Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 7 negosyo

3 004 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation

Aralin 7 negosyo

 1. 1.  Ang produksyon ay ang paglikha ng kalakal na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao.  Ang halaga ng produksyon ang nagiging batayan sa pagtatakda ng presyo ng isang kalakal. Anu-ano ang maaring gawin upang manatiling mababa ang presyo ng isang kalakal.
 2. 2. Ano ang Negosyo? • Anumang gawaing pang-ekonomiya na may layuning kumita o tumubo. • Mga gawaing nakakalikha at nagbebenta ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao.
 3. 3. Uri ng Negosyo • Manufacturing – pagbuo o paggawa ng kalakal • Service – pag-alok ng serbisyo sa mga mamimili • Sales – pagbebenta ng kalakal na walang binago. • Wholesale - maramihan • Retail – isahan
 4. 4. KABUTIHAN NG PAGNENEGOSYO 1. May pagkakataong kumita 2. Magtratrabaho ka para sa sarili. 3. Magagawa mo ang hilig mo. 4. Makakatulong ka sa iba. 5. May saysay ka sa komunidad. DI-KABUTIHAN NG PAGNENEGOSYO 1. Pwedeng hindi- kumita. 2. Pwedemg hindi mabigyan ng sapat na oras. 3. Pwedeng hindi ka handa o hindi kaya ang mga responsibilidad.
 5. 5. 1. Masipag 2. Matiyaga 3. May dedikasyon at malasakit 4. Tuloy-tuloy ang pagpapahusay ng negosyo. 5. May diskarte sa pagplaplano. 6. May kredibilidad.
 6. 6. Organisasyon ng Negosyo Solong pagmamay-ari Korporasyon Kooperatiba Sosyohan
 7. 7. Solong Pagmamay-ari • Negosyong pagmamay-ari at pinamamahalaan ng iisang tao lamang. Kabutihan Di-Kabutihan • May kalayaan sa pagpapatakbo • Simple • Mababang panimulang puhunan • May benepisyo sa buwis • Walang limitasyon sa pananagutan • Kakulangan ng magpapatuloy • Mahirap kumuha ng pondo • Pagdepende sa iisang tao
 8. 8. Sosyohan • Negosyong pagmamay-ari ng dalawa o higit pang tao. Kabutihan Di-Kabutihan • Mas maraming pinagsamang talento. • Dagdag na pondo • Madaling buuin • Kaunting pangangailangang legal • Walang limitasyon sa pananagutan • Kakulangan ng magpapatuloy • Kahirapan ng paglilipat ng pagmamay-ari • Posibilidad ng tunggalian
 9. 9. Korporasyon • Negosyong nilikha ng estado. • Hiwalay ang nagmamay-ari, komokontrol at nagpapatakbo sa negosyo na may legal na pananagutan ang mga kasapi nito. Kabutihan Di-Kabutihan • Limitadong Pananagutan • Tiyak ang pagpapatuloy • May propesyunal na pamamahala • Madaling lumaki ang pondo. • Posibilidad ng tunggalian sa pamamahala • Malaking halaga sa pagsisimula. • Maraming regulasyon • Dobleng pagbubuwis
 10. 10. Kooperatiba • Isang uri ng samahan na ang pangunahing layunin ay matulungan ang mga kasapi nito. Kabutihan Di-Kabutihan • Maliit ang panimulang puhunan • Layunin ang kagalingan ng mga kasapi. • Makatarungan ang pamamahagi ng kinikita at yaman. • Maliit ang interest sa mga pautang. • Mahirap ang pamamahala. • Kawalan ng mga propesyunal na tagapamahala. • Malaki ang posibilidad ng pagkalugi • Maaring maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan
 11. 11. • Ano ang dapat na mga katangian mayroon ang isang entreprenyur upang maging matagumpay sa negosyo? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 12. 12. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×