Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Osuvat taidot hh110220

70 vues

Publié le

Esitys Open Merkit -päätöseminaarissa 11.2.2020

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Osuvat taidot hh110220

 1. 1. 7.2.2020Etunimi Sukunimi1 Digitaitojen valtakunnalliset osaamismerkit Merkillistä, merkityksellistä vai merkittyä? -osaamismerkit osaamista kehittämässä 11.2.2020 Haaga-Helia
 2. 2. 7.2.2020Etunimi Sukunimi2 Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö ja -kriteerit KT Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Merkkien hallinta ja myöntäminen Open Badge Factory - järjestelmässä Merja Sjöblom, TIEKE ry Laitteiden käyttö ja hallinta-merkin pilotointi Kiipulassa Kirsi Ek ja Taru Koivisto, Ammattiopisto Kiipula Työpajassa tänään:
 3. 3. The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation, which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology- rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences acquired outside the formal education system, at different levels of education, and in transition phases of the education structure. In addition, the project provides a requirement framework of competence (determining the composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
 4. 4. Verkosto Hankkeen partnerit 1. Oulun ammattikorkeakoulu Oy 2. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 3. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4. Suomen eOppimiskeskus ry 5. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 6. Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto 7. Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä 8. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 9. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto 10.Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 11.Opintotoiminnan Keskusliitto / Opintokeskus Sivis Koordinaatiohanke Taikoja II
 5. 5. 7.2.2020Etunimi Sukunimi5 • Julkinen tunnustus kannustaa käyttämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantuntijana (AHOT korkeakouluissa - hanke, 2013). • Yksittäisen oppijan suoritteisiin perustuvat arviointimallit eivät sovellu suoraan yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja verkottuneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen (Vartiainen, 2015) • Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista. Standardoitu digitaitojen osaamiskehikko: digitaaliset osaamismerkit voivat olla vaikuttava kriteeriperusteinen oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen erilaiset oppimisyhteisöt ja vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista (Knight & Casilli, 2012). Osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi ja kuvaavat osaamista todistuksia laajemmin, ollen hyödyksi esim. rekrytointitilanteissa. Merkkejä voi jakaa online- ympäristöissä esim. LinkedInissä. Miksi osaamismerkit?
 6. 6. Taustadokumentit •Uudistuvat ePerusteet •Osaaminen 2035 •DigComp •Dikata-hankkeen digitaitotasot •Aiemmat oppimateriaalit ja kurssitoteutukset ”Digiosaaminen on pohja työelämässä toimimiselle, koulutukseen osallistumiselle sekä henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamiselle verkossa. Tasavertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin edellyttää riittäviä digitaitoja ja niiden päivittämistä tarpeen mukaan. Uusien taitojen oppiminen lisää itsenäisyyden tunnetta ja tukee työelämässä toimista”.
 7. 7. Sanoittaminen •Uudistuvat ePerusteet • Ymmärrettävyys •Selkeys •Mahdolliset lisäohjeet arvioijalle
 8. 8. 7.2.2020Etunimi Sukunimi8 OSUVAT TAIDOT – Digitaitojen osaamismerkistö Useammasta eri teemasta ja viidestä taitotasosta koostuva 10 merkin merkkiperhe
 9. 9. 7.2.2020Etunimi Sukunimi9 T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta.
 10. 10. 7.2.2020Etunimi Sukunimi10 T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet
 11. 11. 7.2.2020Etunimi Sukunimi11 H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä
 12. 12. 7.2.2020Etunimi Sukunimi12 H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi
 13. 13. 7.2.2020Etunimi Sukunimi13 K5 – Luova ongelmanratkaisija
 14. 14. 7.2.2020Etunimi Sukunimi14 K5 – Luova ongelmanratkaisija H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 15. 15. 7.2.2020Etunimi Sukunimi15 Perusosaaja / T1 - Koontimerkki Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Tämän Perusosaaja- koontimerkin ja T1-tason saavuttaa kerättyään neljä osaamismerkkiä: • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 16. 16. 7.2.2020Etunimi Sukunimi16 LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA Osaa käyttää digitaalisia laitteita OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti, puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia - tarkistaa, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon - valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen OSAAMISEN OSOITTAMINEN Vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen: Osaamismerkkihakemus 1. Kerro minkä nimiseen verkkoon laitteesi on liitetty. 2. Perustele missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite. Näyttö Liitä tietokoneeseen annetut oheislaitteet ja käynnistä suljettu tietokone. Kirjaudu koneelle ja tarkista, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon ja onko koneessa tarpeeksi virtaa. Perustele näytön vastaanottajalle missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite.
 17. 17. Miltä merkki näyttää valmiina? 17 https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q0LKJAa6FYaJD/apply
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 7.2.2020Etunimi Sukunimi20 TIEDON HAKU JA ARVIOINTI Merkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, -koneet) - hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) - arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta - huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Selvitä Tieken toiminnanjohtajan nimi ja kirjoita vastaus tekstikenttään 2. Etsi tulostimen kuva ja jaa linkki kuvaan 3. Etsi suomenkielinen ohjevideo itseäsi kiinnostavasta aiheesta, jaa linkki videoon ja kerro miksi pidät videota luotettavana. Muista netiketti videota valitessasi. 4. Oikein / väärin –kysymys: Löydät internetistä paljon tietoa ja erilaisia materiaaleja. Saatko kopioida toisen tekemää omaan työhösi ilman lupaa? Kyllä, ei
 21. 21. 7.2.2020Etunimi Sukunimi21 TURVALLINEN TOIMINTA Toimii turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, haittaohjelmat ja laitteiden lukitseminen) - suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa viisi erilaista tapaustilannetta seuraavista teemoista: • Haittaohjelmat/virustorjunta • Laitteiden lukitseminen/PIN-koodit • Salasanojen säilytys • Oman verkkoidentiteetin ymmärtäminen ja suojaaminen 2. Keksi kuvitteelliseen palveluun salasana, joka täyttää vahvan salasanan muodostamisen periaatteet. Kirjoita salasana tekstikenttään.
 22. 22. 7.2.2020Etunimi Sukunimi22 ASIOINTI JA VIESTINTÄ Merkin saaja viestii ja asioi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää digitaalisen kommunikoinnin sopivuutta eri tilanteissa. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - käyttää sähköisiä asiointipalveluja (esim. Kela, verohallinto ja kirjasto) - asioida turvallisesti muissa digitaalisissa ympäristöissä - vahvan tunnistautumisen menetelmiä - käyttää sähköpostia ja viestipalveluita - tunnistaa sosiaalisen median palveluita - toimia netiketin mukaisesti eri tilanteissa OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa erilaisia tapaustilanteita seuraavista teemoista: • Sähköiset asiointipalvelut • Turvallinen asiointi (pystyy arvioimaan tunnistautumista tai maksutietoja edellyttävien sivujen turvallisuutta) • Vahva tunnistautuminen 2. Sähköposti-tehtävä (Lähetä alla olevasta kentästä sähköposti Maija Meikäläiselle (maija.meikalainen@merkkiposti.com). Keksi itsellesi asiallinen sähköpostiosoite. Nimeä jokin sosiaalisen median palvelu viestissäsi. Kirjoita viesti asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.
 23. 23. Oppimisanalytiikka • Näkökulmana koulutuksen tietämyksen ja tuottamisen prosessi massadatan soveltamisen viitekehyksessä sekä rajapinnat eri tietojärjestelmien välillä • Tavoiteltavia tuloksia – Tietoa opiskelijalle, opettajalle/ohjaajalle ja suunnittelijoille • Millaisia opintopolkuja osaamismerkkien suorittajille syntyy? • Kauanko eri osaamismerkkien suorittaminen kestää? • Kuinka tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä Henry Paananen, HAMK Edu https://xapi.com/overview/ VS-suoritusten liikkuvuus Koskeen?
 24. 24. NÄIN ETENEMME 7.2.2020Etunimi Sukunimi24 Merkkijärjestelmän kehittäminen kansalliset ja kansainväliset viitekehykset huomioiden Pilotointi erilaisissa koulutusmuodoissa Ensimmäiset pilotit SYKSY 2019 SYKSY 2021 Valmis merkki- järjestelmä Opetus- henkilöstön koulutukset ”Oheistuotteena” myös kehittyvät oppimateriaalit sekä opetus- ja ohjauskäytänteet
 25. 25. 7.2.2020Etunimi Sukunimi25 TULOKSENA Valtakunnallinen ja vapaasti ei-kaupalliseen toimintaan käytettävä osaamismerkkijärjestelmä Yhdenmukainen, läpinäkyvä ja tasa-arvoinen tapa varmistaa perusdigitaitoja erityyppisissä koulutuksissa ja eri organisaatioiden toimesta. Järjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja joustavasti siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.
 26. 26. Ammatissa X vaadittava osaaminen Ammatillisella toisella asteella saavutettava osaaminen Korkeakoulutuksessa saavutettava osaaminen Työelämässä saavutettava osaaminen
 27. 27. Osaamisen kehittämisen jatkumo
 28. 28. Open Badge Factory Osuvat taidot –osaamismerkit käyttöön 11.2.2020 Merja Sjöblom
 29. 29. Osuvat taidot –osaamismerkistön toimintamalli… 16.1.2020Etunimi Sukunimi29 • Merkkejä ylläpidetään TIEKEn Open Badge Factoryssä • Merkit jaetaan linkkeinä niitä myöntäville tahoille – Myöntävä taho ei voi muokata merkkejä – TIEKE on merkin suunnittelija, myöntäjä oma organisaatiosi • Myöntävän tahot toimenpiteet – Hankittava Open Badge Factoryn lisenssi, jos ei jo ole – Myöntävä taho ja TIEKE verkostoituvat Factoryssa -> jonka jälkeen TIEKEn voi jakaa merkit myöntävälle taholle
 30. 30. …Osuvat taidot –osaamismerkistön toimintamalli 16.1.2020Etunimi Sukunimi30 • Merkkeihin liittyviä osaamismerkkihakemuksia ei toistaiseksi voi jakaa – Organisaatio tekee ne itse – Tähän on siis hyvä varata resurssi • Ohjeet ja sisällöt toimitetaan kaikille, joille merkit jaetaan – Tuloksena kaikilla samanlaiset hakemukset – OBF-kehityspyyntö tehty: myös hakemusten jakaminen toivottavasti tulevaisuudessa mahdollista
 31. 31. Laitteiden käyttö ja hallinta-merkin pilotointi Kiipulassa 11.2.2020 Taru Koivisto ja Kirsi Ek
 32. 32. 7.2.2020Etunimi Sukunimi32 LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA Osaa käyttää digitaalisia laitteita OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti, puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia - tarkistaa, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon - valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen OSAAMISEN OSOITTAMINEN Vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen: Osaamismerkkihakemus 1. Kerro minkä nimiseen verkkoon laitteesi on liitetty. 2. Perustele missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite. Näyttö Liitä tietokoneeseen annetut oheislaitteet ja käynnistä suljettu tietokone. Kirjaudu koneelle ja tarkista, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon ja onko koneessa tarpeeksi virtaa. Perustele näytön vastaanottajalle missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite.
 33. 33. Pilotoinnin taustalla 16.1.2020Etunimi Sukunimi33 • Kiipulan ammattiopiston näkökulma erityisopetuksessa – hankkeen toimintaan tuodaan myös tätä näkökulmaa • Pilottiin osallistuneet opiskelijat olivat vaativaa erityistä tarvitsevia Valma koulutusten opiskelijoita • Ennen merkin suoritusta harjoiteltiin merkissä vaadittavia taitoja yksilöllisten tarpeiden mukaan Moodlen oppimisalustalla • Osaamismerkin suoritus: – osa teki näyttöinä – osa teki suoraan merkkihakemuksen – tulevaisuudessa tehdään vain merkkihakemuksella
 34. 34. Kokemuksia pilotoinnista 16.1.2020Etunimi Sukunimi34 Oppimisalustan rakenne • selkeä ja visuaalinen • looginen järjestys kokonaisuudelle • vapaaehtoista lisämateriaalia (kolme eri tasoa) • videot: nopeus, termit, saavutettavuus, multimodaalisuus Osaamismerkkihakemus • ohjeet selkeämmiksi • lisää esimerkiksi monivalintakysymyksiä, jolloin merkin hakijan osaamista mitattaisiin vähän tarkemmin • vastausten arviointikriteerien toivottiin olevan selkeitä ja yksiselitteisiä – mitä ja millä tasolla vastausta odotetaan, esim. kuinka monta asiaa tulisi mainita.
 35. 35. Kokemuksia pilotoinnista 16.1.2020Etunimi Sukunimi35 Palautekyselyn antia • näytön tai osaamismerkkihakemuksen selkeys • selkeäkielisyys • sanojen ja termien ymmärtäminen • sanastoa opiskelun tueksi • palautekyselyyn toivottiin avoimia kysymyksiä kohdennetun tiedon saamiseksi • myönteistä palautetta mm. siitä, että materiaali oli monipuolista ja pelillistä • tehtäviä oli mukava tehdä ja samalla oppi paljon asioita. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan pilottiin.
 36. 36. 7.2.2020Etunimi Sukunimi36

×