Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya

12 663 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation

Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya

 1. 1. Aralin 4 Alokasyon at Sistemang Pang-ekonomika Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral: • Pangunahing suliranin ng isang ekonomiya ang kakapusan at walang katapusang pangangailangan ng tao. • Layunin ng ekonomiks na malutas ang mga suliraning ito. Paano nakatutulong ang ekonomiks sa paglutas sa suliranin ng kakapusan?
 3. 3. Tamang Paggamit ng Pinagkukunang Yaman • Bagaman hindi matutugunan ng limitadong pinagkukunang-yaman ang lahat ng panganga- ilangan at kagustuhan ng tao, dapat pa ring tiyakin ang lubos na paggamit nito.
 4. 4. Break muna! • Magkano ang nakahanda mong gastusin sa mga sumusunod na pangangailangan? • Meryenda sa tanghali • Bagong T-shirt • Pampagupit o pampaayos ng buhok • Notebook • Ano ang iyong naging batayan sa pagtatakda ng halaga?
 5. 5. Alokasyon • Pagtatakda ng dami ng pinagkukunang yaman (halaga) para matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. • Ito ang pamamaraan ng pagtugon ng tao ukol sa suliranin ng kakapusan ng mga pinagkukunang yaman.
 6. 6. Pinagkukunang Yaman Pangangailangan ALOKASYON
 7. 7. Budget • Ang halagang inilalaan upang tugunan ang isang pangangailangan o kagustuhan.
 8. 8. • Paano makatutulong ang kaalaman sa konsepto ng alokasyon sa pagbuo ng matalinong pagdedesisyon? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 9. 9. Kailangang tumugon ang bawat lipunan sa tatlong katanungan pang-ekonomiya. Anu-anong mga kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano karami ito? Paano lilikhain ang mga kalakal at serbiyong ito? Para kanino ang mga lilikhaing kalakal at serbisyo?
 10. 10. • Kabilang dito ang pagpili ng mga bagay na dapat likhain at kung anu- ano ang maaring gawing alternatibo para dito. Anu-anong mga kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano karami ito?
 11. 11. • Kabilang dito kung sinu-sino ang lilikha ng mga kalakal at serbisyo at ang mga paraan, teknolohiya at presyo ng mga bagay na kailangan sa paglikha nito. Paano lilikhain ang mga kalakal at serbiyong ito?
 12. 12. • Kabilang dito kung sino-sino ang makikinabang sa mga malilikhang kalakal at serbisyo at kung paano maisasagawa ang maayos na distribusyon nito. Para kanino ang mga lilikhaing kalakal at serbisyo?
 13. 13. Break Muna! • Tukuyin kung alin sa tatlong pangunahing katanungang pang-ekonomiko ang sasagot sa mga item sa bawat bilang. 1. Palay, mais, kotse, o computer 2. Tradisyonal na paraan o paggamit ng teknolohiya 3. Mamamayan sa loob o labas ng bansa 4. 500 kilo ng bigas o 200 metrong tela 5. Bibili ng ready-made o ipapagawa
 14. 14. Alamin Natin! • Mag-isip ng negosyo na maaring itayo sa harap ng paaralan batay sa tatlong katanungang pang-ekonomiko. Pangalan ng Negosyo Mga Produkto o Serbisyo Maaring Kostumer Pagmumulan ng tinda Dami ng Produkto o Tagal ng Serbisyo
 15. 15. Sistemang Pang-ekonomiya • Ang paraan ng pagsasaayos ng iba’t ibang yunit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan. • Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal at serbisyo at maiwasan ang kakulangan ng mga ito.
 16. 16. ANG PAGKAKAIBA NG SISTEMANG PANG-EKONOMIYAAY NAKABATAY SA KUNG SINO-SINO ANG GUMAGAWA NG PAGPAPASYA AT SA PAMAMARAAN NG PAGPAPASYANG GINAGAWA. Uri ng Sistemang Pang-ekonomiya
 17. 17. Uri ng Sistemang Pang-ekonomiya Traditional Market Economy Command Economy Mixed Economy
 18. 18. Traditional • Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala ng lipunan. • Umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain at tirahan.
 19. 19. • Ang produksyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa malayang pamilihan. • Ang bawat kalahok ay kumikilos alinsunod sa kanyang pansariling interest. Market Economy
 20. 20. • Ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan. • Ang pamahalaan ay may ganap na kapangyarihan na gamitin ng husto ang lupa, paggawa at kapital upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya. Command Economy
 21. 21. • Pinaghalong sistema ng Market at Command economy. • Hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa presyo at kaligtasan ng mamimili. Mixed Economy
 22. 22. Pagbubuod: Sistemang pang-ekonomiya Nagpapasya Paraan ng Pagpapasya Tradisyunal Lipunan Nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala Market Economy Pamilihan (Nagtitinda at Mamimili) Alinsunod sa kanyang pansariling interest Command Economy Pamahalaan Ang pamahalaan ay may ganap na kapangyarihan upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya Mixed Economy Pamilihan at Pamahalaan Hinahayaan ang pamilihan subalit maaring manghimasok ang pamahalaan
 23. 23. • Bakit mahalaga na magkaroon ng sistemang pang-ekonomiya ang isang lipunan? • Para sa iyo, ano ang angkop na sistemang pang-ekonomiya sa Pilipinas. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 24. 24. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag- aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI

×