SlideShare une entreprise Scribd logo
Auguest54b16
Auguest54b16

Contenu connexe

En vedette

Informativo Luterano - Janeiro 2012
Informativo Luterano -  Janeiro 2012Informativo Luterano -  Janeiro 2012
Informativo Luterano - Janeiro 2012
Congregação da Paz
 
Successful writing final exam
Successful writing final examSuccessful writing final exam
Successful writing final exam
TamaraMontgomery
 
3 terceira_lista_de_exerc_cios_po2
3  terceira_lista_de_exerc_cios_po23  terceira_lista_de_exerc_cios_po2
3 terceira_lista_de_exerc_cios_po2
Benhur Demetrius de oliveira cruz
 
Images
ImagesImages
Images
m8214868
 
ESL vision, mission and code of conduct
ESL vision, mission and code of conductESL vision, mission and code of conduct
ESL vision, mission and code of conduct
Energia Solutions Limited
 
Reklam Ölçer
Reklam ÖlçerReklam Ölçer
Reklam Ölçer
Yellow Medya
 
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
Adrián Padilla
 
Pmi process
Pmi process Pmi process
Pmi process
dwhp
 

En vedette (9)

Informativo Luterano - Janeiro 2012
Informativo Luterano -  Janeiro 2012Informativo Luterano -  Janeiro 2012
Informativo Luterano - Janeiro 2012
 
Successful writing final exam
Successful writing final examSuccessful writing final exam
Successful writing final exam
 
3 terceira_lista_de_exerc_cios_po2
3  terceira_lista_de_exerc_cios_po23  terceira_lista_de_exerc_cios_po2
3 terceira_lista_de_exerc_cios_po2
 
Images
ImagesImages
Images
 
ESL vision, mission and code of conduct
ESL vision, mission and code of conductESL vision, mission and code of conduct
ESL vision, mission and code of conduct
 
Reklam Ölçer
Reklam ÖlçerReklam Ölçer
Reklam Ölçer
 
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
Fe de erratas hoja r2 rebajas de fin de año en prepago (2)
 
Pmi process
Pmi process Pmi process
Pmi process
 
Days Months And Date
Days Months And DateDays Months And Date
Days Months And Date
 

Plus de Prachyanun Nilsook

Tows matrix
Tows matrixTows matrix
Tows matrix
Prachyanun Nilsook
 
R2 r2558 workshop2
R2 r2558 workshop2R2 r2558 workshop2
R2 r2558 workshop2
Prachyanun Nilsook
 
Routine to Research#2 Workshop
Routine to Research#2 WorkshopRoutine to Research#2 Workshop
Routine to Research#2 Workshop
Prachyanun Nilsook
 
Routine to Research#1
Routine to Research#1Routine to Research#1
Routine to Research#1
Prachyanun Nilsook
 
Ict69
Ict69Ict69
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
Prachyanun Nilsook
 
E agriculture online_training
E agriculture online_trainingE agriculture online_training
E agriculture online_training
Prachyanun Nilsook
 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
Prachyanun Nilsook
 
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ictการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
Prachyanun Nilsook
 
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Prachyanun Nilsook
 
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
Prachyanun Nilsook
 
หนังสือเรียน สอศ.2555 2
หนังสือเรียน สอศ.2555 2หนังสือเรียน สอศ.2555 2
หนังสือเรียน สอศ.2555 2
Prachyanun Nilsook
 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
Prachyanun Nilsook
 
การเขียนบทความวิจัย2
การเขียนบทความวิจัย2การเขียนบทความวิจัย2
การเขียนบทความวิจัย2
Prachyanun Nilsook
 
การเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัย
Prachyanun Nilsook
 
IEC2012_International_e-Learning_2012
IEC2012_International_e-Learning_2012IEC2012_International_e-Learning_2012
IEC2012_International_e-Learning_2012
Prachyanun Nilsook
 
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนบทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
Prachyanun Nilsook
 
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตรIt เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร
Prachyanun Nilsook
 

Plus de Prachyanun Nilsook (20)

Tows matrix
Tows matrixTows matrix
Tows matrix
 
R2 r2558 workshop2
R2 r2558 workshop2R2 r2558 workshop2
R2 r2558 workshop2
 
Routine to Research#2 Workshop
Routine to Research#2 WorkshopRoutine to Research#2 Workshop
Routine to Research#2 Workshop
 
Routine to Research#1
Routine to Research#1Routine to Research#1
Routine to Research#1
 
Ict69
Ict69Ict69
Ict69
 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา#1
 
E agriculture online_training
E agriculture online_trainingE agriculture online_training
E agriculture online_training
 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
 
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ictการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict
 
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
 
หนังสือเรียน สอศ.2555 2
หนังสือเรียน สอศ.2555 2หนังสือเรียน สอศ.2555 2
หนังสือเรียน สอศ.2555 2
 
Instructional innovation
Instructional innovationInstructional innovation
Instructional innovation
 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.
 
การเขียนบทความวิจัย2
การเขียนบทความวิจัย2การเขียนบทความวิจัย2
การเขียนบทความวิจัย2
 
การเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัย
 
IEC2012_International_e-Learning_2012
IEC2012_International_e-Learning_2012IEC2012_International_e-Learning_2012
IEC2012_International_e-Learning_2012
 
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนบทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
 
It pr hospital
It pr hospitalIt pr hospital
It pr hospital
 
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตรIt เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร
It เพื่อการสร้างกัลยาณมิตร