Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Osaamismerkkikonstellaatiot

56 vues

Publié le

Esitys Open Merkit hankkeen webinaarissa 8.1.2019

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Osaamismerkkikonstellaatiot

 1. 1. Osaamismerkkikonstellaatiot OPEN MERKIT-webinaari 8.1.2019 Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajankoulutus
 2. 2. Osaamisperusteista osaamisen kehittämistä - Miten osaamismerkkikonstellaatiot vaikuttavat oppimiseen? Osaamismerkkikonstellaation suunnittelun tasot ja kriteerityö Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation). Acta Universitatis Lapponiensis 380.
 3. 3. DIGITAALISET OSAAMISMERKIT MOTIVAATIO -SAAVUTUSORIENTAATIO -SISÄINEN JA ULKOINEN MOTIVAATIO -TRIGGERIT Saavutusori- entaation tavoitteet Sisäinen ja ulkoinen motivaatio Digitaaliset osaamismerkit Oppimista ohjaavat osaamismerkit Pelillistäminen Motivaatio Online ohjaus Osaamisperusteisuus Online oppimisen triggerit Triggerit pelillistämi- sessä Pelillistämisen linssit Osaamisen kehittäminen Digitalisaatio Arviointi Oppimisen hallintajärjestelmät
 4. 4. Osallistumismerkki - sertifikaatti - diplomi - osaamismerkki? Erilaiset merkit vaikuttavat eri tavoin Jos merkki koetaan vain ulkoiseksi palkinnoksi, voi se jopa vähentää opiskelumotivaatiota.
 5. 5. Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen prosessi: Oppimista ohjaavat osaamismerkit (Instructional Badging) Brauer & Siklander, 2017 Osaamismerkkien hallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja ei ole alunperin suunniteltu ohjaukseen.
 6. 6. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen = Digital Open Badge-Driven Learning - osaamisperusteinen oppimisprosessi, johon kuuluu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaamismerkkijärjestelmän avulla sekä oppimisen mahdollistavat oppimateriaalit, ohjaus ja vertaistuki. Osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi on usein myös pelillistetty. Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation). Acta Universitatis Lapponiensis 380. https://fi.wikipedia.org/wiki/Osaamismerkein_ohjautuva_oppiminen
 7. 7. Brauer, 2019
 8. 8. OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVAN OPPIMISEN TRIGGERIT: PELILLISYYS NOVIISI JA EKSPERTTI HYÖTYY KEHITTÄJÄ Alussa motivoi mahdollisuus ymmärtää ja seurata opintojen etenemistä Innostava pelillisyys koukuttaa opintoihin Erilaajuiset ja syvenevät haasteet toimivat kannustavina triggereinä Ilo pelaamisesta kasvaa osaamisen myötä Yhteisö ja yhteisöllisyys tulevat merkityksellisemmiksi osaamisen syvetessä “Se oli se pelaaminen siinä. Minä olen joskus pelannut Mafia Warsia neljä tuntia päivässä, kunnes minun mieheni kielsi sen. Tämä niin kuin paikkasi vähän sitä himoani, kun ei malttanut nukkumaan mennä. Vielä yksi. Saan vielä yhden merkin. Se oli minusta parasta, niin kuin johonkin kirjoitinkin, että elämäni koukuttavin, mielenkiintoisin ja koukuttavin (koulutus), vaikkei ollut vähätöisin todellakaan.” Kehittäjätason ammatillinen opettaja
 9. 9. OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVA OPPIMINEN AMMATILLISTEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA KATEGORIAT VARIAATION ULOTTUVUUDET PAKOLLINEN SUORITUS TEHTÄVIEN TEKEMISTÄ TUKEE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ YKSILÖLLISTÄ JA KUSTOMOITUA OPPIMISTA OPPIMISYHTEISÖN RAKENTAMISTA Asenne Negatiivinen Huolestunut Neutraali Positiivinen Innostunut Osaamismerkkien merkitys Ei lisäarvoa Palkinto Kannustin Saavutus Arvostusta Osaamismerkit käytännössä Arvosanoja Etenemisen seurantaa Kehittymissuunnittelua Kilpailu Jaettua asiantuntijuutta Oppimateriaalit Ei käytetty Pakottavassa tarpeessa Systemaattinen Monipuolinen Edistyksellinen Ohjaus Ei saanut Mallioppimista Eriytettyä Tukevaa ohjausta Vertaistukea ja -ohjausta Suoritus Pakollinen Valikoiva Etenevä Kustomoitu Soveltava Tunne Pakko Ilo Innostus (osaamismerkit) Innostus (joukkue) Riippuvuus Tilannemotivaatio Pakollista Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Käytännönläheinen Pelaaminen Julkinen todiste osaamisesta BRAUER, KETTUNEN & HALLIKAINEN, 2018
 10. 10. TiimipelaajaTehtävien tekijä Osaamismerkkien metsästäjä Oppimisyhteisön rakentaja Yksi tapa antaa arvosanoja! OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVA OPPIMINEN AMMATILLISTEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA
 11. 11. Osaamismerkkikonstellaatio OppiminenOnline.com Open Merkit
 12. 12. Pelillistetty osaamisen kehittäminen Suunnitteluvaiheen rakenne edellyttää tasoajattelua
 13. 13. Toisiinsa liittyvät merkit ja merkkiperheet Sisällöntuottamisen osaamismerkkiperheet Videomedian osaamismerkit
 14. 14. Pelillistäminen: Sisältöosaamisen metamerkit
 15. 15. Pelillistetty osaamisen kehittäminen Lukumäärään perustuvat metamerkit Esim. Some-Noviisi = 10 merkkiä mahdollisista 60 merkistä
 16. 16. Oman osaamisen tunnistaminen “Minä osaan jo!”
 17. 17. Osaamistavoitteiden tunnistaminen “Mitä kaikkea opettajan tulevaisuudessa pitääkään osata?”
 18. 18. Oman opintopolun räätälöinti “Millaista osaamista kehitän ja miten?”
 19. 19. Osallistumismerkeistä koukuttavaksi koulutukseksi ja osaamisperusteiseksi merkkijärjestelmäksi Kuva: Outi Loikkanen Oppiminen Online
 20. 20. ENTÄ NE RUUVIT? KUN YHTÄ KIRISTÄÄ, TOINEN LÖYSÄÄ Sisäinen motivaatio - varmista mahdollisuus: - henkilökohtaistaa, yksilöllistää ja räätälöidä opintopolku - valita kulloinenkin tehtävä (vapaa järjestys) - mitä, missä ja milloin Innostuksen ylläpitäminen - anna ajoissa palautetta - pelillistä - tue yhteisöä ja yhteistä tekemistä - joukkuehenkeä HIO KRITEERIT - Konstellaatio helpompi päivittää kuin OPS
 21. 21. Photo by Buster Benson
 22. 22. Pelillistäminen (Gamification) Pelien elementit ja tekniikat uusissa käyttöympäristöissä • ‘game-like encouragement’ in non-game and educational contexts • Asteittain syvenevät ja vaikeutuvat haasteet kuten peleissä • Jännitys ja viihteellisyys • Motivoi kohti toivottua toimintaa • Herättää innostuksen • Tekee osaamisen näkyväksi muille pelissä Pelillistäminen osaamismerkkien avulla on yksinkertaista: badget muodostavat tasoja (levels), kerryttävät pistesaldoa ja mahdollistavat tulosseurannan (leaderboard). Deterding, 2012
 23. 23. Motivaatio osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa: kriteerien suunnittelussa huomioitavaa Saavutusorientaatio innostuminen osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta (67) inspiroiva pelillisyys (55) Yht. 122 • PELILLISYYS • Saavutusorientaation tukeminen • Pelillistämisen perusmekaniikat • Merkit arvokkaita itsessään “Kyllä se oli iso motivaattori se, että niitä himoitti napsia lisää. Ja minäkin aika rykäisyllä tai aalloissa niitä tein aina useamman peräkkäin. Siinä oli se flow päällä.”
 24. 24. Motivaatio osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa: konseptien tunnistaminen • Joustavat opintopolut mahdollistavat osaamisen kehittämisen jatkumon • Opiskelijat nauttivat eri laajuisista tehtävistä • Micro- ja nanotason tehtävät pitävät kiinni oppimisessa arjen haasteista huolimatta. Ne myös auttavat suunnittelemaan ajankäyttöä —> koukku säilyy. • Toisaalta tehtävät saavat olla laajoja ja haastavia - kunhan vaadittava todiste hyödyttää työelämää. • Esseet eivät kuulu osaamismerkein ohjautuvaan oppimiseen. Oppiminen Online triggerit Etenevät haasteet ja eri laajuiset tehtävät (91) mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta (28) Yht. 119
 25. 25. LISÄÄ KOKEMUKSIA ERILAISET TEHTÄVÄT “Ainakin minun elämäntilanteessani, kun on työ ja pienet lapset ja kaikkea muutakin, niin juuri tuollaiset pienet tehtävät sopii minun elämän tilanteeseeni juuri hyvin. Sillain, että saan ottaa koneen vaikka illalla ennen nukkumaanmenoa auki ja tehdä siinä pari tehtävää niin, se tuntui itsellä kauhean tehokkaalta. Jos on kauhean laajoja tehtäviä, niin sitten tietää, että sitten se vaatii enemmän aikaa ja keskittymistä. Sillä tavalla ne ovat ihan käteviä. -Opettajaopiskelija- ” Ammatillisten opettajien kokemaa “Periaatteessa silloin kun aloin tekemään, niin ainakin minulle realisoitui, kuinka paljon oikeasti osasinkin. Jotenkin ajattelin alunperin, ettei minulla ollut osaamista. Sitten huomasin, että käytän opetuksessa oikeasti aika laajastikin sitä. En ollut vaan ehkä ajatellut tai laittanut mihinkään lokeroon. Sillain se tuntui kauhean hyvältä, että sitä onkin paljon ja laajasti.” “Ja siinä kohtaan, kun alkoi olla se 30 hakemusta tehtynä, oli sellainen olo, että oikeasti nämä taitaakin olla sellaisia asioita, jotka eivät ole itsestäänselviä, että kaikki osaa. Kyllähän tässä vuosien mittaan tätä osaamista on kertynyt. Tuli sellainen kauhean iloinen olo.” Oman osaamisen tunnistaminen & arvostaminen
 26. 26. Motivaatio osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa • Osaamismerkit visualisoivat opintojen etenemisen • Haaste: järjestelmä ei osaa pitää kirjaa merkeistä • Huolellisesti suunniteltu osaamismerkkijärjestelmä tukee sisäisen motivaation paloa - ja osaamisen kehittämisen jatkumoa yli oppilaitosrajojen ja valmistumisten. • Ulkoiset “palkinnot” ja todistusten digitaaliset dublikaatit oppimisen kannalta merkityksettömiä. Jopa oppimista haittaavia. • Tehtävät eivät myöskään saa olla liian lapsellisia tai “tekemällä tehtyjä”. On voitava valita itselle merkitykselliset osaamisen kehittämiskohteet: pelkän osaamisen todentamisen on oltava nopea tunnistamis- ja tunnustamisprosessi. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio vaihtoehtoiset opintopolut (17) opintojen eteneminen (58) Yht. 75
 27. 27. Motivaatio osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa: teoreettinen kartoitus ja konseptointi Brauer, Siklander, & Ruhalahti, 2017 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio vaihtoehtoiset opintopolut (17) opintojen eteneminen (58) Yht. 75 Online oppimisen triggerit Etenevät haasteet ja eri laajuiset tehtävät (91) mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta (28) Yht. 119 Saavutusorientaatio innostuminen osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta (67) inspiroiva pelillisyys (55) Yht. 122
 28. 28. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset • Osaamismerkit ohjaavat oppimista: oppimisprosessi on vaiheistettu ja käsittää osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaamismerkkijärjestelmän avulla sekä oppimisen mahdollistavat oppimateriaalit, ohjauksen ja vertaistuen. • Merkit motivoivat osaamisen kehittämiseen ja auttavat tunnistamaan oman osaamisen tason sekä toivotun osaamisen. Konkreettiset tehtävät, ohjaavat soveltamaan osaamista ja tuovat uuden osaamisen suoraan omaan työhön ja työyhteisön hyödyksi. • Eri laajuiset ja syvenevät haasteet sytyttävät ja ylläpitävät oppimista. Pelillisyys koukuttaa osaamisen kehittämiseen - myös ne, jotka eivät peleistä muuten innostu. • Merkin hakija peilaa omaa osaamistaan osaamiskriteereitä vasten, osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan osaamiskriteerien avulla ja kriteerit kertovat myös merkkien tarkastelijoille millaista osaamista merkin saajalla. • Osaamismerkkikonstellaatio on työväline, jolla säädetään sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon liittyviä tekijöitä, pelillisyyttä ja online oppimisen triggereitä. Osaamismerkkien keskinäiset suhteet auttavat suunnittelemaan ajasta ja paikasta joustavaa oppimista sekä pitämään yllä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. • Osaamismerkkikonstellaatio kuvaa työelämässä tarvittavan osaamisen, visualisoi mahdollisuudet henkilökohtaistaa, yksilöllistää ja räätälöidä oppimista.
 29. 29. •Yksittäisen oppijan suoritteisiin perustuvat arviointimallit eivät sovellu suoraan yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja verkottuneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen (Vartiainen, 2015). •Tulevaisuudessa digitaaliset osaamismerkit voivat olla vaikuttava kriteeriperusteinen oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen erilaiset oppimisyhteisöt ja vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista (Knight & Casilli, 2012). •Yhteenkuuluvuutta lisäävät yhteiset osaamistavoitteet, kehittämishaasteet ja pelilliset oppimiskokemukset, jotka voi jakaa muiden verkoston jäsenten kanssa. •Arvointitapa on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. •Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi. Julkinen tunnustus kannustaa käyttämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantuntijana (AHOT korkeakouluissa -hanke, 2013). “Choose-your-own-adventure online course” (McDaniel, 2012) • Arvioinnin haasteena on tuoda esiin työ- ja arkielämässä hankittu osaaminen ja tehdä näkyväksi koko osaamiskokonaisuus (AHOT korkeakouluissa -hanke, 2013). Osaamisperusteisen arvioinnin kehittäminen digiajassa - miksi?
 30. 30. “LEARNING IS A TRANSFORMATION WHERE ENERGY FLOWS AND IMPETUS GROWS, NOT SMOOTHLY, BUT IN LEAPS AND BOUNDS”. Gilly Salmon 2011 LOPUKSI
 31. 31. https://www.researchgate.net/profile/Sanna_Brauer Tutkimusta: Väitöstilaisuus verkossa pe 18.1.2019 klo 12 h#ps://connect.eoppimispalvelut.fi/ktkvaitos6laisuus/
 32. 32. Lähteet: AHOT korkeakouluissa –hanke (2013). Tunnista osaaminen. Suosituksia korkeakoulujen AHOT-prosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Saatavilla http://tunnistaosaaminen.utu.fi/sites/default/files/sites/default/files/kasikirja_screen.pdf Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning –Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation). Acta Universtitatis Lapponiensis 380. Brauer, S., Kettunen, J. & Hallikainen, V. (2018). “Learning Online” for vocational teachers - Visualisation of competence-based-approach in digital open badge-driven learning. The Journal of Professional and Vocational Education: Vocational education and training in the Nordic countries, 2, 13-29. Brauer, S., Korhonen, A-M., & Siklander, P. (2018). Online Scaffolding in Digital Open Badge-Driven Learning in Professional Development. Manuscript submitted for publication. Brauer, S. & Länsitie, J. (2018). Osaamisperusteisuutta tukevat digitaaliset opetusmenetelmät ja oppimisratkaisut: Uuden osaamismerkin suunnittelu yhteisesti osaamista joukkoistaen. Luentomateriaali. Oppiminen Online. Saatavilla https://docs.google.com/presentation/d/1qlx0hdt9IoNId-hdrs8Xx-Zr8E4yjcqM9yJEjFdaWss/edit?usp=sharing Brauer, S. and Ruhalahti, S. (2014). Osoita osaamisesi osaamismerkein [Show your competences with digital badges]. In A.-M. Korhonen and S. Ruhalahti, eds, Oppimisen digiagentit. HAMKin e-julkaisuja 40/2014. pp. 87-92. Available from https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85417/HAMK_ Oppimisen_digiagentit_ekirja.pdf Brauer, S., Ruhalahti, S., & Hallikainen, V. (2018). Digital professional learning triggers: in an online badge driven process. Education in the North, 25(1-2), 64-86. https://www.abdn.ac.uk eitn/journal/545/ Brauer, S. & Siklander, P. (2017). Competence-based assessment and digital badging as guidance in vocational teacher education. In H. Partridge, K. Davis, & J. Thomas (Eds.), Me, Us, IT! Proceedings ASCILITE2017: 34th International Conference on Innovation, Practice and Research in the Use of Educational Technologies in Tertiary Education. 191-196. Brauer, S., Siklander, P. & Ruhalahti, S. (2017). Motivation in digital open badge-driven learning in vocational teacher education. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 19(3), 7–23. Casilli, C., & Hickey, H. (2016). Transcending Conventional Credentialing and Assessment Paradigms with Information-rich Digital Badges. The Information Society 32(2), 117–129. Deterding, S. (2012). Gamification: designing for motivation. interactions, 19(4), 14–17. Dichev, C., Dicheva, D., Angelova, G. & Agre, G. (2014). From gamification to gameful design and gameful experience in learning. Cybernetics and Information Technologies, 14(4), pp. 80-100. Hidi, S. & Renniger, K.A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist, 41,(2), pp.111–127. Järvelä, S. and Renniger, K.A. (2014). Designing for learning: Interest, motivation, and engagement. In (R.K. Sawyer, Ed.) Cambridge handbook of the learning sciences, pp. 668–685. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Knight, E. & Casilli, C. (2012). Mozilla Open Badges. Teoksessa Game Changers. Education and information technologies. EDUCAUSE, 279-284. Saatavilla https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7203cs6.pdf Koramo, M., Brauer, S. & Jauhola, J. 2018. DIGAM - Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa. Raportit ja selvitykset 2018:9. Opetushallitus. McDaniel, R., Lindgren, R., & Friskics, J., (2012). Using badges for shaping interactions in online learning environments," in Professional Communication Conference (IPCC), 2012 IEEE International, Oct. 2012, 1-4, 8-10 doi: 10.1109/IPCC.2012.6408619 Renniger, K. A. and Bachrach, J. E. (2015). Studying triggers for interest and engagement using observational methods. Educational Psychologist, 50,(1), pp.58–69. Ruhalahti, Sanna & Kentta, Virve 2017. Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Raportit ja selvitykset 2017:18. Opetushallitus. Salmon, G. (2018). Five-stage model. Saatavilla https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen uudelleenmuotoilua. Teoksessa J. Julkunen (toim.) Porrassalmi VIII. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2015. Hakupäivä 18.10.2015. Saatavilla https:www.academia.edu/11653497/Luonnosversio_artikkelista_Vartiainen_H._2015_._Osallistavan_oppimisen_uudelleenmuotoilua._Teoksessa_J._Julkunen_Toim._Porrassalmi_VIII._ Ete%C3%A4-Savon_kulttuurin_vuosikirja_2015 Werbach, K. (2014). (Re)defining gamification: A process approach. In A. Spagnolli, L. Chittaro, and L. Gamberini, eds, 9th International Conference on Persuasive Technology, PERSUASIVE 2014, 8462, Cham: Springer International Publishing. pp.266–272.

×