Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 6 produksyon

6 876 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Aralin 6 produksyon

 1. 1. Aralin 6 Produksyon Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral:  Ang ekonomiks ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Bakit mahalaga ang pagpapasya sa pagtugon sa kagustuhan ng tao?
 3. 3. Produksyon  Paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao.  Proseso kung saan pinagsasama ang mga salik ng produksyon (input) upang mabuo ang isang produkto (output).
 4. 4. INPUT OUTPUTPROCESS
 5. 5. Salik ng Produksyon (LMKE)  Tumutukoy sa mga sangkap sa paggawa ng isang kalakal. Hindi mabubuo ang isang kalakal kung wala ang kahit isa sa mga ito. lupa manggagawa kapital entreprenyur Produkto
 6. 6. Lupa (aka Likas Yaman) Lahat ng bagay na may pakinabang sa tao na mula sa kalikasan. Pinakagamit sa lahat ng uri ng pinagkukunang- yaman.
 7. 7. Manggagawa (Labor)  Tumutukoy sa mga taong nag-uukol ng lakas na pisikal at mental sa paglikha ng mga kalakal o paglilingkod  Sila ang gumagamit at nagpapaunlad ng pinagkukunang yaman upang magkaroon ng kapakinabangan
 8. 8. Mga Uri ng Lakas-Paggawa  Propesyunal – mga nakapagtapos ng kolehiyo  Manggagawa Skilled – may mataas na antas ng kaalaman, kasanayan at karanasan Semi-skilled – ang kasanayan, kaalaman at karanasan ay higit na mababa kaysa sanay na manggagawa (skilled workers) Unskilled – mga taong walang kaalaman, kasanayan at karanasan SOURCE: DOLE
 9. 9. Kapital  Mga bagay na gawa ng tao na ginagamit sa paglikha ng mga kalakal at paglilingkod.
 10. 10. Uri ng Kapital ayon sa Pagpapalit Anyo  Circulating Capital – kapital na mabilis magpalit-anyo at mabilis maubos (hal. langis, kuryente, asukal).  Fixed Capital – kapital na hindi mabilis magpalit ng anyo at matagal ang gamit (hal. gusali, makinarya, sasakyan).
 11. 11. Entreprenyur  Tumutukoy sa mga taong namamahala sa ibang salik ng produksyon (lupa,paggawa at kapital) upang makalikha ng kalakal o serbisyo.  Tinatawag din sila bilang mga negosyante.
 12. 12. Mga Antas ng Produksyon  Ang produksyon ng kahit na anong kalakal ay dumadaan sa sa iba’t ibang antas:  Primary stage – pagkalap ng mga hilaw na sangkap (raw materials)  Secondary Stage – pagproproseso ng hilaw na sangkap (refining process)  Final Stage – pagsasa-ayos ng mga tapos na produkto (packaging, labeling and distribution) para mapakinabangan ng tao.
 13. 13. Primary Secondary Final
 14. 14. Halaga ng produksyon  Tumutukoy sa halagang ginagastos upang makalikha ng kalakal.  Ang halaga ng produksyon ang nagiging batayan sa pagtatakda ng presyo ng isang kalakal.
 15. 15. Halaga ng produksyon (USIT) upa sahod Interest tubo Halaga ng kalakal lupa mangagawa kapital entreprenyur
 16. 16. Uri ng Halaga ng Produksyon  Fixed Cost (FC) – mga gastusin na hindi nagbabago kahit mataas o walang produksyon (hal. fire insurance, interest ng utang, upa sa gusali).  Variable Cost (VC) – mga gastusin na nagbabago habang tumataas ang produksyon (hal. kuryente, office supplies, pasahod sa mga manggagawa).  Total Cost (TC) – kabuuang gastusin ng produksyon. Ito ang nagiging batayan ng presyo ng kalakal TC=FC+VC
 17. 17. Marginal Cost  Ito ay tumutukoy sa karagdagang gastos- pamproduksyon sa paglikha ng dagdag na yunit ng produkto o serbisyo.
 18. 18. Gastusin sa Produksyon ng Tinapay Dami ng Produkto (Q) Fixed Cost (FC) Variable Cost (VC) Total Cost (TC) Marginal Cost (MC) 0 50 0 50 0 1 50 80 130 80 2 50 110 160 30 3 50 150 4 50 210 5 50 290
 19. 19. Iba pang Pormula Average Variable Cost Average Fixed Cost Average Cost
 20. 20. Gastusin sa Produksyon ng Tinapay Q FC VC TC MC AFC AVC AC 0 50 0 50 0 0 0 0 1 50 80 130 80 50 80 130 2 50 110 160 30 25 55 80 3 50 150 200 40 16.67 50 66.67 4 50 210 260 60 5 50 290 340 80
 21. 21. BUOD: Ang produksyon ay ang paglikha ng mga kalakal gamit ang pinagsama-samang salik nito. Ang produksyon ay isang irreversible na proseso. Tanda ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng antas ng produksyon.
 22. 22. • Ano sa inyong palagay ang kalakal na dapat maging priyoridad ng produksyon ng ekonomiya? Ipaliwanag kung bakit. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 23. 23. References:  EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015  Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House  De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI  Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI  Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×