SlideShare une entreprise Scribd logo
! " # $ % ! &' (" " )"* !
+ , # ! -).!##" /"#0 $ ) # 0 " .1 "2
3! + % ! &' .1 "2 4 "* *! ! 5
6! .! 7 8" ! &' ! /)# "## !
!"#
$ $ % & % ' (
) $ %
% & )* ' & ( % $ )
+ % ) , ( ) -$ %
&-% ' % . (
% & % , )* ' & .
% % ' ( ' $ )
/ % - % ( * ' % & %
( $ % ' ( %
0 % 1 / ) % % '
& % 2
3333333333333333333333333 33333333333333333333333333
42 ! (
5 0 % 5 # )*
0 6 ! , 5 0 6 ! , 5
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
9" ' *! !.:2" *
! 0 6 , % )*
% , % % (- %
$ ( % % . 7 %
8 9 % ( 0 6 % % 4 $ %
% 5 : % & % .% 7 %
( ) % ; ) . ) < (- %
0 " %
+ $ (=% $ , ( ) % !
0 6 % ) % % & %
% $ ) , (
2 % >& %
% ? % .
% % % '@
$ & )*
& A !"#
$ ( % ' %
' & ) -$ $ ) (- %
. !"# $ ' ' B
% % % $
!
" #$
% &
'
' ( $
) $
' $ ! & $ * +
;2 "2 6! .! ! /)# "## !
% % $ $ ) < (- % 0 6
! , 5 % ) $ C $ B
! $ D2 % B 5 % ) + %
& 7 % 0 %E (
! $ ; 2 B ! ( 0 ' 4 &
A 4 % 2 5 % % % (
! $ & % B A < (- % 5
' ; )
$ ) & & 0 6 ! , 5
0 ) ' ( ( )
! % ) 4 % F E 4 % " ( G
% $ ) % !"# / 0 6
! , 5 2 $ ) %
( % ' ) %
. ) )
(! 2 "&' * ! 8"& 53 %
< ! *! 6! .!
0 ) 2 % -$ % %
!"# 7 % 1
2"* *! * ! *! (" " )"&'
! *! (" " )"&' *! ! $ 5
1 H I : ! (
1 J K 0 %
1 L H 2 " F ! ) 4
1 %
# &=! 5 2 " : " ! ) *! /"#" # 5 " ' 3!
1 H % =
1 4 % & )* < %
1 M 2 F
>
5 (5
%
?
9
@ A
B
/5 %
>C7 D A
C
-%
(3-4(%3
>7B>A
9" " ; ! #" *
> 8" ! &'
0 % ) % % $
% % ' $ ' $ ' 0
1 ! ) 2 & & &
!"#
# % $ 2 % ( % , B
1 $ % % & % + 4 % N
1 % ( $
> 3!! # .! 7 5 "E)! .! ! 3! #0
# % ) . ) $ 2 % 1 %
% % % 7 % $ %
% &
! - 2 &
$ % % %
> > " ! *! #! *! 5 E)! ! F *#" .7 5 "E)! .! !
5 # .!
O " > " ( 6 ? !5!
& % % % ( P!
( " & % ! ! O< % &
% ' & % % !"#
% % )* %
# % ' $2 &-% % &
B
1 !% % ' B ) % %
$ N
1 5 $ N
1 ) & N
1 " $ ) % N
1 ( ) % N
1 0 4;4# 4 4# & < & +9 , +9 % N
> ? , 2 ! 1 "2 % ! 2" "
# " )* Q
4 ' 7 % % % (7 % ) % A
% 2
! % ( 4 > 2 4 '@7 % ?
$ % ( ( %
& % ' %
! $ & % 2 ( )
' 0 2 % ( & % %= (
& % %
8 2 &' "8 3!2! " ! ( 2
9" ) #"6 &' *! %2 G 2" % ! 2" " 3 ! "#"* *! *! 5 E)!
> B /#)H " #" "2 * *! ! 2 * " ).! "*
! 2 % ( $ 2 $
-% )*
, -. ,/! & 0 & 1 2
0 (
0 (
; & % )
+
0
+ %
% (
4
0 & 7 %
M
5 ; 6
<
! ' $
0 & )
5 ; 6
; &
%
0 &
!(
< )
5 ; 6
+
<
M -%
#E
0 & 7 %
; ;
! ' $
5 ; 6
#E
5 ; 6
$
!
%
=
$ 5 ; 6
+
; &
5 ; 6
!(
+
0 (
0 (
; & % )
+
0
+ %
% (
4
0 & 7 %
M
5 ; 6
<
! ' $
0 & )
5 ; 6
; &
%
0 &
!(
< )
5 ; 6
+
<
M -%
#E
0 & 7 %
; ;
! ' $
5 ; 6
#E
5 ; 6
$
!
%
=
$ 5 ; 6
+
; &
5 ; 6
!(
+
5 ; 6
$
! ' $
%
M
! ' $
5 ; 6
5 ; 6
+4 M
0 &
M
)
0
!%
! $
A
)
(
+4
#E
<
,
!
0 %
%
#E
+
M
)
0 &
M
0 (
+
, -. ,/! & .' 34
, -. .' 34 & 2 0 2 0 520 !' 6, 17
+4 M
5 ; 6
; &
0
0 &
<
M -%
0
+ %
; & %
(
0
0 (
; &
. )
0
0 &
! 0 (
, -. .' 34 20 !' 6& ,7
+4 M
5 ; 6
0
! 2 %
JB
0 &
<
M -%
0
+ %
; & %
(
0 (
; &
. )
0 &
! 0 (
0 (
( F0 %
&
(
+
0
? 8! I "
% ) $ 2 $ 2 %
% ( , L GO >%= ( & ? % )
$ 2 %
& 9 2 ( & 2 %
$ % % % % % 1 %
$
! $ = 2 $ ) ,$
!"# + $ 2 % ( ' A %
( % , ( % % ( B
1 4 % ( % & % 2 %
0 6 ! , 5 !"#N
1 % ( R % % $ % &
& % %
!# *! 8! I "
B ! ! 2" ! *! 3" 2 ! !.)
O % % ) 0 6 < (- % ; ( ,
( ( &- % % &
' - & %
'@ % % % $
0 % ( % B
( ) L J $,
$ - . ,
( $ ( R % .
D (" " "#"* *! *! ! ) *! /"#" # (" " )"* 53 %
$ & % %
0 6 < (- % ; ( 2 % =
)* $ ) %
M % ) % & %
%E1 && % $, & 7 % ) & !"#
)* 0 6
C %) ! 8"&
! 0 6 ! , 5 2 / %
% % *
) % ' $
% % & % A % 2 %
$ ( ( $ / ) % %
% & % 7 % % (- %
*"2 * ! *! (! ! ! 0
; % (
!"# 0 6 % %
$ ) )* ( % , ( ( G ;
" %
).! =! 53 %
$ $ % & ) B
# % # S
2 % '@ 7 ( $ !
% ) & % 2 ( )
% $ $ % ( % ' ( $
% %
2) 2"* *! * 8! " B
2!" B 8 % ' $ ' $
) ' % ' &- % -$ %
' ( ( '
/ !EJG 2" B " B < $ &- % ' N
/ *! !*" + ! % % ' 2 Q
! #"* *! + ) $ $ 2 = % )
& >4- % . ? % $ A
& ' (- % 2 !"# $
% & ) % )
(
! & ) ' $ & % $
# A ' = % 2 % ) % !"#
= % % R % ' &
% ( $ $ $
(! ! ! 0 *! 5H !*"&' +
2!" + % % = & ) Q
+ 4 % ' + 4 % ' .
% '
(- % * . = % + 4 %
/ *! !*" + Q + 4 % ( , % %
$, $ 9 + 4 % .
+ 4 % !"# ! , . Q +
4 % L
, TU -
= TU - (
/ !EJG 2" + 2
5 *! 5H !*"&' +
2!" + % % A $ . )
% ' $ 2 % % . % !
, Q % . )
/ *! !*" + # + 4 % $ % $
+ 4 % 8
% % ' %
= & % %
/ !EJG 2" + "
> ).! =!
3%(4 9 ( (5 (% 3 KL
V
# V
" '
F
% %
,
F
F
V
! ,
M % &
(=%
0
0 #
%
%
,
'
.
0
! , F
.
M % &
(=%
0
" $ )
! ( %
Q M
(
0 Q &
$ % )
%
%
, $
0
! , F
M
M % &
(=%
",
0 ( F % (
"
7 %
$ -%
%
%
. )
V -
% 1 V
%
M % &
$ -%
% ( % )*
%
",
7 %
M -%
%E
! ,
%
R
)
$ %
V -
1
V
M % &
%
O )
'
" $ )
" )
'
$ )
-$
)
$ )
(
V
# ) F
V
-$
O
$
%
% -
WK Q
(5 5 5 F% 5 M% (% 5 %N45
%E %E %
% % ,
( &- %
# % %
, (
&- % (
%
' )
$
%
'
)
$
WW W Q
!% %
; $ 2
; $ 6
!%% %6
0 / & )
' &- %
& ) % 2
'
' 4- % !
GO F '
0 2 '
+ D WK Q +
( WW WK
Q O!
WW JK Q WW WKQ
%E X & % ) $
& )
%
%
$ /
;
; ' > Y?
M 2$
Q '
; -$
M
0 '
-$ $
& )
%
$ )
( $ %
$
%7 %
' ; -$
> Y? F '
> Y?
M 2$
O )
0 %
% (
(
O
" )
$ , % 9
)*
% ( -$
,
#% ) ",
Z )*
! (
#% F
0 %
! ( Z
+9
)*
% Q
, ,
%
$ $ %
' %
2
'
% (
M
'
; $ 6
M 6
"
)
'
%, %
F V
(
; & )
%
"
1 F
V %
4- %
"2.
3%(4 9 ( (5 (% 3 KL
V
# V
" '
F
% %
,
F
F
V
! ,
M % &
(=%
0
0 #
%
%
,
'
.
0
! , F
.
M % &
(=%
0
" $ )
! ( %
Q M
(
0 Q &
$ % )
%
%
, $
0
! , F
M
M % &
(=%
",
0 ( F % (
"
7 %
$ -%
%
%
. )
V -
% 1 V
%
M % &
$ -%
% ( % )*
%
",
7 %
M -%
%E
! ,
%
R
)
$ %
V -
1
V
M % &
%
O )
'
" $ )
" )
'
$ )
-$
)
$ )
(
V
# ) F
V
-$
O
$
%
% -
WK Q
- $ ! 2" # 6! .! ! /)# "## !
! " *! ! *" !
! ! "#$%# & ' ( '
%) * '
> ! 8"& *
+ , --
. , / 0
- 1 -
- ,
. ,
2/ ,
? ! " *! 9 #) !
+ ,
3
1 4 - 2/ 5 6 733
./ 4 2/ 0
-- ( 2/ *( 6
/ ( 5 0 -- 5 * (* 7
/
8 --
4
(
(
* 699
9 6/ :
-- :
4 -/ :
; 4 < /- :
; 1 :
4 <
1 :
6
/ 1 : 9
999
9 *
1 :
1 :
; 1
./ 1
B 6 #"* *! ! # * % ! &'
= = 9= =
+ - *> *> *> *>
+ - *> *> * > >
1 *6 *6 *6 *6
+ , -- 6 6 6 6
/ ? 1 @ 3 6
1 * * * * 3* 3
1 *6 *6 *6 3
+ , -- 6 6 6 **
/ ? 1 @ 9 * *(
1 * * 63*
D (" ! " ! * 5E)" ! % ! 2" #
A 0 / / /
1/ 0 : 0 /
7 6 9* 3 3 3
7 6 ( 9 * 3
/ - 7 (
7 9 * 7 **
7 9 * 7 **
/ - 7
7 9 * 7 **
7 9 ( 3 *69
/ - 7 *
7 ( ( 9 *
7 9 * 9 *
/ - 7 9
7 ( 3 63*
7 * 63*
/ - 79*
4 7 9 *
4 76
4 7
/ - 7 *
- , - ? B @ 7 6
+ ,
9 ( (5
+ ,
/
. ,
. ,
C !& * ! 8"& 4 "* *! *! ! 5
# ) $ ) ( $ ) & &
!"# 2 % & ( B
C 6! .! ##!
; (! (! > D 2" *!
> D D D
3O 7> 3O 7@B 3O >7 ? 3O ?7@D
##! ' ! % ' % )
C 4 * " !H2! ##!
Y L L > X ' % $ ? ! E) * *
' ! % ' % )
C > < ! *! 5 2 " : " /"#" # 53 % $ ;*" * " " "8
I & % % D & % ) % - %
0 ! ( , C H % >
F % F 2 ? &
C ? !.) *! 6! .!
; (! 3O D 7 "# (! 3O 7 "#0' (! 3O >7 "#0=! (! 3O D7 "#0=! 2" *!
3O D P 3O "#0' P 3O > "#0=! P D "#0=! 3O 7 "#0=! 3O 7 "#0=!
7> Q 7 BQ 7 Q 7 >CQ 7 >CQ 7 >CQ
$ % 7 >0 & + 4 %
! ( ?
(! > P ?> (! ?> P C?D 2" *! C?C
3OB7 3OB7 3OB7
9 # 5E)"8 #! ! ##!
C B 8" ! &' *! 5 *
Y KL > % '@ ' % $ ? 2 "H !2! "* !20 *
% ! * % % %
C D 8" ! &' *! 1*
Y J[ > % $ ? 2 "H !H !*"* !20 *
% 1* % % . )
Y KK >O % '@ % % % $ ? 2 "H !H !*"*
2" * >; % %E ( . ) % ( ?
% 1* %
C C %) ! 8"& % 2" "
C C #"2 &' *! /"# ! ! 20 + Y K > # % '@
% $ ? >; % 1 1 & 2 % ? ; ?
##!
C C > #! "6 &' ! + Y K L > 0 % '
% $ ? >; % 1 1 ? ; ? ##!
C 0 *! 5 "2"G 2" 4 * , ! ! '
"8 % ! &' - R % ! &' ) #
3 53S
% 53 TM%
4
% 53 TM% -
%
F% 3% %3 % (%
% 53 TM% - %
U = 5 %
+ & %
! <
" % )
& % )
! ) )
$ ) & %
5(
; & % S %
! ' $
+ %
O 0 % )
5 ; 6
( ( )
% % )
3/ !% % ; & )
+
(
Q , %
%
) , % )
% (
"8 4 * E)"8 5#! V "2
3 53S
% 53 TM%
4
% 53 TM% -
%
F% 3% %3 % (%
% 53 TM% - %
E)"8
5#! V "2
0
+ & %
! <
% 0
# ) %
& )* % %
$
# % & % - %
% ' 2
( % -$ ) A
E)"8
5#! V "2
! (
+ & %
! <
2 % +
4 %
! ( 5
; 6
) ( ) )
% " 1 1 %
( ) ' $ . A
E)"8
5#! V "2
0
+ & %
! <
. 5 ; 6
(
%
!( % %
% & % 2 % %
%= (
E)"8
5#! V "2
M
+ & %
! <
. 5 ; 6
(
%
!( % )
% & % 2 %
A .
E)"8
5#! V "2
! (
+ & %
! <
5 0 6
D . 0 2
$
! (
$ ( ) + 4 %
! ( & % % % 2
E)"8
5#! V "2
; $
+ & %
! <
; & % !A 4- %
 0 2 '
% (
5 & % )
$ 2 %-% %
E)"8
5#! "2
0 0
+ & %
! <
. 5 ; 6
& ) % 2
0 ) )
( ' % 2
'
2
& ) 5 ; 6
0 6 $ % (
"8 8 2! % ! 2" # R 2! ) #
3 53S
% 53 TM%
4
% 53 TM% -
%
F% 3% %3 % (%
% 53 TM% - %
3!2! " ! ! M & % ) "
0 % ( " '
%
0 & ' 0 2
' &- % " )
3!2! " ! M & % ) "
! 2 % $,
; & % S %
" ) $ (7 %
3!2! " ! ' + 0
M % %
! ' $
!( ' &- %
3!2! " !
+9 , 0
<
M & % ) "
M % %
! ' $
; & ) % %
6! .! 0 '
!
) =
; % ! %
"
; ( =. %
$ )
6! .! ' M & % ) "
0 %
% % - % %
; & %
. & )* '
M # % %
6! .! I ' + 0
< ) < 2 ! > ?
' ( ' (
'
)* % ( % 2
!
! &'
5H !*"&'
-
! 2 % $,
; & % S %
% %
" )
! &'
5H !*"&'
% ) + %
4 % "
0 6
'
% '
! &'
5H !*"&'
) + %
4 % "
0 6
% .
)
&
! &'
5H !*"&'
+9 , 0
<
M & % ) "
M % %
! ' $
& ) R '
) &
C " )# &' ! # * % ! &'
4 ( (5 N (5 35T% 4 %
3 K5 5 5 @B 3O> 7DB 3O @ BD 7?
5 3 ( R /5 F D ?? 3O 7DB 3O? B@7 >
S( R /5 F ? D 3O 7 C 3O> CD@7 D
S( R /3 > ??? 3O 7DD 3O? C C7BC
5 43% 5 %N45 3O B >> @ @7 7 >CQ 3O? D?7@C
(5 533 5 / 43 3O?> ? 7BC D7 Q 3O C?C7D
% 3O?B ?C 7 B
4 TM% 5 (5 9 %35
% + 4 % !"# % '
$ 2 $ ) ' % $ %
) $ 2$
? (" "&=! ! " 6! .! ! /)# "## !
C ] # ) 1 & % ) %
$, )* !D 0#" !+^ % 1
C ] $ , $ )
!"# % & % & )* % 2
% % $,
D ( 4 " % < % 9
) $ F JF
C C ] ! % % A2 ' = [ -% )
& ) $ % A $ $ % )*
% A $ & ) -$ $ )
!"# ' - % S % ) !D 0#" !+^
C L ] + 2 % ) ) )
' !"# ' $ 2 % % '
% & ) $ ) !
A2 % % % % A ' 2 %
' ) )
C K ] # '
0 %
. ) 7 & !"# $,
D ( 4 & % % )* -
. )
C [ 1 4 % L Q % . % $
- % % % %
% $ $ (
C J 1 + % & % B ( '
& % ) & $ % (
% ) & % % %
% ' ) % % % % & % )*
%
C ] % ) ( ( , %
% ) % '
C W 1 ) % ' )*
% 9 % ( / . 1& WB /
WB # )* & 2 A % ) 1
. % & % L 0 )* 5
! ( 4 &
C ] ! & & % 2 !"# %
)* 0 6 ! , 5 % ,
( ) % / 2 .% $ / &
C ] 0 )* ( ) %
.% ' 61 ( )
0 6
C ] ) ) % 2 %
' $ # ) ! ( % % % - %
)* ' 2 % % 7 % C
9 -% )*
C C ] 0 1 ) # )
! ( 4 & D 
% ) 2. , K , L GO
C L 1 ! % ) ; %
F DS = [ ) # )
C K 1 $ ( % 0
% ) # ) ; .
5 5! "! ; !<^ &
% A % ) &
% ( )*
% $ % -$ $ ) 0 )*
% 0 ) 2 A A
) /
C [ 1 4 % 4 . 2 M -% , $ -%
, $ -% - M %
!$
C J ] 0 A % )* $ % %
% !"# % , L % 7 % ( )
1 1 % 2 $
C ] % ' ' % (
% ( A & %
C W 1 $ ) %
& % = % ) & !"#
B *"&=! ! " * *! 6! .! ! /)# "## !
B C / ) !
X 7 ) $ )
B C > 6 *! . !
= ) % & (
% 2 % % % & % Q
% % . 0 ; 7 % &
B C ? F I " . ! (! 2 .
9 _ [_ & WB / JB
B C B F I " % ! 2" #
WB / B
B C D F I " * " " "8
WB / WB
B C C 6 *!
L "
B C 3! W) ! ) #
! % % $ ) ;5 "F45M
B C *"2" # F F !
) ) 2 . 2 ) $ 2 B
4 "* *! *! ! 5
C ? A 6 6 ' @ 5 967 (
C ? , & ; ' @ 5 *37
C ? 1 ; ' @ 5 3(79
X%- + V % ' %
1 A % &
% ) .
$ 5 2$ # )
X%- > + ! = B % % KQ
% & ( )
B C @ !& ! * " " &'
# ) A2 % % )
) > ( $ ) %E ( % ' ?
2 % % / & % %
) >; # )* ! , 5 % 1 ?
& ' $
2 . % %
9 #"* *! *! + C %
% !"#
-% R % 2 / )* !"#
( ` % a
! %
33333333333333333333333 333333333333333333333
42 ! " %
5 0 % . % $ + (=%
0 6 ! , 5 0 6 ! , 5
33333333333333333333333
" !
0 !
0 6 ! , 5
% B 33333333333333333333333333333333333333333333333
+ B 33333333333333333333333333333333333333333333333
0 ( B 33333333333333333333333333333333333333333333333
< % B 33333333333333333333333333333333333333333333333

Contenu connexe

Tendances

Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèqueProjet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Ludivine Goizet
 
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaraguaArtículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Edward Jose Espinoza
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
Swati Krishna
 
Filosofia1 impresion
Filosofia1 impresionFilosofia1 impresion
Filosofia1 impresion
AcaFilos Iztapalapa
 
ódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiroódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiro
Conduril Sucursal Angola
 
SAP FI AP: End User Guide for Beginners
SAP FI AP: End User Guide for BeginnersSAP FI AP: End User Guide for Beginners
SAP FI AP: End User Guide for Beginners
sapdocs. info
 
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
Fiqih sunah  syekh sayid sabiqFiqih sunah  syekh sayid sabiq
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
Kammi Daerah Serang
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Sutan Müdô
 
AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010
Leona Chin
 
Geromini diagnóstico de la fcs
Geromini diagnóstico de la fcsGeromini diagnóstico de la fcs
Geromini diagnóstico de la fcs
landdy gonzalez
 
CSP exam equation fully explained
CSP exam equation fully explainedCSP exam equation fully explained
CSP exam equation fully explained
Daniel Farcas
 
Manual profissional
Manual profissionalManual profissional
Manual profissional
Fábio Roland
 
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2Multimediaforelt Venegas
 
Gemeindebrief Februar -März 2015
Gemeindebrief Februar -März 2015Gemeindebrief Februar -März 2015
Gemeindebrief Februar -März 2015
www.mathisoberhof.wordpress.com
 

Tendances (17)

Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèqueProjet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
 
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaraguaArtículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
Artículo iniciativa de desarrollo rural en nicaragua
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
 
Filosofia1 impresion
Filosofia1 impresionFilosofia1 impresion
Filosofia1 impresion
 
Productos omnilife precios nuevos
Productos omnilife precios nuevosProductos omnilife precios nuevos
Productos omnilife precios nuevos
 
Congresbundel HA
Congresbundel HACongresbundel HA
Congresbundel HA
 
ódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiroódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiro
 
SAP FI AP: End User Guide for Beginners
SAP FI AP: End User Guide for BeginnersSAP FI AP: End User Guide for Beginners
SAP FI AP: End User Guide for Beginners
 
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
Fiqih sunah  syekh sayid sabiqFiqih sunah  syekh sayid sabiq
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
 
AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010
 
Geromini diagnóstico de la fcs
Geromini diagnóstico de la fcsGeromini diagnóstico de la fcs
Geromini diagnóstico de la fcs
 
CSP exam equation fully explained
CSP exam equation fully explainedCSP exam equation fully explained
CSP exam equation fully explained
 
Manual profissional
Manual profissionalManual profissional
Manual profissional
 
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2
Www.educarm.es templates portal_ficheros_webs_dinamicas_154_ii.2.sanz2
 
Cómo leer
Cómo leerCómo leer
Cómo leer
 
Gemeindebrief Februar -März 2015
Gemeindebrief Februar -März 2015Gemeindebrief Februar -März 2015
Gemeindebrief Februar -März 2015
 

Similaire à (Modelo de proposta de armazenagem) - ES

Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...University of Castile-La Mancha
 
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografiaMovilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Pamela Díaz
 
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
paulo_hermes
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Instalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leñaInstalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leña
Qué Pasa Si
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
Virtualdeejay.net
 
Heráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaHeráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaElsa Fernandes
 
Jpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pcJpeg to doc 3 pc
40 rabbana duas
40 rabbana duas40 rabbana duas
40 rabbana duasAnuarie
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Jef Davis
 
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Simply Marcomms
 
Jpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pcJpeg to doc 1 pc
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Serious Detecting
 
Herramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicasHerramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicas
Sandra Castro
 
Apostila curso de técnica vocal
Apostila  curso de técnica vocalApostila  curso de técnica vocal
Apostila curso de técnica vocal
Tocandoocéu Céu
 
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
Bruno Borges
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
customer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdfcustomer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdf
dsxeroxpoint
 
Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008
yosolino
 

Similaire à (Modelo de proposta de armazenagem) - ES (20)

Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
 
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografiaMovilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
 
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)(Microsoft word  apostila teste com mult 355metro)
(Microsoft word apostila teste com mult 355metro)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Instalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leñaInstalación en casa de una estufa de leña
Instalación en casa de una estufa de leña
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
 
Heráldica Autárquica
Heráldica AutárquicaHeráldica Autárquica
Heráldica Autárquica
 
Jpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pcJpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pc
 
40 rabbana duas
40 rabbana duas40 rabbana duas
40 rabbana duas
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12
 
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
 
Jpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pcJpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pc
 
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
 
Herramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicasHerramientas conceptuales y metodologicas
Herramientas conceptuales y metodologicas
 
Apostila curso de técnica vocal
Apostila  curso de técnica vocalApostila  curso de técnica vocal
Apostila curso de técnica vocal
 
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
Java EE Application Servers: Containerized or Multitenant? Both! [CON7506]
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
customer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdfcustomer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdf
 
Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008Resolucion 2646 2008
Resolucion 2646 2008
 

(Modelo de proposta de armazenagem) - ES

 • 1. ! " # $ % ! &' (" " )"* ! + , # ! -).!##" /"#0 $ ) # 0 " .1 "2 3! + % ! &' .1 "2 4 "* *! ! 5 6! .! 7 8" ! &' ! /)# "## ! !"# $ $ % & % ' ( ) $ % % & )* ' & ( % $ ) + % ) , ( ) -$ % &-% ' % . ( % & % , )* ' & . % % ' ( ' $ ) / % - % ( * ' % & % ( $ % ' ( % 0 % 1 / ) % % ' & % 2 3333333333333333333333333 33333333333333333333333333 42 ! ( 5 0 % 5 # )* 0 6 ! , 5 0 6 ! , 5 Digite seu texto Digite seu texto Digite seu texto 9" ' *! !.:2" * ! 0 6 , % )* % , % % (- % $ ( % % . 7 % 8 9 % ( 0 6 % % 4 $ % % 5 : % & % .% 7 % ( ) % ; ) . ) < (- % 0 " % + $ (=% $ , ( ) % ! 0 6 % ) % % & % % $ ) , ( 2 % >& % % ? % . % % % '@ $ & )* & A !"# $ ( % ' % ' & ) -$ $ ) (- % . !"# $ ' ' B % % % $ ! " #$ % & ' ' ( $ ) $ ' $ ! & $ * + ;2 "2 6! .! ! /)# "## ! % % $ $ ) < (- % 0 6 ! , 5 % ) $ C $ B ! $ D2 % B 5 % ) + % & 7 % 0 %E ( ! $ ; 2 B ! ( 0 ' 4 & A 4 % 2 5 % % % ( ! $ & % B A < (- % 5 ' ; ) $ ) & & 0 6 ! , 5 0 ) ' ( ( ) ! % ) 4 % F E 4 % " ( G % $ ) % !"# / 0 6 ! , 5 2 $ ) % ( % ' ) % . ) ) (! 2 "&' * ! 8"& 53 % < ! *! 6! .! 0 ) 2 % -$ % % !"# 7 % 1 2"* *! * ! *! (" " )"&' ! *! (" " )"&' *! ! $ 5 1 H I : ! ( 1 J K 0 % 1 L H 2 " F ! ) 4 1 % # &=! 5 2 " : " ! ) *! /"#" # 5 " ' 3! 1 H % = 1 4 % & )* < % 1 M 2 F > 5 (5 % ? 9 @ A B /5 % >C7 D A C -% (3-4(%3 >7B>A 9" " ; ! #" * > 8" ! &' 0 % ) % % $ % % ' $ ' $ ' 0 1 ! ) 2 & & & !"# # % $ 2 % ( % , B 1 $ % % & % + 4 % N 1 % ( $ > 3!! # .! 7 5 "E)! .! ! 3! #0 # % ) . ) $ 2 % 1 % % % % 7 % $ % % & ! - 2 & $ % % % > > " ! *! #! *! 5 E)! ! F *#" .7 5 "E)! .! ! 5 # .! O " > " ( 6 ? !5! & % % % ( P! ( " & % ! ! O< % & % ' & % % !"# % % )* % # % ' $2 &-% % & B 1 !% % ' B ) % % $ N 1 5 $ N 1 ) & N 1 " $ ) % N 1 ( ) % N 1 0 4;4# 4 4# & < & +9 , +9 % N
 • 2. > ? , 2 ! 1 "2 % ! 2" " # " )* Q 4 ' 7 % % % (7 % ) % A % 2 ! % ( 4 > 2 4 '@7 % ? $ % ( ( % & % ' % ! $ & % 2 ( ) ' 0 2 % ( & % %= ( & % % 8 2 &' "8 3!2! " ! ( 2 9" ) #"6 &' *! %2 G 2" % ! 2" " 3 ! "#"* *! *! 5 E)! > B /#)H " #" "2 * *! ! 2 * " ).! "* ! 2 % ( $ 2 $ -% )* , -. ,/! & 0 & 1 2 0 ( 0 ( ; & % ) + 0 + % % ( 4 0 & 7 % M 5 ; 6 < ! ' $ 0 & ) 5 ; 6 ; & % 0 & !( < ) 5 ; 6 + < M -% #E 0 & 7 % ; ; ! ' $ 5 ; 6 #E 5 ; 6 $ ! % = $ 5 ; 6 + ; & 5 ; 6 !( + 0 ( 0 ( ; & % ) + 0 + % % ( 4 0 & 7 % M 5 ; 6 < ! ' $ 0 & ) 5 ; 6 ; & % 0 & !( < ) 5 ; 6 + < M -% #E 0 & 7 % ; ; ! ' $ 5 ; 6 #E 5 ; 6 $ ! % = $ 5 ; 6 + ; & 5 ; 6 !( + 5 ; 6 $ ! ' $ % M ! ' $ 5 ; 6 5 ; 6 +4 M 0 & M ) 0 !% ! $ A ) ( +4 #E < , ! 0 % % #E + M ) 0 & M 0 ( + , -. ,/! & .' 34 , -. .' 34 & 2 0 2 0 520 !' 6, 17 +4 M 5 ; 6 ; & 0 0 & < M -% 0 + % ; & % ( 0 0 ( ; & . ) 0 0 & ! 0 ( , -. .' 34 20 !' 6& ,7 +4 M 5 ; 6 0 ! 2 % JB 0 & < M -% 0 + % ; & % ( 0 ( ; & . ) 0 & ! 0 ( 0 ( ( F0 % & ( + 0 ? 8! I " % ) $ 2 $ 2 % % ( , L GO >%= ( & ? % ) $ 2 % & 9 2 ( & 2 % $ % % % % % 1 % $ ! $ = 2 $ ) ,$ !"# + $ 2 % ( ' A % ( % , ( % % ( B 1 4 % ( % & % 2 % 0 6 ! , 5 !"#N 1 % ( R % % $ % & & % % !# *! 8! I " B ! ! 2" ! *! 3" 2 ! !.) O % % ) 0 6 < (- % ; ( , ( ( &- % % & ' - & % '@ % % % $ 0 % ( % B ( ) L J $, $ - . , ( $ ( R % . D (" " "#"* *! *! ! ) *! /"#" # (" " )"* 53 % $ & % % 0 6 < (- % ; ( 2 % = )* $ ) % M % ) % & % %E1 && % $, & 7 % ) & !"# )* 0 6 C %) ! 8"& ! 0 6 ! , 5 2 / % % % * ) % ' $ % % & % A % 2 % $ ( ( $ / ) % % % & % 7 % % (- % *"2 * ! *! (! ! ! 0 ; % ( !"# 0 6 % % $ ) )* ( % , ( ( G ; " % ).! =! 53 % $ $ % & ) B # % # S 2 % '@ 7 ( $ ! % ) & % 2 ( ) % $ $ % ( % ' ( $ % % 2) 2"* *! * 8! " B 2!" B 8 % ' $ ' $ ) ' % ' &- % -$ % ' ( ( ' / !EJG 2" B " B < $ &- % ' N / *! !*" + ! % % ' 2 Q ! #"* *! + ) $ $ 2 = % ) & >4- % . ? % $ A & ' (- % 2 !"# $ % & ) % ) ( ! & ) ' $ & % $ # A ' = % 2 % ) % !"# = % % R % ' & % ( $ $ $ (! ! ! 0 *! 5H !*"&' + 2!" + % % = & ) Q + 4 % ' + 4 % ' . % ' (- % * . = % + 4 % / *! !*" + Q + 4 % ( , % % $, $ 9 + 4 % . + 4 % !"# ! , . Q + 4 % L , TU - = TU - ( / !EJG 2" + 2 5 *! 5H !*"&' + 2!" + % % A $ . ) % ' $ 2 % % . % ! , Q % . ) / *! !*" + # + 4 % $ % $ + 4 % 8 % % ' % = & % % / !EJG 2" + "
 • 3. > ).! =! 3%(4 9 ( (5 (% 3 KL V # V " ' F % % , F F V ! , M % & (=% 0 0 # % % , ' . 0 ! , F . M % & (=% 0 " $ ) ! ( % Q M ( 0 Q & $ % ) % % , $ 0 ! , F M M % & (=% ", 0 ( F % ( " 7 % $ -% % % . ) V - % 1 V % M % & $ -% % ( % )* % ", 7 % M -% %E ! , % R ) $ % V - 1 V M % & % O ) ' " $ ) " ) ' $ ) -$ ) $ ) ( V # ) F V -$ O $ % % - WK Q (5 5 5 F% 5 M% (% 5 %N45 %E %E % % % , ( &- % # % % , ( &- % ( % ' ) $ % ' ) $ WW W Q !% % ; $ 2 ; $ 6 !%% %6 0 / & ) ' &- % & ) % 2 ' ' 4- % ! GO F ' 0 2 ' + D WK Q + ( WW WK Q O! WW JK Q WW WKQ %E X & % ) $ & ) % % $ / ; ; ' > Y? M 2$ Q ' ; -$ M 0 ' -$ $ & ) % $ ) ( $ % $ %7 % ' ; -$ > Y? F ' > Y? M 2$ O ) 0 % % ( ( O " ) $ , % 9 )* % ( -$ , #% ) ", Z )* ! ( #% F 0 % ! ( Z +9 )* % Q , , % $ $ % ' % 2 ' % ( M ' ; $ 6 M 6 " ) ' %, % F V ( ; & ) % " 1 F V % 4- % "2. 3%(4 9 ( (5 (% 3 KL V # V " ' F % % , F F V ! , M % & (=% 0 0 # % % , ' . 0 ! , F . M % & (=% 0 " $ ) ! ( % Q M ( 0 Q & $ % ) % % , $ 0 ! , F M M % & (=% ", 0 ( F % ( " 7 % $ -% % % . ) V - % 1 V % M % & $ -% % ( % )* % ", 7 % M -% %E ! , % R ) $ % V - 1 V M % & % O ) ' " $ ) " ) ' $ ) -$ ) $ ) ( V # ) F V -$ O $ % % - WK Q - $ ! 2" # 6! .! ! /)# "## ! ! " *! ! *" ! ! ! "#$%# & ' ( ' %) * ' > ! 8"& * + , -- . , / 0 - 1 - - , . , 2/ , ? ! " *! 9 #) ! + , 3 1 4 - 2/ 5 6 733 ./ 4 2/ 0 -- ( 2/ *( 6 / ( 5 0 -- 5 * (* 7 / 8 -- 4 ( ( * 699 9 6/ : -- : 4 -/ : ; 4 < /- : ; 1 : 4 < 1 : 6 / 1 : 9 999 9 * 1 : 1 : ; 1 ./ 1 B 6 #"* *! ! # * % ! &' = = 9= = + - *> *> *> *> + - *> *> * > > 1 *6 *6 *6 *6 + , -- 6 6 6 6 / ? 1 @ 3 6 1 * * * * 3* 3 1 *6 *6 *6 3 + , -- 6 6 6 ** / ? 1 @ 9 * *( 1 * * 63* D (" ! " ! * 5E)" ! % ! 2" # A 0 / / / 1/ 0 : 0 / 7 6 9* 3 3 3 7 6 ( 9 * 3 / - 7 ( 7 9 * 7 ** 7 9 * 7 ** / - 7 7 9 * 7 ** 7 9 ( 3 *69 / - 7 * 7 ( ( 9 * 7 9 * 9 * / - 7 9 7 ( 3 63* 7 * 63* / - 79* 4 7 9 * 4 76 4 7 / - 7 * - , - ? B @ 7 6 + , 9 ( (5 + , / . , . , C !& * ! 8"& 4 "* *! *! ! 5 # ) $ ) ( $ ) & & !"# 2 % & ( B C 6! .! ##! ; (! (! > D 2" *! > D D D 3O 7> 3O 7@B 3O >7 ? 3O ?7@D ##! ' ! % ' % ) C 4 * " !H2! ##! Y L L > X ' % $ ? ! E) * * ' ! % ' % ) C > < ! *! 5 2 " : " /"#" # 53 % $ ;*" * " " "8 I & % % D & % ) % - % 0 ! ( , C H % > F % F 2 ? & C ? !.) *! 6! .! ; (! 3O D 7 "# (! 3O 7 "#0' (! 3O >7 "#0=! (! 3O D7 "#0=! 2" *! 3O D P 3O "#0' P 3O > "#0=! P D "#0=! 3O 7 "#0=! 3O 7 "#0=! 7> Q 7 BQ 7 Q 7 >CQ 7 >CQ 7 >CQ $ % 7 >0 & + 4 % ! ( ? (! > P ?> (! ?> P C?D 2" *! C?C 3OB7 3OB7 3OB7 9 # 5E)"8 #! ! ##! C B 8" ! &' *! 5 * Y KL > % '@ ' % $ ? 2 "H !2! "* !20 * % ! * % % %
 • 4. C D 8" ! &' *! 1* Y J[ > % $ ? 2 "H !H !*"* !20 * % 1* % % . ) Y KK >O % '@ % % % $ ? 2 "H !H !*"* 2" * >; % %E ( . ) % ( ? % 1* % C C %) ! 8"& % 2" " C C #"2 &' *! /"# ! ! 20 + Y K > # % '@ % $ ? >; % 1 1 & 2 % ? ; ? ##! C C > #! "6 &' ! + Y K L > 0 % ' % $ ? >; % 1 1 ? ; ? ##! C 0 *! 5 "2"G 2" 4 * , ! ! ' "8 % ! &' - R % ! &' ) # 3 53S % 53 TM% 4 % 53 TM% - % F% 3% %3 % (% % 53 TM% - % U = 5 % + & % ! < " % ) & % ) ! ) ) $ ) & % 5( ; & % S % ! ' $ + % O 0 % ) 5 ; 6 ( ( ) % % ) 3/ !% % ; & ) + ( Q , % % ) , % ) % ( "8 4 * E)"8 5#! V "2 3 53S % 53 TM% 4 % 53 TM% - % F% 3% %3 % (% % 53 TM% - % E)"8 5#! V "2 0 + & % ! < % 0 # ) % & )* % % $ # % & % - % % ' 2 ( % -$ ) A E)"8 5#! V "2 ! ( + & % ! < 2 % + 4 % ! ( 5 ; 6 ) ( ) ) % " 1 1 % ( ) ' $ . A E)"8 5#! V "2 0 + & % ! < . 5 ; 6 ( % !( % % % & % 2 % % %= ( E)"8 5#! V "2 M + & % ! < . 5 ; 6 ( % !( % ) % & % 2 % A . E)"8 5#! V "2 ! ( + & % ! < 5 0 6 D . 0 2 $ ! ( $ ( ) + 4 % ! ( & % % % 2 E)"8 5#! V "2 ; $ + & % ! < ; & % !A 4- % 0 2 ' % ( 5 & % ) $ 2 %-% % E)"8 5#! "2 0 0 + & % ! < . 5 ; 6 & ) % 2 0 ) ) ( ' % 2 ' 2 & ) 5 ; 6 0 6 $ % ( "8 8 2! % ! 2" # R 2! ) # 3 53S % 53 TM% 4 % 53 TM% - % F% 3% %3 % (% % 53 TM% - % 3!2! " ! ! M & % ) " 0 % ( " ' % 0 & ' 0 2 ' &- % " ) 3!2! " ! M & % ) " ! 2 % $, ; & % S % " ) $ (7 % 3!2! " ! ' + 0 M % % ! ' $ !( ' &- % 3!2! " ! +9 , 0 < M & % ) " M % % ! ' $ ; & ) % % 6! .! 0 ' ! ) = ; % ! % " ; ( =. % $ ) 6! .! ' M & % ) " 0 % % % - % % ; & % . & )* ' M # % % 6! .! I ' + 0 < ) < 2 ! > ? ' ( ' ( ' )* % ( % 2 ! ! &' 5H !*"&' - ! 2 % $, ; & % S % % % " ) ! &' 5H !*"&' % ) + % 4 % " 0 6 ' % ' ! &' 5H !*"&' ) + % 4 % " 0 6 % . ) & ! &' 5H !*"&' +9 , 0 < M & % ) " M % % ! ' $ & ) R ' ) & C " )# &' ! # * % ! &' 4 ( (5 N (5 35T% 4 % 3 K5 5 5 @B 3O> 7DB 3O @ BD 7? 5 3 ( R /5 F D ?? 3O 7DB 3O? B@7 > S( R /5 F ? D 3O 7 C 3O> CD@7 D S( R /3 > ??? 3O 7DD 3O? C C7BC 5 43% 5 %N45 3O B >> @ @7 7 >CQ 3O? D?7@C (5 533 5 / 43 3O?> ? 7BC D7 Q 3O C?C7D % 3O?B ?C 7 B 4 TM% 5 (5 9 %35 % + 4 % !"# % ' $ 2 $ ) ' % $ % ) $ 2$ ? (" "&=! ! " 6! .! ! /)# "## ! C ] # ) 1 & % ) % $, )* !D 0#" !+^ % 1 C ] $ , $ ) !"# % & % & )* % 2 % % $, D ( 4 " % < % 9 ) $ F JF C C ] ! % % A2 ' = [ -% ) & ) $ % A $ $ % )* % A $ & ) -$ $ ) !"# ' - % S % ) !D 0#" !+^ C L ] + 2 % ) ) ) ' !"# ' $ 2 % % ' % & ) $ ) ! A2 % % % % A ' 2 % ' ) ) C K ] # ' 0 % . ) 7 & !"# $, D ( 4 & % % )* - . ) C [ 1 4 % L Q % . % $ - % % % % % $ $ ( C J 1 + % & % B ( ' & % ) & $ % ( % ) & % % % % ' ) % % % % & % )* % C ] % ) ( ( , % % ) % ' C W 1 ) % ' )* % 9 % ( / . 1& WB / WB # )* & 2 A % ) 1 . % & % L 0 )* 5 ! ( 4 & C ] ! & & % 2 !"# % )* 0 6 ! , 5 % , ( ) % / 2 .% $ / & C ] 0 )* ( ) % .% ' 61 ( ) 0 6 C ] ) ) % 2 % ' $ # ) ! ( % % % - % )* ' 2 % % 7 % C 9 -% )* C C ] 0 1 ) # ) ! ( 4 & D % ) 2. , K , L GO C L 1 ! % ) ; % F DS = [ ) # ) C K 1 $ ( % 0 % ) # ) ; . 5 5! "! ; !<^ & % A % ) & % ( )* % $ % -$ $ ) 0 )* % 0 ) 2 A A ) / C [ 1 4 % 4 . 2 M -% , $ -% , $ -% - M % !$ C J ] 0 A % )* $ % % % !"# % , L % 7 % ( ) 1 1 % 2 $ C ] % ' ' % ( % ( A & % C W 1 $ ) % & % = % ) & !"# B *"&=! ! " * *! 6! .! ! /)# "## ! B C / ) ! X 7 ) $ ) B C > 6 *! . ! = ) % & ( % 2 % % % & % Q % % . 0 ; 7 % & B C ? F I " . ! (! 2 . 9 _ [_ & WB / JB B C B F I " % ! 2" # WB / B B C D F I " * " " "8 WB / WB B C C 6 *! L " B C 3! W) ! ) # ! % % $ ) ;5 "F45M B C *"2" # F F ! ) ) 2 . 2 ) $ 2 B 4 "* *! *! ! 5 C ? A 6 6 ' @ 5 967 ( C ? , & ; ' @ 5 *37 C ? 1 ; ' @ 5 3(79 X%- + V % ' % 1 A % & % ) . $ 5 2$ # ) X%- > + ! = B % % KQ % & ( ) B C @ !& ! * " " &' # ) A2 % % ) ) > ( $ ) %E ( % ' ? 2 % % / & % % ) >; # )* ! , 5 % 1 ?
 • 5. & ' $ 2 . % % 9 #"* *! *! + C % % !"# -% R % 2 / )* !"# ( ` % a ! % 33333333333333333333333 333333333333333333333 42 ! " % 5 0 % . % $ + (=% 0 6 ! , 5 0 6 ! , 5 33333333333333333333333 " ! 0 ! 0 6 ! , 5 % B 33333333333333333333333333333333333333333333333 + B 33333333333333333333333333333333333333333333333 0 ( B 33333333333333333333333333333333333333333333333 < % B 33333333333333333333333333333333333333333333333