SlideShare une entreprise Scribd logo
Biznis plan | seminarski diplomski
Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko
500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi
se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu
ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
SEMINARSKI RAD
IZ MENADŽMENTA
- BIZNIS PLAN -
:
Januar, 2009
Novi Sad
SADRŽAJ:
I. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Ciljevi biznis plana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .3
1.2 Opis posla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 3
1.2.1. Šta je HYPEX? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 3
1.4.Usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 4
1.4.1.Kvalitet usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .4
1.4.2.kvalitet proizvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 4
1.4.3.Karakteristike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 4
1.4.4.Promotivni miks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 4
II. Podaci o buducem preduzetniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.Biografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .5
2.2.Podaci o investitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 5
2.3.Imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 5
2.4.Imovina koju bi uneo u biznis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .5
2.5.Planovi ulaganja i projekcija budućeg stanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .6
2.6.Podaci o investiciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .6
2.7. Moguće garancije za kredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .7
2.8. Ocena boniteta budućeg preduzetnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .7
III. Podaci o biznis planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1. Predmet biznisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 7
3.2. Zašto će novi biznis naći mesto na tržištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .8
3.3. Sadašnji konkurenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .8
3.4. Rekapitulacija ukupnih ulaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ..8
3.5. Izvori finansiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..8
3.5.1. Obaveze prema izvorima finansiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...8
3.5.2. Kreditni uslovi. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...8
3.5.3.Interkalarna kamata za period mirovanja kredita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6. Materijalni troškovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 9
3.6.1.Materijalni troškovi za nabavku proizvoda rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6.2.Potrebni energenti za prevoz robe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6.3.Zbirni pregled materijalnih troškova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.7.Nematerijalni troškovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 10
3.8. Amortizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 10
3.9. Plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 10
3.9.1. Bilans stanja (početni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.10.Bilans uspeha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 12
3.11.Statička ocena biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 12
3.11.1.Investicije po radniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.12.Finansijski tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 13
3.13. Ekonomski tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 13
3.13.2.Akumulativnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3.13.3. Reproduktivna sposobnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.13.4. Ekonomičnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3.14.Dinamička ocena biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 13
3.15.Vreme povrata ulaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 13
3.15.1. Neto sadašnja vrednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.15.2. Interna stopa rentabilnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
IV.Relationship marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 15
4.1.Brendiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 15
V. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
cije firme – pozicija lidera ili prvog pratioca
...
CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET
 
početna
kategorije
kontakt
Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti

Contenu connexe

Tendances

Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo MaresIndice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
Enrico Flaccovio
 
Manuel de procedure inatraso asbl
Manuel de procedure inatraso asblManuel de procedure inatraso asbl
Manuel de procedure inatraso asbl
Travailleurs Sociaux Asbl
 
Maroc code travail
Maroc  code travailMaroc  code travail
Maroc code travail
yahsimoc
 
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
Nathalie Delatour
 
Inria - Bilan social 2010
Inria - Bilan social 2010Inria - Bilan social 2010
Inria - Bilan social 2010
Inria
 
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
Nathalie Delatour
 
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
Rubedo, a WebTales solution
 
Barometre des Pratiques de Veille 2008
Barometre des Pratiques de Veille 2008Barometre des Pratiques de Veille 2008
Barometre des Pratiques de Veille 2008
Digimind
 
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
Tierra de hombres - Ayuda a la infancia
 
MGMM FinState02
MGMM FinState02MGMM FinState02
MGMM FinState02
finance29
 
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
Société Tripalio
 
Formulaire de demande
Formulaire de demandeFormulaire de demande
Formulaire de demande
Jamaity
 
GNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFSGNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFS
finance24
 
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
Digimind
 
Processus 5 immobilisations_v1_1
Processus 5 immobilisations_v1_1Processus 5 immobilisations_v1_1
Processus 5 immobilisations_v1_1
Mehdi Elazri Ennassiri
 
Guide de l'epargne salariale
Guide de l'epargne salarialeGuide de l'epargne salariale
Guide de l'epargne salariale
BBK Management
 
Bilan & compte_de_resultats
Bilan & compte_de_resultatsBilan & compte_de_resultats
Bilan & compte_de_resultats
www.bourse-maroc.org
 
Guidemethod
GuidemethodGuidemethod
Guidemethod
Boudraham Fahim
 

Tendances (19)

Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo MaresIndice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
Indice di "Mamma posso spiegati lavoro nel Web" di Riccardo Mares
 
Manuel de procedure inatraso asbl
Manuel de procedure inatraso asblManuel de procedure inatraso asbl
Manuel de procedure inatraso asbl
 
Charte aeenap
Charte aeenapCharte aeenap
Charte aeenap
 
Maroc code travail
Maroc  code travailMaroc  code travail
Maroc code travail
 
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Paye
 
Inria - Bilan social 2010
Inria - Bilan social 2010Inria - Bilan social 2010
Inria - Bilan social 2010
 
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Social
 
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
Guide administrateur du CMS Rubedo 2.1.0
 
Barometre des Pratiques de Veille 2008
Barometre des Pratiques de Veille 2008Barometre des Pratiques de Veille 2008
Barometre des Pratiques de Veille 2008
 
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
Burkina Faso - Exemption de paiment - Pour un accès universel aux soins de sa...
 
MGMM FinState02
MGMM FinState02MGMM FinState02
MGMM FinState02
 
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2015
 
Formulaire de demande
Formulaire de demandeFormulaire de demande
Formulaire de demande
 
GNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFSGNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFS
 
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
Digimind: Benchmark Solutions de Veille 2011
 
Processus 5 immobilisations_v1_1
Processus 5 immobilisations_v1_1Processus 5 immobilisations_v1_1
Processus 5 immobilisations_v1_1
 
Guide de l'epargne salariale
Guide de l'epargne salarialeGuide de l'epargne salariale
Guide de l'epargne salariale
 
Bilan & compte_de_resultats
Bilan & compte_de_resultatsBilan & compte_de_resultats
Bilan & compte_de_resultats
 
Guidemethod
GuidemethodGuidemethod
Guidemethod
 

Similaire à Biznis plan

Cours de-finance
Cours de-financeCours de-finance
Cours de-finance
Akobe Jean Stanislas Akobe
 
Rapport stage pact13
Rapport stage pact13Rapport stage pact13
Rapport stage pact13
Faustine Loiseau
 
gestion de notariat avec openerp
gestion de notariat avec openerpgestion de notariat avec openerp
gestion de notariat avec openerp
HORIYASOFT
 
Asea p&p france_aug2012
Asea p&p france_aug2012Asea p&p france_aug2012
Asea p&p france_aug2012
CENTRAFRIQUE WORLD COMMUNICATE
 
GNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFSGNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFS
finance24
 
Importation TADIMCA en belgique
Importation TADIMCA en belgiqueImportation TADIMCA en belgique
Importation TADIMCA en belgique
Necdet Cagpar
 
Le-commissariat-au-compte
 Le-commissariat-au-compte Le-commissariat-au-compte
Le-commissariat-au-compte
Tima Ait Tayeb
 
Module 6 dossier final en pdf
Module 6 dossier final en pdfModule 6 dossier final en pdf
Module 6 dossier final en pdf
DeWinterP
 
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FREOpen a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
DeWinterP
 
Exemple de proposition PME Permabec
Exemple de proposition PME PermabecExemple de proposition PME Permabec
Exemple de proposition PME Permabec
Carl Bilodeau
 
L'analyse du bilan patrimonial
L'analyse du bilan patrimonialL'analyse du bilan patrimonial
L'analyse du bilan patrimonial
Taha Can
 
Mémoire fin d'étude gestion des interventions
Mémoire fin d'étude gestion des interventionsMémoire fin d'étude gestion des interventions
Mémoire fin d'étude gestion des interventions
Mohamed Arar
 
Mémoire seo-fb
Mémoire seo-fbMémoire seo-fb
Mémoire seo-fb
Fanny_Bardel
 
Guide Utilisateur Codendi 4.0
Guide Utilisateur Codendi 4.0Guide Utilisateur Codendi 4.0
Guide Utilisateur Codendi 4.0
Codendi
 
La Poste - rapport annuel 2010
La Poste - rapport annuel 2010La Poste - rapport annuel 2010
La Poste - rapport annuel 2010
Silicon Village
 

Similaire à Biznis plan (20)

Cours de-finance
Cours de-financeCours de-finance
Cours de-finance
 
Rapport stage pact13
Rapport stage pact13Rapport stage pact13
Rapport stage pact13
 
gestion de notariat avec openerp
gestion de notariat avec openerpgestion de notariat avec openerp
gestion de notariat avec openerp
 
Asea p&p france_aug2012
Asea p&p france_aug2012Asea p&p france_aug2012
Asea p&p france_aug2012
 
COO GCC
COO GCCCOO GCC
COO GCC
 
GNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFSGNW Q1-08%20QFS
GNW Q1-08%20QFS
 
Importation TADIMCA en belgique
Importation TADIMCA en belgiqueImportation TADIMCA en belgique
Importation TADIMCA en belgique
 
Le-commissariat-au-compte
 Le-commissariat-au-compte Le-commissariat-au-compte
Le-commissariat-au-compte
 
Module 6 dossier final en pdf
Module 6 dossier final en pdfModule 6 dossier final en pdf
Module 6 dossier final en pdf
 
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FREOpen a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
Open a New Fast-food in Maastricht, The Netherlands? (FRE
 
Manuel 3
Manuel 3Manuel 3
Manuel 3
 
Manuel 3
Manuel 3Manuel 3
Manuel 3
 
Exemple de proposition PME Permabec
Exemple de proposition PME PermabecExemple de proposition PME Permabec
Exemple de proposition PME Permabec
 
L'analyse du bilan patrimonial
L'analyse du bilan patrimonialL'analyse du bilan patrimonial
L'analyse du bilan patrimonial
 
Mémoire fin d'étude gestion des interventions
Mémoire fin d'étude gestion des interventionsMémoire fin d'étude gestion des interventions
Mémoire fin d'étude gestion des interventions
 
Rapport pfev7
Rapport pfev7Rapport pfev7
Rapport pfev7
 
Mémoire seo-fb
Mémoire seo-fbMémoire seo-fb
Mémoire seo-fb
 
Guide Utilisateur Codendi 4.0
Guide Utilisateur Codendi 4.0Guide Utilisateur Codendi 4.0
Guide Utilisateur Codendi 4.0
 
Bp nespresso efficienza-1
Bp nespresso efficienza-1Bp nespresso efficienza-1
Bp nespresso efficienza-1
 
La Poste - rapport annuel 2010
La Poste - rapport annuel 2010La Poste - rapport annuel 2010
La Poste - rapport annuel 2010
 

Plus de seminarskid

Www
WwwWww
World wide web i xml informatika
World wide web i xml  informatikaWorld wide web i xml  informatika
World wide web i xml informatika
seminarskid
 
Wireshark program
Wireshark programWireshark program
Wireshark program
seminarskid
 
Windows xp
Windows xpWindows xp
Windows xp
seminarskid
 
Website
WebsiteWebsite
Website
seminarskid
 
Web u marketingu
Web u marketinguWeb u marketingu
Web u marketingu
seminarskid
 
Web sajt preduzeca
Web sajt preduzecaWeb sajt preduzeca
Web sajt preduzeca
seminarskid
 
Web prezentacija firme
Web prezentacija firmeWeb prezentacija firme
Web prezentacija firme
seminarskid
 
Web prezentacija finansijskih izvestaja
Web prezentacija finansijskih izvestajaWeb prezentacija finansijskih izvestaja
Web prezentacija finansijskih izvestaja
seminarskid
 
Web pretrazivaci browseri-
Web pretrazivaci browseri-Web pretrazivaci browseri-
Web pretrazivaci browseri-
seminarskid
 
Web portali
Web portaliWeb portali
Web portali
seminarskid
 
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno e...
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno  e...Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno  e...
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno e...
seminarskid
 
Web marketing reklamiranje na internetu 1
Web marketing  reklamiranje na internetu 1Web marketing  reklamiranje na internetu 1
Web marketing reklamiranje na internetu 1
seminarskid
 
Web dizajn
Web dizajnWeb dizajn
Web dizajn
seminarskid
 
Web design
Web designWeb design
Web design
seminarskid
 
Web baze podataka
Web baze podatakaWeb baze podataka
Web baze podataka
seminarskid
 
Web aplikacija sa google chart api
Web aplikacija sa google chart apiWeb aplikacija sa google chart api
Web aplikacija sa google chart api
seminarskid
 
Wap mobilni internet
Wap mobilni internetWap mobilni internet
Wap mobilni internet
seminarskid
 
Wap 2.0 i internet tehnologije
Wap 2.0 i internet tehnologijeWap 2.0 i internet tehnologije
Wap 2.0 i internet tehnologije
seminarskid
 
Wan tehnologije
Wan tehnologijeWan tehnologije
Wan tehnologije
seminarskid
 

Plus de seminarskid (20)

Www
WwwWww
Www
 
World wide web i xml informatika
World wide web i xml  informatikaWorld wide web i xml  informatika
World wide web i xml informatika
 
Wireshark program
Wireshark programWireshark program
Wireshark program
 
Windows xp
Windows xpWindows xp
Windows xp
 
Website
WebsiteWebsite
Website
 
Web u marketingu
Web u marketinguWeb u marketingu
Web u marketingu
 
Web sajt preduzeca
Web sajt preduzecaWeb sajt preduzeca
Web sajt preduzeca
 
Web prezentacija firme
Web prezentacija firmeWeb prezentacija firme
Web prezentacija firme
 
Web prezentacija finansijskih izvestaja
Web prezentacija finansijskih izvestajaWeb prezentacija finansijskih izvestaja
Web prezentacija finansijskih izvestaja
 
Web pretrazivaci browseri-
Web pretrazivaci browseri-Web pretrazivaci browseri-
Web pretrazivaci browseri-
 
Web portali
Web portaliWeb portali
Web portali
 
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno e...
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno  e...Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno  e...
Web portal za podrsku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno e...
 
Web marketing reklamiranje na internetu 1
Web marketing  reklamiranje na internetu 1Web marketing  reklamiranje na internetu 1
Web marketing reklamiranje na internetu 1
 
Web dizajn
Web dizajnWeb dizajn
Web dizajn
 
Web design
Web designWeb design
Web design
 
Web baze podataka
Web baze podatakaWeb baze podataka
Web baze podataka
 
Web aplikacija sa google chart api
Web aplikacija sa google chart apiWeb aplikacija sa google chart api
Web aplikacija sa google chart api
 
Wap mobilni internet
Wap mobilni internetWap mobilni internet
Wap mobilni internet
 
Wap 2.0 i internet tehnologije
Wap 2.0 i internet tehnologijeWap 2.0 i internet tehnologije
Wap 2.0 i internet tehnologije
 
Wan tehnologije
Wan tehnologijeWan tehnologije
Wan tehnologije
 

Dernier

Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPrésentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
siemaillard
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
Martin M Flynn
 
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
dokposeverin
 
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
Friends of African Village Libraries
 
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certificationMS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
OlivierLumeau1
 
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
lebaobabbleu
 
1eT Revolutions Empire Revolution Empire
1eT Revolutions Empire Revolution Empire1eT Revolutions Empire Revolution Empire
1eT Revolutions Empire Revolution Empire
NadineHG
 
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
MahouwetinJacquesGBO
 
Zineb Mekouar.pptx Écrivaine marocaine
Zineb Mekouar.pptx  Écrivaine marocaineZineb Mekouar.pptx  Écrivaine marocaine
Zineb Mekouar.pptx Écrivaine marocaine
Txaruka
 
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdfapprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
kamouzou878
 
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
mcevapi3
 
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimismeFormation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
M2i Formation
 
A2-Critiques-gastronomiques activités critiques
A2-Critiques-gastronomiques activités critiquesA2-Critiques-gastronomiques activités critiques
A2-Critiques-gastronomiques activités critiques
lebaobabbleu
 
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTIONCours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
Sékou Oumar SYLLA
 

Dernier (14)

Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPrésentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Présentation3.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
 
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
Manuel-5.-Elevage-de-poisson-chat-africain-Clarias-gariepinus-en-bacs-hors-so...
 
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
Burkina Faso libraries newsletter for June 2024
 
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certificationMS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
MS-203 Microsoft 365 Messaging Study Guide to prepare the certification
 
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
A2-Faire-une-appreciation positive et/ou négative (A2)
 
1eT Revolutions Empire Revolution Empire
1eT Revolutions Empire Revolution Empire1eT Revolutions Empire Revolution Empire
1eT Revolutions Empire Revolution Empire
 
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
Microbiologie: le monde microbien et les techniques de mise en évidence.
 
Zineb Mekouar.pptx Écrivaine marocaine
Zineb Mekouar.pptx  Écrivaine marocaineZineb Mekouar.pptx  Écrivaine marocaine
Zineb Mekouar.pptx Écrivaine marocaine
 
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdfapprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
apprendre-a-programmer-avec-python-3.pdf
 
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
[218_phot_d'Autriche-Hongrie_et_des_[...]Vaffier_Hubert_btv1b8594559c.pdf
 
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimismeFormation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
Formation M2i - Attitude constructive : développer l'art de l'optimisme
 
A2-Critiques-gastronomiques activités critiques
A2-Critiques-gastronomiques activités critiquesA2-Critiques-gastronomiques activités critiques
A2-Critiques-gastronomiques activités critiques
 
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTIONCours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
Cours Gestion d’actifs BNP -- CAMGESTION
 

Biznis plan

 • 1. Biznis plan | seminarski diplomski Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada. Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti. Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA - BIZNIS PLAN - : Januar, 2009 Novi Sad SADRŽAJ: I. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 Ciljevi biznis plana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2 Opis posla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.1. Šta je HYPEX? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4.Usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4.1.Kvalitet usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1.4.2.kvalitet proizvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4.3.Karakteristike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4.4.Promotivni miks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. Podaci o buducem preduzetniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1.Biografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.2.Podaci o investitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3.Imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.4.Imovina koju bi uneo u biznis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.5.Planovi ulaganja i projekcija budućeg stanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.6.Podaci o investiciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.7. Moguće garancije za kredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.8. Ocena boniteta budućeg preduzetnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 • 2. III. Podaci o biznis planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.1. Predmet biznisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2. Zašto će novi biznis naći mesto na tržištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3.3. Sadašnji konkurenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3.4. Rekapitulacija ukupnih ulaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 3.5. Izvori finansiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 3.5.1. Obaveze prema izvorima finansiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...8 3.5.2. Kreditni uslovi. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...8 3.5.3.Interkalarna kamata za period mirovanja kredita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6. Materijalni troškovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6.1.Materijalni troškovi za nabavku proizvoda rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6.2.Potrebni energenti za prevoz robe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6.3.Zbirni pregled materijalnih troškova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.7.Nematerijalni troškovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.8. Amortizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.9. Plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.9.1. Bilans stanja (početni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.10.Bilans uspeha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.11.Statička ocena biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.11.1.Investicije po radniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.12.Finansijski tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.13. Ekonomski tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.13.2.Akumulativnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.13.3. Reproduktivna sposobnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.13.4. Ekonomičnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.14.Dinamička ocena biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.15.Vreme povrata ulaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.15.1. Neto sadašnja vrednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.15.2. Interna stopa rentabilnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 IV.Relationship marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1.Brendiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . ...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA................................. cije firme – pozicija lidera ili prvog pratioca ... CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET   početna kategorije kontakt Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti