Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reciklaža kristina stanisavljevic

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Reciklaža kristina stanisavljevic

 1. 1. RECIKLAŽA
 2. 2. Šta je reciklaža?Reciklaža je izdvajanje materijala izotpada i njegovo ponovno korišcenje.Uključuje sakupljanje,izdvajanje,preradu iizradu novih proizvoda iz iskorišćenihstvari ili materijala.
 3. 3. Šta se sve reciklira?StakloPapirKartonAluminijumGvožđePlastikaKeramikaElektronski i električni otpad
 4. 4. PapirPapir se dobija preradom drveta ufabrikama uz pomoć različitih hemijskihsredstava.
 5. 5. Šta bismo sačuvali reciklažom papira?Recikliranjem papira spasavamo mnogešume,reke,jezera a samim tim i mnogadruga živa bića koja od njih na neki načinzavise.
 6. 6. Staklo Staklo je materijal koji se koristi u svakodnevnom životu kroz razne proizvode:flaše,čaše,tegle,prozore…-Pravi se tako što se pesak,sa dodatkom još nekih materija topi na vrlo visokim temperturama.
 7. 7. Šta bismo sačuvali reciklažom stakla?Ukoliko bismo reciklirali staklo mnogomanje bi se uništavala korita reka iz kojihse vadi pesak za staklo,zagađivanjevazduha i potrošnju energije.
 8. 8. Metal(aluminijum, bakar, gvožđe)Od metala se prave: automobili, autobusi,vozovi, bočice za dezodoranse, limenke…Metali se dobijaju preradom odgovarajućihruda.
 9. 9. Zašto je potrebn reciklirati metal?Pri topljenju rude troši se velika količinaenergije a štetni gasovi sagorevanjem seoslobađaju u atmosferu.Za jednu tonu aluminijuma potrebno jeiskopati četiri tone rude boksita i potrošiti13.000 kWh električne energije.
 10. 10. PlastikaPlastika je materijal koji se dobija iznafte.Nafta je vrsta rude koja se nalazi uunutrašnjosti Zemlje i nastajeraspadanjem biljaka i životinja tokom višemiliona godina.
 11. 11. Zašto je potrebno reciklirati plastiku? Eksploatacijom nafte i njenom preradom u plastiku, jedan deo naše planete nestaje.Plastika se ne raspada u zemlji te se trajno zadržava u životnoj sredini koju zagađuje.Moguće je i njeno uništavanje procesom spaljivanja,ali tada vršimo zagađivanje vazduha.
 12. 12. Elektronski I električni aparati(EE otpad) Elektronski i električni (EE) otpad spada u kategoriju opasnog otpada.Obuhvata male i velike kućne aparate,IT opremu,rasvetnu opremu,elektronske igračke,medicinske uređaje kao i fluorescentne cevi.
 13. 13. Zašto je potrebno reciklirati EE otpad?Mnogi EE proizvodi sadrže hemijskeelemente kao što suživa,olovo,kadmijum,berilijum...Ukoliko senepropisno bace ili odlože na komunalnudeponiju ispravanjem u vazduh dovodedugoročno do uništavanja životne sredinei ujedno mogu uticati na oboljenja jetre,bubrega, mozga, kancera.
 14. 14. Sajtovi sa kojih su preuzete slike:http://www.ecotopia.rs/active/sr-latin/home/abohttp://www.denipet.com/reciklaza-pet-ambalaz
 15. 15. ČUVAJTE PRIRODU JER NEMATE REZERVNU!!! Autor:Kristina Stanisavljević

×