Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Architekt informacji vs broker informacji

1 662 vues

Publié le

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à commenter

Architekt informacji vs broker informacji

 1. 1. Architekt informacji vs broker informacji Co ich łączy, a co dzieli?<br />Dr Stanisław Skórka<br />Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie<br />Biblioteka Główna<br />Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa<br />
 2. 2. Kto jest kim? <br />Zadania i umiejętności <br />Kształcenie <br />Rynek pracy <br />Plan<br />
 3. 3. Kto jest kim? <br />Zadania i umiejętności <br />Kształcenie <br />Rynek pracy <br />Plan<br />
 4. 4. broker wiedzy, researcher, dealer danych, profesjonalista informacji, cyber-bibliotekarz<br />pośrednik między zasobami informacyjnymi a użytkownikami, <br />za opłatą służy pomocą w wyszukiwaniu informacji wzbogaconym o jej analizę i opracowanie<br />Broker informacji<br />
 5. 5. to osoba, która czyni informację zrozumiałą dla innych ludzi upraszczając rzeczy skomplikowane, <br />poprzez organizację treści, tworzenie jej struktury i map pozwalających użytkownikom odnaleźć potrzebne informacje <br />R.S. Wurman<br />Architekt informacji<br />
 6. 6. Pośrednictwo 2<br />
 7. 7. Architekt informacji jest również pośrednikiem<br />
 8. 8. Kto jest kim? <br />Zadania i umiejętności <br />Kształcenie <br />Rynek pracy <br />Plan<br />
 9. 9. wykonanie usługi informacyjnej: <br />wyszukanie, <br />wyselekcjonowanie, <br />przetworzenie i opracowanie informacji zgodnie z oczekiwaniami klienta.<br />Zadania BI<br />
 10. 10. organizowanie treści lub obiektów <br />opisywanie ich w sposób zrozumiały<br />dostarczanie użytkownikom dróg dostępu do nich<br />Zadania AI<br />
 11. 11. Umiejętności<br />Broker informacji<br />Architekt informacji<br />dobra orientacja w źródłach informacji i siw, <br />stosowanie odpowiednich metod i strategii wyszukiwawczych, <br />pozyskiwanie treści istotnych dla odbiorcy, <br />umiejętność analizy, weryfikacji, opracowywania <br />szybkiego czytania<br />zdolność widzenia wzorców i rozwiązań, <br />dostrzeganie szczegółów <br />komunikatywność<br />organizacja i kategoryzacja treści, <br />tworzenie dokumentacji z projektu si, <br />prowadzenia badań użytkowników <br />
 12. 12. architektem informacji jest każdy, kto porządkuje, organizuje informacje, tworzy nazwy kategorii i je przyporządkowuje do określonych grup<br />
 13. 13. BI pracuje dla wąskiej grupy osób, efekty jego pracy mogą być przeznaczone wyłącznie dla celów indywidualnych klienta i, ze względu na ich znaczenie prawne czy handlowe, nigdzie nie publikowane<br />Różnice <br />
 14. 14. AI pracuje również na zlecenie klienta, <br />z rezultatów jego pracy czerpie korzyści znacznie większa grupa osób, np.: internauci odwiedzający sklepy internetowe, użytkownicy biblioteki, pasażerowie na lotniskach <br />Różnice 2<br />
 15. 15. jest aktywny, <br />musi radzić sobie samodzielnie z problemami, które pojawiają się podczas zaspokojenia swojej potrzeby informacyjnej: <br />wybór drogi, <br />opcji lub kategorii, <br />formułowanie haseł wyszukiwawczych, <br />interpretacja wyników itp. <br />Cechy użytkownika architekta informacji <br />
 16. 16. czy jestem we właściwym miejscu? <br />czy mają to czego szukam? <br />czy mają coś lepszego (jeśli to co znalazłem nie zaspokaja potrzeby)? <br />co powinienem teraz zrobić?<br />Problemy poszukujących informacji<br />
 17. 17. Trudno wycenić pracę architekta informacji <br />
 18. 18. Kto jest kim? <br />Zadania i umiejętności <br />Kształcenie <br />Rynek pracy <br />Plan<br />
 19. 19. podstawowe zagadnienia nt infobrokerstwa,<br />znajomość źródeł informacji z różnorodnych dziedzin, <br />podstawy prawne w działalności BI,<br />zagadnienia związane z reklamą i public relations, <br />użytkownicy informacji, <br />edycja tekstu, <br />projektowanie i publikowanie informacji w Internecie, <br />zastosowanie technologii informacyjnej, <br />statystyka<br />Kształcenie z zakresu brokera informacji<br />
 20. 20. problemy organizacji treści, <br />metody badań zachowań informacyjnych użytkowników,<br />projektowanie nawigacji, <br />tworzenie etykiet, <br />zarządzanie grupą i projektem <br />rozumienie znaczenia Internetu dla marketingu, komunikacji i kultury<br />Kształcenie architektów informacji<br />
 21. 21. Najistotniejsza umiejętność:<br />Znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej<br />
 22. 22. Kto jest kim? <br />Zadania i umiejętności <br />Kształcenie <br />Rynek pracy <br />Plan<br />
 23. 23. Kreatywność<br />Innowacyjność<br />Szansa na sukces…<br />
 24. 24. Podsumowanie<br />
 25. 25. BI i AI są odrębnymi dyscyplinami wywodzącymi swe źródła w mniejszym lub większym stopniu od bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. <br />Cechy wspólne to: <br />potrzebę identyfikacji potrzeb informacyjnych klientów i użytkowników warunkującą odpowiednie wykonanie zadania, <br />selekcjonowanie i organizację danych na podstawie określonych kryteriów, <br />realizowanie zleceń dla klientów komercyjnych. <br />
 26. 26. Bibliotekarstwo pozostanie <br />To jest pani Mazurska – była bibliotekarką, <br />teraz jest naszą wyszukiwarką…<br />
 27. 27. Im bardziej ludzie potrzebują informacji, tym więcej chcą za nią zapłacić<br />

×