Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 49 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus (20)

Plus par Sanna Brauer (20)

Publicité

Plus récents (20)

Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

 1. 1. Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus OppiminenOnline.com Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. Hae osaamismerkkiä https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/NDHNCClLRPl11/apply
 3. 3. Kuva: GAPHIKER@Flickr Kansalaisaktiivisuus
 4. 4. Kansalaisvaikuttaminen ja demokraattiseen toimintaan osallistuminen • mahdollisuus vaikuttaa eri tavoin • jokainen saa äänensä kuuluviin halutessaan • kansalaisten oikeudet • kansalaisyhteiskunta: osallistumisesta osallisuuteen • tiedot, taidot, arvot ja asenteet • vastuunottaminen ja yhteistyötaidot
 5. 5. • Miten nousevat, heikot signaalit saadaan kuuluviin, kun kovimmin huutavat saavat äänensä kuuluviin parhaiten? • Sosiaalinen media määritellään verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. • Sosiaalinen media on muuttanut tapojamme olla yhteydessä, toimia toisten kanssa, viettää aikaa ja elää. • Lataa kirja: http://tiny.cc/silmatauki
 6. 6. Verkossa pienet voivat olla suuria Kuva: Army Medicine@Flickr “Kaikki nämä ovat olleet ideoina loistavia ja jokaisen liiketoimintaa parantavia. Kysyisinkin kuka tulee ottamaan vastuun tekemisestä ja minkälaisen korvauksen tämä henkilö saa? Oletko sinä valmis tekemään oman osuutesi yhteisön eteen vai odotatko, että joku muu tekee työt puolestasi? ” http://blogi.poikkeama.fi/ystavayrittajyyden-tuho/
 7. 7. Opiskelijan sometaitoja arvostetaan ! http://nuoriyrittajyys.fi/
 8. 8. Palvelu(pata)osaamista yrityksiin
 9. 9. Kuva:Alec Couros@Flickr
 10. 10. Uusi asiantuntijuus syntyy verkosta ja verkostoissa
 11. 11. Opettajan ja opiskelijan someroolit Kuva MrVan Meelen
 12. 12. Työminä  ja  yksilöminä  verkossa Työminä Yksilöminä Tuija  Aalto  2010  CC  BY-­‐SA 360°
 13. 13. Opelle oma brändi? “Opettajan henkilöbrändi on oman persoonan vahvuuksiin perustuva tapa viestiä ja toimia. Ihmis- ja oppimiskäsityksen monipuolistuttua opettajankaan ei ole syytä olla tietynlainen. — Tietoinen itsensä brändääminen helpottaa omien hyvien puolien hyödyntämistä ja sujuvaa toimintaa sekä oppilaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöbrändi on työkalu toiminnan ja opettamisen tukena “ Katleena Kortesuo, http://www.opettaja.fi Lue: Nyt brändäämään …vitsiniekka, läsnä oleva kuulumisten kysyjä, tarinankertoja, käytännöllinen ja intohimoisen innostunut…
 14. 14. • Onko sinulla edellytykset luoda ammatillinen verkkoidentiteetti? • Testi: http://www.tuija.tv/ loydy/testaa/laskuri.php Koko kirja verkosta: http://www.slideshare.net/Tuija/loydy- brandaa-itsesiverkossa-koko-kirja “Teoksessa ”henkilöbrändi” tarkoittaa henkilön mainetta tavoitteellisen verkkoviestinnän kohteena ja sen pohjan muodostavat henkilön verkkoidentiteetti tai identiteetit. Brändi muodostuu henkilön valintojen, läsnäolon ja toiminnan pohjalta. Henkilöbrändin perusteella voi päätellä millaisista asioista henkilö on kiinnostunut, keitä hän tuntee ja miten häneen saa yhteyden. — brändin tarkoitus on antaa positiivinen sekä informatiivinen kuva henkilöstä ja samalla viestiä luotettavuudesta.” http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/ tietopalvelu/sosiaalinen_media_ja_internet/loydy_- _brandaa_itsesi_verkossa
 15. 15. Henkilöbrändin  sipuli Tuija  Aalto  2010  CC  BY-­‐SA
 16. 16. Työroolissa  verkkoon?  1/2 • Onko  sinulla  sosiaalisen  median  perustaidot,   joihin  nojata?   • Pystytkö  käsiGelemään  myös  negaIivista   palauteGa?   • Oletko  valmis  jakamaan  ideoitasi  ja  osaamistasi   työnantajasi  brändin  alla?   • Antaako  organisaaIosi  sinulle  valtuudet  puhua   työstäsi?
 17. 17. Työroolissa  verkkoon?  2/2 • Voitko  itse  määrätä  työajan  käytöstä  tehdäksesi   Ilaa  ja  aikaa  verkkoläsnäololle?   • Onko  työtehtävä  verkossa  resursoitu  riiGäväsI?   (Lomat,  vapaat,  useita  varahenkilöitä)   • Ovatko  tavoiGeet  ja  vastuut  määritelty  selkeäsI   ja  realisIsesI?
 18. 18. Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja toimia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Yhteisesti valitut/ some-strategian mukaiset toimintaympäristöt, jotka tukevat tavoitteellista toimintaa • Riittävä tieto tekijänoikeuksista • Käyttöehdot/luottamuksellisen tiedon käsittely • Vuorovaikutus erilaisissa verkostoissa ja yksilötasolla Miten työprofiili määritellään eri palveluissa? http://fav.me/d2hkjvtbyEffBomb Kuka, kenelle, mitä, milloin, miksi?
 19. 19. Mihin strategiaa tarvitaan? • Strategia on malli siitä, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan ja ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. • Työkalu muiden joukossa. Tavoitteena tulee olla, että sosiaalinen media on luonteva osa kaikkien työtä. • Valmista strategiaa olennaisempi on prosessi. Tärkeää on että sosiaalisen median merkitystä ja käyttöä pohditaan organisaatiossa yleisesti, ei vain asiantuntijatasolla. ! • Yhteiset pelisäännöt! ! • Strategiassa on määriteltävä, miten sosiaalisessa mediassa toimiminen on vastuutettu, resurssoitu ja miten tietoturvasta on huolehdittu. ! • Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimivat työntekijät on nähtävä yhtenä voimavarana viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa. ! • Mikä kiinnostaa asiakkaita? http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com
 20. 20. http://www.somestrategia.com/
 21. 21. Tiedä mitä saa sanoa ja mitä ei
 22. 22. • On itse ymmärrettävä, missä roolissa keskustelua käy, organisaation edustajana vai yksityisenä henkilönä.Virkamiestä koskee kuitenkin sananvapaus, tiukkoja rajauksia ei ole tarpeen tehdä. • Organisaatiossa on mietittävä, mihin sosiaalinen media rinnastuu: yleisötilaisuudessa tai ruuhkabussissa puhumiseen vai lehden mielipideosastolle kirjoittamiseen? • Sosiaalisessa mediassa ilmaistut mielipiteet eivät ole virallisia lausuntoja. • Resurssoinnin miettiminen on tärkeää, kun organisaation läsnäoloa verkkoon perustetaan. • Työntekijällä on oikeus tietää, mitä hänen odotetaan tekevän sosiaalisessa mediassa.Tässä tarvitaan johtamista. Hyvin kirjatut tavoitteet määrittelevät, mitä työntekijät tekevät. http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com
 23. 23. Miten alkuun? ! Luo oma profiilisi Kurki ja lurki muiden tekemisiä Liity ryhmiin (joihinkin tarvitaan hyväksyminen) Keskustele ja kommentoi Lisää tekstiä, kuvia, videota ja tapahtumia Osallistu ja ohjaa —> TUUPPAA
 24. 24. Yhdessä osataan vielä enemmän Hanke? Projekti? Kehittämistavoite? TULEVAISUUS RAKENNETAAN OIVALTAMALLA, MUILTA BENCHMARKKAAMALLA JA INNOSTUMALLA
 25. 25. Jaettu asiantuntijuus on innovointia samalla foorumilla ! ! Madaltunut vuorovaikutuskynnys Tavoitettavuus - kaikki ovat samalla foorumilla Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä ! Hiljaisen tiedon dokumentointi Parempi ja nopeampi informaation kulku ! Tiedonvälitys ja yhteisöön kuuluvuuden tunne ! Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys !
 26. 26. Jaa myös kiitosta! https:// www.linkedin.com/ in/sannabrauer
 27. 27. Jakaminen: Yksilö •  Tulosten aikaansaaminen •  Tiedon merkityksen arviointi •  Oppiminen •  Verkostoituminen •  Vaikuttaminen •  Arvopohjaisena valintana •  Maineenhallinnan strategiana •  Työtapojen kehittämishankkeena Jakaminen: Organisaatio •  Yksittäisille organisaatioille jakamisesta seuraa aluksi lähinnä kustannuksia •  Jakamisesta hyötyä (eko)systeemitasolla •  Miten organisaatiot saadaan ajattelemaan ekosysteemejä, yhteen toimivien systeemien kokonaisuuksia? http://www.slideshare.net/ Tuija/avoimuus-1012aalto
 28. 28. Osaamisvaatimuksia •  Sujuva kirjoittaminen •  Vuorovaikutustaidot •  Välinetaidot •  Tavoitteista lähtevä onnistumisen arvioiminen •  Verkottuneen toimintaympäristön ymmärrys •  Keskinäisriippuvuuden lisääminen, ekosysteemiajattelu Sosiaalinen media saa sellaisetkin kirjoittamaan, jotka eivät siitä muuten innostu!
 29. 29. Ilmaisuvälineitä on myös muita Photo by Jonsson@Flickr
 30. 30. Erilaisia ihmisiä - erilaisia kulttuureita Mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi Mahdollisuus vaikuttaa, voimaantua, osallistua ja innostua ! Ohjauksen uudet tuulet ! Sosiaalinen media ei muuta yksinään toimintakulttuuria ! Mediakasvatus: Yhteistä tekemistä ja yhdessä oppimista
 31. 31. Mistä kaveri opettajalle? ! http://www.flickr.com/photos/benny4bs/4257144990/sizes/z/in/photostream/!
 32. 32. Olet siinä - vieressä go on-line Tutustu uusiin maailmoihin
 33. 33. Naamatusten verkossa ° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。* ˚
 ˚ ˛ •˛•˚ */______/~ \。˚ ˚ ˛
 ˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| • lisää seinälles jos haluat, että satais lunta! :)
 Ihan vaan pikkisen ja muutama aste vaan pakkasta ♥ Rikkaat mediaympäristöt ttp://www.flickr.com/photos/dublab/6433047171/sizes/l/in/photostream/
 34. 34. Netti-identiteetit • “Työttömänä ollessa ihminen jää usein verkostojen ja yhteisöjen ulkopuolelle. Itse löysin tarvittavat verkostot sosiaalisesta mediasta. Tuntui, että verkossa osaamistani arvostetaan ja mielipiteitäni kuunnellaan. Muiden ihmisten kannustus sosiaalisessa mediassa paransi itsetuntoani ja sain uusia voimia jatkaa aktiivista työnhakua. Haluan kiittää edelleen kaikkia minua auttaneita ihmisiä. Olen sanaton saamastani tuesta ja kannustuksesta. — Ilman sosiaalista mediaa olisin luultavasti syrjäytynyt.” Taneli Pasanen “Johonkin liittyminen, kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat yksilön kehitykselle olennaisen tärkeitä asioita. ” R. Jauhiainen & M. Eskola Ryhmäilmiö 1994. https://tanelipasanen.wordpress.com/2014/12/15/sosiaalinen-media-pelasti-minut-syrjaytymiselta/
 35. 35. Opiskelija verkossa Lue: Diginatiivit tulevat muuttamaan yrityksiä Työelämän mullistajat Nuorempi ammattilainen Vanhempi ammattilainen
 36. 36. Osaamisen näkyväksi tekeminen http://kiltapeda.blogspot.fi/ http://keikkailuextra.wix.com/keikkailuextra2#
 37. 37. Facebook ryhmänohjauksen jatkeena! ! Hyvin toimiva ryhmä toimii hyvin myös verkossa! ! • Opettajan tehtävä on ohjeistaa netissä melko reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen tottunut sukupolvi ammatilliseen hyvään käyttäytymiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen ryhmän palstalla. ! Keikkailijoiden toimintamalli Facebook-ryhmänohjauksesta: ! http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/p/ohjaus.html
 38. 38. Kansalaisvaikuttamisen kehittämishankkeet ammatillisessa koulutuksessa • edistetään nuorten omia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä paikallista kansalaisvaikuttamista. • toimitaan yhdessä nuorisotoimen ja muiden paikallisten kansalaisvaikuttamisen ohjelmien kanssa. • koulutuksen järjestäjät suuntaavat rahoitusta myös suoraan oppilaskunnalle tai opiskelijayhdistykselle, joita aktivoidaan osallistumaan päätöksentekoon oppilaitosyhteisöä koskettavissa asioissa. • kehitetään yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opetusta. • kannustetaan nuoria ottamaan aktiivista roolia yhteiskunnan ja työyhteisön jäsenenä sekä vahvistetaan opiskelijan valmiuksia toimia työssään innovatiivisesti ja uutta luovasti. • vahvistetaan opiskelijan ammatillista osaamista, myös huippuosaamista, ammatti- identiteettiä ja työmarkkinakelpoisuutta sekä yrittäjyyttä. Lähde: http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kansalaisvaikuttaminen_ammatillisessa_koulutuksessa Nuorten tukeminen aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen oppilaitoksessa, työpaikalla, kansalaisyhteiskunnassa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.
 39. 39. Hae osaamismerkkejä: http://www.oppiminenonline.com/pedagogiikka/ 2.4.2015 (klo 16-18) Kiltakoulut http://www.oppiminenonline.com/osaamismerkin- hakemuslinkit/
 40. 40. Sosiaalinen media ja rikokset https://poliisi.fi/nettivinkki Tieto huolestuttavasta tai rikollisesta materiaalista verkossa Tietosuoja-asiat Verkkonuorisotyö Kuluttajansuoja-asiat https:// www.viestintavirasto.fi/ tietoturva.html Tietoturvahaavoittuvuudet ja -häiriöt http://tietosuoja.fi/fi/ http://www.kkv.fi/ http://www.verke.org/
 41. 41. Streisandin ilmiö ja muita käsitteitä nettimaailmasta • Kerran netissä - aina netissä: kuvakaappaukset toimivat niin hyvässä kuin pahassa • Kielteisen palautteen käsittely • Trollaaminen, fleimaaminen, nettikälli • Älämölöstä väärinneuvomiseen Lähde: Forss, M. 2014 Fobban sosiaalisen median selviytymisopas Look at them, troll mother said. Look at my sons! You won't find more beautiful trolls on this side of the moon. (1915) by John Bauer
 42. 42. Nettikiusaaminen • Kiusaaminen ei rajoitu aikaan eikä paikkaan • Kiusaamista on kaikissa some-palveluissa - muoto vaihtelee: Viestittely Kuvamuokkaukset ja tagaus Pilkkavideot Seuranhakuilmoitukset Ryhmästä ulos sulkeminen Palvelunestohyökkäykset, tietomurrot Asiaton käytös jotain tiettyä henkilöä kohtaan on jatkuvaa Lähde: Forss, M. 2014 Fobban sosiaalisen median selviytymisopas
 43. 43. • Nuoret ottavat käyttöön nopeasti uusia palveluita: yleisimmin kiusataan yksityisviestein, valeprofiilin suojassa tai anonyymisti • Kollektiivinen kiusaaminen • Myös aikuiset kiusaavat • Nettilynkkaaminen “Suurin todennäköisyys nettikiusaamisen kohteeksi oli joutua yläkoulussa opettavalla alle 40-vuotiaalla naisopettajalla.” “Useampi kuin joka kymmenes opettaja on ollut kiusaamisen kohteena” Lähde: Forss, M. 2014 Fobban sosiaalisen median selviytymisopas
 44. 44. 1. Pidä profiilisi yksityisyysasetukset riittävän tiukkoina mieti myös yksityisviesteissä mitä jaat 2. Älä provosoidu 3. Estä asiattomasti käyttäytyvä ja ilmoita ylläpidolle 4. Tallenna asiatonmateriaali esim. kuvakaappauksin 5. Tarvittaessa yhteys nettipoliisiin Miten toimia kiusaamistilanteessa? Lähde: Forss, M. 2014 Fobban sosiaalisen median selviytymisopas
 45. 45. Törmäytystä tarvitaan http://www.flickr.com/photos/1stpix_diecast_dioramas/
 46. 46. ”Anna enemmän kuin otat, saat enemmän kuin annat.” Heikki Hallantie
 47. 47. Kiitos!
 48. 48. ! ! ! ! ! ! ! Sanna  Brauer     KM,  Projektipäällikkö   ! ! ! GSM  050-­‐4084686   sanna.brauer@oamk.fi   Skype:  sanna.brauer   ! Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus   Oulun  ammattikorkeakoulu   Ammatillinen  opettajakorkeakoulu   Sepänkatu  20,  II  kerros   90100    OULU Verkossa:! http://www.slideshare.net/slahdenp! http://twitter.com/sannabrauer! Kiitos!

×