Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya

3 167 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Aralin 15 produksiyon at kita ng pambansang ekonomiya

 1. 1. Aralin 15 Pambansang Kita Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral: • Sinusuri ng makroekonomiks ang pambansang ekonomiya. Pangunahing layunin ng pag-aaral ng pambansang ekonomiya ay malaman kung may paglago sa ekonomiya (economic growth) ng bansa. • Ginagamit ang mga economic models sa pagsusuri ng pambansang ekonomiya.
 3. 3. • Paano natin masasabi na ang isang tao ay mayaman? • Maraming pera • Malaki ang bahay • Magara ang kotse • Maraming alahas Sandaling Isipin: SAVINGS - perang natira matapos matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan.
 4. 4. MAY SAVINGS KA NA BA?
 5. 5. Paano natin malalaman kung ang isang bansa ay MAYAMAN?
 6. 6. • Tumutukoy sa pangkalahatang kalagayan ng mga gawaing pang-ekonomiya ng bansa. • Pangunahing layunin ng ekonomiya ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa bansa. • Nasusukat ang economic performance sa pamamagitan ng GNP at GDP. Economic Performance
 7. 7. Mga sektor ng ekonomiya • Agrikultura – paglikha ng pagkain at mga hilaw na materyales. • Industriya – pagpoproseso sa mga hilaw na materyales, konstruksyon, pagmimina, at paggawa ng mga kalakal. • Paglilingkod – umaalalay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan at pagkonsumo ng kalakal sa loob o labas ng bansa. Kabilang dito ang transportasyon, komunikasyon, pananalapi, kalakalan at turismo.
 8. 8. • Tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng buong ekonomiya (loob at labas) sa loob ng isang taon. • Kabuuang kita ng isang bansa. • Tinatawag din itong Gross National Income (GNI) Gross National Product (GNP)
 9. 9. • Tumutukoy sa halaga ng kabuuang produkto at serbisyo kasama ang partisipasyon ng mga dayuhang negosyante sa produksyon sa bansa sa loob ng isang taon. • Tinatawag din ito bilang Gross Domestic Income (GDI) Gross Domestic Product (GDP)
 10. 10. Ano ang pagkakaiba ng GNP sa GDP?
 11. 11. •Ang GNP ay Gawa Ng mga Pilipino samantalang ang GDP ay Gawa Dito sa Pilipinas. In other words....
 12. 12. •Income Approach – batay sa kita ng mga Pilipino na mula sa pagbebenta ng produkto at serbisyo. •Expenditure Approach – batay sa halagang ginastos sa paglikha ng produkto o serbisyo. Paraan ng Pagsukat ng GNP
 13. 13. Expenditure Approach FORMULA: GDP = [C + I + G + (X – M)] GNP = GDP + NFIA Where: C = Personal Consumption Expenditure G = Government Consumption I = Capital Formation X = Export Revenues M = Import Spending NFIA = Net factor income from abroad
 14. 14. Ano ang NFIA? • Kita ng pambasang ekonomiya mula sa salik ng produksyon na nasa ibang bansa (e.g. mga OFW) • Pambayad sa dayuhang ekonomiya para sa angkat na mga salik ng produksyon (e.g. imported raw materials).
 15. 15. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 3,346,716 Government Consumption (G) 492,110 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 815,981 784,066 31,915 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,480,966 2,186,749 294,217 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,659,009 2,507,035 151,974 Gross Domestic Product (GDP) 4,476,764 Net Factor Income from Abroad (NFIA) 376,509 Gross National Product (GNP) for 2004 4,853,273
 16. 16. KOMPYUTIN ANG NAWAWALANG DATOS:
 17. 17. Particulars Amount Personal Consumption Expenditure (C) 3,772,249 Government Consumption (G) 527,045 Capital Formation (I) • Fixed Capital • Changes in stocks 783,404 10,585 Exports (X) • Merchandize Exports • Non-factor Services 2,247,575 342,164 Imports (M) • Merchandise Imports • Non-Factor Services 2,649,311 166,932 Gross Domestic Product (GDP) Net Factor Income from Abroad (NFIA) 477,145 Gross National Product (GNP) for 2005
 18. 18. Income Approach GNP = consumption capital allowance + indirect business tax + compensation of employees + rents + interests + proprietor’s income + corporate income taxes + dividends + undisturbed corporate profits
 19. 19. Kahulugan: Consumption capital allowance Halaga ng nagamit na kapital Indirect business tax Buwis na ipinapataw sa pamahalaan Rent Kita mula sa lupa interest Kita mula sa kapital Proprietor’s income Kita ng entreprenyur sa kanyang negosyo Corporate income tax Buwis na galing sa kita ng mga bahay kalakal Dividends Kita ng mga may-ari ng bahay kalakal Undisturbed corporate profits Natira sa kinita ng bahay-kalakal matapos mabawasan ng dividends
 20. 20. Anong sangay ng pamahalaan ang nagsusuri ng pambansang kita? • Ang National Economic Development Authority (NEDA) ang opisyal na tagalabas ng tala ng pambansang kita. • Isang sangay ng NEDA ang National Statistical Coordination Board (NSCB) ang may tungkulin na magtala ng national income accounts (GNP at GDP). Ang lahat ng estatistika ay tinitipon ng NSCB sa Philippine Statistical Yearbook.
 21. 21. Pagsukat sa pag-unlad ng bansa • Inilalarawan ng GNP at GDP ang produksyon ng bansa. Magandang makita na papataas ang GNP at GDP. • Ibig sabihin nito, tumataas ang produksyon ng bansa. Dumarami ang kumikita sa ekonomiya. Umaangat ang kabuhayan ng mga kasapi ng ekonomiya.
 22. 22. Nominal GNP • Kilala din sa tawag na GNP in current prices o insignificant GNP. • Ang mga umiiral na presyo sa nasabing taon ay ginagamit upang bigyang-halaga ang produksyon ng bansa. Sa ganitong kaayusan, hindi naisasaalang-alang ang tunay na pagtaas ng produksyon ng ekonomiya. • Upang malaman ang pagbabago sa produksyon ay kinakailangang iayon ang GNP sa pagbabago ng presyo.
 23. 23. Nominal GNP • Kailangang pumili ng basehang taon (base year). Inaalam ang bilihin sa basehang taon. Ito ang magiging pamantayan ng pagbabago sa presyo ng mga sumusunod na taon. • Upang maiayon ang GNP sa pagbabago ng presyo, kinukuha muna ang deflator. Ang formula para sa deflator ay: deflator = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100
 24. 24. Halimbawa: Taon Presyo Deflator 1985 125 100 1986 150 120 1987 158 126 deflator = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 x 100 deflator ng 1986 = 150 125 x 100 = 120
 25. 25. Real GNP • Ang Real GNP ay GNP na iniaayon sa pagbabago ng presyo. • Ito ay tumutukoy sa halaga ng kasalukuyang GNP kung ihahambing sa halaga ng basehang taon. Real GNP = nominal GNP x 𝐺𝑁𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝐺𝑁𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑝 𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑜𝑛
 26. 26. Halimbawa: • Nominal GNP ng 1986 = 3,500 • GNP deflator ng basehang taon = 100 • GNP deflator ng 1986 = 120 Real GNP = nominal GNP x 𝐺𝑁𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜𝑛 𝐺𝑁𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑝 𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑜𝑛 Real GNP = 3,500 x 100 120 = 2, 917
 27. 27. Seatwork: Kompyutin ang nawawalang datos Taon Presyo Deflator Nominal GNP 2001 210 100 918,175 2002 235 974,479 2003 246 1,033,666 Kompyutin ang Real GNP para sa taong 2002 at 2003.
 28. 28. Antas ng Paglago (Growth Rate) • Ang paglago ng GNP ay nasusukat gamit ang formula sa ibaba: Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 Whereas: GNP2 = bagong GNP GNP1 = lumang GNP
 29. 29. Halimbawa: • GNP ng 2001 = 3,876,603 • GNP ng 2002 = 4,218,883 Growth Rate = 𝐺𝑁𝑃2−𝐺𝑁𝑃1 𝐺𝑁𝑃1 x 100 Growth Rate = 4,218,883−3,876,603 3,876,603 x 100 Growth Rate = 342,280 3,876,603 x 100 = 8.83%
 30. 30. Seatwork: Kompyutin ang nawawalang datos Round-off answers to two decimal places. Taon Nominal GNP Growth Rate 2002 4,218,883 N/A 2003 4,631,479 2004 5,248,064 2005 5,891,183 2006 6,533,775 2007 7,249,323
 31. 31. Per Capita GNP • Panukat na ginagamit upang matantiya ang halaga ng produksyon ng bawat Pilipino sa loob ng isang panahon. • Ang halaga ng gastos ng bawat Pilipino. Per Capita GNP = 𝐺𝑁𝑃 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
 32. 32. Halimbawa: • GNP ng 2001 = 1,502,814,000 • Populasyon ng 2001 = 76,900,000 Per Capita GNP = 𝐺𝑁𝑃 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 Per Capita GNP = 1,502,814,000 76,900,000 = 19,542.44
 33. 33. Solve: • GNP ng 2007 = 7,249,323,000 • Populasyon ng 2007 = 88,710,000 Per Capita GNP = 𝐺𝑁𝑃 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
 34. 34. • Anu-ano ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 35. 35. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×