Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Open badge taito

648 vues

Publié le

http://itko.tivia.fi/2015/avoimet-osaamismerkit

Tallenne http://ttl.adobeconnect.com/p7c5dqjjdka/

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Open badge taito

 1. 1. Open Badge ja Oppiminen Online Digitaaliset osaamismerkit Sanna Brauer Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus
 2. 2. Mozilla Open Badges •  Mozilla-säätiön kehittämä standardi •  Osaamisen tunnustaminen digitaalisin osaamismerkein, joita voidaan liittää verkkoprofiileihin ja tehdä osaaminen näkyväksi myös sosiaalisen median kanavilla •  Todentaa myös osaamista, joka jää virallisten tutkintojen ja sertifikaattien katveeseen •  Open Badge Factory = pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot voivat luoda, myöntää ja hallinnoida Open Badge – osaamismerkkejä •  Open Badge Passport= Open Badge Passport on ilmainen ja helppokäyttöinen palvelu, jossa voit vastaanottaa ja säilyttää Open Badges –osaamismerkkejä sekä jakaa ne kenelle haluat ja koska haluat.
 3. 3. Oppiminen Online Osaamisperusteinen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma • Vastaa ammatillisen koulutuksen osaamistarpeisiin • Avoin kaikille - tukee osaamisen jakamista yli oppilaitosrajojen Palkittu, pelillistetty MOOC-tyyppinen toteutus • Tukee opettajien ammatillisten kehittymissuunnitelmien toteutumista • Vastaa koulutuksen järjestäjien kehittämishaasteisiin
 4. 4. q  Keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittäminen sekä edistäminen ammatillisessa koulutuksessa q  Taloudellinen ja joustava tapa kehittää digitalisaation edellyttämiä taitoja q  Omaehtoinen "mikro"oppiminen ja osaamisen kehittäminen on ajasta ja paikasta riippumatonta q  Yksilölliset opintopolut perusosaamisen varmistamisesta kehittäjätasolle Pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin
 5. 5. Kolme osaamistasoa Some-Noviisi (2 op) ”Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena“ Some-Ekspertti (3 op) ”Mobiililaitteet ja blogit oppimisen ohjauksessa“ Oppimisen ohjaus ja arvointi sekä dokumentointi Some-Kehittäjä (5 op) ”Rikastettuja oppimisratkaisuja”
 6. 6. Oppiminen Online Osallistujat valitsevat osaamistavoitteensa 50:stä vaihtoehtoisesta ”Oppiminen Online” –sisällöistä, joiden aiheet on jaettu neljään teemaan: q Pedagogiset mallit ( 8 ) q Oppimisen tvt-välineet (27) q Verkostot hanke- ja kehittämistyössä (8) q Rikastettu oppiminen (7 ) Sisällöt perustuvat Ope.fi-taitotasoihin, joista ne on sovellettu vastaamaan ammatillisen koulutuksen konkreettisia arjen haasteita.
 7. 7. Oppiminen Online Osallistuja suunnittelee oman oppimispolkunsa ja voi tulla joustavasti mukaan vapaavalintaisiin ja avoimiin verkkosessioihin q  Verkkosessioiden kesto on noin 1-2 tuntia ja niitä edeltää ohjaustunti Facebookissa q  Verkkosessioiden sisältö jaetaan CC-lisenssillä ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa avoimesti verkossa (oppiminenonline.com)
 8. 8. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen •  Osaamisen tunnustaminen digitaalisin merkein (Mozilla Open Badges) edistää yhdenvertaista ja tasa-arvoista arviointia, auttaa visualisoimaan ja konkretisoimaan osallistujalle mitä osaamisperusteisuus on ja motivoi jatkamaan uuden oppimista ja opitun käytäntöön soveltamista. •  Osallistuja näyttää ja kuvaa osaamisen osaamistavoitteiden mukaisesti osaamismerkkihakemuksessa •  Hakemus arvioidaan kriteeriperusteisesti joko "hyväksytty"tai "täydennettävä" •  Hyväksytty hakemus oikeuttaa Open Badge-osaamismerkkiin •  Osaamisperusteiset kriteerit •  Osaamismerkkit auttavat tunnistamaan ja tunnustamaan opettajien osaamista tvt:n opetuskäytössä. •  Uuden oppiminen ja hankittu osaaminen otetaan todennetusti käyttöön
 9. 9. Osoita osaamista osaamismerkein q  Osaamispolku on erilainen jokaisella oppijalla riippuen aiemmasta osaamistasosta •  Osaamisen näkyväksi tekeminen auttaa paremmin tunnistamaan sekä oman että koko työyhteisön osaamisen nykytilan ja kehittämistarpeet, sekä jakamaan ja hyödyntämään osaamista verkostoissa •  Osaamismerkit antavat opettajille omakohtaisen kokemuksen osaamisperusteisuudesta ja motivoivat oppimaan lisää. q  merkeillä osaamispolun kehittyminen ja kulku tulee näkyväksi q  toimintamalli mahdollistaa oikea-aikaisen ohjauksen q  osaamismerkit tukevat yhteisöllistä oppimista q  voidaan liittää osaksi CV:tä ja LinkedIn-profiiliin  
 10. 10. Osaamismerkit tilastojen valossa 10/2015
 11. 11. • Merkkejä on haettu ja arvioitu yhteensä 3650 kertaa. 405 merkkihakemuksen yhteydessä kouluttajat ovat ohjanneet hakijaa osaamistavoitteiden mukaisesti. • 371 Oppiminen Online -käyttäjää on arvioinut palvelua aihekohtaisesti. Keskiarvo arvioista on 4.1. Täydet viisi pistettä olemme saavuttaneet erityisesti aiheilla, joita muualla ei ole juuri tarjolla kuten Minecraftin opetuskäyttö • 360 henkilöä on suorittanut taitotasoja Oppiminen Online –palvelun avulla. • Opettajan osaamisen kriteereitä on tarkasteltu 22353 erillistä kertaa. • Osaamismerkkien hakemuslinkit on koottu sivulle http://www.oppiminenonline.com/osaamismerkin-hakemuslinkit/ . Osaamismerkit tilastojen valossa 10/2015
 12. 12. Osaamismerkkijärjestelmästä kansallinen työkalu Ope.fi-osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen OPE.fi-taitotasojen konkretisointi, osaamisen standardointi sekä todentaminen osaamismerkein •  Valtakunnallisen osaamismerkistön käyttöönotto •  Kansallinen työkalu opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittymisen seurantaan ja todentamiseen •  Tuki osaamisperusteisten digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun •  Osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden todentaminen •  Koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen
 13. 13. ” Olen saanut valtavan paljon tästä kokonaisuudesta hyötyä ja tukea työhöni (opo + opettaja) , oppinut hallitsemaan tvt - ja somevälineitä. Olen vienyt koulutuksen kautta tulleita ideoita hyvällä menestyksellä ja vastaanotolla työyhteisööni. Ja mikä parasta olen verkostoitunut kollegojen kanssa ympäri Suomea. Kehittäjäverkostojen avulla oppii myös koko ajan lisää, pysyy ajantasalla sekä voi jakaa ongelmia ja saa asiantuntevia kommentteja, tietoa ja neuvoja verkkoyhteisöissä keskustelemalla… MOOC - opiskelu on myös opettajan vaihtelevien työaikojen ohessa todella jouheva tapa opiskella. Moocissa opiskellessa oppii myös itse parhaiten Moocien idean ja toteutustapoja, mikäli haluaa itse sellaista suunnitella. Pelillisyys ja osaamismerkit ovat olleet mukava positiivinen kannustin.” Kati "Olen ihan innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta näyttää oma sosiaalisen median osaamisen tasoni pelillistämisen keinoin. Peliohjeista löytyy lisää tietoa.” Pauliina Y K S I L Ö T Y Ö Y H T E I S Ö V E R K O S T O A V O I M U U S
 14. 14. Innostuitko? Tervetuloa Osaamismerkkipäiville 18.2.2016 Helsinkiin! Osaamismerkkipäivät - Kohti kansallisia merkkijärjestelmiä •  Osaamismerkit (Open Badge) tutuksi osana osaamisperusteisuutta •  Tapahtuman tavoitteena on jakaa tietoa siitä, mitä on osaamisperusteinen osaamisen kehittäminen ja tutustua erilaisiin digitaalisten osaamismerkkien hyödyntämisen caseihin Tule mukaan ideoimaan Ope.fi –taitotasojen jatkokehittämistä ja yhteisiä kriteereitä sekä sopimaan organisaatioiden välillä tehtävästä yhteistyöstä kansallisten merkkijärjestelmien luomiseksi ja hyödyntämiseksi. Kaikki mukaan kansalliseen kehittämistyöhön jo suunnitteluvaiheessa! Ohjelma löytyy osoitteesta: http://tinyurl.com/osaamismerkkipaivat
 15. 15. Innostuitko? • DIGILEIRIT 2015 - 2016 •  • Hämeenlinna 30.11. - 1.12.2015 (ilmoittautumisaika päättyy 13.11.2015) • Paikka: HAMK, Visamäentie 35, D-rakennus, Hämeenlinna • Espoo 15. - 16.2.2016 (ilmoittautumisaika päättyy 1.2.2016) • Paikka: InnoOmnia, Kirkkokatu 16 A, Espoo • Oulu 6. - 7.4.2016 (ilmoittautumisaika päättyy 23.3.2016) • Paikka: Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö / InnoMylly, Isokatu 1, Oulu • Digileirit järjestetään yhteistyössä InnoOmnian, Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta. • ILMOITTAUTUMINEN: http://tinyurl.com/digileiri
 16. 16. Materiaalit http://www.oppiminenonline.com/ Aineistot: Verkkosessioiden tallenteet ja materiaalit: http://www.oppiminenonline.com/verkkosessiot/
 17. 17. Oppiminen Online http://www.oppiminenonline.com/ Open Badge Factory https://openbadgefactory.com Open Badge Passport https://openbadgepassport.com/fi Open Badge yhteisö http://community.openbadges.org/ Erin Knight - Mozilla Open Badges http://connectedlearning.tv/erin-knight-mozilla-open- badges Open Badges Google-ryhmä https://groups.google.com/forum/#!forum/openbadges Mozillan Open Badges wiki https://wiki.mozilla.org/Badges/Issuers Tekninen wiki kehittäjiä varten https://github.com/mozilla/openbadges/wiki Discentumin yleisesittely merkeistä http://www.slideshare.net/mediheli/open-badges- osaamismerkit-yleisesittely-2014 Digitaaliset merkit http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badges
 18. 18. Oppimisen iloa, onnistumisia ja innostusta! Sitä se on!

×