Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 25 kalakalang panlabas

11 893 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Aralin 25 kalakalang panlabas

 1. 1. Aralin 25 Kalakalang Panlabas Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!
 2. 2. Panimula • “No man is an island.” Nagpapatunay ito na sa buhay ay kailangan natin ng karamay o kasama. • Ang konseptong ito ay hindi lamang akma sa tao kundi maging sa isang bansa. • Sa larangan ng mga bansa, ang kasabihang ito ay makikita sa pampolitika, panlipunan, at sa pang-ekonomikong usaping na masasalamin sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan.
 3. 3. Kalakalang Panlabas • Ito ay tumutukoy sa pakikipagkalakalan (pagbili at pagbebenta ng kalakal) ng isang bansa sa ibang bansa. • Ito ay nagaganap sapagkat walang bansa ang maaring makatugon ng lahat kanyang pangangailangan ng walang tulong mula sa ibang bansa.
 4. 4. Batayan ng Kalakalang Panlabas • Absolute Advantage • Comparative Advantage
 5. 5. Absolute Advantage • Ang isang bansa ay masasabing may absolute advantage sa pagprodyus sa isang kalakal kung nakakalikha ito ng mas maraming bilang ng produkto gamit ang mas kaunting salik ng produksyon kumpara sa ibang bansa.
 6. 6. • Aling bansa ang may absolute advantage sa produksyon ng wheat? • Aling bansa ang may absolute advantage sa produksyon ng DVD?
 7. 7. Comparative Advantage • Ang isang bansa ay masasabing may comparative advantage sa pagprodyus sa isang kalakal kung ito ay magkakaroon ng espesyalisasyon sa paglikha ng kalakal. • Masasabi na ang isang bansa ay may comparative advantage sa paggawa ng isang kalakal kapag kaya niyang gawin ang kalakal na mas efficient kompara sa ibang bansa.
 8. 8. Comparative Advantage • Ang mga bansa ay dapat na magpakadalubhasa at mag-export ng mga kalakal kung saan siya ay may comparative advantage at mag-import na lamang ng mga kalakal na wala siyang comparative advantage sa pagprodyus.
 9. 9. • Aling bansa ang may espesyalisasyon sa produksyon ng wheat? • Aling bansa ang may espesyalisasyon sa produksyon ng DVD? • Dapat pa bang mag-import ng DVD ang South Africa sa Japan?
 10. 10. Export • Pagluluwas o pagbebenta ng produkto sa ibang bansa.
 11. 11. Import • Pag-angkat o pagbili ng produkto sa ibang bansa.
 12. 12. Balance of Trade (BOT) • Tumutukoy sa kalagayan ng kabayaran ng pagluluwas (export) at kabayaran sa pag- aangkat (import). • Mayroong trade deficit kung mas mataas ang import sa export samantalang trade surplus naman kung mas mataas ang export sa import.
 13. 13. Kabutihan ng Pakikipagkalakalan • Mas maraming produkto ang mapagpipilian sa pamilihan. • Napapataas nito ang kalidad ng mga produkto na mabibili sa pamilihan. • Nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang mga mamamayan ng bansang nakikipagkalakalan. • Lumalawak ang pamilihan ng mga produkto sa bansa.
 14. 14. Di-kabutihan ng Pakikipagkalakalan • Nagiging palaasa ang mga mamamayan sa produktong imported. • Hindi nalilinang ang pagkamalikhain ng mga mamamayan dahil umaasa na lamang sila sa mga produktong gawa sa ibang bansa. • Pagkawala ng sariling pagkakakilanlan bunga ng pagpasok ng dayuhang kultura sa lipunan.
 15. 15. Film Viewing: SALAM – Knowldege Channel •Anu-anong mga problema na dulot ng globalisasyon (malayang kalakalan) ang ipinapakita sa video? Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya? •Ano ang maaring gawin ng pamahalaan upang malutas ang mga suliraning ito.
 16. 16. Samahang Pandaigdigang Pang- ekonomiko
 17. 17. World Trade Organization • Pormal na pinasinayaan at nabuo noong Enero 1, 1995. Ito ay kinikilala bilang samahang namamahala sa pandaigdigang patakaran ng sistema ng kalakalan o global trading system sa pagitan ng mga kasaping estado o member states. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng 160 bansang kasapi.
 18. 18. World Trade Organization • Layunin nito ang: • Pagsusulong ng isang maayos at malayang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga hadlang sa kalakalan (trade barriers); • Pagkakaloob ng mga plataporma para sa negosasyon at nakahandang magbigay tulong- teknikal at pagsasanay para sa mga papaunlad na bansa (developing countries); • Mamagitan sa mga pagtatalo ng mga kasaping bansa kaugnay sa mga patakaran o magpataw ng trade sanction laban sa isang kasaping hindi umaayon sa desisyon o pasya ng samahan;
 19. 19. Asia-Pacific Economic Council (APEC) • Ito ay isang samahang may layuning isulong ang kaunlarang pang- ekonomiya at katiwasayan sa rehiyong Asia-Pacific kaugnay na rin ng pagpapalakas sa mga bansa at pamayanan nito. Ito ay itinatag noong Nobyembre 1989 at ang punong himpilan nito ay matatagpuan sa Singapore.
 20. 20. Asia-Pacific Economic Council (APEC) • Layunin ng APEC ang mga sumusunod: • Liberalisasyon ng pakikipagkalakalan at pamumuhunan • Pagpapabilis at pagpapadali ng pagnenegosyo • Pagtutulungang pang-ekonomiya at teknikal
 21. 21. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) • Itinatag noong August 8, 1967. Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya. • Sa aspektong pang- ekonomiko, ang samahang ito ay naglalayong paunlarin at isulong ang malayang kalakalan sa bawat kasapi ng ASEAN pati ang mga bansang dialogue partner nito.
 22. 22. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) • Upang maging ganap ang pagnanais na ito, ay nagkaroon ng kasunduang tinawag na ASEAN Free Trade Area (AFTA) na nilagdaan noong January 28, 1992 sa Singapore. • Ito ay nakabatay sa konsepto ng Common Effective Preferential Tariff (CEPT) o ang programang nagsusulong ng pag-aalis ng taripa at quota upang maging ganap ang pagdaloy ng produkto sa mga bansang kasapi ng ASEAN.
 23. 23. • Bakit nagkakaroon ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa? • Paano binago ng pag-unlad ng pag- aaral ng ekonomiks ang kaisipan tungkol sa kalakalang panlabas? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 24. 24. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×