SlideShare une entreprise Scribd logo
11
BREATHE WITH US
UNIFLEXPLUS+: FLEXIBEL INSTORT LUCHTVERDEELSYSTEEM
UNIFLEXPLUS+: SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR À
REPLIAGE PAR EFFONDREMENT
www.ventilairgroup.be2
Flexibel luchtverdeelsysteem | Système de distribution d’air
Uniflexplus+ is een gepatenteerd, flexibel luchtverdeelsysteem voor
ventilatie dat wordt toegepast in woningbouw, appartementsbouw
en kleine projecten. Het zorgt voor een correcte toe- en afvoer van
ventilatielucht, bij zowel systeem C (enkel mechanische afvoer) als
systeem D (mechanische toe- en afvoer), tegen de minste weerstand.
De luchtkanalen hebben een uitstekende luchtdichtheid (klasse
D) en zijn verkrijgbaar in 4 diameters (50 mm, 63 mm, 75 mm en 90
mm) en in ovalen uitvoering. Er zijn 3 verschillende aansluitdiameters
naar de ventilator (Ø 125 mm, Ø 160 mm en Ø 180 mm), zodat er
voor elke situatie een oplossing is. Het instelbare Uniflexplus+
RV ventiel voert in de ruimte de lucht toe of af. U stelt hiermee
nauwkeurig de hoeveelheid lucht in en bespaart kostbare tijd.
Waarom kiezen voor Uniflexplus+?
• Uniek kliksysteem: Uniflexplus+ is eenvoudig te installeren,
tijdbesparend en perfect luchtdicht (klasse D);
• Verschillende toepassingen: betonstort, dekvloeren en
opbouw;
• Flexibiliteit: tijdens de installatie kan de installateur inspelen op
onvoorziene omstandigheden op de werf;
• Afgeronde vormen: eenvoudige reiniging van het systeem en
weinig weerstand, verbruik en geluid;
• Weinig componenten: Uniflexplus+ is plaatsbesparend en
bestaat slechts uit een aantal componenten;
• Lage hoogte: betonijzer bij betonstort hoeft niet meer kapot
en dekvloeren blijven laag, terwijl u een stevige constructie
behoudt;
• Antistatisch en antibacterieel: Uniflexplus+ voorkomt
stofophoping en vermijdt bacteriegroei;
Uniflexplus+ est un système breveté de distribution d’air flexible pour
la ventilation qui est utilisé dans les habitations, les immeubles
d’habitation et les petits projets. Il assure l’entrée et l’extraction d’air
ventilé des systèmes C (alimentation naturelle et extraction mécanique
mais également du système D (pulsion et extraction mécanique), avec
le moins de résistance possible.
Les conduits d’air ont une excellente étanchéité (classe D) et sont
disponibles en 4 diamètres (50 mm, 63 mm, 75 mm et 90 mm) et en
versionovale.Ilya3diamètresderaccordementdifférentsauventilateur
(Ø 125 mm, Ø 160 mm et Ø 180mm), afin de pouvoir offrir une
solution flexible pour chaque situation. La valve réglable Uniflexplus+
RV alimente ou évacue l’air dans la pièce. Cela vous permet d’ajuster la
quantité d’air avec précision, ce qui vous fait gagner un temps précieux.
Pourquoi choisir Uniflexplus+?
• Système unique à cliquer : Uniflexplus+ est facile à installer,
permet de gagner du temps et est parfaitement étanche à l’air
(classe D);
• Différentes applications : coulée de béton, chape et
superstructure;
• Flexibilité : lors de l’installation, l’installateur peut réagir à des
circonstances imprévues sur le chantier;
• Formes arrondies : nettoyage simple du système et résistance,
consommation et bruit minimaux;
• Peu de composants : Uniflexplus+ est peu encombrant et ne se
compose que de quelques composants;
• Faible hauteur : les barres d’armature ne sont plus nécessaires
lorsque le béton est coulé, les chapes restent basses, tout en
conservant une construction solide;
• Antistatique et antibactérien : Uniflexplus+ prévient
l’accumulation de poussière et la croissance bactérienne.
UNIFLEXPLUS+
3
www.ventilairgroup.be4
Ventielcollector
Collecteur pour bouche
Flexibele slang
Gaine flexible
Uniflexplus+
Flexibel, plaatsbesparend en eenvoudig te installeren
Flexible, peu encombrant et facile à installer
Eindeenheid inclusief montagehuls en afdichtdoppen.
Unité d’extrémité avec douille de montage et bouchons d’étanchéité.
Flexibele en luchtdichte slang waardoor kan worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden.
Tuyau flexible et étanche à l’air qui peut être utilisé pour faire face à des circonstances imprévues.
5
Hoofdverdeelbox
Collecteur principal
Uniflexplus+ kan je ook gebruiken in combinatie met stijgkokers.
Uniflexplus+ peut également être utilisé en combinaison avec des colonnes montantes.
Rechthoekig instortkanaal 220 x 80 mm
Canal rectangulaire galvanisé 220 x 80 mm
Isocomplus+ geïsoleerde
luchtkanalen
Les gaines d’air isolées
isocomplus+
Verdeelbox met horizontale aansluitingen en tuit Ø 125, 160 of 180 mm.
Collecteur principal avec raccords horizontaux et bec verseur Ø 125, 160 ou
180 mm.
Subverdeelbox
Subcollecteur
Hoofdverdeelbox
Collecteur principal
www.ventilairgroup.be6
Technische gegevens | Données techniques
Afmetingen | Dimensions
Verhouding drukverlies / volume per meter slang
Rapport perte de charge / volume par mètre de tuyau
Drukverliezen | Pertes de pression
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Y[Pa/m]
X [m³/h]
50 mm
toevoer | pulsion 75 mm
afvoer | extraction 75 mm
toevoer | pulsion 63 mm
afvoer | extraction 63 mm
toevoer | pulsion 90 mm
afvoer | extraction 90 mm
Luchtslang Ø Exterieur (ØB) Ø Interieur (ØA) Capaciteit (3m/s)
Flexible Ø Extérieur (ØB) Ø Intérieur (ØA) Capacité (3m/s)
mm mm m³/h
DN 50 51 41 15
DN 63 64 54 25
DN 75 76 64 34
DN 90 91 78 51
ØA ØB
DN 50 DN 63 DN 75 DN 90
Debiet in m³/h
Débit en m³/h
2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s
Aantalslangen
Nombrede
flexibles
10
m³/h
12,5
m³/h
15
m³/h
15
m³/h
20
m³/h
25
m³/h
22
m³/h
28
m³/h
34
m³/h
34
m³/h
42
m³/h
51
m³/h
20
m³/h
25
m³/h
30
m³/h
30
m³/h
40
m³/h
50
m³/h
44
m³/h
56
m³/h
68
m³/h
30
m³/h
37,5
m³/h
45
m³/h
45
m³/h
60
m³/h
75
m³/h
DN 50 DN 63 DN 75 DN 90
Debiet in m³/h
Débit en m³/h
2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s
Lengtevandeflexibels
Longeursdeflexible(m)
2 7,6 10 12,6 3,4 4,8 7,2 2,6 4 6 2,6 4 5,4
4 15,2 20 25,2 6,8 9,5 14,4 5,2 8 12 5,2 8 10,8
6 22,8 30 37,8 10,2 14,3 21,6 7,8 12 18 7,8 12 16,2
8 30,4 40 50,4 13,6 19 28,8 10,4 16 24 10,4 16 21,6
10 38 50 63 17 23,8 36 13 20 30 13 20 27
12 45,6 60 20,4 28,6 43,2 15,6 24 36 15,6 24 32,4
14 53,2 23,8 33,3 50,4 18,2 28 42 18,2 28 37,8
16 60,8 27,2 38,1 20,8 32 48 20,8 32 43,2
18 30,6 42,8 23,4 36 54 23,4 36 48,6
Weerstand | Perte de charge (Pa)
7
• Fysiologisch en toxicologisch
onschadelijk PE, zonder gerecyclede
toevoegingen en tevens geurvrij;
• De binnenkant van het systeem bevat
antistatische en antibacteriële additieven.
• PE inoffensif du point de vue
physiologique et toxicologique, sans
additifs recyclés et inodore;
• L’intérieur du système contient des
additifs antistatiques et antibactériens.
Technische eigenschappen | Caractéristiques techniques
Materiaal | Matériaux
Specifieke eigenschappen slang | Caractéristiques spécifiques au rouleau
Lengte van de rol | Longueur du flexible 50 m
Werktemperatuur | Température de fonctionne-
ment
- 20°C tot / à 60°C
Ringstijfheid | Rigidité des anneaux ≥ 8 kN/m² volgens / selon EN ISO 9969
Brandclassificatie | Résistance au feu Volgens / selon DIN EN 13501-1
Luchtdichtheid | Etanchéité à l’air Klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA, dankzij
ingebouwde dichting
Classe D selon la norme (NEN) EN 12237, EN 1507 et LUKA, grâce à l’étan-
chéité intégrée
Verwerking | Intégration Snijden op maat met behulp van Uniflexplus+ afkortmes.
Verankering met behulp van vloerbeugels.
Découpe sur mesure à l’aide du couteau à découper Uniflexplus+.
Grâce aux pattes de fixation au sol.
Voor digitale ontwerpen met Uniflexplus+ zijn digitale BIM en CAD-objecten beschikbaar.
Download de objectenbibliotheek op MEPcontent.com of download DWG- of VISIO objecten op www.ventilairgroup.be.
Les objets numériques BIM et CAD sont disponibles digitalement pour les conceptions numériques avec Uniflexplus+.
Téléchargez la bibliothèque d’objets sur MEPcontent.com ou téléchargez les objets DWG ou VISIO sur www.ventilairgroup.be.
www.ventilairgroup.be8
Toepassingen | Applications
Ons luchtverdeelsysteem Uniflexplus+ is geschikt voor in betonstort, in dekvloeren of in opbouw zoals bijvoorbeeld in plafonds.
Combinaties van verschillende diameters zijn ook mogelijk.
Notre système de distribution d’air Uniflexplus+ peut être utilisé dans la coulée de béton, dans les chapes ou comme système
de montage en surface, par exemple dans les plafonds. Des combinaisons de diamètres différents sont également possibles.
In het beton | Dans le béton
In de dekvloer of isolatie | Dans la chape ou l’isolation
In een verlaagd plafond | Dans le faux-plafond
In een gipswand of stenen muur | Dans les cloisons ou le mur de briques
Hout | Bois
Steemplafond
| Faux-plafond
Faux-plafond
Plafond
Isolatie | Isolation
Isolation
Gipsplaat | Placoplâtre
Placoplâtre
Vloer | Sol
n | Béton
Béton
Afwerklaag
smeervloer
B
,
eto
, chape
Steen | Brique
Brique
Trillingsdempende laag
| Couche d’isolation phonique
Couche d’isolation phonique
| Couche de finitions
Couche de finitions
Breedplaatvloer
| Prédalles
Ø 125 mm - 160 mm - 180 mm
9
Isocomplus+ luchtkanalen | Isocomplus+ conduits d’air
UNFDD / UNFDS met ingebouwde geluiddemper | UNFDD / UNFDS avec silencieux intégré
Speciale toepassingen | Applications spécialisées
De UNFDD en UNFDS zijn geluiddempende verdelers. Op de verdeler
worden Uniflexplus+ slangen aangesloten naar de ventielcollectoren
per ruimte. Dankzij het geluidsabsorberende materiaal en de toepassing
van reflectietechniek zorgen deze verdelers voor een optimale demping
van het geluid. De verdeler kan zowel aan de wand als tegen het plafond
gemonteerd worden.
L’UNFDD et l’UNFDS sont des distributeurs insonorisants. Les flexibles
Uniflexplus+ sont raccordés aux collecteurs de vannes par pièce sur
le distributeur. Grâce au matériau insonorisant et à l’utilisation de la
technologie de réflexion, ces distributeurs assurent une atténuation
acoustique optimale. Le distributeur peut être monté au mur ou au
plafond.
Isocomplus+ staat voor een assortiment aan geïsoleerde luchtkanalen,
bochten en hulpstukken. Die kunnen onder meer gebruikt worden
bij een installatie met warmteterugwinning (WTW). De speciale
samenstelling zorgt zowel voor akoestische als thermische isolatie.
Isocomplus+ représente une gamme de tubes, coudes et raccords
isolés. Ceux-ci peuvent être utilisés, entre autre, dans une installation
de récupération de chaleur. La composition spéciale assure l’isolation
acoustique et thermique.
“Installateurs en (ver)bouwers verkiezen Uniflexplus+ boven andere systemen omwille van de kwaliteit,
flexibiliteit en het installatiegemak.”
“Les installateurs et les (re)constructeurs préfèrent Uniflexplus+ aux autres systèmes pour sa qualité, sa
flexibilité et sa facilité d’installation.”
www.ventilairgroup.be10
Onderhoud en reiniging | Entretien et nettoyage
Uniflexplus+ is ontworpen om vervuiling in het systeem tegen te gaan
en de reiniging te vereenvoudigen. De slangen, verdeelcollectoren en
ventielcollectoren worden geleverd met afdichtdoppen en speciedeksels. Die
zorgen ervoor dat er geen bouwstof en -gruis in de leidingen en componenten
komt tijdens de installatie.
Uniflexplus+ est conçu pour prévenir la contamination du système et simplifier
le nettoyage. Les flexibles, collecteurs de distribution et collecteurs pour bouche
sont fournis avec des capuchons d’étanchéité et des couvercles de mortier. Ils
garantissent qu’aucun matériau de construction ou débris ne pénètre dans les
tuyaux et les composants lors de l’installation.
De binnenkant van het
systeem bevat antistatische en
antibacteriële toevoegingen voor
een gezondere lucht. Dichtingen
zijn in het klikdeel geïntegreerd
voor perfecte luchtdichtheid.
L’intérieur du système contient
des additifs antistatiques et
antibactériens pour un air plus
sain. Les joints d’étanchéité
sont intégrés dans la zone
d’encliquetage pour une
étanchéité parfaite.
Slangen en ventielcollectoren
hebben afgeronde vormen en
bieden minder weerstand. De
verdeelbox en ventielcollectoren
worden rechtstreeks met elkaar
verbonden zonder aftakkingen.
Les tuyaux flexibles et les
collecteurs pour bouche ont des
formes arrondies et offrent moins
de résistance. Le collecteur de
distribution et les collecteurs de
vannes sont directement reliés
entre eux sans aucune dérivation.
De bevestigingspunten van de
ventielcollectoren liggen buiten
het systeem, zodat er geen
schroeven in de luchtstroom
komen.
Les points de fixation des
collecteurs de vannes sont situés
à l’extérieur du système, de sorte
qu’aucune vis ne pénètre dans le
flux d’air.
Installatie, inregeling en reiniging
zijn letterlijk in een handomdraai
gebeurd met het bijhorende RV
125 ventiel.
L’installation, le réglage et le
nettoyage sont littéralement
contrôlésenunriendetempsavec
la vanne RV 125 correspondante.
11
www.ventilairgroup.be12
Ventilair Group Belgium
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20
be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be
Alonzebrochureswordengedruktopgerecycleerdpapier.-Toutesnosbrochuressontimpriméessurdupapierrecyclé.

Contenu connexe

Tendances

Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
VMZINC
 
Ventilair - Brochure uniflexplus+
Ventilair - Brochure uniflexplus+Ventilair - Brochure uniflexplus+
Ventilair - Brochure uniflexplus+
Architectura
 
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de boisPoujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
Architectura
 
Dox acoustics - Absorber Rondo
Dox acoustics - Absorber RondoDox acoustics - Absorber Rondo
Dox acoustics - Absorber Rondo
Architectura
 
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamilialesPoujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
Architectura
 
Poujoulat - Efficience
Poujoulat - EfficiencePoujoulat - Efficience
Poujoulat - Efficience
Architectura
 
POLIURETAN® SPRAY
POLIURETAN® SPRAYPOLIURETAN® SPRAY
POLIURETAN® SPRAY
Synthesia Technology
 
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingenDox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
Architectura
 
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastiqueFiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Tecsound Solutions acoustiques
 
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetal
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetalCarnet de pose_2008_plafond_pregymetal
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetal
optischool1
 
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelenDox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
Architectura
 
Kömmerling Koemmerling76-MD-fr
Kömmerling Koemmerling76-MD-frKömmerling Koemmerling76-MD-fr
Kömmerling Koemmerling76-MD-fr
Architectura
 
Kömmerling Koemmerling76-AD-fr
Kömmerling Koemmerling76-AD-frKömmerling Koemmerling76-AD-fr
Kömmerling Koemmerling76-AD-fr
Architectura
 
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Cloison platre
Cloison platreCloison platre
Cloison platre
optischool1
 
Brochure technique Unidek Aero Confort FR
Brochure technique Unidek Aero Confort FRBrochure technique Unidek Aero Confort FR
Brochure technique Unidek Aero Confort FR
Architectura
 

Tendances (20)

Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
 
Ventilair - Brochure uniflexplus+
Ventilair - Brochure uniflexplus+Ventilair - Brochure uniflexplus+
Ventilair - Brochure uniflexplus+
 
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de boisPoujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
Poujoulat - Brochure Solutions pour le chauffage au bois et granules de bois
 
Dox acoustics - Absorber Rondo
Dox acoustics - Absorber RondoDox acoustics - Absorber Rondo
Dox acoustics - Absorber Rondo
 
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamilialesPoujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
Poujoulat - Conduits de cheminée et sorties de toit pour maisons unifamiliales
 
Poujoulat - Efficience
Poujoulat - EfficiencePoujoulat - Efficience
Poujoulat - Efficience
 
POLIURETAN® SPRAY
POLIURETAN® SPRAYPOLIURETAN® SPRAY
POLIURETAN® SPRAY
 
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 65 Brochure/PUIGMETAL®
 
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
Quincaillerie cachée Soleal 55 Brochure/PUIGMETAL®
 
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingenDox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
Dox acoustics - Geluidisolerende omkastingen
 
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
Titane PH Brochure/PUIGMETAL®
 
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastiqueFiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
Fiche technique Stickson+ membrane viscoelastique
 
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetal
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetalCarnet de pose_2008_plafond_pregymetal
Carnet de pose_2008_plafond_pregymetal
 
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelenDox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
Dox acoustics - Gelakt stalen sandwichpanelen
 
Kömmerling Koemmerling76-MD-fr
Kömmerling Koemmerling76-MD-frKömmerling Koemmerling76-MD-fr
Kömmerling Koemmerling76-MD-fr
 
Kömmerling Koemmerling76-AD-fr
Kömmerling Koemmerling76-AD-frKömmerling Koemmerling76-AD-fr
Kömmerling Koemmerling76-AD-fr
 
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
TITANE 65 Brochure/PUIGMETAL®
 
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
SOLEAL Fenetre Sans RPT Brochure/PUIGMETAL®
 
Cloison platre
Cloison platreCloison platre
Cloison platre
 
Brochure technique Unidek Aero Confort FR
Brochure technique Unidek Aero Confort FRBrochure technique Unidek Aero Confort FR
Brochure technique Unidek Aero Confort FR
 

Similaire à Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019

Ventilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FRVentilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FR
Architectura
 
Sonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard AcousticSonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard Acoustic
Architectura
 
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem AirSéparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
Homexity
 
Maviclean, porte souple rapide pour salle propre
Maviclean, porte souple rapide pour salle propreMaviclean, porte souple rapide pour salle propre
Maviclean, porte souple rapide pour salle propre
Maviflex
 
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé ElectroluxCatalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Homexity
 
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Homexity
 
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Sonogamma - POAL
Sonogamma - POALSonogamma - POAL
Sonogamma - POAL
Architectura
 
Ecobeton Caniveaux
Ecobeton CaniveauxEcobeton Caniveaux
Ecobeton Caniveaux
Architectura
 
LARIVIERE - Brochure Etanchéité
LARIVIERE - Brochure EtanchéitéLARIVIERE - Brochure Etanchéité
LARIVIERE - Brochure Etanchéité
Alexandre Angebault
 
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
MET MANN, Fabricante de Climatización y Ventilación
 
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
Eric Anselmet
 
Protection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
Protection lamellaire des coils et des câbles PropaflexProtection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
Protection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
Propagroup
 
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBECENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
Homexity
 
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inoxPoujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Architectura
 

Similaire à Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019 (20)

Ventilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FRVentilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FR
 
Sonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard AcousticSonogamma - Airboard Acoustic
Sonogamma - Airboard Acoustic
 
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem AirSéparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
Séparateur Cyclonique Turbix BIG- Sistem Air
 
Maviclean, porte souple rapide pour salle propre
Maviclean, porte souple rapide pour salle propreMaviclean, porte souple rapide pour salle propre
Maviclean, porte souple rapide pour salle propre
 
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
 
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
TIGAL Brochure/PUIGMETAL®
 
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
 
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé ElectroluxCatalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
 
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
 
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
 
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
SPINAL Brochure/PUIGMETAL®
 
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
 
Sonogamma - POAL
Sonogamma - POALSonogamma - POAL
Sonogamma - POAL
 
Ecobeton Caniveaux
Ecobeton CaniveauxEcobeton Caniveaux
Ecobeton Caniveaux
 
LARIVIERE - Brochure Etanchéité
LARIVIERE - Brochure EtanchéitéLARIVIERE - Brochure Etanchéité
LARIVIERE - Brochure Etanchéité
 
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
 
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
Nouveauté LED parking - entrepôts - quais
 
Protection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
Protection lamellaire des coils et des câbles PropaflexProtection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
Protection lamellaire des coils et des câbles Propaflex
 
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBECENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
CENTRALE ASPIRANTE SISTEM CUBE
 
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inoxPoujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
Poujoulat - Conduits polycombustibles simple paroi inox
 

Plus de Architectura

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
Architectura
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
Architectura
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
Architectura
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
Architectura
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
Architectura
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Architectura
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Architectura
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
Architectura
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
Architectura
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
Architectura
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
Architectura
 

Plus de Architectura (20)

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
 

Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019

 • 1. 11 BREATHE WITH US UNIFLEXPLUS+: FLEXIBEL INSTORT LUCHTVERDEELSYSTEEM UNIFLEXPLUS+: SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR À REPLIAGE PAR EFFONDREMENT
 • 2. www.ventilairgroup.be2 Flexibel luchtverdeelsysteem | Système de distribution d’air Uniflexplus+ is een gepatenteerd, flexibel luchtverdeelsysteem voor ventilatie dat wordt toegepast in woningbouw, appartementsbouw en kleine projecten. Het zorgt voor een correcte toe- en afvoer van ventilatielucht, bij zowel systeem C (enkel mechanische afvoer) als systeem D (mechanische toe- en afvoer), tegen de minste weerstand. De luchtkanalen hebben een uitstekende luchtdichtheid (klasse D) en zijn verkrijgbaar in 4 diameters (50 mm, 63 mm, 75 mm en 90 mm) en in ovalen uitvoering. Er zijn 3 verschillende aansluitdiameters naar de ventilator (Ø 125 mm, Ø 160 mm en Ø 180 mm), zodat er voor elke situatie een oplossing is. Het instelbare Uniflexplus+ RV ventiel voert in de ruimte de lucht toe of af. U stelt hiermee nauwkeurig de hoeveelheid lucht in en bespaart kostbare tijd. Waarom kiezen voor Uniflexplus+? • Uniek kliksysteem: Uniflexplus+ is eenvoudig te installeren, tijdbesparend en perfect luchtdicht (klasse D); • Verschillende toepassingen: betonstort, dekvloeren en opbouw; • Flexibiliteit: tijdens de installatie kan de installateur inspelen op onvoorziene omstandigheden op de werf; • Afgeronde vormen: eenvoudige reiniging van het systeem en weinig weerstand, verbruik en geluid; • Weinig componenten: Uniflexplus+ is plaatsbesparend en bestaat slechts uit een aantal componenten; • Lage hoogte: betonijzer bij betonstort hoeft niet meer kapot en dekvloeren blijven laag, terwijl u een stevige constructie behoudt; • Antistatisch en antibacterieel: Uniflexplus+ voorkomt stofophoping en vermijdt bacteriegroei; Uniflexplus+ est un système breveté de distribution d’air flexible pour la ventilation qui est utilisé dans les habitations, les immeubles d’habitation et les petits projets. Il assure l’entrée et l’extraction d’air ventilé des systèmes C (alimentation naturelle et extraction mécanique mais également du système D (pulsion et extraction mécanique), avec le moins de résistance possible. Les conduits d’air ont une excellente étanchéité (classe D) et sont disponibles en 4 diamètres (50 mm, 63 mm, 75 mm et 90 mm) et en versionovale.Ilya3diamètresderaccordementdifférentsauventilateur (Ø 125 mm, Ø 160 mm et Ø 180mm), afin de pouvoir offrir une solution flexible pour chaque situation. La valve réglable Uniflexplus+ RV alimente ou évacue l’air dans la pièce. Cela vous permet d’ajuster la quantité d’air avec précision, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Pourquoi choisir Uniflexplus+? • Système unique à cliquer : Uniflexplus+ est facile à installer, permet de gagner du temps et est parfaitement étanche à l’air (classe D); • Différentes applications : coulée de béton, chape et superstructure; • Flexibilité : lors de l’installation, l’installateur peut réagir à des circonstances imprévues sur le chantier; • Formes arrondies : nettoyage simple du système et résistance, consommation et bruit minimaux; • Peu de composants : Uniflexplus+ est peu encombrant et ne se compose que de quelques composants; • Faible hauteur : les barres d’armature ne sont plus nécessaires lorsque le béton est coulé, les chapes restent basses, tout en conservant une construction solide; • Antistatique et antibactérien : Uniflexplus+ prévient l’accumulation de poussière et la croissance bactérienne. UNIFLEXPLUS+
 • 3. 3
 • 4. www.ventilairgroup.be4 Ventielcollector Collecteur pour bouche Flexibele slang Gaine flexible Uniflexplus+ Flexibel, plaatsbesparend en eenvoudig te installeren Flexible, peu encombrant et facile à installer Eindeenheid inclusief montagehuls en afdichtdoppen. Unité d’extrémité avec douille de montage et bouchons d’étanchéité. Flexibele en luchtdichte slang waardoor kan worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden. Tuyau flexible et étanche à l’air qui peut être utilisé pour faire face à des circonstances imprévues.
 • 5. 5 Hoofdverdeelbox Collecteur principal Uniflexplus+ kan je ook gebruiken in combinatie met stijgkokers. Uniflexplus+ peut également être utilisé en combinaison avec des colonnes montantes. Rechthoekig instortkanaal 220 x 80 mm Canal rectangulaire galvanisé 220 x 80 mm Isocomplus+ geïsoleerde luchtkanalen Les gaines d’air isolées isocomplus+ Verdeelbox met horizontale aansluitingen en tuit Ø 125, 160 of 180 mm. Collecteur principal avec raccords horizontaux et bec verseur Ø 125, 160 ou 180 mm. Subverdeelbox Subcollecteur Hoofdverdeelbox Collecteur principal
 • 6. www.ventilairgroup.be6 Technische gegevens | Données techniques Afmetingen | Dimensions Verhouding drukverlies / volume per meter slang Rapport perte de charge / volume par mètre de tuyau Drukverliezen | Pertes de pression 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Y[Pa/m] X [m³/h] 50 mm toevoer | pulsion 75 mm afvoer | extraction 75 mm toevoer | pulsion 63 mm afvoer | extraction 63 mm toevoer | pulsion 90 mm afvoer | extraction 90 mm Luchtslang Ø Exterieur (ØB) Ø Interieur (ØA) Capaciteit (3m/s) Flexible Ø Extérieur (ØB) Ø Intérieur (ØA) Capacité (3m/s) mm mm m³/h DN 50 51 41 15 DN 63 64 54 25 DN 75 76 64 34 DN 90 91 78 51 ØA ØB DN 50 DN 63 DN 75 DN 90 Debiet in m³/h Débit en m³/h 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s Aantalslangen Nombrede flexibles 10 m³/h 12,5 m³/h 15 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 25 m³/h 22 m³/h 28 m³/h 34 m³/h 34 m³/h 42 m³/h 51 m³/h 20 m³/h 25 m³/h 30 m³/h 30 m³/h 40 m³/h 50 m³/h 44 m³/h 56 m³/h 68 m³/h 30 m³/h 37,5 m³/h 45 m³/h 45 m³/h 60 m³/h 75 m³/h DN 50 DN 63 DN 75 DN 90 Debiet in m³/h Débit en m³/h 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s Lengtevandeflexibels Longeursdeflexible(m) 2 7,6 10 12,6 3,4 4,8 7,2 2,6 4 6 2,6 4 5,4 4 15,2 20 25,2 6,8 9,5 14,4 5,2 8 12 5,2 8 10,8 6 22,8 30 37,8 10,2 14,3 21,6 7,8 12 18 7,8 12 16,2 8 30,4 40 50,4 13,6 19 28,8 10,4 16 24 10,4 16 21,6 10 38 50 63 17 23,8 36 13 20 30 13 20 27 12 45,6 60 20,4 28,6 43,2 15,6 24 36 15,6 24 32,4 14 53,2 23,8 33,3 50,4 18,2 28 42 18,2 28 37,8 16 60,8 27,2 38,1 20,8 32 48 20,8 32 43,2 18 30,6 42,8 23,4 36 54 23,4 36 48,6 Weerstand | Perte de charge (Pa)
 • 7. 7 • Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, zonder gerecyclede toevoegingen en tevens geurvrij; • De binnenkant van het systeem bevat antistatische en antibacteriële additieven. • PE inoffensif du point de vue physiologique et toxicologique, sans additifs recyclés et inodore; • L’intérieur du système contient des additifs antistatiques et antibactériens. Technische eigenschappen | Caractéristiques techniques Materiaal | Matériaux Specifieke eigenschappen slang | Caractéristiques spécifiques au rouleau Lengte van de rol | Longueur du flexible 50 m Werktemperatuur | Température de fonctionne- ment - 20°C tot / à 60°C Ringstijfheid | Rigidité des anneaux ≥ 8 kN/m² volgens / selon EN ISO 9969 Brandclassificatie | Résistance au feu Volgens / selon DIN EN 13501-1 Luchtdichtheid | Etanchéité à l’air Klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA, dankzij ingebouwde dichting Classe D selon la norme (NEN) EN 12237, EN 1507 et LUKA, grâce à l’étan- chéité intégrée Verwerking | Intégration Snijden op maat met behulp van Uniflexplus+ afkortmes. Verankering met behulp van vloerbeugels. Découpe sur mesure à l’aide du couteau à découper Uniflexplus+. Grâce aux pattes de fixation au sol. Voor digitale ontwerpen met Uniflexplus+ zijn digitale BIM en CAD-objecten beschikbaar. Download de objectenbibliotheek op MEPcontent.com of download DWG- of VISIO objecten op www.ventilairgroup.be. Les objets numériques BIM et CAD sont disponibles digitalement pour les conceptions numériques avec Uniflexplus+. Téléchargez la bibliothèque d’objets sur MEPcontent.com ou téléchargez les objets DWG ou VISIO sur www.ventilairgroup.be.
 • 8. www.ventilairgroup.be8 Toepassingen | Applications Ons luchtverdeelsysteem Uniflexplus+ is geschikt voor in betonstort, in dekvloeren of in opbouw zoals bijvoorbeeld in plafonds. Combinaties van verschillende diameters zijn ook mogelijk. Notre système de distribution d’air Uniflexplus+ peut être utilisé dans la coulée de béton, dans les chapes ou comme système de montage en surface, par exemple dans les plafonds. Des combinaisons de diamètres différents sont également possibles. In het beton | Dans le béton In de dekvloer of isolatie | Dans la chape ou l’isolation In een verlaagd plafond | Dans le faux-plafond In een gipswand of stenen muur | Dans les cloisons ou le mur de briques Hout | Bois Steemplafond | Faux-plafond Faux-plafond Plafond Isolatie | Isolation Isolation Gipsplaat | Placoplâtre Placoplâtre Vloer | Sol n | Béton Béton Afwerklaag smeervloer B , eto , chape Steen | Brique Brique Trillingsdempende laag | Couche d’isolation phonique Couche d’isolation phonique | Couche de finitions Couche de finitions Breedplaatvloer | Prédalles Ø 125 mm - 160 mm - 180 mm
 • 9. 9 Isocomplus+ luchtkanalen | Isocomplus+ conduits d’air UNFDD / UNFDS met ingebouwde geluiddemper | UNFDD / UNFDS avec silencieux intégré Speciale toepassingen | Applications spécialisées De UNFDD en UNFDS zijn geluiddempende verdelers. Op de verdeler worden Uniflexplus+ slangen aangesloten naar de ventielcollectoren per ruimte. Dankzij het geluidsabsorberende materiaal en de toepassing van reflectietechniek zorgen deze verdelers voor een optimale demping van het geluid. De verdeler kan zowel aan de wand als tegen het plafond gemonteerd worden. L’UNFDD et l’UNFDS sont des distributeurs insonorisants. Les flexibles Uniflexplus+ sont raccordés aux collecteurs de vannes par pièce sur le distributeur. Grâce au matériau insonorisant et à l’utilisation de la technologie de réflexion, ces distributeurs assurent une atténuation acoustique optimale. Le distributeur peut être monté au mur ou au plafond. Isocomplus+ staat voor een assortiment aan geïsoleerde luchtkanalen, bochten en hulpstukken. Die kunnen onder meer gebruikt worden bij een installatie met warmteterugwinning (WTW). De speciale samenstelling zorgt zowel voor akoestische als thermische isolatie. Isocomplus+ représente une gamme de tubes, coudes et raccords isolés. Ceux-ci peuvent être utilisés, entre autre, dans une installation de récupération de chaleur. La composition spéciale assure l’isolation acoustique et thermique. “Installateurs en (ver)bouwers verkiezen Uniflexplus+ boven andere systemen omwille van de kwaliteit, flexibiliteit en het installatiegemak.” “Les installateurs et les (re)constructeurs préfèrent Uniflexplus+ aux autres systèmes pour sa qualité, sa flexibilité et sa facilité d’installation.”
 • 10. www.ventilairgroup.be10 Onderhoud en reiniging | Entretien et nettoyage Uniflexplus+ is ontworpen om vervuiling in het systeem tegen te gaan en de reiniging te vereenvoudigen. De slangen, verdeelcollectoren en ventielcollectoren worden geleverd met afdichtdoppen en speciedeksels. Die zorgen ervoor dat er geen bouwstof en -gruis in de leidingen en componenten komt tijdens de installatie. Uniflexplus+ est conçu pour prévenir la contamination du système et simplifier le nettoyage. Les flexibles, collecteurs de distribution et collecteurs pour bouche sont fournis avec des capuchons d’étanchéité et des couvercles de mortier. Ils garantissent qu’aucun matériau de construction ou débris ne pénètre dans les tuyaux et les composants lors de l’installation. De binnenkant van het systeem bevat antistatische en antibacteriële toevoegingen voor een gezondere lucht. Dichtingen zijn in het klikdeel geïntegreerd voor perfecte luchtdichtheid. L’intérieur du système contient des additifs antistatiques et antibactériens pour un air plus sain. Les joints d’étanchéité sont intégrés dans la zone d’encliquetage pour une étanchéité parfaite. Slangen en ventielcollectoren hebben afgeronde vormen en bieden minder weerstand. De verdeelbox en ventielcollectoren worden rechtstreeks met elkaar verbonden zonder aftakkingen. Les tuyaux flexibles et les collecteurs pour bouche ont des formes arrondies et offrent moins de résistance. Le collecteur de distribution et les collecteurs de vannes sont directement reliés entre eux sans aucune dérivation. De bevestigingspunten van de ventielcollectoren liggen buiten het systeem, zodat er geen schroeven in de luchtstroom komen. Les points de fixation des collecteurs de vannes sont situés à l’extérieur du système, de sorte qu’aucune vis ne pénètre dans le flux d’air. Installatie, inregeling en reiniging zijn letterlijk in een handomdraai gebeurd met het bijhorende RV 125 ventiel. L’installation, le réglage et le nettoyage sont littéralement contrôlésenunriendetempsavec la vanne RV 125 correspondante.
 • 11. 11
 • 12. www.ventilairgroup.be12 Ventilair Group Belgium Pieter Verhaeghestraat 8 8520 Kuurne Tel. +32 (0)56 36 21 20 be@ventilairgroup.com www.ventilairgroup.be Alonzebrochureswordengedruktopgerecycleerdpapier.-Toutesnosbrochuressontimpriméessurdupapierrecyclé.