROJELER • E-KOBİ Modülünün KullanımıSİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURU 2
 3. 3. PROJE NEDİR? AMAÇ BÜTÇE SÜRE BELLİ BİR AMACA ULAŞMAK İÇİN ORJİNAL, KENDİNE ÖZGÜ GEÇİCİ BİR GİRİŞİMDİR 3
 4. 4. Amacını belirle, gerçekleştirmek için projeni yaz AMAÇ HEDEF1 FAALİYET1 MALİYET MALİYET MALİYET FAALİYET2 MALİYET HEDEF2 FAALİYET3 MALİYET 4
 5. 5. HEDEFİNİZİN ÖZELLİĞİ NE OLMALI? 5
 6. 6. PROJE NASIL OLMALI? Projenin amacı işletmenin orta ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olmalı İşletmenin gerçekleriyle uyumlu olmalı (bilanço, ciro, insan kaynağı) Kapsamı net olmalı(nerede başlayıp nerede bittiği belirtilmeli) Hedefler SMART olmalı İşletmeye bir yetkinlik sağlamalı, kabiliyetini artırmalı Projede bir bütünlük, ahenk olmalı ODAĞI OLMALI 6
 7. 7. PROJE NASIL OLMAMALI? Rutin faaliyetler olmamalı Projenin yazılış amacı destek almak olmamalı Maliyeti olmayan faaliyet olmamalı 7
 8. 8. 8 RUTİN Yapılması alışkanlık haline gelmiş iş RUTİN OLMAYAN İşletmenin halihazırda yürüttüğü faaliyet ve yöntemlerin yerine daha fazla fayda sağlamak için uygulayacağı yeni faaliyet veya yöntemler
 9. 9. PROJE YÖNETIM SÜREÇLERI • Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir iş yapma biçimi • Uluslar arası işlerde ortak bir ‘dil’dir • Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir. Başlatma Planlama Uygulama Kontrol Kapatma Öğrenilen Dersler 9
 10. 10. KOBİ Proje Destek Programı Kapsamında Destek Üst Limiti, Destek Oranı Nedir? • Projenin destek süresi, proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) aydır. • Program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti üç yıl olan program süresince toplam 150.000- TL’dir. • Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir. • Program kapsamında destek oranı % 60’dir. 10
 11. 11. 11 Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi UYARI: İşletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.
 12. 12. Bir işletmenin faaliyetlerini kişilerin varlığına ihtiyaç duymadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesidir. Kurumsallaşma Nedir?
 13. 13. Yetenekli profesyonelleri şirkete çekmek Profesyonel yöneticiler Başarılı profesyoneller için rekabet gittikçe artıyor Profesyoneller iş seçimlerinde kurumsallaşmayı önemli bir kriter olarak görüyorlar ancak Genç neslin şirket içinde alabileceği rollerin belirleme süreçleri net değil Nesiller arası geçiş aşamalarında sorunlar Aktif ve pasif aile üyeleri arasında beklenti farklılıkları ancak Aile Büyüyen ailenin, şirket yönetiminde katkısını korurken şirketin karlı büyümesini sağlamak Kaynak:Kurumsal Yönetim Derneği Doğru stratejileri belirleyecek becerilerin kıtlığı Karar alma mekanizmalarının merkezi olmasından ötürü yavaşlık ancakŞirketin karlı büyümesini sağlayacak doğru stratejileri zamanında tespit etmek ve uygulamakPerformans Gereklilikleri Kurumsal yatırımcılar, gün geçtikçe yatırım seçimlerinde kurumsal yönetimi önemli bir karar kriteri olarak görüyorlar Türk iş dünyasının kurumsal yönetim anlayışı ve uygulamaları sınırlı ancak Sermaye piyasaları Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcıları çekmek ve sermaye maliyetini düşürmek ancak Avrupa Birliği kurumsal yönetim ilkelerine büyük önem vermekte Türkiye'de kurumsal yönetim kodu henüz yok Avrupa Birliği'ne hazır olmak Avrupa Birliği Ne amaçlanıyor... … gelişmeler neler KURUMSAL YÖNETİM NEDEN ŞİMDİ ÖNEMLİ
 14. 14. İşletmenin ürün veya hizmetini tüketiciye marka olarak benimsetme ya da mevcut markanın müşteriler üzerinde bağımlılığını artırma sürecidir. Markalaşma Nedir?
 15. 15. Markalaşma Testi •Ürettiğim mal yada hizmete yönelik farklılaşma yönünde sürekli çaba harcıyorum . •Kalite ve Verimlilik için yönetim anlayışlarımı geliştiriyorum •Kurum çalışanlarına yönelik bir programım var. Kurumsal aidiyeti artırmaya çalışıyorum.
 16. 16. •Yönetimde marka yada iletişime yönelik bir görev tanımı var mı ? Bu işler için adam mı alacam. Eldekilerden birini görevlendiririm mi? •Pazara ver rekabete dair araştırmalar için bütçe ayırıyorum. Bilgi ile iş yaparım. •Mal yada hizmeti sattığım müşterilere yönelik sadakati ve güveni artırıcı faaliyetleri çok önemsiyorum •Reklam, ambalaj, logo gibi işleri profesyonel bir danışman yada ajansla birlikte gerçekleştiriyorum. Markalaşma Testi
 17. 17. PROGRAMDA HANGİ ALANLARDA YAPILACAK FAALİYETLER DESTEKLENİR? İnsan Kaynakları yönetim- organizasyon Pazarlama dış ticaret Üretim mali işler ve finans bilgi yönetimi 17
 18. 18. HANGİ SONUÇLARI HEDEFLEYEN PROJELER DESTEKLENİR? İstihdam Artırıcı İhracat Artırıcı Pazar Payı Artırıcı Verimlilik Artırıcı Maliyet Düşürücü Kapasite Artırıcı Ürün/hizmet Kalitesi Yükseltici Bölgesel Gelişim Düzeyine Katkı Sağlayıcı Kurumsallaşmaya Yönelik Müşteri Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Marka bilinci oluşturmaya yönelik Kurumsal yetkinlikleri geliştirmeye yönelik 18
 19. 19. DESTEKLENMEYEN GİDERLER NELERDİR? Arsa Bina İnşaat Tadilat Tefrişat ve benzeri Taşıt aracı Vergi Resim ve harçlar Sosyal Güvenlik Primleri Haberleşme Giderleri Projeyle ilgili olmayan personel giderleri Enerji ve su giderleri Kira giderleri Finansman giderleri Projeyle ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler 19
 20. 20. DİĞER HUSUSLAR 20 Desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.  Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç)üzerinden desteklenir.  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB Desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.  Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade edilen % 10 sınırlamasına dahil değildir.  KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.
 21. 21. • Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri: yurtiçi marka tescili aranır. • Proje hazırlama Danışmanlık desteği: Proje kurul tarafından kabul görmesi halinde 1500 TL üst limit olmak üzere desteklenebilir. • Personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40'ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez. 21 DİĞER HUSUSLAR
 22. 22. KOBİ PROJE PROGRAMINA BAŞVURMADAN ÖNCE… İŞLETMENİZE ÖZGÜ MÜ? PROJE FAALİYETLERİ RUTİN İŞLERİN DIŞINDA MI? TALEP EDİLECEK DESTEKLER PROGRAMLA UYUMLU MU? YAZILI HALE GETİRİLMİŞ Mİ? PROJEM SORUNUMUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK Mİ? 22
 23. 23. KOBİ PROJE BAŞVURU FORMUNUN SON KONTROLÜ Amaç net olarak belirtilmiş mi? Projeniz, işletmelerinizin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu mu? Süre uygun mu?(6 aydan uzun 24 aydan kısa mı?) Maliyetlere ilişkin fiyat teklifleriniz mevcut mu? Başvuru formu eksiksiz doldurulmuş mu? Projede çalışacak personelin CV’leri ve deneyimi projeye uygun mu? Proje süresince yapılacak faaliyetler ifade edilmiş mi? 23
 24. 24. DEĞERLENDİRME SÜRECİ KOBİ UZMANI • Ön Değerlendirme Eşik puan üstü DEĞERLENDİRME KURULU • Öğretim üyesi • KOSGEB Temsilcisi 24
 25. 25. DEĞERLENDİRME SONRASI İŞLEMLERKABUL • 30 Gün içerisinde Müdürlüğümüze Taahhütname verilmeli ve proje taahhütname verildikten sonra başlatılmalı DÜZELTME • Kurul kararında belirtilen konularda düzeltilmiş yeni proje sunulmalı RED • Farklı proje konusuyla Programa başvurma hakkınız saklı kalmakla birlikte diğer destek Programlarından faydalanma hakkınız da devam etmektedir. 25
 26. 26. ÖDEME Ara faaliyet raporu En az 30 en fazla 90 günde bir İlgili uzman kontrolü Sgk ve vergi borcu yoksa İşletmeye aksi takdirde ilgili kuruma İlk harcamanızı yapmadan uzmanınıza danışın! 26
 27. 27. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Süre) 1. İş-zaman planlamasındaki faaliyetlerin zamanlamasının gözden geçirilmesi, 2. Proje süresinin uzunluğu bazı proje faaliyetlerinin rutine dönüştüğü dönemleri de kapsamaktadır. Proje süresinin uzunluğunun gözden geçirilmesi, 27
 28. 28. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Bütçe ve Maliyet Etkinliği) 1. Proje gider kalemlerinde yer alan rakamların işletmenin mevcut cirosu ile orantılı olacak şekilde gözden geçirilmesi, gerekiyorsa yeni teklifler alınması, 2. Gider kalemlerindeki harcama miktarlarının yeniden gözden geçirilmesi, daha iyi fiyat araştırması yapılması, 3. Giderlere ilişkin detaylı açıklama ve eksik olan proforma faturaların tamamlanması, proforma fatura ve gider kalemlerinin tanımlarının uyumlu hale getirilmesi 4. Hedef ve Faaliyetlerle ilişkisi olmayan giderlerin projeden çıkartılması, 5. Projedeki faaliyetlerle, söz konusu faaliyetlere ait gider kalemlerinin uyumlu hale getirilmesi ve gider kalemlerine ilişkin fiyat ve teknik özelliklerinin detaylandırıldığı destekleyici dokümanların eklenmesi, 28
 29. 29. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Bütçe ve Maliyet Etkinliği) 1. İşletmenin proje konusu doğrultusunda yapılması gerekli faaliyetler ve bunların giderlerine ilişkin kalemlere odaklanması ve bunların dışında kalan faaliyet ve giderlerin proje dışında tutulması 2. Planlanması durumunda; eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine ilişkin maliyetin proforma faturalarda ayrıntılı olarak belirtilmesi; herhangi bir gider kaleminin yanında ücretsiz olarak verilmesi durumunda da proforma faturada konunun açıklanması, 3. Gider kalemleri içerisinde olan ve hali hazırda işletmenin rutin giderleri arasında yer alan “ ………..” nın proje bütçesinden çıkartılması, 4. Projede görev alacak personelin giderlerinin bütçeye eklenmesi, 29
 30. 30. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Yöntem) • Projenin kısa tanımında ifade edilen Proje içeriğinin; projenin ana konusu odaklı olacak şekilde yeniden hazırlanması, konu dışında olan faaliyet ve bunlara ilişkin maliyetlerin projeden çıkartılması, • Proje hedeflerinin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve ne zaman gerçekleşeceğinin belirgin hale getirilmesi, • Projedeki faaliyetler ve bunlara ilişkin giderlerden proje amacı ile bağlantılı olmayanların çıkartılması, • Hedef-faaliyet ilişkisi tablosu ile proje iş-zaman planı tablosunu uyumlaştırılması • Her hedefin gerçekleşmesi için gerekli faaliyetlerin tanımlanması, faaliyetlerin maliyetlerinin proje dokümanında yer alması, 30
 31. 31. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Yöntem) • Planlanan faaliyetlerin neler olduğu, hangi hususları içerdiği, zaman ve miktar konusunda detaylı bilgilerin eklenmesi, • Projede yalnızca proje konusunda çalışacak personele yer verilmesi ve hangi faaliyetlerde bulunacağına ilişkin detaylı bilgilerin eklenmesi • Proje kapsamında alınması planlanan eğitim ve/veya danışmanlık hizmetleri içeriğinin düzenlenmesi ve söz konusu faaliyetlere ilişkin detaylı iş zaman planının ve her bir alt başlık için harcanan sürenin adam-saat olarak belirtildiği bir tablonun projeye eklenmesi, • Proje ile satın alınması planlanan yazılımın modüllerine ilişkin bilgilerin projeye eklenmesi, Proforma faturada açıklanan yazılım modüllerinden her birine neden ihtiyaç duyulduğu hakkında açıklamanın eklenmesi 31
 32. 32. Projelerde istenilen Düzeltmelerden Örnekler(Yöntem) • İstenen düzeltmeler doğrultusunda proje yazım dilinin gözden geçirilmesi, • Yazılım programının işletmede kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulması muhtemel eğitim ve/veya danışmanlık gibi faaliyetler var ise detayının açıklanması, söz konusu faaliyetlere ilişkin detaylı iş zaman planının ve her bir alt başlık için harcanan sürenin adam-saat olarak belirtildiği bir tablonun projeye eklenmesi 32
 33. 33. RED GEREKÇELERİ 1. Fayda-maliyet etkinliği noktasında tereddütlerin oluşması ve projedeki risk ve belirsizliğin yüksek olması nedeniyle 2. Proje bütünlüğünün olmaması ve içerik olarak proje kriterlerini karşılamaması nedeniyle 3. Tanıtıma yönelik giderler projede önemli bir yer tutuyor. Ancak işletmenin kullanacağı Markanın başkaları tarafından kullanılmaması için hiçbir engel bulunmuyor. Sahip olunmayan bir Markaya yönelik olarak önemli miktarda yatırım yapılmasının planlanması nedeni ile 4. Projenin neden yapıldığına ilişkin tatmin edici yanıtlar alınamaması nedeni ile 33
 34. 34. RED GEREKÇELERİ 1. Projenin amacının net, proje kapsamının da belirgin olmaması, (fire oranlarının düşürülmesinden, kalite kontrole, satın almadan pazarlamaya, muhasebe ve finansmandan yönetim organizasyon yapısına ve maliyet muhasebesine kadar her konuya değinilmiş olması ) 2. Projedeki bazı faaliyetlerin rutin faaliyetlerden oluşması ve bazılarının ise net olmaması, 3. Bir çalışan olan proje yöneticisinin, işletme ortaklarının üzerinde olacak şekilde proje yönetiminin kurgulanması projenin işleyişine yönelik sorunlar yaratacak olması, 4. İnsan kaynağının yetersiz olması, 34
 35. 35. RED GEREKÇELERİ 1. İş-zaman planında olmayan faaliyetlere ilişkin hizmet alımlarının olması, 2. Proje içerisinde proje bütünlüğü ile uyuşmayan giderlerin olması nedeniyle 3. Hazırlanan dokümanın tek bir faaliyetten oluşması ve proje özelliği taşımaması nedeniyle 4. Proje faaliyetleri ile giderlerinin gözden geçirilmesine ilişkin revizyon talebinde istenen değişikliklerin yapılmaması, 35
 36. 36. Örnek Proje(Red) 36
 37. 37. Teşekkürler… KOSGEB Sinop Hizmet Merkezi Müdürlüğü Gürsel KIZILASLAN Müdür gursel.kizilaslan@kosgeb.gov.tr Adres: Sakarya cd. No:59 /2 Sinop Tel : +90 368 261 57 67 Faks : +90 368 261 57 79 https://twitter.com/SinopKOSGEBHMM https://tr.linkedin.com/in/gurselk

×