Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Q2 lesson 11 katipunan

5 367 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Q2 lesson 11 katipunan

 1. 1. Aralin11 Ang KATIPUNAN Paglago ng Diwang Nasyonalismo Inihanda: Arnel O. Rivera
 2. 2. PANIMULA • Matapos madakip si Dr. Jose P. Rizal noong ika- 6 ng Hulyo 1892, inisip ng mga Pilipino na hindi na nila makakamit ang hinihinging pagbabago sa mapayapang paraan. • Para sa marami, ang tanging paraan na lamang upang mabago ang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang pagpapaalis ang mga Espanyol sa pamamagitan ng rebolusyon.
 3. 3. Timeline Hulyo 7, 1892 Itinatag ang KKK (Kataastaasan, Kagalang- galang na Katipunan na Anak ng Bayan) Nabunyag ng mga Kastila ang KKK. Aug. 19, 1896 Aug. 24, 1896 Naganap ang Sigaw ng Pugadlawin sa Balintawak Aug. 30, 1896 Sinalakay ng mga Katipunero ang Polverin ng San Juan.
 4. 4. Pagkakatatag ng Katipunan • Noong Hulyo 7, 1892, itinatag nina Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Deodato Arellano sa isang bahay sa Kalye Azcarraga (Claro M. Recto ngayon), Tondo, Maynila ang KKK (Kataastaasan, Kagalang- galang na Katipunan na Anak ng Bayan)
 5. 5. Layunin ng Katipunan • Layunin ng KKK na pag-isahin ang mga Pilipino na makamit ang Kalayaan ng Bansa sa pamamagitan ng isang himagsikan laban sa mga Kastila.
 6. 6. Mga Kasapi ng Katipunan Katipun Kawal Bayani
 7. 7. Katipun • Unang antas ng Katipunero • Kontra-senyas (Password): Anak ng Bayan • Nagsusuot ng itim na hood sa mga pagpupulong. • Maaring maiangat sa antas na Kawal kung makakapaghikayat ng maraming kaanib.
 8. 8. Kawal • Ikalawang antas ng Katipunero • Kontra-senyas (Password): GOMBURZA • Nagsusuot ng berdeng hood sa mga pagpupulong. • Maaring maiangat sa antas na Bayani kung sila ay mahahalal bilang opisyal.
 9. 9. Bayani • Ikatlong antas ng Katipunero • Kontra-senyas (Password): Rizal • Nagsusuot ng pulang hood sa mga pagpupulong. • Binubuo ng mga pinuno ng Katipunan
 10. 10. Pacto de Sangre • Ang ritwal na ginagawa sa mga taong nais na maging kasapi ng Katipunan. • Ito ay ginagawa sa isang lihim na silid na kung tawagin ay Camara Negra (Dark Chamber) • Ito ay nagsisimula sa isang pagsubok at nagtatapos sa paglagda sa kasunduan gamit ang sarili nilang dugo.
 11. 11. Ang Kalayaan • Ang opisyal na pahayagan ng Katipunan. • Kabilang sa mga artikulo na nailimbag ay ang Manifesto ni Emilio Jacinto (Dimas Ilaw) at ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio (Agapi-to Bagumbayan).
 12. 12. Pagkakatuklas ng Katipunan • Nabunyag ang lihim ng Katipunan nang ikinumpisal ito ng kapatid ni Teodoro Patiño kay Padre Mariano Gil noong August 19, 1896. • Sa ginawang paghahalughog sa palimbagan ng Diario de Manila, natuklasan ang mga patalim, resibo at dokumento ng Katipunan.
 13. 13. Sigaw sa Pugadlawin • Pagkatapos mabunyag ang lihim ng Katipunan, tinipon ni Bonifacio ang mga Katipunero sa Balintawak noong Augusto 24, 1896. Dito napagkasunduan na simulan agad ang himagsikan at pinagpupunit ang kanilang sedula at sumigaw ng “Mabuhay ang Katagalugan!”.
 14. 14. Unang Labanan para sa Kalayaan • Noong August 30, 1896, sinalakay ng mga Katipunero ang polverin ng mga Kastila sa San Juan, Manila. Bagamat natalo, ito ang naging hudyat ng mga Pilipino para sa malawakang himagsikan para sa kalayaan. • Kasunod nito ipinag-utos ni Gob. Hen Jose Blanco nailagay sa ilalim ng batas militar ang walong lalawigan sa Luzon - Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac.

×