Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Araw ng kalayaan

1 909 vues

Publié le

Araw ng Kalayaan Lesson

Publié dans : Formation
 • maraming salamat dahil magagamit ko ito upang ipahayag ang proklamasyon ng kalayaan sa pilipinas sa mga kapwa ko estudyante sa lunes.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Maraming salamat po. Malaking tulong ito sa pagtuturo ko ng Araling Panlipunan.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Araw ng kalayaan

 1. 1. SPECIAL LESSON Ika-121 Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA
 2. 2. Panimula: • Sa Hunyo 12, ipagdiriwang natin ang Ika-121 Anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas na may themang Kalayaan 2019: Pagbabagong Ipinaglaban, Alay sa Masaganang Kinabukasan. Sa araw na ito gugunitain natin ang pagpapahayag ng Kalayaan ng ating bansa.
 3. 3. Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas • Ang Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay naganap noong Hunyo 12, 1898, sa Cavite II el Viejo (Kawit, Cavite). Binasa sa publiko ang Acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Inihayag ng puwersang rebolusyunaryong Pilipino sa ilalim ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan at soberenya ng kapuluan ng Pilipinas mula sa pamumunong kolonyal ng Espanya.
 4. 4. Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas • Pinahayag ang kasarinlan noong 12 Hunyo, 1898, sa pagitan ng ikaapat at ikalima ng hapon sa tahanan ni Heneral Emilio Aguinaldo. Ginanap din ang pagwagayway ng Pambansang Watawat ng Pilipinas, sa ikalawang pagkakataon na siyang ginawa sa Hong Kong ni Marcella Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza, at ang pagpapatugtog ng Marcha Filipina Magdalo na sinulat ni Julian Felipe at pinatugtog ng bandang San Francisco de Malabon.
 5. 5. Saan unang winagayway ang watawat ng Pilipinas? • Matapos dumating mula Hong Kong, pinamunuan ni Hen. Emilio Aguinaldo ang pagsalakay laban sa mga pwersang Kastila sa Alapan, Imus, Cavite noong May 28, 1898. Matapos ang labanan, winagayway ni Hen. Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa Teatro Caviteño.
 6. 6. Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas • Ang Akto ng Pagpapahayag ng Kasarinlan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ang pagpapahayag ay nilagdaan ng 98 katao, kabilang na ang isang opisyal ng hukbong Amerikano na si G.L.M. Johnson, isang Koronel ng Artilerya. Ngunit ang pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas ay ipinatupad lamang noong 1 Agosto, kung kailan marami nang mga bayan ang binuo sa ilalim ng mga pamuntunang inilatag ng Pamahalaang Diktaturya ni Heneral Aguinaldo.
 7. 7. Ang Pagpupulong sa Bacoor (Bacoor Assembly) • Noong Hunyo 23, 1898 naganap ang unang pagpupulong ng gabinete ni Hen. Aguinaldo sa Bahay na Tisa sa Bacoor, Cavite. Inatasan ni Hen. Aguinaldo si Apolinario Mabini na bumuo ng bagong Akto ng Pagpapahayag ng Kasarinlan na una nang tinutulan ni Hen. Aguinaldo dahil sa ilang probisyon nito. Augusto 1, 1898 nilagdaan ni Hen. Aguinaldo at ng 190 kinatawan mula sa 16 na lalawigan na bahagi ng Pamahalaang Rebolusyunaryo ang bagong proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas.
 8. 8. Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas • Kinalaunan, sa Malolos, Bulacan, binago ng Kongreso ng Malolos ang kapahayagan dahil sa paggigiit ni Apolinario Mabini na siyang tumutol sa orihinal na proklamasyon na nagpapahayag na ang Pilipinas ay inilalagay sa ilalim ng proteksiyon ng Estados Unidos.
 9. 9. Digmaang Pilipino-Amerikano • Hindi kinalala ng Estados Unidos at Espanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Kinalaunan, inilipat ng Espanya ang soberanya ng Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng Kasunduan sa Paris ng 1898. • Hindi kinalala ng Pamahalaang Rebolusyonaryong Pilipino ang kasunduan at nakipaglaban sa Estados Unidos ngunit sila ay nagapi at nadakip si Emilio Aguinaldo ng mga hukbong Amerikano.
 10. 10. Hulyo 4 bilang Araw ng Kalayaan • Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ipinagkaloob din ng Estados Unidos ang Kasarinlan ng Pilipinas noong 4 Hulyo 1946 sa pamamagitan ng Kasunduan sa Maynila. Ang Araw ng Kalayaan ay ginugunita tuwing Hulyo 4.
 11. 11. Paglilipat sa Araw ng Kalayaan • Noong Agosto 4, 1964, sa pamamagitan ng mga mungkahi ng mga historyador at mga nasyonalista, nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang Batas Republika Blg. 4166 na siyang nagtatakda sa Hunyo 12 bilang Araw ng Kalayaan ng bansa. Nauna nang ginugunita tuwing Mayo 28 ang Araw ng Watawat kung saan hinihikayat ang mga Pilipino na ibandera ang Watawat ng Pilipinas sa kanilang mga tahanan at tanggapan.
 12. 12. Bakit mahalaga ang Kalayaan ng bansa? • “Kayo, mga kapatid ko, ay tinawag na maging Malaya.” – Galacia 5:13 • Para sa ating mga ninuno mahalaga ang araw na nakamtan nila ang ating kalayaan mula sa mga mananakop. Ngunit ngayon ba, mahalaga pa ba ang kalayaan para sa mga kabataan? • Mahalaga ang kalayaan para sa tao sapagkat ito ang ginamit ng Diyos na sukatan upang malaman kung gaano karesponsable ang tao. • Nagkakaroon ng malayang pag-iisip at pagdedesiyon ang tao na nakakaapekto sa paraan ng kanyang pagiging uri ng mamamayan.
 13. 13. Bilang Pagtatapos… • Ang pansariling disiplina at pagsunod sa ipinatutupad na batas ang isa sa mga pangunahing hakbang upang mabigyang saysay ang pagdiriwang ng ating Kalayaan. • Ang kalayaan ay hindi nagangahulugan na malaya tayong gawin anuman ang ating naisin, bagkus ay may kalakip na responsibilidad bilang mamamayan. • Dapat ring tayo ay maging masipag at produktibong mga mamamayan upang tuluyang magapi ang kahirapan. Kapag nagkagayon, unti-unting mawawakasan ang kahirapan, kakulangan ng wastong edukasyon at korapsyon sa ating bansa.
 14. 14. • Bilang isang kabataang Pilipino, paano mo gagamitin ang angkin mong Kalayaan para makamit ang Masaganang Kinabukasan. PAGPAPAHALAGA TAKDA: Isulat ang sagot sa ½ crosswise na papel. COPYAND ANSWER. Isulat ang sagot sa kumpletong pangungusap. Isulat ang pangalan, lagda at Valid ID number ng magulang o guardian.
 15. 15. References: • Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas – retrieved from https://tl.wikipedia.org/wiki/Pagpapahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinas • Xiao Time: ANG ARAW NG KASARINLAN NG PILIPINAS || June 12, 2015 retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=6mHiTSvUjBI • ISANG PAGPUPUGAY SA ATING MGA BAYANI AT SA PAMANA NILANG KALAYAAN by Ferdinan S. Gregorio – retrieved from http://nhcp.gov.ph/%EF%BB%BF%EF%BB%BFisang-pagpupugay- sa-ating-mga-bayani-at-sa-pamana-nilang-kalayaan/ • Ocampo A. R. (2009) 101 Stories on the Philippine Revolution • Bacoor Historical Society (2016) Bacoor Community Life • Battle of Alapan – retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Alapan

×