іад

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
     На тему:
Інформаційно – аналітична
    діяльність
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
 Важливим напрямом інформаційної роботи, є інформаційно-
 аналітична діяльність. Це особливий напрям інформаційної
   діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням,
 збереженням та поширенням інформації переважно у сфері
 управлінської, політичної та економічної діяльності . Проте,
 для управлінської сфери, політики та економіки, важливим є
не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією,
 скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і
   прогноз розвитку подій. Необхідність в отриманні такої
   інформації зумовлена переходом владних структур до
    прогностичних форм діяльності з використанням
  багатоваріантних моделей розвитку подій, що потребує не
 просто констатації фактів для доведення тієї чи іншої тези, а
  системного підходу до розв'язання проблеми в цілому на
  основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з
 функціональними можливостями сучасних автоматизованих
           інформаційних систем.
Для інформаційно-аналітичної діяльності особливої ваги набуває
 систематичність визначення кола питань, що виникають у процесі
базової діяльності споживача інформації, їх аналіз та прогнозування
 тенденцій розвитку. Саме орієнтація на передбачення, виявлення
  тенденцій розвитку ситуації обумовлює переважне застосування
     різних аналітичних методів опрацювання інформації:
  інформаційний аналіз, джерелознавчий, ситуаційний, контент-
   аналіз тощо. Передбачення шляхів розвитку ситуації потребує
 узагальнення відомостей та їх оцінки, тобто використання методів
    узагальнення, абстрагування, моделювання. Для створення
   інформаційних документів такого напряму інколи необхідно
  провести самостійне соціологічне, статистичнке, маркетингове
               дослідження.
     Результатом аналітичної діяльності будуть такі вторинні
    документи, що є інформаційною моделлю не первинного
  документа, а моделлю проблеми. Такі інформаційні документи
містять так зване вивідне знання у вигляді висновків, рекомендацій,
 прогнозів. Це, насамперед, огляди, щорічні доповіді, аналітичні
  довідки. До різновидів оглядової інформації слід віднести також
 інформаційні релізи, підготовка яких потребує аналізу первинної
  інформації, її розподілу на основну та надлишкову, відкриту та
    конфіденційну, головну та периферійну. Тому в процесі
  інформаційно-аналітичної діяльності широко використовуються
 методи критичної оцінки інформації. Інформаційні документи, що
    містять прогноз розвитку проблемної ситуації, є засобом
            інформаційного управління.
Методика інформаційно-
                аналітичної діяльності - сукупність
                методів і порядок їх застосування,
                що дозволяють одержати
                запрограмований результат.
ОСНОВНИМИ ГРУПАМИ МЕТОДІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є:
1. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ - АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, АБСТРАГУВАННЯ,
УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОРІВНЯННЯ.
2. МЕТОДИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ,
ОПИТУВАННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ.
3. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГНОЗНІ МЕТОДИКИ - КОГНІТИВНЕ КАРТУВАННЯ,
МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА.
4. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ - ЗГОРТАННЯ ЗМІСТУ
ІНФОРМАЦІЇ (БІБЛІОГРАФУВАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ, АНОТУВАННЯ,
ФРАГМЕНТУВАННЯ), УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЇ (СТВОРЕННЯ
ОГЛЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ).
5. МЕТОДИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ -
МЕТОДИКА ПОТОЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ, МЕТОДИКА ДОВІДКОВО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ .
ВІДНОСНО НОВИМ ЗАГАЛЬНИМ МЕТОДОМ Є ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД,
СУТЬ ЯКОГО ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ПРИ ВИВЧЕННІ БУДЬ-ЯКОГО ОБ'ЄКТА,
ПРОЦЕСУ ЧИ ЯВИЩА В ПРИРОДІ ЧИ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРШ ЗА ВСЕ,
ВИЯВЛЯЮТЬСЯ НАЙХАРАКТЕРНІШІ ДЛЯ НЬОГО ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ.
АНАЛІТИК
   Аналітик — фахівець, здатний до
     аналітичних досліджень та
     узагальнень в певній сфері
     діяльності, який досконало
     володіє методами аналізу,
    зазвичай здатний прогнозувати
      процеси й розробляти
   перспективні програми розвитку.
     Оскільки суть роботи такого
    фахівця повністю залежить від
   специфіки галузі, то аналітик не є
      конкретним фахом. За
     спеціалізацією розрізняють,
   наприклад: фінансовий аналітик,
   маркетолог-аналітик,системний
        аналітик, тощо.
Аналітичні документи (дають огляд
  кількох первинних документів) за
  ознакою глибини аналізу змісту
    першоджерел поділяють на
   бібліографічні, реферативні й
аналітичні огляди, об'єднуючи в одну
  групу інформаційних оглядів. Є
   класифікації, за якими огляди
   поділяють на огляд літератури
    (першоджерел) як джерело
 бібліографічної інформації та огляд
  стану розробки проблеми (теми,
    питання). Виділяють також
   орієнтаційні (бібліографічні) і
   пізнавальні огляди, критичні,
   аналітичні, аналітичні довідки,
 довідники, рейтинги, інформаційні
   звіти про діяльність, тематичні
 підбірки, дайджести, прес-релізи,
досьє і т. ін. Тобто нині немає єдиної
класифікації аналітичних документів .
Для класифікації аналітичних
 документів особливо важливими
  є такі ознаки: функціональне
 призначення (предмет) аналізу;
    характер питань, що
   розглядаються; цільове і
  читацьке призначення; зміст
   (тематичні межі); глибина
 ретроспекції; форма викладу;
   спосіб розповсюдження,
   періодичність підготовки і
    видання. Ця загальна
 класифікація, охоплюючи як
   неопубліковані аналітичні
документи, так і опубліковані, які
видають бібліотеки, органи НТІ,
 центри інформаційного аналізу,
 видавництва та інші організації,
 значно полегшує орієнтування
фахівців, учених, інформаційних
  фахівців у потоці первинних
      документів.
ДІЯЛЬНІСТЬ» Є НОРМАТИВНИМ КУРСОМ ЦИКЛУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН, ЯКИЙ ВИВЧАЄТЬСЯ СТУДЕНТАМИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ». ЗНАЧЕННЯ КУРСУ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НЕОБХІДНІСТЮ ЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ТА СТВОРЕННЯ ВТОРИННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
У ДОКУМЕНТОЗНАВЧО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Виконала студентка 2 курсу
Групи Дм-30
Терещенко Яна Олегівна
1 sur 9

Recommandé

десятинна церква par
десятинна церквадесятинна церква
десятинна церкваaliusia77
347 vues4 diapositives
Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис par
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описОснови бібліографічного опису. Аналітичний опис
Основи бібліографічного опису. Аналітичний описNaUKMA Library
23.9K vues43 diapositives
Конфлікт в медіа і Медіа в конфліктію. Донесення дражливих питань через ЗМІ par
Конфлікт в медіа і Медіа в конфліктію. Донесення дражливих питань через ЗМІКонфлікт в медіа і Медіа в конфліктію. Донесення дражливих питань через ЗМІ
Конфлікт в медіа і Медіа в конфліктію. Донесення дражливих питань через ЗМІDonbassFullAccess
1.1K vues68 diapositives
Проект бази даних для автоматизації роботи шкільної бібліотеки (1).ppt par
Проект бази даних для автоматизації роботи шкільної бібліотеки (1).pptПроект бази даних для автоматизації роботи шкільної бібліотеки (1).ppt
Проект бази даних для автоматизації роботи шкільної бібліотеки (1).pptfreedom_Z
1.8K vues14 diapositives
Бібліотечні тренди – шлях до успіху par
Бібліотечні тренди – шлях до успіхуБібліотечні тренди – шлях до успіху
Бібліотечні тренди – шлях до успіхуНадвірнянська ЦРБ
707 vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Україна у полум'ї Другої світової par
Україна у полум'ї Другої світовоїУкраїна у полум'ї Другої світової
Україна у полум'ї Другої світовоїOdesa National Scientific Library
270 vues24 diapositives
інформаційні продукти, послуги бібліотек par
інформаційні продукти, послуги бібліотекінформаційні продукти, послуги бібліотек
інформаційні продукти, послуги бібліотекLibrary Franko
9K vues35 diapositives
16 днів проти насилля par
16 днів проти насилля16 днів проти насилля
16 днів проти насилляkpschool7
7.2K vues18 diapositives
О.Ф.Трухан. Нові підходи до використання документальних джерел та інформаційн... par
О.Ф.Трухан. Нові підходи до використання документальних джерел та інформаційн...О.Ф.Трухан. Нові підходи до використання документальних джерел та інформаційн...
О.Ф.Трухан. Нові підходи до використання документальних джерел та інформаційн...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
3.9K vues25 diapositives
Публічна бібліотека і соціальне партнерство   par
Публічна бібліотека і соціальне партнерство  Публічна бібліотека і соціальне партнерство  
Публічна бібліотека і соціальне партнерство  Надвірнянська ЦРБ
1.4K vues29 diapositives
філософія життя par
філософія життяфілософія життя
філософія життяMariya Rudnyk
1.3K vues51 diapositives

Tendances(20)

інформаційні продукти, послуги бібліотек par Library Franko
інформаційні продукти, послуги бібліотекінформаційні продукти, послуги бібліотек
інформаційні продукти, послуги бібліотек
Library Franko9K vues
16 днів проти насилля par kpschool7
16 днів проти насилля16 днів проти насилля
16 днів проти насилля
kpschool77.2K vues
філософія життя par Mariya Rudnyk
філософія життяфілософія життя
філософія життя
Mariya Rudnyk1.3K vues
4 klas-matematyka-skvortsova-2021-2 par cgf gfgfg
4 klas-matematyka-skvortsova-2021-24 klas-matematyka-skvortsova-2021-2
4 klas-matematyka-skvortsova-2021-2
cgf gfgfg740 vues
Методичні рекомендації щодо організації книжкових виставок у бібліотеці par home
Методичні рекомендації щодо організації книжкових виставок у бібліотеціМетодичні рекомендації щодо організації книжкових виставок у бібліотеці
Методичні рекомендації щодо організації книжкових виставок у бібліотеці
home425 vues
Організація роботи публічної бібліотеки par РОМЦ БКР
Організація роботи публічної бібліотекиОрганізація роботи публічної бібліотеки
Організація роботи публічної бібліотеки
РОМЦ БКР 13.3K vues
Как сделать буктрейлер средствами анимации PowerPoint par Tatyana Utkina
Как сделать буктрейлер средствами анимации PowerPointКак сделать буктрейлер средствами анимации PowerPoint
Как сделать буктрейлер средствами анимации PowerPoint
Tatyana Utkina30.6K vues
Системи управління базами даних. поняття бази даних. par Наталья Коба
Системи управління базами даних. поняття бази даних.Системи управління базами даних. поняття бази даних.
Системи управління базами даних. поняття бази даних.
презентация инф. войн. par Zrazhevska Nina
презентация инф. войн.презентация инф. войн.
презентация инф. войн.
Zrazhevska Nina8.3K vues
Презентация Нестор-летописец par Stepan Ogurtsov
Презентация Нестор-летописецПрезентация Нестор-летописец
Презентация Нестор-летописец
Stepan Ogurtsov27.9K vues
Сторінка бібліотеки у Facebook par Lidia Poperechna
Сторінка бібліотеки у FacebookСторінка бібліотеки у Facebook
Сторінка бібліотеки у Facebook
Lidia Poperechna7.9K vues
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ par Unbib Mk
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯБІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
Unbib Mk4.7K vues

Similaire à іад

ІАД par
ІАДІАД
ІАДPavel Baboshko
703 vues14 diapositives
методи та прийоми фінансового аналізу par
методи та прийоми фінансового аналізуметоди та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізуДмитро Резніченко
670 vues16 diapositives
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях par
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
3K vues33 diapositives
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємства par
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємстваСистемний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємства
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємстваAlex Grebeshkov
306 vues3 diapositives
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-дженьAngela Olkhoskay
1.4K vues27 diapositives
Аналітичні тексти: просто про складне par
Аналітичні тексти: просто про складнеАналітичні тексти: просто про складне
Аналітичні тексти: просто про складнеIryna Fedets
1.3K vues16 diapositives

Similaire à іад(20)

тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях par Angela Olkhoskay
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємства par Alex Grebeshkov
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємстваСистемний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємства
Системний аналіз як спадкова стратегічного розвитку підприємства
Alex Grebeshkov306 vues
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par Angela Olkhoskay
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
Angela Olkhoskay1.4K vues
Аналітичні тексти: просто про складне par Iryna Fedets
Аналітичні тексти: просто про складнеАналітичні тексти: просто про складне
Аналітичні тексти: просто про складне
Iryna Fedets1.3K vues
представлення отриманих результатів par zaharchuk
представлення отриманих результатівпредставлення отриманих результатів
представлення отриманих результатів
zaharchuk481 vues
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K vues
моніторинг ств par cit-cit
моніторинг ствмоніторинг ств
моніторинг ств
cit-cit512 vues
Naukovyj aparat doslidrzennia par VlasyukA
Naukovyj aparat doslidrzenniaNaukovyj aparat doslidrzennia
Naukovyj aparat doslidrzennia
VlasyukA578 vues

іад

 • 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ На тему: Інформаційно – аналітична діяльність
 • 2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ Важливим напрямом інформаційної роботи, є інформаційно- аналітична діяльність. Це особливий напрям інформаційної діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та економічної діяльності . Проте, для управлінської сфери, політики та економіки, важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку подій. Необхідність в отриманні такої інформації зумовлена переходом владних структур до прогностичних форм діяльності з використанням багатоваріантних моделей розвитку подій, що потребує не просто констатації фактів для доведення тієї чи іншої тези, а системного підходу до розв'язання проблеми в цілому на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями сучасних автоматизованих інформаційних систем.
 • 3. Для інформаційно-аналітичної діяльності особливої ваги набуває систематичність визначення кола питань, що виникають у процесі базової діяльності споживача інформації, їх аналіз та прогнозування тенденцій розвитку. Саме орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій розвитку ситуації обумовлює переважне застосування різних аналітичних методів опрацювання інформації: інформаційний аналіз, джерелознавчий, ситуаційний, контент- аналіз тощо. Передбачення шляхів розвитку ситуації потребує узагальнення відомостей та їх оцінки, тобто використання методів узагальнення, абстрагування, моделювання. Для створення інформаційних документів такого напряму інколи необхідно провести самостійне соціологічне, статистичнке, маркетингове дослідження. Результатом аналітичної діяльності будуть такі вторинні документи, що є інформаційною моделлю не первинного документа, а моделлю проблеми. Такі інформаційні документи містять так зване вивідне знання у вигляді висновків, рекомендацій, прогнозів. Це, насамперед, огляди, щорічні доповіді, аналітичні довідки. До різновидів оглядової інформації слід віднести також інформаційні релізи, підготовка яких потребує аналізу первинної інформації, її розподілу на основну та надлишкову, відкриту та конфіденційну, головну та периферійну. Тому в процесі інформаційно-аналітичної діяльності широко використовуються методи критичної оцінки інформації. Інформаційні документи, що містять прогноз розвитку проблемної ситуації, є засобом інформаційного управління.
 • 4. Методика інформаційно- аналітичної діяльності - сукупність методів і порядок їх застосування, що дозволяють одержати запрограмований результат. ОСНОВНИМИ ГРУПАМИ МЕТОДІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є: 1. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ - АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, АБСТРАГУВАННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОРІВНЯННЯ. 2. МЕТОДИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ, ОПИТУВАННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ. 3. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГНОЗНІ МЕТОДИКИ - КОГНІТИВНЕ КАРТУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА. 4. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ - ЗГОРТАННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЇ (БІБЛІОГРАФУВАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ, АНОТУВАННЯ, ФРАГМЕНТУВАННЯ), УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЇ (СТВОРЕННЯ ОГЛЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ). 5. МЕТОДИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ - МЕТОДИКА ПОТОЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ, МЕТОДИКА ДОВІДКОВО- ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ . ВІДНОСНО НОВИМ ЗАГАЛЬНИМ МЕТОДОМ Є ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД, СУТЬ ЯКОГО ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ПРИ ВИВЧЕННІ БУДЬ-ЯКОГО ОБ'ЄКТА, ПРОЦЕСУ ЧИ ЯВИЩА В ПРИРОДІ ЧИ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРШ ЗА ВСЕ, ВИЯВЛЯЮТЬСЯ НАЙХАРАКТЕРНІШІ ДЛЯ НЬОГО ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ.
 • 5. АНАЛІТИК Аналітик — фахівець, здатний до аналітичних досліджень та узагальнень в певній сфері діяльності, який досконало володіє методами аналізу, зазвичай здатний прогнозувати процеси й розробляти перспективні програми розвитку. Оскільки суть роботи такого фахівця повністю залежить від специфіки галузі, то аналітик не є конкретним фахом. За спеціалізацією розрізняють, наприклад: фінансовий аналітик, маркетолог-аналітик,системний аналітик, тощо.
 • 6. Аналітичні документи (дають огляд кількох первинних документів) за ознакою глибини аналізу змісту першоджерел поділяють на бібліографічні, реферативні й аналітичні огляди, об'єднуючи в одну групу інформаційних оглядів. Є класифікації, за якими огляди поділяють на огляд літератури (першоджерел) як джерело бібліографічної інформації та огляд стану розробки проблеми (теми, питання). Виділяють також орієнтаційні (бібліографічні) і пізнавальні огляди, критичні, аналітичні, аналітичні довідки, довідники, рейтинги, інформаційні звіти про діяльність, тематичні підбірки, дайджести, прес-релізи, досьє і т. ін. Тобто нині немає єдиної класифікації аналітичних документів .
 • 7. Для класифікації аналітичних документів особливо важливими є такі ознаки: функціональне призначення (предмет) аналізу; характер питань, що розглядаються; цільове і читацьке призначення; зміст (тематичні межі); глибина ретроспекції; форма викладу; спосіб розповсюдження, періодичність підготовки і видання. Ця загальна класифікація, охоплюючи як неопубліковані аналітичні документи, так і опубліковані, які видають бібліотеки, органи НТІ, центри інформаційного аналізу, видавництва та інші організації, значно полегшує орієнтування фахівців, учених, інформаційних фахівців у потоці первинних документів.
 • 8. ДІЯЛЬНІСТЬ» Є НОРМАТИВНИМ КУРСОМ ЦИКЛУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКИЙ ВИВЧАЄТЬСЯ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ». ЗНАЧЕННЯ КУРСУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НЕОБХІДНІСТЮ ЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ВТОРИННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ У ДОКУМЕНТОЗНАВЧО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
 • 9. Виконала студентка 2 курсу Групи Дм-30 Терещенко Яна Олегівна