Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oppiminen online - Iloa oppimiseen kaikkialla 131114

Oppiminen Online - Ope.fi-taitotasojen Open Badge-osaamismerkit

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Oppiminen online - Iloa oppimiseen kaikkialla 131114

 1. 1. Ope.fi-taitotasojen Open Badge-osaamismerkit Oppiminen online Sanna Brauer Oamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ OPE.FI - VIITEKEHYS http://opefi.wikispaces.com/
 3. 3. • UNESCO believes that universal access to high quality education is key to the building of peace, sustainable social and economic development, and intercultural dialogue. Open Educational Resources (OER) provide a strategic opportunity to improve the quality of education as well as facilitate policy dialogue, knowledge sharing and capacity building. OER Logo 2012 J. Mello, used under a Creative Commons license CC-BY
 4. 4. • The new version of UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT CFT) is the result of a close cooperation between the Communication and Information Sector and the Education Sector which was launch during the 36th General Conference in November 2011. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ access-to-knowledge/unesco-ict-competency- framework-for-teachers/
 5. 5. Ope.fi I taso = jokaisen henkilökohtainen osaaminen • Tavoi&eena on varmistaa koko koulun tai oppilaitoksen opetus-­‐ ja toimintakul&uurien uudistamisessa tarvi&avat 5edot ja taidot, sekä valmiudet hyödyntää yhteistä, jae&ua osaamista. Täydennyskoulutus: Some Noviisi – sopii kaikille uuden äärellä ihme9eleville!
 6. 6. Ope.fi II-taso • Vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen omassa organisaatiossa “Miten voin tukea omalla asiantuntemuksellani omassa organisaa>ossani tai useamman toimijan verkostoa hyödyntämään >eto-­‐ ja vies>ntätekniikka opetuksen ja opiskelun sekä hallinnon tukena. Miten voin kehi9ää ja jakaa osaamistani alan asiantun>jana uusien pedagogisten toimintamallien ja niitä tukevien teknisten ratkaisujen käy9öönotossa?” Täydennyskoulutus: Some-­‐EksperF – erikoistuvaa osaamista! Kaikilla ei ole omaa neiti Muuta!
 7. 7. Ope.fi III-taso • koulutuksissa kehitetään ja sovelletaan henkilökohtaista erityisosaamista sekä rohkeu&a tar&ua vastaan tuleviin mahdollisuuksiin toimi&aessa vaa5vissa kansallisissa ja kansainvälisessä yhteistyössä asiantun5jana tai kehi&äjäverkoston tai – ryhmän koordinaa&orina/ vastaavana. Täydennyskoulutus: Some-­‐Kehi9äjä – verkosto-­‐osaajien kasvuken9ä!
 8. 8. Soveltaminen ja kehittäminen “Mikä on (meille) paras tapa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetus- ja muussa käytössä omassa organisaatiossamme? Mitä perustietoja ja –taitoja henkilöiden (meidän) tulisi hallita ja mitkä ovat organisaatiollemme mahdolliset tai luontevat tavat toimia ja tukea innovatiivista opetuksen, opiskelun ja muun toiminnan kehittämistä?” Tasoja edeltää koko henkilöstöltä edellytettävä tekninen perusosaaminen, jonka katsotaan olevan jokaisen opettajan ja työyhteisön muun jäsenen itse hankittavissa oleva yleinen kansalaistaito.
 9. 9. OPEKA.FI • Työväline oman ja organisaation osaamisen tunnistamiseen: http:// opeka.fi/ Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Tieto opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille TVT-valmiuksista suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen. - palautetta yksittäiselle opettajalle - analyysejä ja raportteja koulun kehittämisen - tukea TVT-suunnittelutyöhön - mahdollisuus seurata ja arvioida kehitystyön tuloksia
 10. 10. Open badge • Mozilla-säätiön kehittämä standardi • Osaamisen tunnustaminen digitaalisin osaamismerkein, joita voidaan liittää verkkoprofiileihin ja tehdä osaaminen näkyväksi myös sosiaalisen median kanavilla • Todentaa myös osaamista, joka jää virallisten tutkintojen ja sertifikaattien katveeseen Open Badge Factory = pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot voivat luoda, myöntää ja hallinnoida Open Badge -osaamismerkkejä
 11. 11. Kuvakaappaus Oy RAIsoft Ltd:n luvalla
 12. 12. Open Badge Factory https://openbadgefactory.com Open Badge yhteisö http://community.openbadges.org/ Erin Knight - Mozilla Open Badges http://connectedlearning.tv/ erin-knight-mozilla-open-badges Open Badges Google-ryhmä https://groups.google.com/forum/#! forum/openbadges Mozillan Open Badges wiki https://wiki.mozilla.org/Badges/Issuers Tekninen wiki kehittäjiä varten https://github.com/mozilla/ openbadges/wiki Discentumin yleisesittely merkeistä http://www.slideshare.net/ mediheli/open-badges-osaamismerkit-yleisesittely-2014 Digitaaliset merkit http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badges
 13. 13. http://saukkorauta.wordpress.com/2013/11/11/verkko-opetussoppa-ja-sen-monen- monta-kokkia/
 14. 14. Kuva: Esko Lius
 15. 15. Iloa online ja verkossa riekkuvat kouluttajat Kuva: Esko Lius
 16. 16. Osaoppi III - osaamispisteet pelissä! Kenties ensimmäinen suomalainen opetustoimen henkilöstökoulutuksen pelillinen MOOC-toteutus! OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä –hanke on OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin: keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.
 17. 17. Kolme osaamistasoa Some-Noviisi (2 op) ”Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena” Some-Ekspertti (2 op) ”Mobiililaitteet ja blogit oppimisenohjauksessa” Some-Kehittäjä (5 op) ”Rikastettuja oppimisratkaisuja”
 18. 18. Mobiilia leirielämää Kunkin tason koulutus käynnistyy kahden päivän mittaisella aloitusleirillä, jotka järjestetään osaamistasokohtaisesti Espoossa,Hämeenlinnassa ja Oulussa syksyn 2014 ja talven 2015 välisenä aikana. Aloitusleirillä osallistujat ryhmäytetään joukkueisiin, jonka jälkeen osallistujat suorittavat verkossa sekä pedagogisia”osaamispisteitä” että opetuksen työvälineet –sisältöjä.
 19. 19. Oppiminen online Osallistujilla on mahdollisuus valita 50:stä vaihtoehtoisesta”Oppiminen online” –verkkosessiosta, joiden aiheet vaihtelevat tvt-välineopastuksista pedagogisiin malleihin, toimintaan kansallisissa ja kv-verkostoissa, jatkuen aina 3D- ja virtuaalimaailmojen pariin.
 20. 20. Verkkosessiot • Verkkosessiot torstaisin klo 14-16 • https:// omnia.adobeconnect.com/online
 21. 21. Innostuminen online Osallistuja voi myös tulla joustavasti mukaan vapaavalintaisiin online –toteutuksiin aina halutessaan, ja kutsua työkaverinsakin mukaan osaamista jakamaan! Verkkosessioiden kesto on noin kaksi tuntia ja niitä edeltää ohjaustunti Facebookissa. Kaikkien online-toteutusten sisältö jaetaan CC-lisenssillä ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa verkossa.
 22. 22. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Pelillisessä täydennyskoulutuksessa palkitaan osaamisen jakamisesta ja näkyväksi tekemisestä sekä oman työyhteisön ja/tai opiskelijoiden osallistamisesta. Koulutuksessa hyödynnetään Open Badge –osaamismerkkejä, joita ansaitaan osallistumalla verkkosessioihin ja osoittamalla osaamistaan. Osaamismerkkien tarkoitus on auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan opettajien osaamista tvt:n opetuskäytössä. Osallistuja näyttää osaamistaan osaamistavoitteiden mukaisesti. OB-merkit myönnetään osaamismerkkihakemuksen perusteella.
 23. 23. Erilaisia oppimispolkuja Aloitusleiri 1) Osallistuu oppiminen online- verkkosessioihin ja/tai hakee osaamismerkin II) Opiskelee itsenäisesti ja hakee lisää Google-merkkejä + = Saa Online ohjauksessa vinkkejä miten soveltaa opittua tai edetä pelissä = Jokainen valitsee omalle polulleen kiinnostavat/ tarvittavat/ ajankohtaiset teemat. Online-ohjaus henkilökohtaisen tarpeen mukaan.
 24. 24. Joukkueiden etenemistä seurataan pelisivustolla http://www.oppiminenonline.com/
 25. 25. ...ja kannustetaan Facebook-ryhmässä Some-Noviisi Oulu Some-Noviisi ”Dream Thinkers” Espoo Some-Noviisi HML Some-Ekspertti ”Star Alliance” Oulu Some-Ekspertti Espoo Some-Ekspertti HML Some-Kehittäjä Oulu Some-Kehittäjä Espoo https:// www.facebook.com/ groups/ 599816906801994/? Some-Kehittäjä ”International Network for Education” HML fref=ts
 26. 26. Osaamisperusteisuus opettajan kokemana •Ilo ja innostus: jokainen voi näyttää jo saavutettua osaamista • Teemat http://www.oppiminenonline.com/ verkkosessiot/ • Rakenna oma polkusi Oppiminen Online-verkkosessioihin ilmoittautumalla
 27. 27. Palkinnot Oppiminen Online-sivustolla seurataan mikä joukkue on saavuttanut eniten osaamismerkkejä/ osallistuja. Kouluttajat käyvät myöntämässä badget keskitetysti. Kerran kuukaudessa katsotaan mikä ryhmä on kerännyt eniten badgeja osallistujaa kohti ja arvotaan heidän keskuudestaan voittaja.
 28. 28. Peli ei ole vain badgejen myöntämistä • Pelialustan rakentaminen • Tekninen testaaminen, kehittäminen ja valinnat •Kriteerien määrittely
 29. 29. Pelikirja • Pelaajien tukena on pelikirja ja peliohjeet: http://www.oppiminenonline.com/ peliohjeet/ • Osaamismerkkien hakuohje:http:// www.discendum.com/uploads/ Ohje_Open_Badge_merkin_vastaa nottaminen.pdf
 30. 30. Avoimet Aineistot www.oppiminenonline.com/ Verkkosessioiden tallenteet ja materiaalit: http://www.oppiminenonline.com/verkkosessiot/
 31. 31. OppiminenOnline.com - sinne se Sannakin taas mennyt on! Kiitos! sanna.brauer@oamk.fi
 32. 32. Yhteistyössä:

×