Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 11 interaksyon ng supply at demand

7 400 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Aralin 11 interaksyon ng supply at demand

 1. 1. Aralin 11 Interaksyon ng Supply at Demand Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! nihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral: • Ang Demand ay tumutukoy sa dami ng kalakal na handang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang panahon. • Ang Supply ay tumutukoy sa dami ng kalakal na handang ipagbili ng mga negosyante sa magkakaibang presyo sa isang takdang panahon.
 3. 3. Ano ang Pamilihan? • Ito ay isang mekanismo kung saan ang mamimili at nagbebenta ay nagkakaroon ng transaksiyon upang magkaroon ng bentahan. • Ito rin ang nagsasaayos ng nagtutunggaliang interes ng mamimili at bahay –kalakal.
 4. 4. Puwersa ng Pamilihan (Market Forces) • Tumutukoy sa ugnayan ng supply at demand. • Nag-uugnayan ang mamimili at bahay-kalakal sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo. • Ang mamimili ay bumibili nang marami sa mababang presyo samantalang marami namang ipinagbibili ang bahay-kalakal sa mataas na presyo.
 5. 5. Batas ng Demand at Supply (Law of Supply and Demand) • Kung mataas ang presyo ng kalakal, tumataas ang supply, nagiging dahilan ito ng pagbaba ng presyo, nasiyang nagpapataas ng demand.
 6. 6. Law of Supply and Demand Kakulangan (Shortage) – Hindi sapat ang supply upang matugunan ang demand.
 7. 7. Law of Supply and Demand Kalabisan (Surplus) – Mas malaki ang supply sa demand.
 8. 8. Law of Supply and Demand Ekwilibriyo (Equilibrium) – Sapat ang dami ng supply sa demand.
 9. 9. Ano ang ekwilibriyo? • Ang ekwilibriyo ay isang kalagayan sa pamilihan kung saan ang dami ng demand (Qd) at supply(Qs) ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. • Ekwilibriyong presyo ang tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser at Ekwilibriyong dami naman ang tawag sa napagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo.
 10. 10. Market Curve - Ugnayan ng Kurba ng Suplay at Demand
 11. 11. • Ano ang presyong ekwilibriyo ng graph? • Ano ang ekwilibriyong dami ng graph? • Sa anong presyo nagkakaroon ng surplus (kalabisan)? • Sa anong presyo nagkakaroon ng shortage (kakapusan)?
 12. 12. Mga Salik na Nagpapabago ng Puwersa ng Pamilihan • Pagmahal ng mga salik ng produksyon • Pagtaas ng kita ng mamimili • Mahusay na pagsasanay sa mga manggagawa • Panic buying ng mga mamimili
 13. 13. BUOD: • Hinuhubog ng pamilihan ang mga puwersa ng demand at suplay. • Ang ekilibriyong presyo ang nagtatakda ng ekilibriyong dami ng produkto. • Ang kakulangan at kalabisan ang pangunahing suliranin ng pamilihan. Nalulutas ito ng sistema ng pamilihan. • Nagagamit ang pamilihan upang masinop ang paggamit ng pinagkukunang-yaman. Ito ay tinatawag na allocative role ng pamilihan.
 14. 14. • Ano ang maitutulong mo upang magkaroon ng ekwilibriyo ang pamilihan? Ipaliwanag. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 15. 15. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×